2021. 04. 13., Kedd
Ida névnapja

Kim Jong Un: A valódi nemzetközi igazságosságért való küzdelem elengedhetetlen (Koreától kaptuk)

Kim Jong Un: A valódi nemzetközi igazságosságért való küzdelem elengedhetetlen (Koreától kaptuk)
2019-06-10

Észak-Korea Legfőbb Vezetőjének szavait is idézi az a dokumentum, amelynek a koreai címe: A valódi nemzetközi igazságosság megvalósítása a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság külpolitikájában.

Az anyagot észak-koreai barátainktól pár hete kaptuk, és most bocsátjuk Tisztelt Olvasóink figyelmébe. A teljes anyagot némileg rövidítve közöljük.

Fordítás: Molnár F. Árpád

 

Az igazságosság az emberiség közös eszméje, és minden ország és nemzet közös törekvése és vágya, hogy mindenki számára jólétet teremtsenek egy szabad és békés világban, ahol valódi nemzetközi igazságszolgáltatás érvényesül.

A nemzetközi színtéren azonban a nemzetközi kapcsolatokat szabályozó, globálisan elismert alapelvek egyértelműen megsértésre kerülnek, az imperialisták agresszióhoz és háborúhoz való viszonya legitimált, ahogy az imperialisták más országok szuverenitásának megsértésére irányuló kísérletei is.

A realitás sürgeti, hogy a világ progresszív népei aktívan harcoljanak a nemzetközi igazságszolgáltatás megvalósításáért, függetlenül a politikai és vallási meggyőződésektől, valamint a gazdasági és kulturális fejlődés szintjétől.

A Koreai Dolgozók Pártja 7. kongresszusán Kim Jong Un Elvtárs, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Állami Bizottságának Elnöke kihangsúlyozta a valódi nemzetközi igazságszolgáltatásért való küzdelem szükségességét, miközben hangsúlyozta Pártunk és Köztársaságunk független külpolitikáját.

Kim Jong Un, a Tisztelt Legfelsőbb Vezető Elvtárs kijelentette:
- A valódi nemzetközi igazságosságért való küzdelem elengedhetetlen.

A függetlenség, végül is az igazságosság, és a nemzetközi igazságosság megvalósításához elengedhetetlen az összes ország és nemzet függetlenségének és érdekei igényeinek kielégítése.

Bármely olyan ország vagy nemzet számára, aki más országokkal és nemzetekkel együtt a nemzetközi közösség teljes jogú tagjává válásra jogosult és önállóan fejlődhet, a külső erők rossz bánásmódja és elnyomása elfogadhatatlan sértés, és az igazságosság nem mondható el, ha az adott ország ellen külső erők uralmat, alávetettséget, beavatkozást, nyomásgyakorlást követnek el.

A nagy vezető, Kim Il Sung (azaz Kim Ir Szen) Elvtárs és a nagy vezető, Kim Jong Il Elvtárs elvárta, hogy személyes forradalmi gyakorlataik révén a függetlenség a történelem igazságossága, a forradalom győzelme és a tisztességes nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének alapja legyen, és a történelem trendjét irányították, a függetlenség útja mentén új függetlenség történetét nyitva, amelyben a népi tömegek önállóan hajtják végre országuk forradalmát, és új igazságos világot építenek, amely megszabadul az uralomtól és alárendeltségtől.

Kim Jong Un Elvtárs, a KNDK Állami Ügyek Bizottságának Elnöke - Kim Il Sung nagy Elnök és Kim Jong Il Tábornok útján - erőteljes tevékenységet folytat az imperialista erők uralkodó mozdulatai ellensúlyozására, barátságban és szolidaritásban a szocialista országokkal és az anti-imperialista független erőkkel, valamint a független és tisztességes nemzetközi kapcsolatok, a biztonság és a világbéke megteremtése érdekében.

Négyszer látogatás a Kínai Népköztársaságban, látogatások a Vietnami Szocialista Köztársaságba és az Orosz Föderációba, és kétszer a KNDK-USA csúcstalálkozók és megbeszélések: ezek olyan történelmi események, amelyek teljes egészében megmutatták a világnak a KNDK stratégiai helyzetét és nagyságát, és jelentősen hozzájárultak a világ békéjének és biztonságának megőrzéséhez, valamint egy új, független és igazságos világ megteremtéséhez.

Ahogy a múltban, a KNDK nem tesz semmiféle engedményt és kompromisszumot az államunk és az emberek alapvető érdekeivel kapcsolatos ügyekben, és határozott erőfeszítéseket tesz a valódi igazságosság elérése érdekében, amely megfelel az országok és nemzetek függetlensége és érdekei iránti igényeknek.

A valódi nemzetközi igazságszolgáltatás megvalósításához elengedhetetlen megszüntetni mindenféle olyan gyakorlatot és kihívást, amely ellentétes ezzel.

Kim Jong Un Elvtárs, a KNDK Állami Ügyek Bizottságának Elnöke tanította, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy az imperialisták dölyfössége, önkényessége, kettős mércéje és igazságtalansága kategorikus elutasításra kerüljenek, amelyek a szuverenitáshoz és a létezéshez való jogot támadják, és lerántsuk a leplet az „igazságosság” arcátlan és megtévesztő csalásáról.

Az imperialisták és az uralkodó erők agressziója és beavatkozása megsérti az országok és nemzetek szuverenitását, és különböző országokban a háborúk és konfliktusok végtelen sorát okozzák.

Az imperialisták cselekedetei - amelyeket az elmúlt években Szíriával szemben folytattak, és amelyeket most Venezuelával szemben megismételnek, hogy megbuktassák a szuverén államok törvényesen megválasztott elnökeit - közvetlen kihívást jelentenek a nemzetközi igazságosság számára.

Még ennél is rosszabb az a tény, hogy egy ilyen fegyveres behatolás vagy beavatkozás a „terror elleni háború”, a „béke biztosítása” és az „emberi jogok védelme” nevében történik.

Az imperialisták a nekik alárendelt országokat jónak nevezik, a többit a "gonosz", "gengszterállapot", "diktatúra" és a "terrorizmus állami finanszírozója" nevekkel illetik.

Azt követeljük, hogy a nemzetközi kapcsolatokban most zajló kettős normákat soha ne hagyjuk; az igazságosság elleni és az igazságot károsító rendellenes jelenségeket már nem szabad megengedni, és már nem szabad elfogadni.

Minden függetlenséget és igazságosságot követelő országnak és nemzetnek határozottan meg kell akadályoznia az imperialisták önkényességét, agresszióját és a nemzeti szuverén jogok megsértését, meg kell őrizniük a szuverenitást, és erőteljes küzdelmet kell folytatniuk az imperialisták képmutató beszéde lerombolására, a valódi nemzetközi igazságszolgáltatásért.

Fontos annak biztosítása, hogy az összes progresszív ország és a nemzetközi közösség egésze iránti igény kielégítően tükrözze az emberiséget érintő nemzetközi kérdéseket, mint például a konfliktusok, a terrorizmus elleni küzdelem és a környezet.

Most a nemzetközi kérdések megvitatásakor a progresszív országok független igénye és érdekei marginalizálódnak, és a dzsungel törvénye érvényesül.

Néhány felelőtlen ország szándékosan elfordítja az arcát a komoly problémáktól, és gazdasági érdekeik céljából nyíltan felülírják a nemzetközileg elfogadott egyezményeket.

A függetlenség és az igazságosság felé törekvő országoknak fokozniuk kell az éberséget az olyan imperialisták manővereivel szemben, amelyek a zavaros vizekben próbálnak a vitákban halászni, és a terrorizmus elleni küzdelem, az emberi jogok védelme stb. nevében konfrontálódnak.

A valódi nemzetközi igazságszolgáltatás megvalósítása érdekében új, szuverenitáson alapuló nemzetközi rendet kell létrehozni.

A nemzetközi kapcsolatokban a prioritásokat és a döntő hatásköröket csak a fejlett országok és néhány konkrét állam kapja, míg a fejlődő és számos más ország véleményét figyelmen kívül hagyják.

E rendellenes gyakorlatok megszüntetése érdekében fel kell számolni a régi rendet, amely bizonyos országoknak a nemzetközi politikai területen fennálló kiváltságaihoz viszonyul, így a szuverenitás, a területi integritás, a belső ügyekbe való beavatkozás és az egyenlőség tiszteletben tartása terén, valamint az egyenlőség és a kölcsönös előnyök elvén alapuló nemzetközi gazdasági rend vonatkozásában.

Kim Il Sung, a nagy Elnök és a nagy Tábornok

Kim Jong Il fejtette ki a régi nemzetközi rend helyettesítésének elképzelését, amelyet az imperialista hatalmak úgy határoztak meg, hogy lehetővé tegyék számukra a nemzetközi kérdések eldöntését és rendezését, azzal a feltétellel, amely megfelel a progresszív emberiség törekvéseinek. Hatékony külső tevékenységük révén a nagy vezetők biztosítják, hogy az el nem kötelezett és a progresszív országok összpontosítsák erőfeszítéseiket egy új, a függetlenségen alapuló együttműködéshez, a politikai, gazdasági, kulturális és egyéb területeken alapuló nemzetközi rend kialakítására, a kollektív önellátás mentén.

Kim Jong Un, az Állami Ügyek Bizottságának Elnöke által, aki a stratégiai pozíciónak megfelelő felelősségérzet és tudatosság talaján jelentősen megnövekedett rendkívüli bölcsesség, az egyedülálló bátorság, a fáradhatatlan erőfeszítések birtokában, az önfeláldozó odaadással, a kiemelkedő és tapasztalt Vezetőként harcol, és általa Köztársaságunk határozottabban küzd a régi nemzetközi rend megsemmisítéséért, és egy új, tisztességes nemzetközi rendszer létrehozásáért, mert a régi igazságtalanságot követ el az igazságszolgáltatás álarcában.

Fontos az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és más nemzetközi szervezetek méltányosságának biztosítása egy új nemzetközi rend létrehozása érdekében.

A történelmi tény, amely azt mutatja, hogy a nemzetközi szervezetek fontos szerepet játszanak a globális rend kialakításában, azt jelzi, hogy a tisztességes nemzetközi rend létrehozásának folyamata szükségszerűen együtt jár a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kérdések megfelelő megoldásának folyamatával.

Számos nemzetközi szervezetben jelenleg jelentős különbségek vannak az országok és nemzetek közötti egyenlőség terén. Az Egyesült Nemzetekben (ENSZ) az el nem kötelezett országok - bár túlnyomó többségnek számítanak - nem gyakorolnak megfelelő befolyást, míg néhány hatalom kiváltságos jogokkal rendelkezik. Ez ellentétes az ENSZ Alapokmányával.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a realitást, hogy az úgynevezett „határozatokat” az ENSZ-ben és más nemzetközi színtéren fogadják el, úgy, hogy azok egyes országok basáskodásának és önkényességének igazolására és legitimálására szolgáljanak, valamint az ENSZ nevében, az áldozatok elleni szankciók kényszerítésére azzal az indokkal, hogy az áldozatok tiltakoztak az elkövetők ellen.

Annak ellenére, hogy a szankciókat az utolsó kétségbeesett intézkedésnek tekinthetik azok az erők, akik elismerik, hogy nem képesek minket kényszeríteni, maguk is súlyos jogsértést követnek el a szuverén jogainkra és a nemzetközi igazságszolgáltatásra nézve.

Annak érdekében, hogy megszüntessük az uralom, az alárendeltség és az egyenlőtlenség viszonyrendszerét, és építsünk egy igazi világot, ahol minden ország és nemzet teljes körű szuverenitása és egyenlősége biztosított, demokratizálni kell a nemzetközi közösséget, az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ) és más nemzetközi szervezeteket.

Ha egy ország nem elég erős, nem lesz hangja a nemzetközi színtéren, és nem képes megvédeni az igazságosságot és a lelkiismeretet, így más hatalmak kezébe kerül, hiába őszinte és igazságos.

A nagy Elnök és a nagy Tábornok bölcs vezetésének köszönhetően Köztársaságunk megerősítette a Párt és az emberek egységét, az önfenntartó nemzetgazdaság erős alapjait és a hatalmas nemzeti védelmi képességet, mégpedig a függetlenség felemelt zászlaja alatt, az önbizalom és az önvédelem erejében, és ezek megbízható garanciát jelentenek a valódi nemzetközi igazságszolgáltatás elérésének harcában.

Követve az Állami Ügyek Bizottságának Elnöke, Kim Jong Un Elvtársnak a XIV. Legfelsőbb Népi Gyűlés első ülésén tartott történelmi politikai beszédét, a KNDK tovább erősíti a szocializmus anyagi alapjait és erősíti a politikai és katonai erőket minden tekintetben, így egy hatalmas szocialista országot építve, és hozzájárul a valódi nemzetközi igazságszolgáltatás megvalósításához.

A világ igazságszerető haladó országainak arra kell törekedniük, hogy fokozzák az erejüket az önellátás és az önfejlesztés elvén.

Ugyanilyen fontos a függetlenségen alapuló egység erősítése.

A világ haladó népeinek, akik támogatják a függetlenséget, ellentétben kell lenniük az imperialisták megosztottságot és elidegenedést célzó stratégiájával, és együttműködniük kell egymással, túllépve a társadalmi rendszer, a politikai nézetek, az ideológia, a vallás, a nemzetek és rasszok különbségein.

Pártunk és a KNDK kormánya rendíthetetlen a valódi nemzetközi igazságszolgáltatás megvalósítása terén.

A KNDK teljes eltökéltséggel küzd, hogy egy új, független és igazságos világot építsen ki, erős egységben a függetlenséget és igazságosságot követelő országok népeivel, magasan tartva az anti-imperializmus és a függetlenség zászlaját, a nemzetközi igazságszolgáltatás zászlaját.

 

---

A legfrissebb publikációinkból:
- 13-án vetik utcára a 9-szeres uzsorával terhelt családot! (Bangóné Mónika, Vincze Krisztián, Molnár F. Árpád)
- Pszichiáterek mérgezték meg! Pszichiáterek űzték halálba! (Dobos János CCHR - Molnár F. Árpád)
- Az amerikai cenzúra elől egyre többen menekülnek az orosz Facebookra, a vk.com-ra
- Egy éven keresztül fizette vállalkozási adóját, a NAV az összes befizetést eltüntette, és végrehajtóval fenyegetőzik
- ÉLŐ: Bírósági Titkok, Korrupció! (Dr. Szepesházi Péter volt bíró - Molnár F. Árpád)

 

Aki bajban van, információi vannak vagy segítségre szorul, vagy Ön segítene nekünk bármiben: Tel.: +36/30/919-6386.

Csillag Ösvény Jósda