2024. 07. 19., Péntek
Emília névnapja

Zseniális! Molnár F. Árpád feljelentette Orbán Viktort és Vida Ildikót Hivatali vesztegetés bűntette miatt!

Zseniális! Molnár F. Árpád feljelentette Orbán Viktort és Vida Ildikót Hivatali vesztegetés bűntette miatt!
2014-12-13
A HírAréna főszerkesztője, ingyenes és keresztény jogvédő és dokumentumfilmes ma feljelentette Orbán Viktort Hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt, Vida Ildikót Hivatali vesztegetés elfogadása bűntett miatt, és további bűnöző számos eltussolt bűncselekményei miatt kérte a hatóságok fellépését! Molnár F. Árpád megint páratlanul egyedülálló és zseniális módon elemzi és bizonyítja Orbán Viktor pszichiátriai betegségeit is!
 
Sz. L.
 
Lájkolhatja a Facebook-oldalunkat is:
https://www.facebook.com/hirarena

FELJELENTŐ: Molnár F. Árpád
(...)
Telefonszám: +36/30/919-6386
E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com
 
Tisztelt Hatóságok!
 
Én, Molnár F. Árpád
büntető feljelentést teszek
 
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke ellen
a Büntető törvénykönyv (Btk.) 293. § (1), (3), (4) bekezdéseibe ütköző Hivatali vesztegetés bűntette miatt
 
és büntető feljelentést teszek
Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke ellen
a Büntető törvénykönyv (Btk.) 294. § (1), (2) bekezdéseibe, valamint a (3) b) pontjába ütköző Hivatali vesztegetés elfogadása bűntette miatt.
 
Kérem a Tisztelt Hatóságokat, hogy külön vizsgálat tárgyát képezze, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem követte-e el a Kényszerítés (Btk. 195. §) és a Zsarolás (Btk. 367. §), a Garázdaság (Btk. 339. §) és más bűncselekményeket és milyen további, a feljelentésben említett bűncselekmények kerültek elkövetésre Orbán Viktor, Hernádi Zsolt és mások részéről.
 

Indoklás:
1. Vida Ildikóról - aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fideszes elnöke - nyilvánosságra került, hogy korrupcióval összefüggésben az USA megtiltotta az Amerikai Egyesült Államokba való beutazását. Bár ilyen esetben minden olyan állam, amely nem alsórendű a demokrácia és az emberi szabadságjogok, valamint a polgári lakosság emberi jogainak szempontjából, pillanatok alatt leváltotta volna az érintetteket, valamint az érintettek sorban nyújtották volna be, mind egy szálig a lemondásukat. Azonban Orbán Viktor Magyarországa a fideszes miniszterelnök uralkodása óta az Európai Unió 28 tagállamának demokratikus és emberjogi szempontból is a legutolsója lett, ezért az orbáni hatalomgyakorlás által lelakott sereghajtó oligarchaállamban természetes volt, hogy a teljes pártapparátus és annak hírhedten megbízhatatlan sajtóorgánumai (mint például a Hír tv és a Magyar Nemzet) kiálltak a korrupció gyanújába keveredett NAV-elnök mellett, lejárató- és rágalomkampányt indítottak azok ellen, akiket a törvényesség és az egészséges diplomáciai viselkedés oldalán sejtettek, és a kitiltásokban érintett, Orbán Viktor érdekköréhez tartozó, közpénzen eltartott többi gazdagok is ragaszkodtak a nép pénzéből iszonyatosan jóltartott vezető pozícióikhoz. Így Vida Ildikót az Orbán-kormány sokáig igyekezett megvédeni, közpénzből rendkívül jól fizető vezető fideszes pozíciójához pedig Vida Ildikó is foggal-körömmel ragaszkodott.
 
Eztán fordulat történt. A magyar ATV youtube-ra feltöltött, 2014. december 11-ei (az ATV-n reggel 06:30 órakor sugárzott) híradójában Orbán Viktornak az Országházban tett nyilatkozatából a következőket idézték, amely szavakat Orbán Viktor a Vida Ildikó NAV-elnöknek szánta és azok kimeríthetik a Kényszerítés és a Zsarolás bűntetteinek büntetőjogi tényállásait is:
 
- Ha nem indít haladéktalanul pert az amerikai ügyvivővel szemben, le fogom váltani!
 
A híradó és az idézett orbáni kijelentés a következő internetes címen megtekinthető és meghallgatható: https://www.youtube.com/watch?v=3EzM6S7w5Mo
 
Orbán Viktor szavai erélyesek, erőteljesek, felszólítóak, fenyegetőek és felkiáltóak voltak, amelyek messzemenően, bőségesen alkalmasak arra, hogy Vida Ildikóban és az ügyektől teljesen független civil lakosság millióiban riadalmat, megbotránkozást és félelmet keltsenek. Ezért kérem a Tisztelt Hatóságokat, hogy Orbán Viktor esetében vizsgálják meg a Büntető törvénykönyv 339. §-ába ütköző Garázdaság bűntettének büntethetőségét is.
 
Orbán Viktor cselekménye ugyanakkor kimeríti a Btk. 293. §-ába ütköző Hivatali vesztegetés bűntettének tényállását is. Idézem:
 
293. § (1) Aki hivatalos személyt a működésével kapcsolatban neki vagy rá tekintettel másnak adott vagy ígért előnnyel befolyásolni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
Orbán Viktor előnyt kínált Vida Ildikó NAV-elnöknek arra az esetre, ha André Goodfriend amerikai ügyvivőt feljelenti és ellene - Orbán Viktor szándékával megegyezően - tevékenyen igyekszik hatósági üldözést foganatosítani. Az előny, amelyet Orbán Viktor a teljes nyilvánosság előtt ígért, az az volt, hogy csakis ebben az esetben őrizheti meg Vida Ildikó azt a kiemelt politikai és büntetőjogi védelmet nyújtó pártpolitikai pozícióját, amelyet az adóhivatal legfelsőbb vezetőjeként, a magyar állampolgárok sok-sok milliója számára elképesztően és irtózatosan magas, iszonyatos fizetésekért betölt. Vida Ildikó pozíciójának megőrzése a büntetőjogi és egzisztenciális túlélését szolgálja, ellenben NAV-elnöki pozíciójának feladása a teljes egzisztenciális és büntetőjogi csőddel fenyegeti. Mindemellett havonta olyan sok közpénzt kap a NAV elnökeként, amennyit talán a legtöbb magyar lakos soha életében nem fogott a kezébe és soha nem is látott egy összegben, ahogyan én sem! Soha! Ezeket a hatalmas, a lakosságtól elszedett vagyonokat Vida Ildikó havonta újra- és újra megkapja! Ezek tehát felmérhetetlenül óriási előnyök, különösen egy olyan lerobbant, lepusztított országban, amelynek tönkre tételéért és a 4,8 millió szegénységbe taszított lakosért Orbán Viktor a legfőbb elkövető és a legfőbb büntetőjogi felelős, Magyarországnak legalább az ötvenes évek óta nem látott módon hírhedt és a magyar lakosságot történelmi módon tönkre tett miniszterelnöke! Akiről egy EBESZ-es is azt nyilatkozta korábban az ATV-ben, hogy a Fidesz 2010-es kormányra kerülése óta Magyarországon 800 törvényt hoztak a diktatúra kiépítése irányába! 800-at!
 
Orbán Viktor élt a hatalmi pozíciójával és Vida Ildikó NAV-elnököt nyíltan megfenyegette.
 
A Btk. 293. § (3) kimondja:
 
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt külföldi hivatalos személy működésével kapcsolatban követi el.
 
Vagyis a törvény alapján Orbán Viktor egy évtől öt évig terjedően büntetendő, amiért a fent részletezett, az 1. bekezdésben meghatározott bűncselekményt hivatalos személy, nevezetesen André Goodfriend amerikai ügyvivő működésével kapcsolatban elkövette! André Goodfriend a világ legnagyobb politikai és gazdasági, valamint tudományos, technológiai és hadászati nagyhatalmának legfelsőbb magyarországi diplomatája, rangja gyakorlatilag betölti az Amerikai Egyesült Államok nagyköveti posztját, ráadásul talán minden magyar idők legnépszerűbb és legismertebbé vált külföldi nagykövetségi diplomatája. Az ellene elkövetett, az orbánizmus paranoid és antiszociális, bűnöző alkatú és hiszteroid patológiáját határozottan halmozottan kifejező ellenségeskedés súlyosan árt Magyarország érdekeinek, továbbá Orbán Viktor egyéni patológiás ösztönmotivációinak alárendelve aláássa Magyarországnak a világ legnagyobb hatalmával való biztonsági, gazdasági stb. együttműködését is. Mindezt azért, mert Orbán Viktor ismételten olyan bukott, közpénzen eltartott politikai funkcionáriusaihoz ragaszkodik, akiknek becsületességében, tisztességében, törvényességében voltaképpen a világon senki sem hisz, néhány fanatikus Fidesz-mániás fanatikust és orbáni szintű fideszes politikai focidrukkert kivéve. Ezek verbális szintje is a Fidesz és Orbán Viktor stílusának és minőségének megfelelő: ocsmány, trágár, obszcén, vagdalózó, kötekedő, kocsmai stílusú pártpszichopaták, akik számára minden a párt és semmi a racionalitás, az erkölcs, a becsület, a tisztesség, a stratégia és a józan ész. Ezek egyike sem haladja meg a fideszes Magyar Nemzet és a Hír tv színvonalát.
 
Orbán Viktor e téren is ama rendkívül súlyosan dekompenzált paranoid és skizoid pszichopátiás, valamint kritikátlanságtól halmozott felelőtlen, bűnöző alkatú pszichopátiás viselkedését demonstrálja, mint az ellen az Európai Unió elleni uszításai és gyűlöletkeltései, amely EU-tól egyébként évente több, mint 1 billió forint soha vissza nem térítendő támogatásban részesül, aminek elosztását teljes egészében a saját hatalma alá rendelt! Ez a fajta súlyosan kritikátlan és rendkívül súlyosan pszichopátiás viselkedés ama a személyiségfejlődésben a serdülőkornál megrekedt dekompenzált pszichopatákat jellemzi, amely magyaros kifejezéssel leírható azzal, hogy amelyik asztalról a legtöbbet eszik, arra állandóan és rendszerszinten hasmenéses székletet ürít. De állandóan. Ez rendkívül súlyos antiszociális és szociopátiás viselkedést deklarál, ugyanakkor a büntethetőséget lényegében nem korlátozza, de a társadalomra való halmazati veszély és állandó fenyegetés folytán a büntetőeljárások megindítását halmozottan és nemzetbiztonsági kényszerből is különösen szükségessé teszi és indokolja!
 
A Btk. 293. § (4) kimondja:
 
(4) Az (1) bekezdés szerint büntetendő a gazdálkodó szervezet vezetője, illetve ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított, a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy, ha az (1)-(3) bekezdésben meghatározott bűncselekményt a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy a gazdálkodó szervezet érdekében követi el, és felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségének teljesítése a bűncselekmény elkövetését megakadályozhatta volna.
 
A törvény értelmében tehát Orbán Viktor a NAV számára, mint "gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy" minősül, aki a Hivatali vesztegetés bűntettét abban az esetben is elkövette, ha "a gazdálkodó szervezet érdekében" lépett fel, "és felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségének teljesítése a bűncselekmény elkövetését megakadályozhatta volna." Orbán Viktor felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettsége eleve meghatározható többek között abban, amit a bűncselekmény elkövetésekor ő is nyíltan bevallott: azaz hogy le tudja váltani Vida Ildikót, és ő rendelkezik Vida Ildikó sorsáról. Vida Ildikó NAV-elnöki pozíciója és a vele járó minden kiváltság tehát nem szakmai, hanem egyéni döntés kérdése, amely fölött Orbán Viktor áll. Vida Ildikó NAV-elnök leváltása és egy független vagy legalább annak látszatával valamelyest rendelkező vizsgálat elkerülhetővé tette volna, hogy Orbán Viktor elkövesse a terhére rótt bűncselekményeket, és mindenféle más nemzetközi és interkontinentális botrányt is teljes egészében annihilált volna. Ezeket az alapvető tényezőket Orbán Viktor az ő rendkívül súlyos, dekompenzált paranoid pszichopátiája miatt nem volt képes belátni, tetteinek súlyát és következményeit ezek miatt nem volt képes a minimálisan elvárható módon sem volt képes mérlegelni, pszichopátiás személyisége patológiájában az értelem és az alsórendű, primitív és egomániás, a serdülőkornál megrekedt személyiségfejlődését demonstráló ösztönei párharcában az alsórendű ösztönök legyőzték az értelmi kontrollt, és ezek az egész világ előtt tetten ért láncolatos ösztönpatológiás cselekmények és bűncselekmények elkövetését eredményezték és fogják eredményezni ezt követően is. Tudniillik egy olyan rendkívül súlyos pszichopata, amilyen Orbán Viktor miniszterelnök, legideálisabb esetben is csupán egy ideig képes disszimulálni, de alacsonyrendű és primitív skizoid patológiás ösztönkésztetései mindenképpen legyőzik és elsöpörnek mindenféle olyan értelmi gátlást és kontrollt, amik bármilyen közfeladatot ellátó személy számára feltétlenül szükségesek, nemhogy egy miniszterelnök esetében, aki éppen eme kontrollfunkciók radikális leépülése és hiánya miatt juttatta Magyarországot az Európai Unió 28 tagállamának legutolsó és leghátsó helyére!
 
A fentiekre is hivatkozva ismételten és nagyon sokadszorra kérem a Tisztelt Hatóságokat, hogy intézkedjenek Orbán Viktor úr teljes spektrumú és független, tehát Magyarországon elképzelhetetlen pszichiátriai szakvizsgálatának biztosítására annak kiderítése céljából, hogy Orbán Viktor úr "csupán" dekompenzált paranoid és skizoid perszonopátiás, bűnöző alkatú pszichopata vagy emellett paranoiás szkizofrénia elmebetegségben szenvedő, tudathasadásos elmebeteg is. Ennek megállapítása a büntethetőségét és kényszergyógykezelése szükségességét is alapvetően meghatározza.
 
Amint az a fent részletezett 293. § 5. bekezdéséből kiderül, Orbán Viktor az esetben is büntetendő lenne, ha bűncselekményeit gondatlanságból követte volna el, nem pedig előre megírva, előre felkészülve, jogászként, a Parlamentben felállva, a tévé élőben közvetítő kamerái előtt, a világ összes országa számára azonnal hozzáférhetővé téve, ahogyan a feljelentés tárgyát képező beszédében ezt láttuk és hallottuk:
 
(5) Vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított, a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy, ha a (4) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el.
 
Orbán Viktort felszólítom arra: Ne bújjon a diplomáciai mentesség mögé! Különösem azért ne, mert rendkívül súlyos törvénytelenségekről, azok legsúlyosabb fokozatáról: bűntettekről van szó, ráadásul az ország legfőbb állami pozíciója vezetőjeként elkövetve, mindennek a tetejébe irtózatos közpénz-fizetéseken élve, és mindezeken túl az ország megítélését és rövid-, közép- és hosszú távú nemzetbiztonsági érdekeit már eddig is katasztrofálisan és történelmi súllyal lerombolva! Ismételten felszólítom Orbán Viktort: Ne bújjon a diplomáciai mentesség mögé és fejezze be az egész világon már esztendők óta hírhedt, rendkívül súlyosan patológiás ámokfutását!

2. Vida Ildikó - a fideszes kötődésű és Orbán Viktornak személyesen alárendelt - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országos elnöke. Vida Ildikónak nem tartozik a munkakörével összefüggő kötelességei közé egy amerikai diplomata elleni büntető feljelentés azzal a - egyébként nyilvánvalóan alaptalan (mert megvizsgáltuk) - váddal, hogy őt becsületében megsértette volna! Ennek ellenére Vida Ildikó elfogadta az Orbán Viktor által felkínált törvénytelen előnyt és Orbán Viktor hatására feljelentést tett André Goodfriend amerikai ügyvivő (azaz gyakorlatilag az amerikai nagykövet) ellen. Vida Ildikó a politikai indíttatású feljelentéskezdeményezés végrehajtásával biztosította azt, hogy Orbán Viktor ne rúgja ki az adóhivatal éléről, ne menjen tönkre a karrierje, és egzisztenciálisan, valamint büntetőjogi szempontból ne kerüljön ki mindenféle bűnügyi és korrupciós, orbáni pártvédelem alól. Vida Ildikó politikai feljelentéséért cserébe Orbán Viktor ígéretet tett arra, hogy továbbra is biztosítja Vida Ildikó számára a lakosság adóiból elszedett irdatlan hatalmas havi apanázsokat és a kiváltságos orbáni gazdagok és oligarchák számára folytatólagosan szervezett anyagi stb. juttatásokat.
 
A Hivatali vesztegetés bűntettéről a Büntető törvénykönyv 294. §-a 1. bekezdése kimondja:
 
294. § (1) Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban előnyt kér, az előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
Vida Ildikó tehát az Orbán Viktor által felkínált előnyöket és ezek ígéreteit elfogadta, és a felkínált előnyökért feljelentést tett André Goodfriend amerikai ügyvivő (tehát nagykövet) ellen. A sikeres megvesztegetésért cserébe továbbra is részesülhet Orbán Viktor közpénzen biztosított anyagi, egzisztenciális és büntetőjogi védelmében, amilyet Orbán Viktor olyan esetben is biztosíthat, ahogyan azt Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója, orbáni oligarcha multimilliárdos esetében tette, amikor Hernádi Zsolt ellen már az INTERPOL is világméretű körözést adott ki, Európában pedig külön európai elfogatási parancsot adtak ki ellene. Orbán Viktor ekkor sem leplezte, hogy bűnpártoló bűnöző, aki egy nemzetközileg körözött, hírhedt bűnöző esetében is arrogáns és úrhatnám pökhendiséggel és nagyképűséggel állt ki az egész világ nyilvánossága elé, Hernádi Zsolt olajmilliárdos oligarchával az oldalán demonstrálva, hogy ha az ő csaknem egész világon körözött interkontinentális bűnözőjét törvényesség érheti, személyesen biztosítja, hogy a nemzetközileg körözött nemzetközi bűnöző teljes magyar állami maffiavédelemben részesüljön! Nem is akadt olyan közpénzen eltartott rendőr, közpénzen eltartott ügyész és közpénzen eltartott bíró, aki szembeszállt volna Orbán Viktor egy személyes akaratával és a törvényes rendet, valamint Magyarország nemzetközi kötelességeit biztosítani igyekezett volna. Sőt: tudomásom szerint mi voltunk az egyetlenek, akik - egyébként az én felvetésemre és döntésemre - büntető feljelentést tettünk Orbán Viktor ellen minősített Bűnpártolás büntetőjogi tényállására hivatkozva.
 
Vida Ildikó pedig az Orbán Viktor által ígért előnyök elfogadása miatt, a Büntető törvénykönyv 294. §-ának 1. bekezdése értelmében egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő és vizsgálandó, hogy Hernádi Zsolt, a Fidesz párt oligarchája büntetendő-e egy évtől öt évig terjedő - vagy (lásd a következő bekezdéseket!) kettőtől nyolc évig, avagy öt évtől tíz évig terjedő - szabadságvesztéssel azért, mert Orbán Viktor bűnügyi védelmét elfogadta és nem adta fel magát a hatóságoknál, hanem továbbra is úgy halmozza a törvénytelenül fenntartott pozíciójával járó összes anyagi, egzisztenciális stb. javakat, ahogyan azt Orbán Viktor Magyarországában, az Európai Unió demokratikus és emberjogi sereghajtó, földesúri banditaállamában megszoktuk és a napi bűnöző rutin és törvényen kívüli anarchizmus szokásos velejárója.
 
Ugyanis a Btk. 294. §-a 2. bekezdése deklarálja:
 
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt vezető beosztású hivatalos személy követi el.
 
Vida Ildikó vezető beosztású hivatalos személy, a magyar adóhatóságok legfelsőbb vezetője, politikai kinevezett, aki Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, az Európai Unió demokratikus és emberjogi sereghajtójának, tehát az EU 28-a legutolsójának dolgozik.
 
A Btk. 294. §-a 3. bekezdésének b) pontja értelmében:
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki
b) a bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el.
 
Vida Ildikó Orbán Viktor által kinevezett és Orbán Viktortól közvetlenül függő személy, aki ráadásul Orbán Viktor leghírhedtebb oligarchájának, a korábban szintén adóhatósági elnök Simicska Lajosnak és más vezető orbáni oligarchának a munkáltatott vezetője volt. Vida Ildikó kinevezéséhez Orbán Viktor külön törvényt is hozott, Vida Ildikó interkontinentális botránya után pedig - hasonlóan Hernádi Zsolt orbáni oligarcha esetéhez - továbbra is ragaszkodott annak pozíciójához és kiváltságos, törvények feletti és törvényen kívüli állapotának folytatólagos fenntartásához, és bűnügyi hadviselésbe kezdett a világ országai ellen. Vida Ildikó számára a felkínált egzisztenciális, anyagi és büntetőjogi kiváltság minimálisan a havi fizetések és további juttatások folytatólagos biztosításával, valamint a fideszes oligarchia által, Orbán Viktor felől biztosított életpálya folyamatos fenntartásával olyan bűnszövetségben, életvitelszerűen elkövetett üzletszerű tevékenységet láthatunk, amelynek folytatólagos elkövetése egyértelműen tetten ért, függetlenül attól, hogy az Európai Unió egyetlen elnöki rendszere, közel elnöki diktatúrája Orbán Viktor és Pintér Sándor részéről közpénzen fizetett és fenyegetett állami szervei erről milyen határozatot fogalmaznak meg.
 
Orbán Viktorról és az egész fideszes mentalitásról, megbízhatóságról és bűnügyi elkötelezettségről az is önmagában perdöntő módon beszél, hogy Pintér Sándor - aki Orbán Viktor minden kormányzásának örök belügyminisztere, akiről már a '90-es években elterjedt és általánosan elfogadott, a lakosság részéről a mai napig rezignáltan tudomásul vett nézetté vált, hogy az olajhamisítás maffiájában a keresztapa, rendőrgyilkos és tömeggyilkos, aki egyébként a '90-es években Magyarországon elkövetett, 100-nál több bombarobbantásos cselekmény és terrorcselekmény legfőbb elkövetője és legfőbb eltussolója. Pintér Sándor a belügyminiszteri pozícióját is úgy szerezte, hogy 1998-ban a médián keresztül is közölte: akkor fognak leállni a magyarországi bombarobbantások, ha ő belügyminiszter lesz. Amint belügyminiszter lett, keresztapa mivoltánál fogva utasítást adott az alvilágnak a bombatámadások azonnali befejezésére és ez azon nyomban meg is történt. 2010-es, Orbán Viktor általi hatalomra kerülésekor pedig bejelentette, hogy számottevően növekedni fognak a korrupciós bűncselekmények. Azért, mert ő volt a keresztapa és ő döntött így. Tervei annyira jól sikerültek, hogy még Orbán Viktor örök olajügyésze, a pártot mindenben kiszolgálni igyekvő Polt Péter legfőbb ügyész is kénytelen volt bejelenteni az elmúlt napokban a magyar törvényhozás épületében, az Országházban, hogy 2010 óta legalább a duplájára nőtt a korrupciós bűnesetek száma. Természetesen tudjuk, hogy nem a duplája az elkövetések száma, hanem a sokszorosa!
 
Pintér Sándor és Orbán Viktor bűntetteiben és gyilkossági ügyeiben annak idején én is rengeteget nyomoztam és - minden életveszélyes állami fenyegetés és nehézsúlyú, irdatlan széles spektrumú politikai üldözés ellenére - nagyon sok politikussal, lakossági szem- és fültanúval, politikai gyilkosságokat elszenvedő hatósági és nem hatósági személyek (hősök) hozzátartozóival, valamint Orbán Viktor és Pintér Sándor bűntetteiről beszámolót adó magyar és külföldi alvilági személyekkel találkoztam.
 

Kérem a Tisztelt Hatóságokat, hogy a feljelentésemben foglaltak alapján a büntetőpereket indítsák meg, a további szükséges intézkedéseket és büntető feljelentéseket tegyék meg, engem pedig az ügyekről tájékoztassanak: a törvényeknek, az emberi jogoknak és Magyarország nemzetbiztonsági és nemzeti érdekeinek prioritása miatt!
 
Orbán Viktort pedig felszólítom továbbá arra is, hogy ahogyan egy személyes döntése volt Magyarország gyakorlatilag összes törvénye és rendelkezése, úgy helyezze vissza a Büntető törvénykönyvbe a Közérdekű bejelentő üldözése büntetőjogi paragrafusát is! Nem csak azért, mert tapasztalatból tudom, hogy az ilyen feljelentésekre mániákus reflexe szokott lenni a közérdekű bejelentő elleni kiterjedt politikai és hatósági üldözés, de elnök diktátori tébolyánál fogva láthatóan szüksége van a külön törvényi védelmekre a külföldi diplomáciai követségeknek és a világ Magyarországra akkreditált diplomatáinak is.
 
Arra is felszólítom az Európai Unió demokratikus és emberjogi sereghajtóját, Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy fejezze be a nevem és az arcom cenzúrázását a lakosság pénzén eltartott közmédiából, mert az, hogy ő ennyire aggódik azon, hogy lebukik, nem indokolja és nem engedi meg az effajta elnök diktátori Kubatov-intézkedéseket!
 

Üdvözlettel Molnár F. Árpád, ingyenes jogvédő, keresztény, a HÍRHÁTTÉR és a HírAréna főszerkesztője, politikai üldözött, az Alsóörsi Hírhatár korábbi főszerkesztője, a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA Alapító-Főszerkesztője, a HírAréna főszerkesztője, a Fidesz-kormány bírálása miatt számos alkalommal elhurcolt, otthonvédelmi tudósítások miatt őrizetbe is vett és bíróságon elítélt, a HHMM Emberjogvédő Szervezet vezetője, oknyomozó és tényfeltáró újságíró, dokumentumfilmes, akit minden európai idők legtöbb E-tanúja keresett meg.
 
2014.12.13.; Budapest, Hungary.
 
 
 

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda