2021. 01. 20., Szerda
Fábián,Sebestyén névnapja

Soros Gyuri bácsi, a fehér ló és a 100 leggazdagabb magyar rabló

Soros Gyuri bácsi, a fehér ló és a 100 leggazdagabb magyar rabló
2018-05-13

Emlékeznek még a Fehér ló mondájára? Egy kedves kis mese azoktól, akik szerint őseink, alig valamivel 1000 évvel ezelőtt érkeztek meg Európa kellős közepébe, majd mintegy üdvözlésképpen csúnyán átverték a Kárpát-medencében uralkodó, jóhiszemű, barátságos és befogadó (korai liberális demokrata) morva fejedelmet, Szvatoplukot.

A magyarok küldötte Kusid, Árpád fejedelem utasítására egy színarannyal felszerszámozott gyönyörű fehér lovat vitt a fejedelemnek, amiért cserébe mindössze egy marék földet, egy nyaláb füvet és egy kulacs vizet kért. A bölcs európai uralkodó nagyon örült az ajándéknak (és mert azt gondolta, hogy migráns parasztok érkeztek, akik segítenek majd a helyieknek földet művelni és állatokat tenyészteni) elrendelte, hogy Kusid annyi földet, füvet és vizet vihet, amennyit csak akar.  A folytatásról egy kicsit később…

 

D.

Nemrég nyilvánosságra hozták a száz leggazdagabb magyar vagyonát, mely összesen (pontosabban műkedvelő szakújságírók által, hozzávetőlegesen becsülve) 4.267,4 milliárd forintra rúg. Hogy ez az összeg sok, vagy kevés, azt mindig az dönti el, hogy mihez hasonlítjuk?

A magyar lakosság legalább 90 %-a egy életen keresztül nem lát annyi pénzt összesen, még akkor sem, ha 4.267,4-el osztom el a célszámot. Ebből a szempontból vizsgálva kurva sok pénzről beszélnünk.

Ha azt nézem, hogy csupán a rendszerváltás óta, a privatizációval, olajozással, vám, áfa és egyéb csalásokkal több tízezer (ha nem százezer) milliárdnyi értéket tüntettek el (valakik) az országból, rögtön adja magát a kérdés, hogy: vajon hol, kinél van most ez a lóvé? Rendezett valaki ezért tüntetést?

Ha azt nézem, hogy nemzetek felett álló (ám azok vezetőivel bensőséges baráti/családi/szexuálateista/stb. viszonyt ápoló) pénzügyi háttérhatalom adósságszolgálat jogcímen hány ezer milliárd forintot szivattyúz ki a rendszerváltás óta, évente, csak kamatra!!! miközben a tőketartozás folyamatosan növekszik, akkor azt kérdezem: vajon hol, kinél van most ez a lóvé? Rendezett valaki ezért tüntetést?

Ha azt nézem, hogy az EU-ba való belépésünktől fogva hány (tíz)ezer milliárd csúszott ki az államkasszából (tehát a lakosság zsebéből) mindenféle gazdasági mechanizmusok (úgynevezett harmonizációk, konvergenciaprogramok, ön és piacfeladások, stb.) révén, a többség számára csupán szubjektív előnyökért (pl.: lehet Bécsben cukrászdát nyitni, vagy útlevél nélkül el lehet hagyni az országot, aka – el lehet menni innen, kérem…) a visszacsorgatás pedig java részt a fentről kiválasztottak tejüveg zsebébe folyik, akkor felmerül a kérdés: véletlenül, nem mi vagyunk a leggazdagabb ország a világon? Szóval hol, kinél van most ez a lóvé? Rendezett valaki ezért tünetést? Nem azokra gondolok, akik azért erőlködnek, hogy az EU zárja el a pénzcsapokat, tehát az ország, csak totál nettó befizető legyen az Európai jogállamiság és igazságosság történelmi hagyományainak megfelelően...

Ha a kevésbé ismert és ritkán emlegetett Soros Gyuri bácsi legújabb, önzetlen, 18 milliárd dolláros (tehát, kb. 4.738 milliárd!!! forint) felajánlását nézem az Európa (és a világ) számára minden kétséget kizáróan talán a legköszhasznosabb Nyílt Társadalom alapítványa számára, nos, akkor az majdnem kétszer annyival több a 100 leggazdagabb magyar rabló (tisztelet, ha van kivétel) összvagyonánál, mint amennyit Orbán stadionokra költ 2020-ig.

Szóval, miközben Orbán idehaza legózik a stadionjaival, meg az egyéb, nyilván jelentősen túlárazott, ám folyamatosan és az egész országra kiterjedő építkezéseivel, amivel a strómanjain kívűl rengeteg, régóta éhes magyar család száját is jóllakatja, és ami nyilván halálosan idegesíti Európa liberális elitjét, mondhatni Szvatopluk szellemi örököseit, addig Gyuri bácsi (aki valójában épp azokat a láthatatlan fószerek gyülekezetét képviseli, akik az írás közben többször feltett: hol a lóvé? kérdésre pontosan tudják a választ) egyetlen húzásával nagyobbat gurított, mint a száz leggazdagabb magyar rabló összvagyona, nem megkerülhető módon és többek között épp abból a megfontolásból, mint anno a bölcs Szvatopluk, hogy olcsó migráns parasztokat verbuváljon a nagy közös veteményesbe.

Magyarra fordítva, csak Soros Gyuri bácsi egy személyben majd félezer milliárddal többet költ Európa és ezzel Magyarország etnikai és ideológiai szétrombolására, mint a jelenlegi 100 hivatalosan leggazdagabb magyar oligarcha összvagyona, tehát Európa legfőbb ellensége és veszélyeztetője az Orbán. Világos, mint a vakablak.

Kanyarodva ismét a legendához, Kusid visszaérkezése után Árpád újfent követet küldött Szvatoplukhoz, miszerint a fehér lóért és arany szerszámaiért megvettük az egész országot, amire Szvatopluk azt válaszolta, hogy akkor a lovat agyonütteti, a nyerget a folyóba dobatja, a kantárt pedig a mezőre hajíttatja.

A magyarok erre adott válaszát nyugodtan csócsáljuk a jelenkor eseményeire vetítve, lényegében bármelyik oldal cselekedeteinek vonatkozásában:

Ha a lovat agyonütöd, a mi kutyáink laknak jól a húsából, a nyerget a mi halászaink fogják kihúzni a folyóból, a kantárt a mi pásztoraink fogják megtalálni és gyermekeik fognak játszani vele.

Borzasztóan álságos tehát naphosszat arról ajvékolni, hogy  az Orbánék mennyit lopnak, miközben az országból eleddig ellopott zsákmány a jelenleginek száz vagy ezerszeresét sem említeni sem keresni nem szabad, hiszen a globális pénzszivattyú, az évtizedek óta működtetett monetáris és morális elszegényítés az úgynevezett demokratikus folyamatok vele járója, mondhatni a demokratizálódás ára volt, amiből ráadásul puszta szubjektivitás épült, esetleg jó mély ideológiai lövészárkok de semmi kézzelfogható vagy hasznos, azzal szemben most, lassan száz év után legalább újjáépül a Budai Vár, a Városliget, múzeumok, egyetemek, kórházak, megújulnak városok és városrészek, meg nyilván egy rakás tök fölösleges stadion, ami, bár igen nagy képzelőerő kell hozzá, ám még mindig könnyebben lesz hasznosítható az utókor számára, mondjuk pazar birkalegelőként, mint a liberális ideológia, amit eddig a pénzünkért cserébe kaptunk. A (szenny)víz tudniillik szalad, ám a kő az marad.

Borzasztóan álságos arról nyavalyogni naphosszat, és nemzeti katasztrófának beállítani, hogy az EU működése által (egyelőre még) biztosított, a lakosság számára egyetlen kézzelfogható előnyt, a munkaerő szabad áramlását az évtizedek óta demokratikusan zsigerelt lakosság élelmesebb része (az EU összes államának népeihez hasonlóan) a javára fordítja, aminek hatására idehaza is (láss csodát) emelkedni kezdtek a bérek, tehát lényegében jól jártak, akik kimentek, de még azok is, akik itthon maradtak, nyilván nem eltakarva, hogy ennek a folyamatnak is lettek itthon vesztesei és károsultjai, de azt sem, hogy eddig az ország java része egyöntetűen tartozott a vesztes és károsult kategóriába.

Ne aggódjunk azonban sokáig, az EU nem egy jótékonysági intézmény, és hamarosan teljesen bezáródnak majd az elkényelmesedett tömegek számára üzleti megfontotásból biztosított előnyök, kiskapuk, ha másért nem, hát azért, mert a látszólag meggondolatlan (valójában tudatosan, többek között éppen Soros György, a 100 leggazdagabb magyar rabló összvagyonára is egyszemélyben ráverő legújabb tőkeinjekciójából megtámogatott) migránspolitikájának köszönhetően, úgy 10-20 éven belül, az átlag fehér ember számára élhetetlen multikulturális humanoid katyvaszban már nem is lehetne fenntartható, a magyar migránsok pedig majd szépen hazaköltöznek (csak legyen hova!), világlátottan, tapasztaltan, tőkével, a mindenhol jó, de legjobb otthon program keretében.

 

Egy dologra azonban nagyon oda kell figyelnünk tisztelt kalandvágyból itthon maradt és jelenleg odakint - állítólag - dőzsölő honfitársaim, mert a történelem gyakran ismétli önmagát. Ha tehát furcsa háttéralkuk, vagy világtörténelmi események hatására, valami gyanús népség követe, netán Orbán felé próbálkozna egy arannyal felszerszámozott fehér lóval,  akkor feltétlenül lépnünk kell. Egyszerre. De nem ám megint olajra..., hanem a nyakára,  mert Szent István sem a lóvét ajánlotta Szűz Mária oltalmába, hanem az országot. Ámen.

 

 

Csillag Ösvény Jósda