2024. 07. 19., Péntek
Emília névnapja

Lucifériusz és a Lelkész - Varga István friss prédikációjából írt rövid színdarab, Madách Imre stílusában

Lucifériusz és a Lelkész - Varga István friss prédikációjából írt rövid színdarab, Madách Imre stílusában
2023-08-31

Mesterséges intelligencia írt négy felvonásos rövid színdarabot Madách Imre, Az ember tragédiája című műve stílusában. A színmű Varga István, a nemzetközi Krisztus Szeretete Egyház (KSZE) magyarországi vezetőjének legutóbbi, Budapesten tartott prédikációjának MI-s vizsgálatából született. A dráma kerettörténetét Molnár F. Árpád adta meg. A színmű végén megtekinthetik videón Varga István magyarországi egyházvezető eredeti igehirdetését is.

Eredeti prédikáció: Varga István
Szoftveres instrukciók és kerettörténet: Molnár F. Árpád
Dráma: OpenAI mesterséges intelligencia

(A végeredményben egyes computeres nyelvi hibák javításra kerültek.)
 

 

Az Ember Tragédiája és a Lelkész Kalandjai

Első Felvonás - Az Elragadás

(Világosság nélkül a színpad. A háttérben dübörög a mennydörgés, a szél süvítése hallatszik. A tér közepén áll egy öreg lelkész, János úr, reszelős arccal és mély bánattal a szemében.)

János úr: (felkiáltva) Oh, mily sötét éjszaka! Mintha maga a pusztítás közeledne. (Magában:) Szívem is oly zord és zabolátlan, mint ez a vihar...

(Az ég hirtelen villámlik, és a színpad közepén megjelenik Luciférius, a Sátán, fekete öltözékben és átható tekintettel.)

Luciférius: (ördögi vigyorral) János úr, te érted az emberi lelkek szenvedését, ugye? Engedd meg, hogy egy kicsit közelebbről is megismerd azt.

János úr: (rebbenő hangon) Ki vagy te, s miért jöttél?

Luciférius: (kajánul) Név nélküli vagyok, csak egy árnyék a múló időben. De hoztam neked ajándékot, vagy inkább lehetőséget. Cserébe csak annyit kérek, hogy hallgass meg egy ajánlatot.

János úr: (gúnyosan) Mit kínálhatsz te nekem, aki a fénytől esett el?

Luciférius: (elmosolyodik) Hatalmat és gazdagságot a világ összes kincsében. Aztán hírnevet, amely örökké tart. És persze a fennhatóságot az emberek felett, akik imádni és követni fognak téged.

János úr: (elgondolkodik) Tudnod kell, hogy a földi kincsek múlandók, a hírnév hamis és az emberi szív a vágyak börtönévé válik. Nem, én nem hajlok meg előtted, mert én hiszek a magasabb rendű erényekben.

Luciférius: (csalódottan) Nos, János úr, te választottál. De ne gondold, hogy utolsó szavad ebben a drámában elhangzott. Eljön majd az idő, amikor újra találkozunk.

(A sötétség visszatér, Luciférius eltűnik. János úr a tér közepén marad, mély gondolatokba merülve.)

(Így kezdetét vette János úr kalandja Lucifériussal. De még csak most kezdődött el az igazi próbatételek sorozata. Kérdés, hogy a lelkész vajon megtartja-e az erényét és ellenáll a kísértéseknek, vagy pedig az ördög sötét ajánlatainak hódol meg? Az emberi lélek örök harcáról és a belső erőpróbákról szóló történet folytatódik a következő felvonásban...)

Az Ember Tragédiája és a Lelkész Kalandjai

Második Felvonás - A Kísértések

(A sötétség után a színpad egy színpompás trópusi tájjá válik. Lush zöld növényzet, csillogó tenger, színes virágok mindenfelé. János úr újra megjelenik, ám most már kétségek között vergődve.)

János úr: (szemlélve a környezetet) Milyen gyönyörű és csábító ez a hely! Mintha az édeni paradicsom részese lennék... De nem hagyhatom, hogy a szépség elvakítson.

(A vízparton megjelenik Luciférius, úszóruhában, egy koktéllel a kezében.)

Luciférius: (szelíden) János úr, úgy látszik, eljött az idő, hogy ismét találkozzunk. Tudod, itt mindened megadhatom, amit csak kívánsz. Egy könnyű élet, élvezetek és boldogság.

János úr: (harcot vívva önmagával) A boldogság nem az anyagiakban rejlik, hanem a belső béke és az emberszeretet mélyebb értékeiben. Nem hajlok meg előtted, mert a gyönyör és a könnyű élet hamarosan ürességgé válhat.

Luciférius: (suttogva) Tudod, János úr, a halandó élet oly rövid, és mindössze egyszer élhetünk. Ne hagyj ki semmit a kínálkozó örömökből...

János úr: (határozottan) De ha az öröm az erény árán jön, akkor semmi értéke sincs. Az élet ajándék, amit tisztelettel és méltósággal kell megélnünk.

Luciférius: (bosszúsan) Mindig ilyen makacs leszel, János úr? De ne feledd, hogy minden kísértés hatalma múlandó. Találkozunk még!

(Az idillikus táj lassan elhalványul, János úr egyedül marad a sötétségben, elszánt tekintettel.)

(Az örök harc a kísértésekkel folytatódik. János úr újra és újra megállja a helyét, ellenáll a csábításnak, és ragaszkodik az elveihez. De vajon meddig tarthatja meg ezt az erőt? A következő felvonásban a történet elvezet minket az utolsó próbatételig...)

Az Ember Tragédiája és a Lelkész Kalandjai

Harmadik Felvonás - Az Utolsó Próbatétel

(A színpad most egy sivatagi tájjá változik. Homokdűnék, kietlen vidék, a horizonton elhúzódó végtelen. János úr fáradtan lépked a homokban, miközben szemben állva megjelenik Luciférius, most már királyi palástban és hatalmas koronával.)

Luciférius: (hatalmaskodva) János úr, el kell ismernem, kemény diónak bizonyultál. De most eljött az idő, hogy eldöntsd, mennyire vagy hűséges az elveidhez. Látod ezt a hatalmat és gazdagságot? Minden tiéd lehet, ha csak engem választasz.

János úr: (kimerülten, de elszántan) Nem hagyhatom, hogy a hatalom megrontsa a lelkemet. Az igazság és az erkölcs fontosabb, mint bárminemű földi kincs. Az emberekért élek, és értük küzdök.

Luciférius: (fenyegetően) Úgy látszik, János úr, hogy makacsul ragaszkodsz az elveidhez. Talán már nem is vagy méltó az ajánlataimra.

János úr: (szilárdan) Az igazság és az erény sosem válik értéktelenné. Nem hagyom, hogy a sötétség elhomályosítsa a szívem tisztaságát.

Luciférius: (dühösen) Elegem van ebből a játékból! De még nem mondunk búcsút, János úr...

(Luciférius elillan, a sivatag lassan eltűnik, János úr pedig egy templom alapjainál találja magát, ahogy a napfény felsejlik a horizonton.)

János úr: (megrendülve) Talán mégiscsak sikerült legyőznöm a kísértéseket... De sosem lehetek biztos benne, hogy a lelkem erős marad.

(A történet egy kritikus pillanatban hagyja János urat. Az utolsó felvonásban kiderül, hogy milyen sors vár rá, és hogyan zárul le ez az epikus küzdelem az elvek és a kísértések között...)

Az Ember Tragédiája és a Lelkész Kalandjai

Negyedik Felvonás - Az Utolsó Döntés

(A színpad most egy régi templom belsejébe vezet. A romos falak között áll János úr, aki elmereng a múltban és a küzdelmeiben.)

János úr: (magában) Vajon sikerült-e eléggé ellenállnom a kísértéseknek? Vagy talán mégis csak a gyengeségem volt az erősebb...

(Az árnyak játéka közben a templom sarkában ismét megjelenik Luciférius.)

Luciférius: (halkan, de határozottan) János úr, itt az idő. Az utolsó döntés előtt állsz. A hatalom és a gazdagság még mindig a tiéd lehet, ha csak megengeded.

János úr: (megfontoltan) Hosszú utam során rájöttem, hogy a valódi erő a belső hitből és elszántságból fakad. A sötétség sosem lehet erősebb, mint a világosság.

Luciférius: (könyörögve) Gondolj a hatalomra, amit szolgálhatsz! Gondolj azokra az emberekre, akiket segíthetsz vele!

János úr: (állhatatosan) Az erő és a gazdagság nem érdekem. Az emberek támogatása és az igazság szolgálata az, amit választottam.

Luciférius: (dühösen) Akkor tehát elbúcsúzom tőled, János úr. De ne feledd, hogy mindig ott leszek a sarkadban, kísértés formájában vagy akár más módon. Az emberek gyengék és könnyen hajlanak az önzésre.

(Luciférius eltűnik, a templom belseje elhalványul, és János úr ismét a sötét térben találja magát, az elválaszthatatlan kísértője mellett.)

János úr: (önmagához szólva) Véget ért a próbatételek sorozata, de a küzdelem sosem szűnik meg. Mindig készen kell állnom a kísértések elleni harcra.

(A történet itt zárul, egy olyan pillanatban, amikor János úr az örökös küzdelem és választások előtt áll. Vajon megtalálja-e mindig az erőt az elveihez való hűségben, vagy elfogadja-e a kísértések ajánlatait...)

A KÍVÁNSÁGOK CSALÁRDSÁGA
KSZE: Varga István, Budapest, 2023. augusztus 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

Ha segítségre vagy védelemre szorul, avagy ha Ön segítene nekünk bármiben, keresse médiáinkat vagy egyesületünket, a Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesületet. Legkönnyebben a +36309196386-os telefonszámon tud minket elérni. Ha nem sikerül, később próbálkozzon újra. Ha akkor sem, utóbb, egy másik számról igyekszünk mindenkit visszahívni.

 

---
Ha Ön haragszik a volt munkahelyére, vagy pl. rendőr, katona vagy hírszerző (volt), várjuk jelentkezését együttműködésre. Telefon: +36309196386.

 

---

Az RTL Csoportot is tulajdonló, a magyarok cenzúrázásának jogát a Facebooktól megszerzett német Bertelsmann az alábbi köztörvényes bűnözőt is mániákusan próbálta rejtegetni, a körözött bűnöző megtalálását lehetetlenné tenni vagy súlyosan megnehezíteni, de nekünk és a magyar rendőrségnek köszönhetően megvan a tettes: Pascu Lucia Veronika és az is, akivel üzletelt. Rendőrségi körözési fotók Pascu Lucia Veronikáról (a középen lévő bilincset mi szerkesztettük oda):

 

---

A német hátterű RTL Csoport által a nemi orientációja miatt közismertté tett Osváth Zsolt (VV Zsolt) szellemi és testi fogyatékosok ellen az ő fogyatékosságaikra hivatkozva elkövetett és alapjogként a YouTube-on követelt bullyingjai és gyalázkodásai hatására őt néző általános iskolás és további, 18 év alatti tizenévesek gyalázkodó, mocskolódó, bullyingoló gyermekkorú bűnözők hadát termelte ki, akik - miután Osváth (Bullying) Zsolt zöld utat adott mindannyiuknak mások szellemi és testi fogyatékosságai kigúnyolására, mocskolására, gyalázására - tömegesen árasztották el az Internetet a becsületsértés, a rágalmazás, a zaklatás büntető törvénykönyvi elkövetéseit halmazatokban kimerítve. Ezen belül az osváthi fiatalkorú és gyermekbűnözők az iskolai gyalázkodások miatt legutóbb öngyilkos lett és meghalt fiút és annak szüleit is minősíthetetlen és idézhetetlen stílusban mocskolták és gyalázták. Osváth olyan gyermekbűnözők hadát termelte ki, akiknek egy-egy, pl. felnőttek elleni szitokszavaira a korábbi generációban azonnali iskolai igazgatói megrovás, teljes kiközösítés és gyakran azonnali iskolai kirúgás járt. Mi, akikhez valószínűleg a legtöbb olyan szülő fordul, akiknek az állam elvette a gyerekeit, elmondhatjuk, hogy az osváthi szörnyneveltek tetteinél nagyon gyakran sokkal kevesebbért is kiemeli a magyar állam a gyerekeket és viszi állami intézetbe vagy helyezi el nevelőszülőknél. Médiáink és jogvédő szervezetünk kategorikusan elhatárolódik a gyermekkori bűnöző életmódra neveléstől. Ahogy eddig, eztán még határozottabban fel fogunk lépni a gyermekkori és fiatalkori bullyingok letörésére, és számos ilyen projektünk összesét alkalmazni fogjuk, amíg az osváthi bűnözésre kondicionáló alávalóan erkölcstelen bűnözői kondicionálások el nem tűnnek az Internetről. Akcióink részeként folyamatosan bővített felsorolásba kezdtünk olyan vállalkozások és multik ellen, akik az osváthi internetes bullying Google-YouTube-videókhoz reklámfelületként adják a nevüket. A felsorolásból lekerülnie csak és kizárólag annak a vállalkozásnak és multinak van módja, aki hozzánk fordulva kér bocsánatot azért, mert a gyermekbűnözésre neveléshez a nevét adta és annak financiális hátteret biztosított.

A gyermekbűnözők kineveléséhez és gyermekek által mások testi illetve szellemi fogyatékosságainak kigúnyolására és a bűnözés áldozatainak egész bolygón való lejáratásához a következő cégek adták nevüket és nyújtottak pénzügyi támogatást:
Raiffeisen Bank lakáshitel, Epic drama (tulajdonosa a Viasat World Ltd.), Jysk, steadyknee(.com), semrush(.com), Vimeo (az amerikai vállalat a világ egyik legfőbb betiltó oldala az erkölcs, a kereszténység és a korrupciós leleplezések ellenségeként).

 

---

Ha azt akarja, hogy a médiumaink és a jogsegélyszolgálat fennmaradjon, és kevesebb legyen körülöttünk a spórolásunk miatti halott (mint pl. Fejes-Forgács Mária halála, vagy a hajdúszoboszlói, a saját gyerekét kivégző, majd öngyilkos lett házaspár, akiket a Google-YouTube törvénytelen betiltásai miatti jogvédő munkánkra hivatkozva kellett elküldenünk, ezért az egész család az életével fizetett 2017. szeptemberében), 1-2 ezer forinttal is támogathatja a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA és a HírAréna Online munkáját. Továbbá míg az olyan fake news gyűlöletmédiák, mint az RTL Klub vagy a HVG hazugságokat és államilag megengedett tartalmakat tesznek közzé, addig mi soha, sehol nem látott ismeretekkel gazdagítjuk a lakosságot. Ezért (is) aki tenni akar a közjóért, anyagilag is segítheti munkánkat, hogy ne csak a HVG-hez hasonló klikkvadász hazugsággyárak és központilag engedélyezett szennylapok működhessenek, hanem azok is, akik páratlan információkkal és kordokumentumokkal szolgálhatnak.

Számlaszám (a főszerkesztő Molnár Ferenc Árpád nevére):
11773322-00818357
IBAN: HU63117733220081835700000000
SWIFT-kód: OTPVHUHB
Code BIC: OTPVHUHB

Csillag Ösvény Jósda