2022. 10. 02., Vasárnap
Petra névnapja

Intézményesített bioterrorizmus

Intézményesített bioterrorizmus
2019-05-23

„Fojtogatja torkunkat sokszor a sírás. Agyunkat megöli a düh. Szitkozódunk. Nem bírjuk erővel. Magunkba roskadunk. Lehajtjuk fejünket vagy éppen az égre emelt szemmel átkozódunk. De végül is: maradunk itt, s menjenek innen azok el, akik azt szeretnék, ha mi elmennénk. Nekünk nincs hova futni.”

Földes László

 

 

Publikáció: Nagy Sándor (Naleksz)

 

- Ha a FB számláló nullát mutat, katt. ide! -

Kedves Olvasó!

Az egészen friss levélváltás közzétételével szerkesztőségünk célja, hogy Magyarországon a gyermekek számára - emberi méltóságukhoz illően - az oltások választhatóak és ne kötelezőek legyenek.

A Népegészségügyi Osztály családzaklató levele (az oldalak rájuk kattintva kinagyíthatóak):

 

 

Szülők válasza:

Tisztelt Dr. Zádori Magdolna tisztifőorvos!

Ezúton is kérjük, hogy megértse, nekünk a gyermekeink a legmeghatározóbbak az életünkben.
Minden erőnkkel emberi méltóságuk megőrzésén, illetve a legfontosabb érdekük mindenkori teljesülésén vagyunk.
A generációjukat sújtó intézményesített bioterrorizmussal nem tudunk azonosulni. Megtapasztalva a felháborító botrányok serény hivatali eltussolásait - ahogy Mahátma Gandhi - mi is „megrögzött oltásellenesekké lettünk, és már a legkevésbé sem kérdéses számunkra, hogy az oltás tisztességtelen eljárás, amely ráadásul káros is”.
Gyermekünk egyetemes emberi jogainak gyakorlásáról nagykorúságáig soha le nem mondva, felhívjuk figyelmét lelketlen, antihumánus ügyintézésére, mert indokolás nélkül lesöpörte, hogy lányunk (nem tenyészállatunk), Eliza

  • vérvizsgálattal bizonyítottan védett. Az oltás célja a védettség megszerzése. Az Eü. törvény célja az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulásának az elősegítése, konkrétan az aktív és passzív védelem kialakítása. A járványügyi intézkedéseket az Eü. törvény céljának figyelembevételével kell megvalósítani, és mivel a gyermekünk bizonyítottan védett, a törvény előírásai megvalósultak. Lányunk nem generálhat járványt, mert nemcsak oltott, hanem védett is (ezért még a nyájimmunitást sem lehetne rá vonatkoztatni), nem a többszörös oltottság, hanem a védettség a cél,
  • kimutatott Lyme-kóros állapota szerint szigorúan tilos minden védőoltás, ez az orvostudomány jelen, általánosan elfogadott, 2018 tavaszi gyámügyi tárgyaláson körzeti orvos által is tudomásul vett és aláírt szakmai irányelve,
  • ügyében az oltás törvényellenes (Eü törvény 119. § (3) b) az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások),
  • ismétlőoltását Dr. ________ vizsgálat után orvosként kontraindikálta,
  • nem kaphat olyan oltóanyagot, amelynek gyártója az alkalmazási előiratban vallja be, hogy terméke biztonságosságát és immunogenitását serdülőknél és felnőtteknél célzottan nem vizsgálta,
  • oltásaira vonatkozóan következetesen és felelősen szülői tiltást tartunk érvényben.

Figyelmeztetjük, hogy amennyiben hivatalával visszaélve ennek a (végrehajtható és nem végrehajtandó) MMR túloltásnak a végrehajtását leplezetlen bűnözői szándékkal elrendeli, azt mi szülők, szándékos emberölési kísérletként értelmezzük. Még akkor is, ha azt a BTK elsősorban „A GYERMEKEK ÉRDEKÉT SÉRTŐ ÉS A CSALÁD ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK” fejezete alatt „Kiskorú veszélyeztetése” címszóval definiálja. Kiegészítő halmozati panaszunkat pedig azonnal csatoljuk a folyamatban lévő ügyészségi feljelentésünk mellé.
Ha ez utóbbi ügyészségi feljelentés eredménytelen lesz, mert az ügyészség is szervezetten megfertőződik az érthetetlenül szuicid, ám egyre inkább tarthatatlan eltussolási szindrómával, akkor ígérjük, hogy akkor sem fog előlünk menekülni, tudniillik az emberiesség elleni bűn elévülhetetlen a hazánkra is hatályos 1998-as, Nürnbergi Kódot kiterjesztő római statútum szerint. Bűntársaival, bűnsegédeivel való megbüntetését tehát elégtételig fogjuk követelni!
Elvárjuk Öntől, hogy minimum elfogultságot jelentsen, ilyen terhelő előzményekkel, és az adódó körülmények mellett, mivel súlyosan alkalmatlan családunkat érintő objektív döntések meghozatalára.
 

 Üdvözlettel: 

Markó Márta Mónika és Nagy Sándor, gondviselő szülők


Budapest, 2019. május 23.

 

 

Ajánlás:

EVANGELIUM VITAE

ARCHIVUM SECRETUM

visitor counter

Csillag Ösvény Jósda