2024. 03. 01., Péntek
Albin névnapja

Ön okos vagy ostoba? Olvassa el és megláthatja!

Ön okos vagy ostoba? Olvassa el és megláthatja!
2022-12-20

A cikk világszerte számos kutatási eredménynek a teljesség igénye nélküli összegzése, permanensen azon mutatókat kiemelve, amik a politikai kötődések és a világnézetek mögött meghúzódó személy IQ-járól és értelmi képességeiről adnak számot.

A kiemelkedő IQ-jú emberekre jellemző a mindenféle téren megmutatkozó kíváncsiság és a tanulás iránti fokozott vágy. Ezt nem szabad csak az iskolai tanulással azonosítani, sőt, sok zseni kifejezetten rossz tanuló vagy ha nem az, nem érdekli az iskolai tananyag, de mindenféle más ismeret viszont igen. Az intelligens ember számára a világ nem fekete és fehér, hanem tudja, hogy mindent több oldalról kell megvizsgálni és a legritkább esetben jöhet ki olyan végeredmény, hogy az adott dolog teljesen fekete vagy hibátlanul fehér. Az is jellemzi az intelligens embereket, hogy tudják, egy adott dologra jellemzően nem egyetlen magyarázat létezik, hanem okok sora, amelyek közt persze gyakran felállítható bizonyos százalékos sorrend.

Legtöbbször alacsony intellektussal rendelkeznek, akik az egyik párthoz fanatikusan kötődnek, míg az azzal szemben állót szinte vagy egészében elutasítják. Az alacsony intellektusú pártszavazó nem kritikus, nem vizsgálja, helyes-e, amit a pártja mond, hanem jellemzően azt automatikusan elfogadja és minden azzal nem megegyezőt nem csak elutasít, hanem utál vagy gyűlöl is. A tőle eltérő véleményt nem korrigálni törekszik, hanem a más véleményű személyt durván megszólja.

A primitív ember számára a világ itt is fekete és fehér. Amit ő választ, az fehér, ami nem azt mondja, amit az ő pártja, az gonosz. Az alacsony értelem alacsonyrendű érzelmekkel és ösztönkésztetésekkel társul, amiket a rosszul funkcionáló karakter nem tud és jellemzően nem is akar legyőzni. Az értelem és az érzelem/ösztön harcában az érzelmek és az ösztönök győznek.

Az alacsony intelligenciájú illetve IQ-jú emberekre az jellemző, hogy mások véleményét elutasítják, ha az nem egyezik a sajátjukkal.

Az intelligens embert a valóság érdekli, nem az, hogy alátámassza azt, amiben eddig hitt, és nem az, hogy mit mond a pártja. Az intelligens is választhat pártot, kedvelheti valamelyiket a leginkább, de távol áll attól, hogy kritikátlanul elfogadja annak állításait. Az intelligens személy mindent, amit hall, mérlegre teszi és jellemzően helyes döntést hoz.

Az alacsony IQ-jú ember viszont sokat téved és ragaszkodik a tévedéseihez. Az egész bolygón megfigyelhető volt, hogy nem csak iskolázottság tekintetében maradnak el, de alacsonyabb értelmi hányadossal is rendelkeznek azok, akik nem hiszik el a Holdra szállást, az oltások összesét elutasítják vagy feltétlenül elhiszik pl. a Covid-vakcinák egysíkú és primitív állami propagandáját; a Covidot vagy az orosz-ukrán háborút nem létezőnek képzelik, a Földet pedig laposnak tartják stb. A rendkívül alacsony tárgyi tudás és a roppant hiányos logikai képességek miatt a tudósokat sokuk hazudozó összeesküvőknek tartja, a csillagászat eredményeit meséknek hiszi, az űrszondákkal és az idegen naprendszerekkel kapcsolatos kutatási eredményeket hazugságoknak nevezi és kigúnyolja, az einsteini relativitáselmélet létét elutasítja, miközben teljesen analfabéta a fizikához és a matematikához.

Ugyancsak az alacsony értelmi/értelmező képesség jele, aki állandóan azt hiszi, hogy most fog megbukni a kormány, vagy hónapokon belül össze fog omlani a világrendszer, holott csak a saját irracionális késztetéseinek engedelmeskedik, ahelyett, hogy végiggondolná a valós állapotokat.

Az alacsony értelmi szinten élő személyt az sem billenti ki a képzelt világából, hogy mindannyiszor tévedt: a választásokat nem törölték el, a kormány nem bukott meg, a világrendszer továbbra is változatlan, az oltásba nem halt bele heteken belül az Emberiség fele, amit hiába módosított arra, hogy hónapokon belül és amit hiába módosít arra, hogy éveken belül.

Tehát az alacsony értelmi képességű egyén nem hajlandó/nem képes tanulni, nem hajlandó/nem képes önkritikát gyakorolni; a valóságot a saját hite szerint formálja, és ebben mindig követi a számára még elfogadható legnagyobb mértékű irracionalitást.

Ahogyan egy párthoz túlzottan ragaszkodnak, úgy egyéb politikai történésekről is irracionális és ostoba következtetésekre jutnak. Az egyoldalú, egyszerű gondolkodású embereknél hallhatjuk pl. azt, hogy az orosz-ukrán háborúban az egyik oldal fehér, a másik fekete, az egyik jó, a másik rossz. Jó az, akinek ők drukkolnak, rossz az, aki nem az általuk választott oldal. Az ok és okozati összefüggéseket, a világpolitikai előzményeket, érdekeket, összefonódásokat, a világpolitikai kontextusokat és rendszereket képtelenek értelmezni. Legtöbbjük nem csak teljesen tájékozatlan, de görcsösen ragaszkodik is a tudatlansága megőrzéséhez. Eleve igénytelen arra, hogy utánanézzen, ráadásul általánosan jellemző a buta emberekre, hogy nem képesek a saját véleménybuborékuktól eltérőt végighallgatni. Hanem mivel frusztrálja őket a hitüket kénytelen-kelletlen kikezdő nézet, ezért megszakítják annak hallgatását, hogy a frusztrációtól megszabaduljanak. Itt is kiemelkedő tehát, hogy egyrészt kiválasztják az egyik oldalt, majd az érzelmi irracionalitásukhoz érveket keresnek. Az egyik oldalt saját maguk érzelmi és intellektuális tunyasága érdekében kifehérítik, a másikat feketévé teszik. Így kapják meg azt a leginkább feszültségmentes, kényelmes életszemléletet, amely mint a mesékben, a világot jókra és gonoszokra osztja, és mint a mesékben, a jó harcol a gonosz ellen.

A primitív embereknél komoly nehézséget okoz az árnyalt gondolkodás és a szövegértelmezés. A fentieket olvasván pl. arra a következtetésre juthatnak, hogy aki írta, azt lefizette egyik vagy másik oldal, vagy pl. azt hiszik, hogy az összegzést készítő nem tud a Covid-vakcinák okozta halálozásokról. Az alacsony intelligenciával tudniillik együtt jár az egysíkú gondolkodás és a fekete-fehér szemüveg: az egyén mindent leegyszerűsít, hogy elkerülje a dolgok összetett és árnyalt voltából eredő belső feszültségeket. A butább és az ostoba ember számára úgy biztonságos a világ, ha mindenre egyetlen egyszerű magyarázat létezik, és nem kell gondolkodni az összetettségből eredő valós helyzeten. A buta ember még inkább jól érzi magát, ha oda tud csapódni valamelyik párthoz, ahol nincs más dolga, mint az, hogy gátlástalanul és kritikátlanul elfogadja annak állításait. Azokat, amiket összességében önző, kapzsi, hazug, önérdekelvű, gátlástalan és korrupt politikusok mondanak.

Az alacsonyabb értelmű emberekre gyakori, hogy a megszokott dolgokhoz ragaszkodnak. Jellemzően nem fogadják el mások tanácsait, ötleteit, sőt, kifejezetten ellenségesen viszonyulnak hozzá, ha az nem egyezik a sajátjukkal. Aki mást mond, az nem az ő falkájának vagy ősi törzsének tagja, tehát ellenség. Vagyis az egyén követeli önmagában, hogy ne legyen képes kibillenni a szűk látókörű és együgyű képességeiből. Ne tanuljon, ne fejlődjön, hanem maradjon egysíkú, tájékozatlan és ostoba.

Ugyancsak nagyon jellemző illetve meghatározó, hogy nem képesek megkülönböztetni a valós híreket az álhírektől. A legképtelenebb híreket is hajlamosak minden fenntartás nélkül elfogadni és azokat igazságokként terjeszteni. Az igazság felismerésére nincsenek meg sem a kognitív képességeik - amikkel egy értelmes személy azonnal kiszűri az álhírek és a mesék majdnem összesét -, de módszertanuk és szándékuk sincs arra, hogy ellenőrizzék egy hír valódiságát. Pl. nem nézik meg a hírt közlő oldal domain nevét, amiből egy kicsit is értelmesebb személy azonnal messzemenő gyanúkat vagy következtetéseket tud deklarálni. Az is természetes, hogy nem írják be az internetes keresőkbe, ellenőrizve, egyáltalán létezik-e pl. az, hogy iksz vagy ipszilon politikus ezt vagy azt mondta, illetve ez vagy az történt.

Ezek is arra reflektálnak, hogy általában képtelenek kiválasztani a rengeteg információból a fontosat és a valósat, valamint alkalmatlanok az elkülönített ismeretek és információk valós rendszerbe helyezésére, az egészséges logikai következtetésekre és összegzésekre. Itt is meghatározó az együgyűbb embereknél, hogy képtelenek illetve nem akarnak ezekkel a hiányosságaikkal szembesülni, ennél fogva pozitív irányú változásra szinte semmi esélyük sincs.

 

 

 

 

 

---

Ha segítségre vagy védelemre szorul, avagy ha Ön segítene nekünk bármiben, keresse médiáinkat vagy egyesületünket, a Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesületet. Legkönnyebben a +36309196386-os telefonszámon tud minket elérni. Ha nem sikerül, később próbálkozzon újra. Ha akkor sem, utóbb, egy másik számról igyekszünk mindenkit visszahívni.


 

---

Az RTL Csoportot is tulajdonló, a magyarok cenzúrázásának jogát a Facebooktól megszerzett német Bertelsmann az alábbi köztörvényes bűnözőt is mániákusan próbálta rejtegetni, a körözött bűnöző megtalálását lehetetlenné tenni vagy súlyosan megnehezíteni, de nekünk és a magyar rendőrségnek köszönhetően megvan a tettes: Pascu Lucia Veronika és az is, akivel üzletelt. Rendőrségi körözési fotók Pascu Lucia Veronikáról (a középen lévő bilincset mi szerkesztettük oda):

 

 

 

---

A német hátterű RTL Csoport által a nemi orientációja miatt közismertté tett Osváth Zsolt (VV Zsolt) szellemi és testi fogyatékosok ellen az ő fogyatékosságaikra hivatkozva elkövetett és alapjogként követelt bullyingjai és gyalázkodásai hatására őt néző általános iskolás és további, 18 év alatti tizenévesek gyalázkodó, mocskolódó, bullyingoló gyermekkorú bűnözők hadát termelte ki, akik - miután Osváth (Bullying) Zsolt zöld utat adott mindannyiuknak mások szellemi és testi fogyatékosságai kigúnyolására, mocskolására, gyalázására - tömegesen árasztották el az Internetet a becsületsértés, a rágalmazás, a zaklatás büntető törvénykönyvi elkövetéseit halmazatokban kimerítve. Ezen belül az osváthi fiatalkorú és gyermekbűnözők az iskolai gyalázkodások miatt legutóbb öngyilkos lett és meghalt fiút és annak szüleit is minősíthetetlen és idézhetetlen stílusban mocskolták és gyalázták. Osváth olyan gyermekbűnözők hadát termelte ki, akiknek egy-egy, pl. felnőttek elleni szitokszavaira a korábbi generációban azonnali iskolai igazgatói megrovás, teljes kiközösítés és gyakran azonnali iskolai kirúgás járt. Mi, akikhez valószínűleg a legtöbb olyan szülő fordul, akiknek az állam elvette a gyerekeit, elmondhatjuk, hogy az osváthi szörnyneveltek tetteinél nagyon gyakran sokkal kevesebbért is kiemeli a magyar állam a gyerekeket és viszi állami intézetbe vagy helyezi el nevelőszülőknél. Médiáink és jogvédő szervezetünk kategorikusan elhatárolódik a gyermekkori bűnöző életmódra neveléstől. Ahogy eddig, eztán még határozottabban fel fogunk lépni a gyermekkori és fiatalkori bullyingok letörésére, és számos ilyen projektünk összesét alkalmazni fogjuk, amíg az osváthi bűnözésre kondicionáló alávalóan erkölcstelen bűnözői kondicionálások el nem tűnnek az Internetről. Akcióink részeként folyamatosan bővített felsorolásba kezdtünk olyan vállalkozások és multik ellen, akik az osváthi internetes bullying Google-YouTube-videókhoz reklámfelületként adják a nevüket. A felsorolásból lekerülnie csak és kizárólag annak a vállalkozásnak és multinak van módja, aki hozzánk fordulva kér bocsánatot azért, mert a gyermekbűnözésre neveléshez a nevét adta és annak financiális hátteret biztosított.

A gyermekbűnözők kineveléséhez és gyermekek által mások testi illetve szellemi fogyatékosságainak kigúnyolására és a bűnözés áldozatainak egész bolygón való lejáratásához a következő cégek adták nevüket és nyújtottak pénzügyi támogatást:
Raiffeisen Bank lakáshitel, Epic drama (tulajdonosa a Viasat World Ltd.), Jysk, steadyknee(.com), semrush(.com), Vimeo (az amerikai vállalat a világ egyik legfőbb betiltó oldala az erkölcs, a kereszténység és a korrupciós leleplezések ellenségeként).

 

 

---

Ha azt akarja, hogy a médiumaink és a jogsegélyszolgálat fennmaradjon, és kevesebb legyen körülöttünk a spórolásunk miatti halott (mint pl. Fejes-Forgács Mária halála, vagy a hajdúszoboszlói, a saját gyerekét kivégző, majd öngyilkos lett házaspár, akiket a Google-YouTube törvénytelen betiltásai miatti jogvédő munkánkra hivatkozva kellett elküldenünk, ezért az egész család az életével fizetett 2017. szeptemberében), 1-2 ezer forinttal is támogathatja a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA és a HírAréna Online munkáját. Továbbá míg az olyan fake news gyűlöletmédiák, mint az RTL Klub vagy a HVG hazugságokat és államilag megengedett tartalmakat tesznek közzé, addig mi soha, sehol nem látott ismeretekkel gazdagítjuk a lakosságot. Ezért (is) aki tenni akar a közjóért, anyagilag is segítheti munkánkat, hogy ne csak a HVG-hez hasonló klikkvadász hazugsággyárak és központilag engedélyezett szennylapok működhessenek, hanem azok is, akik páratlan információkkal és kordokumentumokkal szolgálhatnak.

Számlaszám (a főszerkesztő Molnár Ferenc Árpád nevére):
11773322-00818357
IBAN: HU63117733220081835700000000
SWIFT-kód: OTPVHUHB
Code BIC: OTPVHUHB

 

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda