2019. 10. 21., Hétfő
Orsolya névnapja

Korrupció? Bizarr bírósági viselkedés az amerikai és orosz hadiipari perben

Korrupció? Bizarr bírósági viselkedés az amerikai és orosz hadiipari perben
2019-06-25

Rekordot döntött a sajtó elnémításában és a média általi panaszok eltussolásában a Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin által vezetett Székesfehérvári Törvényszék, abban a hadiipari perben, amelyen - Molnár F. Árpád, a HírAréna Online főszerkesztője által - lapunk is többször megjelent. A Székesfehérvári Törvényszéken folyó pert a bíróság elnöke Dr. Kaló Zsuzsanna bíróra osztotta, aki roppant szokatlan módon, másodfokú bíróságként nem elbírálta az elsőfokú ítéletet, azt semmisnek tekintve és visszadobva első fokra, vagy helyben hagyva, vagy az ítéletet módosítva, hanem magához ragadta és annak hosszas végigtárgyalásába kezdett. A médiával szembeni nyílt és leplezetlen kötekedés és ellenségeskedés terén abszolút rekordot döntött, az emiatti tételes panaszt pedig úgy utasította el a törvényszék elnöke, Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin, hogy teljesen nyíltan, egyszerűen úgy tett a felsorolt tényekkel kapcsolatban, mintha azok a panaszban nem léteznének, így nem kell azokat sem megvizsgálni, sem megítélni, sem - ami lehetetlen vállalkozás lenne - kimagyarázni.

Ki jelent kinek, hogy ennyire kíváncsi a Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin által vezetett Székesfehérvári Törvényszék és/vagy annak bírája, Dr. Kaló Zsuzsanna? Miért ragadta magához a pert, mindenről részletesen - majdnem azt írtam, kémkedve - kérdezősködve, és miért olyan látványos, ahogyan a pert indított K. József perében a hadiipari cégnek kedveskedik és udvarol, viszont mindenki mást rendkívül durva és otromba módon nyíltan az ellenségének tekint? Az biztos, hogy az efféle magatartás elsősorban nem magyar állami megbízások, hanem külön utas politika során jellemző. Vagyis amikor az adott személy például valamely országnak kémkedik, vagy például egy vállalat fizeti ki. Nem tudni, mi a bíró részrehajló és ellenséges viselkedésének az oka, csupán tapasztalatok és statisztikák alapján feltételezhetünk és valószínűsíthetően kizárhatunk dolgokat.

Nagyon perverz, amikor egy per, a sajtó számára nem is a perről, hanem a bíróról és a bíróságon terjengő állapotokról szól, de Dr. Kaló Zsuzsanna ebben is rekordokat rekordokra halmoz, és olyan szinten analfabéta ahhoz, hogyan kell kezelni a médiát, amihez foghatót pályafutásunk során talán csak egyetlen esetben tapasztaltunk, egy hírhedt, milliárd európai uniós közpénzeket és civilek, valamint vállalkozók pénzeit nyíltan elsikkasztó Fidesz-közeli bűnöző, bizonyos Heritesz Viktor kapcsán, aki az öngyújtogatás, a gyűlölködés és a fenyegetőzés köztörvényes mestere.

De térjünk a tárgyra: az Alcoa Köfém Kft. - későbbi nevén Arconic Köfém Kft. - a világ legtöbb hadászati pénzét magánzsebekbe szétlopó Amerikai Egyesült Államok (USA) hadi alumíniumipari beszállítójához, az Alcoa Inc. cégcsoporthoz tartozó vállalat volt. Ez az Alcoa Inc. - államfői egyeztetéseket követően - aztán megvette az orosz hadiipar alumíniumipari beszállító vállalatait is. Jelenleg ugyanaz a vállalat az USA és az orosz hadiipar alumíniumipari fejlesztője és beszállítója, legyen szó harci helikopterről, tankról, hajóról...

A magyar titkosszolgálatokról tudjuk, mely irányítás alatt pofátlan kifizetőhely, mely irányítás alatt pedig a szexuális bűnözés és perverziók legsötétebb kuplerája.

Aki pedig - hogy témákat váltsunk - találkozott hadiipari ügyekkel, tudja, hogy ha amerikai hadiipar, akkor irdatlan mértékű a közpénzek szétlopása, és szándékosak az elképesztő súlyú ellenőrzési stb. joghézagok, hogy néhány kiválasztott vállalkozó és politikus a lehető legnagyobb amerikai közvagyont rabolhassa a saját zsebeibe. Az amerikaiak nem csak bűnözők, de a világon minden mozdíthatót, amit bírnak, és minden mozdíthatatlant, amihez hozzáférnek, ellopnak.

Az USÁ-ról - házakon belül - minden más nemzetbiztonsági és titkosszolgálati téren is köztudott, hogy totálisan megbízhatatlanok, és mindenkit lehúznak, akit lehet. Mindegy, hogy úgynevezett szövetséges országról, civil fejlesztőről vagy külföldi hírszerzőről stb. van szó, a leghűségesebb embereiket is csicskákként kezelik, terrorizálják és fogyóeszközként használják. Az USA esetében olyan fogalmak, mint hűség vagy hála, abszolút felejtős kategóriák, és nem tudunk még egy országot mondani a Földön, amely ennyire szélsőségesen szociopata és megbízhatatlan lenne a saját embereivel, valamint a barátaival és a szimpatizánsaival.

A cikk azt a látszatot keltheti, hogy közülünk bárki elkötelezett lehet bármilyen irányban, de higgye el a Tisztelt Olvasó, hogy az ég világon senkinek sem dolgozunk, egyikünk sem, csupán lehet, hogy egyikünk-másikunk valaha nemzetbiztonsági vonalon működött.

De nézzünk bele a perbe:

K. József külszolgálatban technológusként vett részt az Alcoa Inc. oroszországi akvizíciójában.

K. Józsefet 2007. novemberében rendkívüli felmondással elbocsájtották. A felmondó levél szerint az volt a „bűne”, hogy az APEH-tól megkapott személyi jövedelemadó visszatérítését nem fizette be a vállalat bankszámlájára.

Azonban az erre az évre vonatkozó személyi jövedelemadó visszatérítését - még a kiutalás előtt - a Köfém lehívta az APEH-tól (az adóhatóságtól), a pénzt pedig megtartotta. K. József a NAV KAIG-hoz fordult, ahol I. majd II. fokon is neki adtak igazat. A Köfém perre ment az adóhatósági határozatokkal szemben, amit a Fővárosi Bíróságon elvesztett.

K. József időközben bizonyítékokat szerzett arra is, hogy az Alcoa Inc.-hez tartozó orosz vállalatok, több magyar és külföldi munkavállaló nevében, a vállalat által "fiktívnek" nevezett munkaszerződésekre összesen 10 millió dolláros nagyságrendben számfejtett és utalgatott bankokon keresztül munkabéreket.

A NAV KAIG-nak tudomása volt K. József ügyével kapcsolatosan ezekről a törvénysértésekről, de magától nem lépett, így K. József megtette a feljelentést, pénzmosásra és költségvetési csalásra gyanakodva.

A NAV KAIG évekig húzta az ügyet, míg 2012. május 10-én határozatot hozott. Azonban ennek tartalmáról - adótitokra való hivatkozással - K. Józsefet a kérése ellenére sem tájékoztatta.

József ügye egy közbenső és egy részítélet (ami megjárta Strasbourgot és jelenleg a Nagytanács előtt van) után most a Székesfehérvári Törvényszéken van, ahol már az 5. tárgyalásra készülnek. Az I. fokon eljáró bíróság bárminemű bizonyítás nélkül meszelte el K. Józsefet.

A felperes K. József azóta hozzájutott a NAV KAIG határozat nagyjából 1/3-ához, amiből kiderült, hogy a NAV KAIG nemhogy felderítette, hanem határozatával még fedezte is az Alcoa hadiipari cég pénzmosását, ami azzal járt, hogy 100 millió forintos nagyságrendben még a Köfém javára írt jóvá ÁFA visszatérítést. Ezen határozat az ÁFA visszatérítés hozadékaként azzal járt, hogy az érintett 12 munkavállalónak is járt vissza kisebb-nagyobb összeg a NAV-tól.

K. József és pár társa megkeresték a NAV különböző lakhely szerinti igazgatóságait, ahol mindenkit arról tájékoztattak, hogy az iratban szereplő összegeket meg kellett volna kapniuk, de már nem kaphatják meg, mivel a kifizetések elévültek. Olyan összegek évültek el, mely összegekről az érintetteket a NAV még csak nem is értesítette.

A Köfémet pénzügyi tanácsadóként az a Deloitte képviseli, ahonnan a pénzügyminiszteri posztba Oszkó Péter repült, és ahonnan a Jegybank elnöke Simor András lett. Legutóbb pedig onnan került át pénzügyminisztériumi államtitkárnak Gion Gábor.

És mi motiválja a furcsa-groteszk amatőr módon viselkedő és feltűnő koncepciós hibákat hibákra halmozó Székesfehérvári Törvényszéket? Ami holt biztos, hogy például nem az emberi jogok, a panaszok törvényes elbírálása, a szociális öntudat, az elégségesnek mondható civilizált viselkedés, a professzionális felelősségtudat, a peres felektől és a médiától való függetlenség, ezek tehát halál biztos, hogy nem. Ahogyan az elfogulatlanság látszatára törekvést is jó nagy lendülettel hajítják az igazságszolgáltatás sír-, vagy inkább pöcegödrébe.

Pontos információk híján nehéz leválasztani egyes bírók és bírósági elnökök antiszociális személyiségzavarait, az életükben megszokott azt-csinálok-amit-akarok demokráciaellenes önkényt és az életvitelszerűen bizonyítani akart bírói korrupciót a számításból, az egyéni karrier reményében vagy kifejezetten megbízásra elkövetett bírói visszaélésektől és bűnszervezeti bűntettektől. Az, hogy a Székesfehérvári Törvényszék érintett bíróinak viselkedése - Dr. Kaló Zuzsannától kezdve Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin törvényszéki elnökig - úgy bűzlik a jogtalan és inkorrekt módszerektől, mint a világ legnagyképűbb és egyúttal legprovokatívabb szociopata titkosszolgálatainak magatartása, az olyan szemérmetlenül átütő, amilyet egyetlen bíróságon sem tapasztaltunk pályafutásunk során.

Az biztos, hogy egy alapos nemzetbiztonsági ellenőrzés, valamint egy kiadós és részletes pszichiátriai és pszichológiai alkalmassági vizsgálat alaposan ráférne mind Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalinra, aki a Székesfehérvári Törvényszék elnöke, mind pedig az ügyben tanácselnök Dr. Kaló Zsuzsanna bíróra.

 

---

Aki bajban van, információi vannak vagy segítségre szorul, vagy Ő segítene nekünk bármiben: Tel.: +36/30/919-6386.

 

A kapcsolódó irodalomból:
Tábornokot és ezredest a korrupcióról kérdezett Molnár F. Árpád, az amerikai hadsereg féktelen korrupciós ámokfutása kapcsán!

Csillag Ösvény Jósda