2022. 10. 02., Vasárnap
Petra névnapja

Volt egyszer egy Epinfo

Volt egyszer egy Epinfo
2018-03-01

Emlékszem, az Epinfoban találtam olyanokra, hogy pl. "a nagy kaliforniai kanyarójárvány" megbetegedetteinek több mint fele oltott volt, de volt közöttük kétszeresen, sőt háromszorosan MMR-rel oltott is. Vagy, hogy a WHO ajánlása szinkronban van a MMRVAXPRO gyógyszergyári ajánlásával ("A második dózis azon személyeknél szükséges, akik bármilyen okból kifolyólag nem reagálnak az első dózisra.").

A Tölgyfa utcai Bíróságon lebegtettem is ezeket, még 2016 őszén, amire a peres ellenfél - a védett gyermekembe MMR ismétlőoltást kötelező Kormányhivatal - azzal érvelt, hogy azokat az "ellenőrizetlen internetről" vettem. Olyan ideges lettem, hogy alig tudtam elrebegni, hogy az Országos Epidemiológiai (ennek a szónak a kimondását a 3. nekifutás kudarca után elhagytam) Központ Epinfo kiadványát az Országos Széchenyi Könyvtár nyitvántartásából az oszk.hu-ról töltöttem le. Persze sok más hasonló elemmel együtt igazságtalanul elkaszáltak.

 

Cikk és montázsok: Nagy Sándor (Naleksz)

A mai napon igencsak megdöbbentett, hogy a http://www.oek.hu/oek.web?to=16&nid=444&pid=1&lang=hun oldalon lévő információ szerint az adatok, adatbázisok; Influenza; Szakmai információk; Témakörök; Lakossági tájékoztatók többé már nem frissülnek. Ez még nem is lenne baj, de aktuális információk a hivatkozott www.antsz.hu/jarvany weboldalon egyáltalán nincsenek.

Ha az eddigi hivatalos tájékoztatás a tisztifőorvosok által a www.antsz.hu/jarvany tartalmára, zéróra zsugorodott, akkor a tisztességes eljárás (teljes tájékoztatás) követelményeként a kötelező oltások listájában is hasonló tabula rasa-nak kellenne lenni.

Ez a nyílt tisztifőorvosi felelelőtlenség azért is aggályos, mert a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. § (2) szerint az idei évtől a védőoltási tevékenységre vonatkozó feladatok gyakorlati végrehajtásához szükséges ismereteket meghatározó védőoltási tevékenységére vonatkozó módszertani levelet már nem az Országos Epidemiológiai Központ (OEK), hanem az országos tisztifőorvos adja ki.

A tisztifőorvosok tehát elefántként vannak jelen a hazai járványügy törött, zúzott porcelánboltjában...

Az Epinfo az OEK kiadványa volt. Az OEK 2017. március 31. napjával jogutódlással megszűnt - 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet. Ennek következtében az Epinfo kiadvány is megszűnt. A jogutód az OKK lett (Országos Közegészségügyi Központ). Ez egy hónap múlva nevet változtatott és lett belőle OKI (Országos Közegészségügyi Intézet). Az OKI viszont már nem tekinti magát az OEK adatai fölötti adatgazdának. Így semmilyen adatot sem kell kiadniuk (pl. a makói botrányos kanyarójárvánnyal kapcsolatban).

A hazai járványügyi tevékenység leépülésének látványos folyamata szükségszerű ahhoz, hogy a tébolyult oltáskötelezés még rövid időre is, de fenntartható legyen.

A magyar nyelvű információk megvonásával az életkorhoz kötötten kötelezett gyermekek szülei sötétségben tarthatóak, főleg ha a „védő”nő és az oltóorvos is az igencsak félrevezető „védő” jelzővel illeti az adott, kockázatos oltást. Ezt a szót hallva az emberek döntő többsége megnyugszik, fel se merül benne, hogy esetleg átverik.

Azzal, hogy hazánkban még nagyobb a sötétség, a fény az internet külföldi oldalain egyre erősebben ragyog.

Nem vehető biztosra az oek.hu domain meghosszabbítása sem, így még addig böngésszen az Epinfo archívumában a járványügyek iránt érdeklődő kedves olvasó, amíg az megnyitható:

http://www.oek.hu/oek.web?nid=41&pid=18&to=839,2557,2434&lang=hun

Arról, hogy miről is marad le a hazai szakma és a lakosság, legjobban a SZERKESZTŐSÉGI ELKÖSZÖNÉS árulkodik:

Tisztelt Olvasóink! Kedves Kollégák!

Mint Önök előtt ismeretes, az ÁNTSZ országos intézeteinek átszervezése következtében 2017. március 31-ével szétválásos jogutódlással megszűnt az Országos Epidemiológiai Központ (OEK). Ennek megfelelően az OEK kiadványa, az Epinfo sem készülhet tovább változatlan formában a jelentős szervezeti, illetve személyi változások következtében.

Bizonyára megszokottá vált, hogy az Epinfo az elmúlt 24 évben minden héten megjelent, és így csaknem negyedszázadon keresztül a maga eszközeivel segítette, támogatta a hazai járványügyi tevékenységet.

A heti kiadványok és különszámok egységes információs, továbbképzési gyakorlati tanácsadó szerepet vállaltak fel. A heti bulletinben napjainkig 13 680 oldal terjedelemben az aktuális szakmai információk kerültek publikálásra, míg különszámokban 3 980 oldalon az OEK módszertani levelei, útmutatói, tájékoztatói jelentek meg. A Szerkesztőség folyamatos újításokkal igyekezett továbbfejleszteni a folyóiratot, megőrizve annak szakmai színvonalát.

A közlések alapját a rendelkezésre álló hazai adatok, a nemzetközi szervezetek állásfoglalásai, ajánlásai, valamint a hiteles és bizonyítékokkal 98 Epinfo 12. szám megalapozott szakmai alapelvek és gyakorlatok ismertetése adta. Fontos szempontként szerepelt az igényes szövegezés és a magyar járványtanijárványügyi szakmai nyelv tradícióinak, értékeinek megtartása illetve erősítése is, figyelemmel az új fogalmaknak a hazai járványügyi gyakorlatba történő bevezetésére.

A 24 évfolyam tartalomjegyzékét áttekintve megelevenednek a múlt szakmai eseményei, kihívásai. Megállapítható, hogy a folyóirat mind a hazai, mind a globális jelentőséggel bíró fertőző betegségek, járványok és az ezekhez kapcsolódó területek valamennyi fontos aspektusát tárgyalta, így például a betegségek hazai és nemzetközi előfordulását, járványügyi sajátosságait és azok változásait, a hazai veszélyeztetettséget, a megelőző ajánlásokat és óvintézkedéseket.

Az Újság hírt adott a számottevő aktuális szakmai programokról, rendezvényekről és eseményekről.

Az Epinfo-ban megjelenő cikkek szerzői jellemzően az OEK szakemberei – kiemelten a Járványügyi és a Kórházi járványügyi osztály munkatársai – voltak. A lap szerkesztése a napi rutin feladatok ellátása mellett, külön juttatás nélkül történt; az Epinfo hetente történő megjelenése a szerkesztőségi tagok szakmai elkötelezettségének volt köszönhető. A médiában és a nemzetközi szakirodalomban megjelenő információk tengerében az Epinfo folyamatosan biztosította a járványügyi témákban tájékozódni kívánók számára a hiteles, ellenőrzött szakmai információkat. 2011-ben az Epinfo Szerkesztősége felelősségteljes, példamutató munkája megbecsüléseként a Nemzeti Erőforrás Minisztertől Elismerő Oklevelet kapott.

Köszönjük Tisztelt Olvasóink mindenkori érdeklődését, folyamatos támogatását, visszajelzéseit és bizalmát.

Az Epinfo szerkesztősége

 

Nagy Sándor

Soroksár, 2018. III. 1.

 

Ajánlás:

ARCHIVUM SECRETUM

Csillag Ösvény Jósda