2021. 10. 20., Szerda
Vendel névnapja

Robbanásszerű a roma szaporulat, fogynak a magyarok! (Pontos statisztika!)

Robbanásszerű a roma szaporulat, fogynak a magyarok! (Pontos statisztika!)
2018-07-08

Az 1890-es években volt egy felmérés: 65 ezer roma élt Magyarországon. Az 1980-as évek első felének felmérése: 400 ezer cigány. Most majdnem 1 millió. A legfrissebb eredményeket a Debreceni Egyetem prezentálta; a kutatás vezetője Pénzes János. Az út vége evidens...

Villámcikk: Molnár F. Árpád (ÉLI)

Sokan észrevehették városi lakhelyükön és más városokban, hogy míg régebben kevés és nagyon problémás cigánnyal jártak pl. általános iskolába, illetve találkoztak az utcákon, addig maximum 30 évvel később rengeteg a rendezett küllemű és viselkedésű, roma származású fiatal lány és férfi, ugyanott.

Ezt a cigány szaporulatot e villámcikk írója éppen úgy kiszúrta és kommunikálta, amikor a statisztikákról még semmit sem tudott, és tilos is volt ilyen felméréseket készíteni.

Ahogy az is feltűnt, hogy míg pl. Kecskeméten, talán 20 évvel ezelőtt, a munkaügyi központban elvétve sem igen akadt cigány, addig most gyakran szinte tele van romákkal a munkaügyi központ.

Az ember feltette a kérdést és meg is válaszolta ezek láttán: hogyan lehetséges ez a hatalmas változás?

És a válaszom - mint utóbb a megismert statisztikák bebizonyították - helyes volt: úgy, hogy míg a magyarság és Magyarország lakossága fogy, addig a romák ugrásszerűen szaporodnak.

Azaz - nagyon fontos - a magyarság létszáma sokkal drasztikusabban fogy, mint ahogy azt Magyarország hanyatló lélekszáma mutatja! Hiszen miközben az ország fogyatkozik, aközben a cigányság létszáma, rövid idő alatt a két és félszeresére ugrott! A fehér magyarság rohamos veszteségeit pedig igen jól el tudja fedni a cigányság robbanászerű szaporodása.

Tehát amikor azt hallja bárki, hogy ennyivel, meg annyival csökkent a magyarság lélekszáma, akkor tudni kell, hogy a fehér magyarság lélekszáma sokkal inkább csökkent, míg a cigányság lélekszáma rohamosan nőtt. Sokkal inkább, mint ahogy ez a statisztikából kimutatott! És ezek az arányok évről évre egyre durvábbak lesznek, hiszen egyre kevesebb magyar tud fogyni, és egyre több cigány tud szaporodni! Azért, mert évről évre egyre kevesebb a magyar, aki halni tud, és egyre több a roma, aki szaporodni képes!

Ez pedig - fűztem tovább a gondolatot - azt jelenti, hogy Magyarországnak el kell fogadnia a helyzetet, hogy a fehér magyarság, mint olyan, idővel meg fog szűnni, el fog tűnni, ki fog halni, a fehér - cigány vérrel nem vagy nagyon csekély módon kevert - magyarság helyét pedig a cigány-magyar vegyes utódok, valamint az echte, nettó cigányok tömegei fogják betölteni, és ez a lakosság fogja magát magyarnak tartani.

Az új Magyarország pedig összességében egy alacsonyabb tudományos, intellektuális és civilizációs fokban fog létezni.

Ezek történelmi tények. Egy ideig vagy időnként handabandázhatnak ezen abszolút evidens és tudományos tények ellen az önmagukat liberálisoknak nevező felforgatók, akiknek ellensége a tudományosság, az előre látás, az elemzés, az analízis és a józan ész, de a nyilvánvaló - a világ gondolkodási beállítottságának változásai által - ismertté és elfogadottá fog válni.

Sokan tagadják Orbán Viktor és családja cigány származását, és míg a romák régen - amikor még Orbán nem járatta magát le ennyire - büszkélkedtek azzal, hogy a cigány Orbán milyen sokra vitte, addigra most már annyira szégyellik, hogy szinte az összes roma származású ember élénken tiltakozik Orbán egyértelműen cigány származása ellen.

Pedig Orbán Viktor és családja cigány származású. Bármennyire is szégyellik ezt a romák, ez a helyzet. Ez volt, ez most is és ez is marad, örökre.

Mire akarok kilyukadni?

Arra, hogy minden más országban mindig figyelmeztető jelként értelmeztem, ha egy polgármester vagy egy országvezető, az adott államban lakóktól eltérő származásúként került vezető pozícióba. Amiképpen Nyugat-Európában azt látjuk itt is és ott is, hogy íme, az első keleti muszlim lett a polgármester vagy került rekord magas politikai funkcióba, vagy pl. az USÁ-ban elnök lett az első afrikai származású színes bőrű, az mindig azt jelenti, hogy a népesség aránya - a bevándorlók irányában - már annyira elmozdult, hogy már mennyiségi és ebből fakadó politikai okokból tudja kitermelni a társadalom az eltérő származású vezetőket.

Ez tehát mindig egy átváltozási folyamat fontos stációja. Olyan állomás, amely egy új lépcsőfok az adott ország genetikai állománycseréje vonatkozásában.

És Magyarországgal mi a helyzet? Miért is történhetett meg, hogy egy roma származású maffiacsalád - talán minden idők legkorruptabb magyarországi családjaként - ennyire behette magát az ország vérkeringésébe, és mindenféle anyagi javat és hatalmat a saját kezébe kaparinthatott? Úgy, hogy már annyira sok a roma Magyarországon, hogy évről évre egyre adottabbá vált annak a valószínűsége, hogy most már ne magyar, hanem cigány válhasson miniszterelnökké, sőt, cigány válhasson diktátorrá! Ez történt meg Magyarországon. A roma lakosság népességrobbanása vezetett Orbán Viktor hatalmához. A cigányság puszta létszáma adta meg a fordulat evidenciáját.

És gondoljunk végül pl. az Egyesült Államokra: miután Barack Obama elsőként lett afrikai származásúként az USA elnöke, nem sokkal erre először fordult elő, hogy az USÁ-ban, az adott évben már több színes bőrű született, mint fehér ember.

A történelem iránya, íme, ott is eldőlni látszik. És az út majdnem biztosan egyirányú.

A nyugati világból kezd eltűnni a fehér ember. A Föld bolygóról kezd eltűnni a fehér.

Csillag Ösvény Jósda