2024. 03. 01., Péntek
Albin névnapja

Pszichológus vagy pszichiáter, jó és rossz, avagy hogy születnek az ördögök?

Pszichológus vagy pszichiáter, jó és rossz, avagy hogy születnek az ördögök?
2023-07-30

Mi az oka a pszichológusok és pszichiáterek ellentétes polaritásának, ahol a pszichológus azért van, hogy gyógyítson és hasznos legyen, míg a pszichiátereknél gyakran tapasztalt a rosszindulat, a súlyosan antiszociális attitűd, a krónikus hamisítás és hazudozás, a felelősségtől való örökös menekülés, a kritikával szembeni azonnali paranoid pszichopátiás gyűlölet és bosszúszomj? (Az indexképet a cikkhez generáltuk mesterséges intelligenciával.)

Cikk: Molnár F. Árpád

Anyám katonai pszichiátriai bizalmi állása révén eleve szinte beleszülettem az állami pszichiátria világába, és végigkísértem annak szervezeti és személyi átmentését a szocialista rendszerből a demokráciának nevezett kapitalista rendszerbe. Az elmúlt több mint másfél évtized során médiaalapítóként, oknyomozó és tényfeltáró újságíróként, majd jogvédő egyesületi elnökként megszámlálhatatlanul sokan kerestek meg pszichiátriai visszaélések és bűncselekmények miatt, amelyek velük vagy másokkal történtek, avagy amelyeknek valamiként a részesei voltak. Sok évvel ezelőtt lettem minden magyar idők minden láthatóság szerint legfőbb leleplezője a szocialista rendszertől a mai kapitalista rendszer pszichiátriai és ettől gyakran elválaszthatatlan állami titkosszolgálati illetve rendőrségi, ügyészségi stb. visszaéléseknek és szervezett bűncselekményeknek. Így tehát számos oldalról roppant ismerettel és tapasztalattal rendelkezem.

Ez azért fontos, mert nem egy újságíró véleményét és tapasztalatait írom le, hanem olyan személyként nyilatkozom, aki lehet, hogy sokszor többet tud bárkinél, aki a témában, leleplezőként valaha megszólalt.

Az alábbiak nyilvánvalóan nem az összes pszichológusra és pszichiáterre vonatkoznak, viszont a szakma tagjainak összesét tekintve abszolút meghatározó jellemzők. Ezért úgy is kell kezelni, amikor az olvasó pszichológussal vagy pszichiáterrel találkozik. Egy régi amerikai választási plakátból idézve az ötletet: míg a pszichológustól Ön is vásárolhat autót, de a pszichiátertől a legbiztonságosabb, ha soha.

A pszichológusok és a pszichiáterek között ég és föld, vagy levegő és pokol a különbség, ahol a pszichiáterek a sötétség, a károkozás, a függőségek kialakítása és a megbetegítés, a pszichológusok pedig az egészség, a világosság, a gyógyítás és az élet képviselői. Pszichológus legfőképpen csak akkor megbízhatatlan, ha klinikai pszichológus. Ez esetben viszont a leghelyesebb, ha mindenki pszichiáternek tekinti, azaz potenciális fenyegetésként tekint rá, és nem bízik meg benne jobban, mint egy olyan csaló és hazudozó erőszakos bűnözőben, aki különös visszaesőként a fél életét börtönben és fegyházban töltötte.

A pszichológus terápiára és gyógyításra fókuszál, módszerének elválaszthatatlan része a szabadság és a bizalom, míg a pszichiáter jobbára egy antiszociális ügyész illetve smasszer, börtönőr, aki teljesen megbízhatatlan és kritikátlan szociopata gátlástalansággal hazudik.

A pácienssel való kommunikációik dokumentációit illetően - a zárójelentésekig bezárólag - a pszichiáterek többsége szinte az összes esetben konfabulál, meg nem történt eseteket ír le, el nem hangzott kijelentéseket vet képernyőre, amik kifejezetten törvénytelen illetve köztörvényes károkozásoknak és hamisításoknak minősülnek a páciens ellen. A pszichiáterek zöme olyan nettó hazugságokat ír le a páciens szavai és viselkedése vonatkozásában, amiknek közük sincs a valósághoz. Olyankor is folyékonyan hazudnak, amikor a páciens ismerőse vagy barátja titulusával bejutok és ott vagyok a páciens pszichiátriai meghallgatásán, így személyesen látom és hallom, mi hangzott el és mi történt valójában. Már a pszichiátriai ambulanciák és ambuláns rendelések is abszolút krónikus melegágyai a pszichiátriai hamisításnak és a bűnözésnek, nemhogy a zárt osztályok és az elmegyógyintézetek világa, ahová gyakran eleve pszichiátriai hazugságok alapján kerülnek be a jogfosztott páciensek és egészséges emberek.

Az, hogy a pszichiáterek külső tanú jelenléte esetében is folyékonyan hazudnak és hamisítanak, olyan rendszerszintű és rendkívül súlyos kórkép, amely a leghatározottabban karakterizálja a súlyos paranoid pszichopátiás tüneteket és más patologikus meghatározókat.

Míg a pszichológusok emberiek, szociálisan érzékenyek, a társadalmilag elvárt civilizációs normákat és szabályokat - a hétköznapi emberekhez hasonlóan - elsajátították, interiorizálták és követik, addig a pszichiáterek zöme antiszociális, érzéketlen, agresszív, bosszúálló, szociopátiás és pszichopátiás tüneteket halmoz, lelkiismeretet nem mutatnak, a hibáikból nem tanulnak, felelősséget soha nem vállalnak, viszont hazudozásra, a felelősségtől való megszállott, haragos, gyűlölködő és agresszív elmenekülésre, a bármikor és minden helyzetben elkövetett hamisításokra, zsarolásokra és erőszakos bűncselekményekre különös extremitással és egyénileg éppen úgy, mint bűnszervezetben erősen hajlamosak és készségesek.

A stanfordi börtönkísérlet közismert példa, de a világ minden részén ugyanez a kísérleti labor működik a pszichiátriákon, a börtönökben vagy a harctereken. Azaz miután egy addig normálisnak és egészségesnek tűnő embert szinte bárhol pszichiátriai, vagy rosszabb országokban börtönőri vagy más olyan pozícióba helyezünk, ahol számára többletjogokat biztosítunk, státuszát tekintve megkap egy hitlerista fasiszta jellegű felsőbbrendűségi igazolást, ahol az alsórendű emberfaj felett kell uralkodnia, akkor elvész a demokrácia, a szólásszabadság, a lelkiismereti és vallásszabadság, az emberi jogok, a józan ész, az erkölcsi érzék, az önkritika, és máris elkezd kialakulni a nárcisztikus személyiségzavar, a paranoid pszichopátia, a cezarománia, a gátlástalanság, a kritikátlanság és a legsötétebb bűnözési hajlam. Mivel ezek az emberi faj szinte összes egyedében genetikailag programozott lappangó betegségek, és változó súlyossággal előhívhatóak, aktiválhatók, ezért a pszichiáterek krónikus patológiai és bűnözési hanyatlása természetes folyamatok része, evidens és okszerű eredmények és minták.

Ugyancsak kirívó és talán minden más munkahelyet meghaladó patológiás tünet a bosszúszomj, amit a nárcisztikusan súlyosan torzult pszichiáteri elme olyankor is leplezésre képtelen kontrollhiánnyal manifesztál, amikor külső megfigyelő is jelen van. A legkirívóbb társadalomellenes pszichopatákhoz hasonlóan könnyen aktiválható nyers bosszúvágy és azonnali bosszúálló kényszer és elemei is olyan sajátosságai a pszichiáteri szakmának, ahol mind a bosszúállási hajlam, mind a bosszúállást kiváltó effektus súlyosan patológiás motívum.

Az eltérő munkakörülmények pszichiáter és pszichológus között meghatározóak a személyiségfejlődés, pszichiáterek esetében pedig szinte minden létező esetben a személyiség degradálódása során. Ezért a pszichiáterek esetében a legsúlyosabb devianciák szinte mindenkinél feltétlen kisarjadása és elburjánzása is természetes. A ritka kivételek, akiknek genetikai háttere és/vagy neveltetése nem engedi meg a személyiség munkatársaktól megkövetelt kötelező hanyatlását és bukását, legtöbbször elhagyják a pályát, mert az olyan munkahelyek, mint a pszichiáter, az ügyész vagy a börtönőr, nem csak megkövetelik az antiszociális viselkedést és az azzal való azonosulást, de a korrupció és a köztörvényes, szervezett visszaélések és bűncselekmények is a bűnözői környezet feltétlen elvárásai.

A pszichológus és páciens relációval ellentétben a pszichiáterek esetében a messze csak idézőjeles "szakember" és páciens közötti egyenlőség teljes hiánya, a megkérdőjelezhetetlen és felelősségre gyakorlatilag soha nem vonható, államilag védett és kimosdatott pszichiáter, valamint a legtöbbször minden következmények nélkül jogfosztott és értéktelen, haszontalan és kártékony rabként és gyomnövényként lekezelhető páciens, alember viszony, a felsőbbrendű és übermensch börtönőr, az alsórendó és untermensch zsidó elítélt viszony súlyosan deformálja a pszichiáter személyiségét, mégpedig a bűnöző alkatú és antiszociális pszichopátia, a cezarománia, valamint a nárcisztikus személyiségzavar és az ezzel összefüggésben is kialakult paranoid personopathia irányában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

Ha segítségre vagy védelemre szorul, avagy ha Ön segítene nekünk bármiben, keresse médiáinkat vagy egyesületünket, a Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesületet. Legkönnyebben a +36309196386-os telefonszámon tud minket elérni. Ha nem sikerül, később próbálkozzon újra. Ha akkor sem, utóbb, egy másik számról igyekszünk mindenkit visszahívni.

 

---
Ha Ön haragszik a volt munkahelyére, vagy pl. rendőr, katona vagy hírszerző (volt), várjuk jelentkezését együttműködésre. Telefon: +36309196386.

 

---

Az RTL Csoportot is tulajdonló, a magyarok cenzúrázásának jogát a Facebooktól megszerzett német Bertelsmann az alábbi köztörvényes bűnözőt is mániákusan próbálta rejtegetni, a körözött bűnöző megtalálását lehetetlenné tenni vagy súlyosan megnehezíteni, de nekünk és a magyar rendőrségnek köszönhetően megvan a tettes: Pascu Lucia Veronika és az is, akivel üzletelt. Rendőrségi körözési fotók Pascu Lucia Veronikáról (a középen lévő bilincset mi szerkesztettük oda):

 

---

A német hátterű RTL Csoport által a nemi orientációja miatt közismertté tett Osváth Zsolt (VV Zsolt) szellemi és testi fogyatékosok ellen az ő fogyatékosságaikra hivatkozva elkövetett és alapjogként a YouTube-on követelt bullyingjai és gyalázkodásai hatására őt néző általános iskolás és további, 18 év alatti tizenévesek gyalázkodó, mocskolódó, bullyingoló gyermekkorú bűnözők hadát termelte ki, akik - miután Osváth (Bullying) Zsolt zöld utat adott mindannyiuknak mások szellemi és testi fogyatékosságai kigúnyolására, mocskolására, gyalázására - tömegesen árasztották el az Internetet a becsületsértés, a rágalmazás, a zaklatás büntető törvénykönyvi elkövetéseit halmazatokban kimerítve. Ezen belül az osváthi fiatalkorú és gyermekbűnözők az iskolai gyalázkodások miatt legutóbb öngyilkos lett és meghalt fiút és annak szüleit is minősíthetetlen és idézhetetlen stílusban mocskolták és gyalázták. Osváth olyan gyermekbűnözők hadát termelte ki, akiknek egy-egy, pl. felnőttek elleni szitokszavaira a korábbi generációban azonnali iskolai igazgatói megrovás, teljes kiközösítés és gyakran azonnali iskolai kirúgás járt. Mi, akikhez valószínűleg a legtöbb olyan szülő fordul, akiknek az állam elvette a gyerekeit, elmondhatjuk, hogy az osváthi szörnyneveltek tetteinél nagyon gyakran sokkal kevesebbért is kiemeli a magyar állam a gyerekeket és viszi állami intézetbe vagy helyezi el nevelőszülőknél. Médiáink és jogvédő szervezetünk kategorikusan elhatárolódik a gyermekkori bűnöző életmódra neveléstől. Ahogy eddig, eztán még határozottabban fel fogunk lépni a gyermekkori és fiatalkori bullyingok letörésére, és számos ilyen projektünk összesét alkalmazni fogjuk, amíg az osváthi bűnözésre kondicionáló alávalóan erkölcstelen bűnözői kondicionálások el nem tűnnek az Internetről. Akcióink részeként folyamatosan bővített felsorolásba kezdtünk olyan vállalkozások és multik ellen, akik az osváthi internetes bullying Google-YouTube-videókhoz reklámfelületként adják a nevüket. A felsorolásból lekerülnie csak és kizárólag annak a vállalkozásnak és multinak van módja, aki hozzánk fordulva kér bocsánatot azért, mert a gyermekbűnözésre neveléshez a nevét adta és annak financiális hátteret biztosított.

A gyermekbűnözők kineveléséhez és gyermekek által mások testi illetve szellemi fogyatékosságainak kigúnyolására és a bűnözés áldozatainak egész bolygón való lejáratásához a következő cégek adták nevüket és nyújtottak pénzügyi támogatást:
Raiffeisen Bank lakáshitel, Epic drama (tulajdonosa a Viasat World Ltd.), Jysk, steadyknee(.com), semrush(.com), Vimeo (az amerikai vállalat a világ egyik legfőbb betiltó oldala az erkölcs, a kereszténység és a korrupciós leleplezések ellenségeként).

 

---

Ha azt akarja, hogy a médiumaink és a jogsegélyszolgálat fennmaradjon, és kevesebb legyen körülöttünk a spórolásunk miatti halott (mint pl. Fejes-Forgács Mária halála, vagy a hajdúszoboszlói, a saját gyerekét kivégző, majd öngyilkos lett házaspár, akiket a Google-YouTube törvénytelen betiltásai miatti jogvédő munkánkra hivatkozva kellett elküldenünk, ezért az egész család az életével fizetett 2017. szeptemberében), 1-2 ezer forinttal is támogathatja a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA és a HírAréna Online munkáját. Továbbá míg az olyan fake news gyűlöletmédiák, mint az RTL Klub vagy a HVG hazugságokat és államilag megengedett tartalmakat tesznek közzé, addig mi soha, sehol nem látott ismeretekkel gazdagítjuk a lakosságot. Ezért (is) aki tenni akar a közjóért, anyagilag is segítheti munkánkat, hogy ne csak a HVG-hez hasonló klikkvadász hazugsággyárak és központilag engedélyezett szennylapok működhessenek, hanem azok is, akik páratlan információkkal és kordokumentumokkal szolgálhatnak.

Számlaszám (a főszerkesztő Molnár Ferenc Árpád nevére):
11773322-00818357
IBAN: HU63117733220081835700000000
SWIFT-kód: OTPVHUHB
Code BIC: OTPVHUHB

 

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda