2022. 10. 02., Vasárnap
Petra névnapja

Eldőlt: az ombudsman is oltáspárti gyerekellenes

Eldőlt: az ombudsman is oltáspárti gyerekellenes
2017-08-03

A 2016 novemberében leadott panaszunk http://hirarena.com/ombudsmanon-a-sor-gyerekparti-oltasellenes-vagy-oltasparti-gyerekellenes_1662 válaszát 2017 augusztus 1-én kaptuk meg. Tekintettel a panaszcikk nagyszámú lájkjaira, az ombudsman válaszát is az alábbiakban szóról szóra, vörös színnel közöljük. A várva várt, ám végül elkeserítő  tájékoztatás  szövegtörzsébe kék színnel beszúrtuk a megjegyzéseinket, kifogásainkat és érveinket, amik alapján részünkről elfogadhatatlan az alapvető jogok biztosának „vizsgáltam is meg nem is, tájékoztattam meg nem is, alapvető emberi jogokról viszont biztosan hallgattam” hozzáállása.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az ombudsman is teljes mellszélességgel kiáll a járványokkal szemben folytatott hadviselés „Fogjuk meg és vigyétek (csak Ti, gyerekek)!” alapjai mellett, tovább duzzasztva ezzel a generációk közötti általános etikátlanságot. Csalódottak vagyunk a tekintetben is, hogy a panaszolt hatóságok (köztük a 2017. március 31. napjával megszűnt Országos Epidemiológiai Központ) hamis tájékoztatását minden fenntartás nélkül kész elfogadni egy ilyen komoly pozícióban lévő tisztviselő.

 

Cikk: Nagy Sándor (Naleksz)

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

Ügyszám: AJB-1597/2417

Előzmény: AJB-8639/2016

Tisztelt Asszonyom és Uram!

Köszönöm, hogy megtiszteltek a bizalmukkal és kötelező védőoltással összefüggő problémáikkal az alapvető jogok biztosához fordultak segítségért. Beadványukban leírták, hogy nem járulnak hozzá lányuk, N. Eliza MMR ismétlőoltásához, kifogásolták, hogy az oltással összefüggésben semmilyen tájékoztatást nem kaptak, csupán az iskolai üzenő füzeten keresztül az oltás időpontjáról informálták Önöket. Kifogásolta továbbá, hogy az iskolaorvos a gyermeket mindennemű vizsgálat nélkül olthatónak minősítette. Nehezményezi, hogy a vakcina betegtájékoztatójában nem szerepel a halál, mint lehetséges mellékhatás, míg tudomásuk szerint az angol nyelvűben megtalálható az. Végezetül úgy véli, hogy M. Adél MMR ismétlőoltást követő halálesetét nem vizsgálták ki kellő alapossággal a hatóságok, ennek hiányában pedig Önök szülőként nem adhatják beleegyezésüket gyermekük oltásához.

Szeretném tájékoztatni Önöket azokról a feltételekről, amelyek teljesülése esetén az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ajbt.) alapján vizsgálatot indíthatok. Az Ajbt. 18. § (1) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint közigazgatási szerv, helyi önkormányzat vagy közszolgáltatást végző szerv (a továbbiakban együtt: hatóság) tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak követlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket — ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát — már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

(7) Az alapvető jogok biztosa nem járhat el olyan ügyben, amelyben a határozat felülvizsgálata iránt bírósági eljárás indult, vagy amelyben jogerős bírásági határozat született.

Ez az ügy, amiben kerestük az ombudsmant, megsemmisitő határozattal jogerősen le lett zárva, esélyünk se volt rendes jogorvoslattal a Bíróságig eljutni.

Feladatom tehát a hatóságok, illetve közszolgáltatást végző szervek tevékenységével összefüggésben keletkezett alapvető jogokkal kapcsolatos sérelmek vizsgálata. A törvény azonban nem teszi lehetővé valamennyi sérelem,

Imént idézte az Ajbt. passzusát: „az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint a hatóság tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak követlen veszélyével jár”, alapvető jogról azonban a továbbiakban szó sem esik (!).

így különösen az orvos-szakmai kérdések alkotmányjogi szempontú vizsgálatát. A kezelőorvosok/oltó orvosok orvos-szakmai döntéseivel kapcsolatos, a szakmai munkájukat érintő kérdésekben az alapvető jogok biztosa nem rendelkezik hatáskörrel.

Nem is evégett kerestük.

Összhangban azon alkotmánybírósági megállapítással, amely szerint a tudományos igazságok kérdésében állást foglalni csak maga a tudomány lehet kompetens, a tudományos igazságok, szakkérdések eldöntésére a tudomány és nem a jogvédelem képviselői hivatottak1. Ezért az orvosi eljárások, beavatkozások szakszerűségének megítélésével kapcsolatban — annak orvos-szakmai mivolta miatt — nincs lehetőségem vizsgálatot folytatni.

Megkerestem gyermekük iskolaorvosát, dr. XXX XXX-t, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a gyakorlat szerint az iskolavédőnő 1 héttel az oltást megelőzően az osztályfőnököknek átadja az oltási értesítőket, melyben az egészségügyi államigazgatási szervvel egyeztetett tartalmú tájékoztatás is található.

Fontos félrevezetése az ügynek: hogy nem teljes körű, hanem „egészségügyi államigazgatási szervvel egyeztetett tartalmú” a tájékoztatás, ami köztudottan sehol sincs ilyen csonkolt állapotban a „tudományos igazságok” fejezeteiben.

A gyermekük számára kiadott oltási értesítőt/tájékoztatót Önök aláíratlanul küldték vissza,

Igen, mert 2 évvel előtte Magyarországon abba az oltásba belehalt egy magyar kislány.

ugyanakkor a csatolt e-mail tanúsága szerint jelezték az iskola felé, hogy a tájékoztatójukat megkapták,

Igen, azt a félig reklám, bulvár anyagot.

de szeretnék kérvényezni Eliza mentesítését a védőoltás alól, mivel nem biztosak abban, hogy nem áll fenn esetében kontraindikáció. A tájékoztatás szerint ezt követően a védőnő több ízben váltott e-mailt önökkel illetőleg az iskolaorvossal is többször beszéltek, aki kérésükre írásban is nyilatkozott lányuk olthatóságával kapcsolatban. Az iskolaorvos leírta azt is, hogy sem az iskolaorvosi, sem a háziorvosi dokumentációban nem található olyan szakorvosi szakvélemény, mely az oltás alóli mentesítés indokoltságát alátámasztaná, Önök sem mellékeltek ilyen tartalmú szakorvosi igazolást.

Ezzel együtt az a gyermek minősül olthatónak, akinél egyrészt semmilyen oltást kizáró állapot nem ismert az előzményekben (anamnézis), másrészt az oltáskor nem beteg. Az anamnézis alapján oltást kizáró állapot hiányában olthatónak minősítette az iskolaorvos a gyermeket. Az oltáson megjelenő gyermek vizsgálata alapján lehet dönteni a későbbiekben az aktuális időpontban történő olthatóság kérdésében. Fizikális vizsgálatra azonban nem kerülhetett sor, mivel Eliza nem jelent meg az oltáson és az orvossal történő megbeszélésekre sem vitték Őt magukkal.

Az oltó- ahogy a körzeti orvos is minket még az ombudsmani közbenjárás előtt arról tájékoztatott, hogy nincsenek speciális ismereteik, a kimutatott és mindhárom betegségre meglévő, ellenanyagok értékelésére... De miért is orvosszakmai kérdéseket boncolgat egy főjogvédő?

Szeretném tájékoztatni Önöket arról is, hogy hazánkban két vakcinát törzskönyveztek a morbili, mumpsz és rubcob megelőzésére, és egyik oltóanyag (M-M-RVAXPRO és Priorix) betegtájékoztatójában — annak angol nyelvű változatában2 — sem szerepel a halál, mint lehetséges mellékhatás.

Persze, ha a magyar üzenőfüzetekbe tett „betegtájékoztatókat” lefordítjuk angolra és semmi mást nem vagyunk hajlandóak elolvasni. Önerőből 2017 májusára, de megtudtuk, így szeretném tájékoztatni, hogy az alkalmazási előírások lehetséges mellékhatásként felsorakoztatják az olyan betegségeket, amik halálos kimenetelűek is lehetnek, azaz a halálos kockázat szerepel a gyógyszerek tájékoztatási anyagaiban.

Emberjogilag európai és XXI. századi elvárás, hogy ne nekünk, szülőknek kelljen kérni a vasszigorú hatóságtól mentesítést egy bizalmunkat nem megnyerő oltással szemben, hanem a hatóság kérje az engedélyünket, és ha az aláírást nem kapják meg (ahogy esetünkben), akkor azt legyenek szívesek tudomásul venni. 1 oltás miatt 2 éve üldözik családunkat 4 eljárással.

M. Adél tragikus halálával összefüggésben tájékoztatást kértem az Országos Epidemiológiai Központtól (a továbbiakban: OEK). A halálesetet szabályszerűen jelentették oltást követő nemkívánatos eseményként, hiszen a védőoltást követő 30 napon belül bekövetkező haláleseteket ilyen módon kötelező jelenteni éppen annak érdekében, hogy az esetleges összefüggések kivizsgálásra kerüljenek. A vizsgálatot, és annak eredményét érdemben minősíteni nem áll módomban a fentiekben ismertetett hatásköri szabályok nem teszik számomra lehetővé, ugyanakkor az megállapítható, hogy az OEK lefolytatta a vizsgálatot, a gyermek anamnéziséhez és kórtörténetének felvételéhez alapos feltáró munkát végzett a teljes egészségügyi dokumentáció valamint az igazságügyi boncolási jegyzőkönyv bekérésével és átvizsgálásával. A hatóságok a boncolást követően annak eredménye alapján nem jutottak olyan következtetésre, amely a vakcina alkalmazhatóságával kapcsolatos aggályokat vetett volna fel.

Az Önnek panasszal mellékelt jegyzőkönyv (18+) szerint 1:10000000000 valószínűséggel véletlen egybeesés történt egy olyan tragikus együttállással, hogy éppen a három betegség – MMR – jellemző tünetei egyidejűleg jelentkeztek közvetlenül a halál előtt, azonban kilencezer-kilencszázkilenvenkilenc-millió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc tízmilliárdomod eséllyel az MMR ismétlőoltás ölte meg a kislányt. (A jegyzőkönyv 22. oldala egymilliomod esélyt ad annak a vakcinát mentő tényezőnek, hogy a halált okozó HLH betegség rejtett, azaz veleszületett volt. Azonban annak, hogy pontosan az oltás napjára lobbanjon be további tízezrednyi esély van ha csak 27,4 évet, azaz 10000 napot veszünk alapul egy ilyen beteg ember várható élettartamának.) Az OEK informátora szerint a haláleset „a vakcina alkalmazhatóságával kapcsolatos aggályokat nem vetett fel”. Szavainak igazát azonban — az arányosság elvének betartása mellett — nem illik elfogadni, mivel nagyobb valószínűséggel ő a Földön élő összes ember közül a legostobább, mivel kevesebben vagyunk tízmilliárdnál.

Gyermekük oltásával összefüggésben született kötelező határozatokkal kapcsolatban eljárási jogosultságom nincsen, tekintettel arra, hogy ügyükben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.32.405/2016/6. sz. ítéletében már határozott, illetőleg az ügyben a Kúria is eljár(t).

Bízom abban, hogy tájékoztatásommal a segítségükre lehettem és természetesen a jövőben is a rendelkezésére állok minden olyan ügyben, amelynek vizsgálatán az Ajbt. feljogosít.

Segíthetett volna, de hagyta, hogy mások gondolkodjanak Ön helyett, mondják meg, hogy mit válaszoljon. Szakmailag lejáratta magát azzal, hogy mindvégig az abszolút jogaitól megfosztott panaszos helyett a zaklató hatóságok jogvédője lett. Azért köszönjük sajnos fölösleges fáradozásait. Illetve rebegő lángnyelvként tovább él bennünk a remény, hogy talán mégsem volt fölösleges a közbenjárása, mert utat nyitott Strasbourgba.

Budapest, 2017. július 28.

Üdvözlettel: Székely László

1 34/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177, 182.

2 https://www.medicines.org.uk

2 pont alatt megjelölt  „tudományos igazságokról” jogunk lenne magyar nyelvű értekezést kapni, de bárcsak ez lenne a legnagyobb gondunk. Ezen honlap „ABOUT EMC” menüpontja szerint:

What is the eMC? The electronic Medicines Compendium (eMC) contains up to date, easily accessible information about medicines licensed for use in the UK. The eMC has more than 10,600 documents, all of which have been checked and approved by either the UK or European government agencies which license medicines. These agencies are the UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) and the European Medicines Agency (EMA).”

Azaz a https://www.medicines.org.uk honlap az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ellenőrzése és jóváhagyása alatt van. Ahogy fentebb említettük magunktól 2017 májusára magyar nyelven letölthetően rátaláltunk — tehát nem a kért hivatalok egyike tájékoztatott — az M-M-RVAXPRO részletes tájékoztatójára éppen a Európai Gyógyszerügynökség adatbázisában: http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000604/WC500030170.pdf

Mi nem vagyunk orvosok, de azért azt értjük, hogy a 7. oldal táblázatos felsorolásában az encephalitis (agyvelőgyulladás: a gyulladt agy nekinyomódik a koponyának, ami agykárosodást okoz, és halálhoz is vezethet), vagy az anafilaxia vagy a görcsrohamok önmagukban hordozzák a halálos kockázatot. A Priorix betegtájékoztatójából is elég kiemelni a mellékhatások közül csak a Guillain–Barré-szindrómát, ami szintén halálos kimenetelű lehet.

Zárásként essen még szó arról a panaszunkban is fellelhető, az ügyünkben kezdetetektől minden esetben megtett hivatkozásunkról, amit még soha, egyetlen hivatalnok sem mert megemlíteni, nemhogy megválaszolni:

„Ellentétes szemléletük alapján társadalmi szempontból aggályos és tisztázandó a Kormányhivatal vagy a Kormányfő (Orbán Viktor) alkalmatlansága, ugyanis 2014. december 12-én jogállamunk jogász végzettségű, azóta is hivatalában lévő miniszterelnöke a Kossuth Rádió „180 perc” című műsorában, az állampolgárokat humánummal nyugtató, józan beszédében elmondta, hogy ez nemcsak az ő, hanem a kormány [az Országgyűlési többséggel jogalkotó(!)] világos álláspontja is: „A gyerek a szülőé, és nem az államé, tehát hogy mi történjen egy gyerekkel, és mi történhet, azt mindig a szülő mondja meg.”

 A sorozatos és tudatos figyelmen kívül hagyás, mint az eljárás tisztességtelenségét fokozó elem, sajnos az ombudsman eszköztárából sem hiányzott. Ez messziről jelzi, hogy az eljáró illető önálló döntésre képtelen és a csordaszellem elvárt igényeinek betartásával, esetleges elveivel megalkudva, vélhetően minden erővel igyekszik megtartani munkahelyét. Megfelelési kényszerük nem az ügyfél, hanem a kollégák, főnökök felé érezhető és jelen esetben ki is mutatható.

 

Nagy Sándor

Soroksár, 2017. augusztus 3.

 

Ajánlás:

ARCHIVUM SECRETUM

Csillag Ösvény Jósda