2024. 03. 01., Péntek
Albin névnapja

Orbán vajon skizofrén vagy csak hazudik, mint a vízfolyás? Válasszatok!

Orbán vajon skizofrén vagy csak hazudik, mint a vízfolyás? Válasszatok!
2014-02-25
Orbán Viktorban, legfőképp azt szeretik a rajongói, hogy borzasztó határozottnak és céltudatosnak látszik, elvitathatatlan szónoki képességekkel megáldva. Az már jóval kevésbé érdekli őket, hogy ez a fene nagy határozottság abból ered, hogy a saját hallgatóságát alapból teljesen hülyének nézi, miközben szemrebbenés nélkül lehazudja nekik a csillagos eget is.
 
Orbán, az igazi álpopulista gengszter, aki a magyarok legbelsőbb hívószavaival operálva: kereszténység, magyarság, nemzet, még a színfalak mögött is, egy olyan klientúrát volt képes kiépíteni, amiről a sok évtizedes előnnyel rendelkező szocik, még csak nem is álmodhattak. 

Domján Tibor, Budapest
 
Az államalapítás óta Magyarország nyugati ország, amely saját jószántából soha sem akar többé a Kelet része lenni. Éppen azért jöttünk ide, mert ott már nem találtuk a helyünket.  (OV, 2007.10.23)
Csak a mihez tartás végett, - bár,  talán most nem is ide tartozik - de egy Európa kellős közepén helyet foglaló, igen jelentős nemzet, pláne ezer évvel ezelőtt, még nem úgy határozta meg magát, hogy a Kelethez tartozzon, vagy a Nyugathoz, hanem úgy, hogy ő van Középen! Az más kérdés, hogy távlati célokkal és valódi diplomáciai érzékkel rendelkező és a világ szempontjából jelentős uralkodók a saját vérük árán is csillapítani igyekeztek a kontinens viszályait és nem szítani, vagy kirobbantani.
 
Vajon, a büszke Európa melyik nemzetéről lehet ugyanezt elmondani? Magyarország, bár már rég nem rendelkezik ilyen uralkodókkal, mindvégig betöltötte centrális (és szakrális) helyzetéből adódó legfőbb szerepét. Saját nemzetteste által védte meg Európát minden külső veszélytől egészen napjainkig, amiért nemhogy köszönetet nem kapott soha, de "hálából", még keresztre is feszítették.
 
 
Ez, a valódi keresztények rendelt sorsa ebben a világban, de nem azok a keresztények akik Semjén Zsolt pártjára adják a voksukat, nem azok a keresztény papok, akik Fidesz szólamokat zengenek az Isten házában és onnan, a mai napig is, politikai meggyőződés alapján tiltanak ki híveket és azok sem keresztények, akik a saját boldogulásuk és előrébb jutásuk érdekében vedlenek süketekké, vakokká, némákká sőt idiótákká az őket körülvevő világra, megmérgezve ezzel saját környezetük, gyermekeik, unkokáik lelkét is. 
 
Visszatérve az ország vezető skizofrénjéhez, akiről valójában nem csak ezt tudjuk, hanem jóval többet ennél, újabb - persze pusztán nemzetérdekből - nagy Keleti nyitásához érdemes megnézni, az alábbi,  2007. október 23-i videórészletet:
 
 
Az Orbánon eluralkodott betegség már olyan fokú, a Fideszben pedig- szintén Orbánnak köszönhetően - eluralkodó pofátlansági faktor már olyan magas, hogy ilyen, nyilvánosan elhangzott és még OV honlapján is nyilvánosan olvasható beszédekkel a hátuk mögött, gond nélkül kampányolnak tovább homlokegyenest az ellenkező irányba, természetesen megint az ország és a lakosság, hova tovább a magyar nemzet legfőbb érdekeire hivatkozva.
 
Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékezők!

Van, amikor a múlt segít megérteni a jelent, és van, amikor fordítva történik: a jelenből értjük meg jobban a múltat. Most egy ilyen, különleges pillanatban ünnepeljük 1956. október 23-át. Az ünnep magaslatáról belátni az egész határt. Látni az utat, ahonnan érkeztünk, amit már magunk mögött tudunk. A magaslatról visszatekintve látni igazán, hogy 1956-ban mi egy Kelet elleni forradalmat vívtunk.
 
Az államalapítás óta Magyarország nyugati ország, amely saját jószántából soha sem akar többé a Kelet része lenni. Éppen azért jöttünk ide, mert ott már nem találtuk a helyünket.

Szerencsétlen és igazságtalan nagyhatalmi paktumok szorítottak ki a nyugati világból. Egy nyugati kultúrnemzet életére rátelepedett a Kelet uralma, amely megmételyezte és tönkre tette országunkat. Nyugatos nép a keleti önkény hálójában. Ez a magyarok tragédiája, amelyet a XX. századi kommunizmus hozott a nyakunkra.

Kékcédulás választás, a szovjet felszabadítás hamis mítosza, a vas és acél országának lázas látomása, a munkásosztály hatalmáról és a Nyugat bukásáról táplált beteges propaganda.
 
A keleti politika nem tűri az önállóságot, nem tűri a függetlenséget, és nem tűri a szabadságot. Felszámolja az emberek független életét védő védvonalakat. Vagyontalanná tesz, elszegényít, kiszolgáltatottá vetkőztet, ha kell, megfélemlít. A hatalomtól függő élet láncába fűz.

Mióta a Kelet betette a lábát Magyarországra, a magunkfajta szabadságszerető magyarok mindig ugyanazt akarták; szabadulni sorvasztó öleléséből, és elzavarni hazai helytartóikat. A keleti önkény világa helyett megalkotni a magunk szabad magyar világát, kiszakadni a hatalomtól függő élet láncolatából, visszaszerezni, újrateremteni az önálló és független polgári élet garanciáit; tisztességes munkát, tulajdont, szabad vállalkozást és védelmet nyújtó jogrendet. Mindig is ez volt a kívánságunk.

Nyugati demokráciát akartunk, amely a keresztény kultúrára, a szabadság, egyenlőség és testvériség eszméjére épül. Mindig is harcoltunk az áldemokrácia ellen, ahol az élet rendjét az emberek helyett a hatalom szabja meg, a hatalom önkénye működteti, ha érdekei úgy kívánják, hazugsággal, csalással, maffiapolitikával, ha kell, erőszakkal is.
OV, 2007.10.23
 
Van épeszű ember, aki ezek után elhiszi ennek az "embernek" egyetlen szavát is? Épeszű nem valószínű, a hivők számáról pedig pontos adatok, az áprilisi választások után várhatóak. 
 

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda