2020. 09. 22., Kedd
Móric névnapja

Tucatnyi rendőrt név szerint, és a mentősöket is feljelentette Tóth Csaba kilakoltatása kapcsán a HírAréna főszerkesztője, Molnár F. Árpád

Tucatnyi rendőrt név szerint, és a mentősöket is feljelentette Tóth Csaba kilakoltatása kapcsán a HírAréna főszerkesztője, Molnár F. Árpád
2019-11-18

Hivatali visszaélés bűntette, az egészségügyi törvény rendelkezései, a rendőrségi törvény és más bűncselekmények miatt tucatnyi rendőrt és a két erőszakos mentőst is feljelentette a Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület elnöke, a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztője, a HírAréna Online főszerkesztője. A feljelentésben ismét feltüntetésre került, hogy a végtelenített feljelentésáradat kiváltó oka Bató András XXII. kerületi rendőrkapitány és társai, a Ferenczi és Társai Végrehajtó Iroda magyar történelembe égett, rekorder erkölcstelen és gyalázatos egység-gaztettei. A feljelentés az összes budapesti rendőrkapitányságnak és számos más, így külföldi szervezetek részére is elküldésre került.

Tucatnyi rendőr név szerint történő feljelentése halmazati törvénysértések miatt

 

Tisztelt Hatóságok és Bató András, a rendőrök és végrehajtók elleni tömeges feljelentéseket előidézett BRFK XXII. Kerületi Rendőrkapitány! Kérjük feljelentésünk illetékesek részére továbbítását!

FELJELENTŐ:
Molnár F. Árpád médiaalapító és jogvédő egyesületi elnök.
(...)

 

Bató András XXII. kerületi rendőrkapitány és rendőrtársai, valamint a rendőri állománnyal egy közös bűnszervezetként működő, a szociopátiás tetteikkel szintén kérkedő Ferenczi és Társai Végrehajtó Iroda újságírók, jogvédők és további ártatlan és védtelen, valamint kilakoltatott fiatalok és idősek ellen közösen elkövetett gyalázatos cselekmények miatt egyesületünk és médiáink tömeges feljelentésekbe kezdtek a rendőrségi visszaélések és a rendőrséggel szerves egységet alkotó végrehajtói szervezetek ellen. Alábbi feljelentésünk az egyik ezen kiprovokált feljelentések végtelen sorában.

Én, Molnár F. Árpád, a Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület elnöke, a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztője, a HírAréna Online főszerkesztője

büntető feljelentést teszek ismeretlen tettesek (a kilakoltatás helyszínén megjelent összes rendőr és a két mentős) - ellen

a Büntető Törvénykönyv 305. §-ába ütköző Hivatali visszaélés bűntette,
az egészségügyi törvény rendelkezései,
a rendőrségi törvény paragrafusai alapján
és további bűncselekmények miatt.

Feljelentést teszünk továbbá az 1994. évi XXXIV., a rendőrségről szóló törvény 12 §-a alapján is, amely a rendőrök jogszabálysértésre vonatkozó egyes kötelességeit szabályozza. Ezt a törvényt is megszegte az összes jelenlévő rendőr, de kivétel nélkül mindannyian.

Bizonyítékként linkelem az eseményekről készült egyik, élőben közvetített filmfelvételt, ami az "Indítsuk újra Magyarországot, állítsuk helyre az állami jogfolytonosságot" nevű Facebook-oldal eme linkjén található: https://www.facebook.com/jogfolytonosmagyarallam/videos/642838586248354/

 

Indoklás:

2019. november 8-án a rendőrség erőszakkal lakoltatta ki Tóth Csaba polgárjogi aktivistát a budapesti Óbester utcában található ingatlanából.

A kilakoltatáson számos emberjogvédő és otthonvédő, valamint magyar és külföldi bejegyzésű emberjogvédő szervezet megjelent, tudósítva és tiltakozva a kilakoltatás ellen.

A fent linkelt filmfelvétel akkortól kezdi követni az eseményeket, miután Tóth Csabát már kilakoltatták, és a jogvédőkkel, valamint aktivistákkal együtt az óbester utcai társasház előtt tartózkodnak.

Tóth Csaba a helyszínen úgy próbált nyomást gyakorolni, hogy azt mondta, öngyilkos lesz, ha kilakoltatják. Ugyanakkor viselkedése - ellentétben az egyre hangosabb és dühösebb tömeggel - mindvégig nyugodt maradt, és később a fent linkelt filmfelvételen ő maga is lenyilatkozta, hogy nem akar öngyilkos lenni.

Az intézkedő rendőri vezető, Kovács Krisztián a felvétel első perceiben arra hivatkozott, hogy Tóth Csabát erőszakkal is, de mentővel kell pszichiátriára elszállítani, mert így rendelkezik az egészségügyi törvény.

A felháborodott tömeg a felvétel 7. percétől csapatosan, öngyilkossággal fenyegetőzött. A tömeg hangosan és egyre haragosabban tiltakozott, a pszichiátereket és a pszichiátriát a rendőrökhöz és a rendőrség intézményéhez hasonlóan az állam megbízhatatlan végrehajtóiként azonosította, a rendőrséghez hasonlóan károkozó és rosszindulatú szervezetként és elkövetőkként, majd a rendőrök előtt számos otthonvédő, aktivista és jogvédő elkezdett kiabálni, hogy ők is öngyilkosok lesznek, amennyiben Tóth Csabát erőszakkal elviszik!

Amint ez a filmfelvételeken tökéletesen látható és hallható, mindezek Kovács Krisztián rendőr orra előtt, szeme láttára és füle hallatára történtek, ahogyan az utcán a tömeg körül tobzódó rendőrök mindegyike, valamint a filmfelvételeken több alkalommal közvetlen közelről látható és megszólaltatott mentősök kiválóan látták és hallották, hogy a felfokozott hangulatú tömegből sokan közvetlenül öngyilkossággal fenyegetőznek, amennyiben Tóth Csabát elviszik. Ennek ellenére sem Kovács Krisztián rendőr, sem a többi kivezényelt kilakoltató rendőr nem hivatkozott az egészségügyi törvényre, és Tóth Csabán kívül egyetlen személyt sem állítottak elő a pszichiátriára, hogy a tömeg által egységes közmegvetésnek örvendő, a rendőr által "szakértő"-nek nevezett személy megvizsgálhassa őket.

Közben a filmfelvétel 15. percétől Tóth Csaba élő adásban is lenyilatkozza, hogy nem akar öngyilkos lenni, ami az interjút készítő számára is egyértelmű tényállás.

A fentiek ellenére a filmfelvétel 22:45 perce utántól a kilakoltatás érdekében kivonult rendőrség, a kilakoltatást követően ismét erőszakkal tört rá Tóth Csabára, és a tömeg tagjainak ellenállásával szemben Tóth Csabát erőszakkal a mentőautóba hurcolta, a mentő pedig szirénázva távozott. A rendőrség ezzel ismét szelektíven alkalmazta az általa a mentősökkel kéz a kézben propagált egészségügyi törvényt, hiszen az egészségügyi törvény értelmében vagy mindenki ellen kellett volna alkalmazni azt, mégpedig erőszakkal és szirénázva, vagy senki ellen sem, semmit és sehogyan!

Tóth Csaba, akit a rendőrség és a mentősök erőszakkal elhurcoltak, szinte az egyetlen olyan személy volt a tömegben, aki nyugalmat mutatott. Ellenben a rendőrség és a mentősök agresszivitása és nyílt fenyegetőzése ellen egyre haragosabb, hangosabb, kiabálóbb és agresszívebb tömeg öngyilkossággal fenyegetőzése sokkal valószínűbbé tette, hogy a rendőrség és a mentősök agresszív és ellenséges, gyűlöletkeltő és szociopata fellépése és agresszív, törvénysértő egységszándéka valóban kiprovokálja a tömeg egyes vagy jó néhány tagjából az öngyilkosságot!

A tömeg felfokozott hangulatát és a dulakodásokat a törvénysértő rendőrség és a törvénysértő mentősök agresszivitása és szándékos törvénysértései okozták, míg ha a rendőrség köztörvényes állománya és a két mentős nem provokálja a tömeget a törvények szelektív alkalmazásával, hanem egyszerűen békén hagynak mindenkit, a történelmi botránysorozat nem következik be.

Kovács Krisztián rendőr és bűntársai tehát megsértették nem csak az egészségügyi törvényt, de az egyenlő bánásmód törvényi követelményei ellen is sok rendbeli módon vétettek.

A Btk. 305. §-a kimondja:
305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen
a) hivatali kötelességét megszegi,
b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy
c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A kivezényelt rendőri állomány a törvény szelektív alkalmazásával elkövette a Hivatali visszaélés bűntettét! Ezért kérjük a kivezényelt rendőrök ügyészség által történő bíróság elé állítását és felelősségre vonását, hogy ilyen soha többet, semmikor ne fordulhasson elő, nemhogy élő, egyenes adásban!

A lakosság elleni rosszindulatú cselekményekre kivezényelt rendőri állomány az 1994. évi XXXIV., a rendőrségről szóló törvény 12 §-ában foglaltakat is semmibe vette! A 12. § ugyanis kimondja, hogy amennyiben a rendőr törvénysértést észlel, köteles arra felhívnia az elöljáró figyelmét! Ezt egyikük sem tette meg, és soha olyan esettel nem találkoztunk sem a rendőrségen belül, sem azt kívülről, a helyszínen szemlélve, hogy egy rendőr bármilyen törvénysértésre vagy köztörvényes bűntettre tiltakozólag reagált volna! Mert egy rendőr bármikor, bármilyen bűncselekményt elkövet, bárki ellen, mint a nácik Hitler alatt, akiket szintén utólag ítéltünk el, gyakran visszamenőleges hatályú törvényeket hozva ellenük!

A kivezényelt kilakoltató közpénz-állomány tagjai kivétel nélkül mind, külön-külön kötelesek lettek volna továbbá írásban kérni elöljárójukat a jogszabálysértő utasítás tárgyában, továbbá jelenteniük kellett volna az eseteket az elöljáró felettesénél illetve Pintér Sándor belügyminiszternél! Ezek egyikét sem tette a kivezényelt kilakoltató állomány egyetlen tagja sem!

A fenti cselekmények elkövetésével alaposan gyanúsíthatók a következő rendőrök: Kovács Krisztián, Balogh László (azonosító száma 30076), Huszka István Csaba (29137), Németi Balázs (25305), Hajdara László (26791), Berta Klaudia (02522), Somogyi István (69715), Borbély Áron János (58029), Kadnár Gergely (04633), Hegyaljai István (04204), Illés Marianna (0602...), Lukács István (07821), Vitus Szilárd (06392), Végh Jenő (07820), Pregun Márk (04162), Dobos Ádám (03734) és a jelenlévő összes többi rendőr.

Egyesületünk kéri ezért a rendőrség és a mentősök részéről egységszándékban elkövetett törvénysértések és jogsértések összesének egyesével történő kivizsgálását és az összes jelenlévő rendőri elkövető és a két mentős elkövető megbüntetését. Kérjük, hogy a törvényt a továbbiakban ne szelektíven alkalmazzák, hanem kivétel nélkül az összes rendőrt és mentőst, akik jelen voltak, mindet vonják felelősségre a sorozatos törvénysértéseik miatt!

Üdvözlettel Molnár F. Árpád,
a Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület elnöke, a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztője, a HírAréna Online főszerkesztője.
Tel.: +36/30/919-6386.

---

Az ilyen és hasonló szociopata bűnügyek végtelenbe tartó leleplezésének és hatósági üldöztetésének kiváltó oka minden magyar idők egyik vagy leghírhedtebb kilakoltatása, amelyen a Ferenczi és Társai Végrehajtó Iroda a rendőrséggel közösen dobták utcára Majzer Ildikót és férjét, Hering Vilmost, valamint a gyereküket, utána pedig Bató András XXII. kerületi rendőrkapitánnyal teljes egységszándékban bűnügyi üldözéseket indítottak a kilakoltatást a helyszínen szóban kritizálók és bírálók - újságírók és jogvédők, valamint az utcára dobott család fia - ellen. A Ferenczi-banda mindezek mellett ráadásul több végrehajtási munkadíjat számolt el a botrány-kilakoltatás munkadíjául a saját milliárdos zsebeibe, mint amennyi a család teljes tartozása volt.

Ezekkel a rendkívül szociopátiás és a társadalomra, valamint a köznyugalomra extrém módon ellenséges és felforgató cselekményekkel a rendőrség és bűntársuk, a Ferenczi és Társai Végrehajtó Iroda olyan szélsőséges gyűlölettámadásokat követtek el a demokrácia, az alkotmányos biztonság, a nemzetközi emberi jogok és az emberi fajjal veleszületett legalapvetőbb erkölcsök ellen, amik nem tűrhetik többé a passzivitás vagy a némi reklamálás kereteit, hanem végtelenített feljelentéshullámot és véget nem érő magyarországi és nemzetközi kampányt okoztak. A Bató András által vezetett rendőrség és társuk, a Ferenczi és Társai Végrehajtó Iroda abszolút nem voltak képesek arra, hogy felmérjék tetteik társadalomra veszélyességét, valamint súlyát és napról napra egyre súlyosabb következményeit.

Egyébként a fősodratúnak nevezett médiumok, mint pl. az ATV vagy pl. az RTL Klub azóta is ezt a kilakoltatást játsszák be szemléltetésként, amikor beszélgetős vagy más műsoraikban, valamint híradóikban a kilakoltatásokról beszélnek. Azóta is azt nézi mindenki, hogyan hurcolják és húzzák az úgynevezett rendőrök a földön az éppen utcára dobott Majzer Ildikót, akinek a fiát a Bató András-féle rendőrség és szociopata gyűlöletügyészség az újságírókkal és a jogvédőkkel együtt üldözi, Magyarország leghírhedtebb szociopata végrehajtó bandájával, a Ferenczi és Társai Végrehajtó Irodával kéz a kézben. Akik több milliót tettek zsebre a rendőrséget és az ügyészmaffiát csicskáztató kilakoltatás során, mint amennyi a hatóságilag azóta is üldözött család teljes tartozása volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

---

Ha azt akarja, hogy a médiumaink és a jogsegélyszolgálat fennmaradjon, és kevesebb legyen körülöttünk a halott, 1-2 ezer forinttal is támogathatja a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA és a HírAréna Online munkáját:
Számlaszám:
11773322-00818357
IBAN: HU63117733220081835700000000
SWIFT-kód: OTPVHUHB
Code BIC: OTPVHUHB

Jogvédő egyesületünket is keresheti segítségért és védelemért: Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület. Telefon: +36/30/919-6386.

Aki bajban van, információi vannak vagy segítségre szorul, vagy Ő segítene nekünk bármiben: Tel.: +36/30/919-6386.

Ha Ön haragszik a (volt) munkahelyére, vagy ha rendőr, katona vagy hírszerző (volt) stb., várjuk jelentkezését együttműködésre: Telefon: +36/30/919-6386.

Hírháttér Multimédia: http://echelon8.org
HírAréna Online: http://hirarena.com
Tel.: +36/30/919-6386

Csillag Ösvény Jósda