2024. 05. 29., Szerda
Magdolna névnapja

Oltás kötelezősége elleni szélmalomharc

Oltás kötelezősége elleni szélmalomharc
2016-05-18
A magyarországi oltásterror orvostudományi sznobnagyhatalommá teszi Magyarországot.
 
Szeretnénk mi az elit körhöz tartozni, de ezzel a mihaszna szellemi igénytelenséggel, port fel nem verő tömegtájékoztatással, aljas titkosításokkal, homokba dugott fejű orvosokkal, inkább káros mint hasznos, közpénzparazita intézményrendszerrel szemben szélmalomharcot kell vívnia minden jóérzésű állampolgárnak, ha el akar érni valamit.
 
Azonban, ha a küzdelmét elvi kérdés motiválja és a kitartása is adott, akkor bármennyire is ritka végkifejlet, de a szélmalmot előbb vagy utóbb, saját romjai zúzzák porrá.
 
Nagy Sándor (Naleksz) óriáscikke

 
 
 

 
Előzmények:
 
 
Már rég kinőtte a világ az ötvenes évek kezdetleges oltáscsodáinak illúzióját, mert a nagy járványok eltűnése a civilizáltsággal szűnt meg, azaz például a sokkal higiénikusabb vízvezeték- és csatornarendszer kiépítésével.
 
Nem kérünk olyan „gondoskodást”, ami meglovagolva a központilag gerjesztett pánik- és hisztériakeltést, az általánossá fokozott agymosottságot, kötelezővé tesz még például egy pestis elleni oltást is. Azzal nem leszünk egészségesebbek. A biológiát alapjaiban továbbra sem megértve, nemzetközileg leköpve és megvetve, még jobban ellépnénk a daganatos megbetegedések világstatisztikájának második helyezettjétől (részletekért kattintson az alábbi képre).
 

A volt szocialista országok még mindig Sabin-csepp-szindrómások. Magyarországon 13 kötelező védőoltást kell beadni a gyerekeknek (2014, Magyarország éllovas). Mi vagyunk a fekete, vékony kis ékecske. Az európai lakosság több mint felénél egyáltalán nem kötelezőek az oltások. És ott sincsenek járványok. Ez hogy lehet? 
 
 
2013. októberében M. Adél, 12 éves magyar kislány meghalt a kötelező MMR újraoltás után. Halála utáni vizsgálatok bizonyították szervezetében az oltás előtti ellenanyagot, azaz a védettséget. Feleslegesen kapta az emlékeztető kötelező oltást, ami a vizsgálat szerint egy halálos, gyors lefolyású betegséget indukált. Az áldozat keresztneve is sokat mondó: adta életét…

Most jöjjön egy látszólag nem ide illő, de halmozott felsőhatalmi jelekből ideplántált, egészen más történet. Rilai Szent Ivánról. Az ő csodákkal teli életében is van gyermekhalál. A gyermek egészen pontosan az unokaöccse, aki szabad elhatározásból felkutatta remete nagybátyját a sziklás vadonban és csatlakozott hozzá. Ellenállhatatlan volt neki az áldásos létállapot. Szent Iván testvére amint hírt kapott arról, hogy fia hol él, dúvad erőszakossággal közbelépett. Berontott a remetelakba, ütött, vágott és elindult cibált gyermekével hazafelé. Rögtön az út során azonban kígyó marta meg a gyereket, aki abba belehalt. A kötelezőséget erőltető testvér Isten által megleckéztetve felkereste még szentéletű testvérét, de már korántsem volt olyan erőszakos…
 
Rilai Szent Iván halála után 240 évvel a magyar közigazgatás akkori fő emberét, az érseket, illetve magát a magyar királyt, az Árpád-házi III. Bélát is igen látványosan megleckéztette. Történt, hogy a magyar hadsereg végigrabolta a bolgár területeket (lám-lám, akkor sem debilségért mentünk a szomszédba), így Esztergomba kerültek a még mindig csodatévő Rilai Szent Iván földi maradványai és relikviái. Hamar híre ment a nép körében a csodáknak, így az érsek gyorsan be is tiltotta Iván kultuszát, de azon nyomban megkukult. Némaságát csak a szent sírjára potyogtatott, bűnbánó könnyei oldották fel. Több se kellett III. Bélának, azonnal visszavitette a zsákmányolt kincseket a kifosztott területre, de istenfélésből a visszaszállítás előtt a sírt ezüsttel és színarannyal még befedette.
 
Az évenként a leghosszabban világos nappal ünnepelt szent tapasztalt csodái előtt máig magyar helységnevek tisztelegnek: Szentiván (Szlovákia), Alsószentiván és Felsőszentiván. Utóbbi településen oltották be M. Adélt...
 
Az alábbi friss beadványok születtek a korábbiakban két is cikkel közölt MMR II oltás mentesítési hercehurcában:
 
K É R E L E M
a BP/FNEF-HKO/02951-2/2016. ügyiratszámú  határozat bírósági felülvizsgálatára, az alábbiakban megjelölt jogszabályhelyek és el nem bírált bizonyítékokra való hivatkozással
 
Tisztelt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság!
 
Az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló 2002. évi VI. törvény

1. Cikk: a magyar állam védelemben részesíti az emberi lényt méltóságában és önazonosságában és megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítja sérthetetlenségének és más jogainak és alapvető szabadságainak tiszteletben tartását a biológia és az orvostudomány alkalmazásának vonatkozásában.

2. Cikk: Az emberi lény érdeke és jóléte a társadalom vagy a tudomány puszta érdekével szemben mindenkor elsőbbséget élvez.

5. Cikk: Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezését adta. Ennek a személynek előzetesen megfelelő tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól. Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja.

6. Cikk: 2. Abban az esetben, amikor a törvény szerint, egy kiskorú nem rendelkezik a beavatkozásba való beleegyezés képességével, a beavatkozást csak képviselője engedélyével lehet végrehajtani.

23. Cikk: a magyar állam megfelelő bírói védelmet biztosít annak érdekében, hogy meggátolja vagy mielőbb megszüntesse jelen elismert jogok vagy elvek törvénytelen megsértését.

A fejlett társadalmakban sehol sem kötelező, és a rendeltetési céljai közül egyet sem bizonyítottan ellátó, ám néha gyilkoló MMR oltóanyag kötelezősége mellett nem áll ki a WHO. A várható élettartamban világelső Japánban is az MMR oltóanyag több típusa is haláleseteket és maradandó idegrendszeri károsodást okozott, ezért ott már 23 éve tiltólistán szerepel (http://www.dailymail.co.uk/health/article-17509/Why-Japan-banned-MMR-vaccine.html). A tudományos téren és várható élettartamban világszinten 34., tehát még mindig jóval előttünk lévő (Magyarország csak a 68.  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy#List_by_the_World_Health_Organization_.282013.29), USA-ban sem kötelező ez az önmagukban ártalmatlan betegségeket gyér sikerrel egyszerre kezelni próbáló vakcinakoktél. A nemzetközi tapasztalatok szerint, nem lehet hivatkozni a társadalom MMR-rel való, szélesebb körű védelmére. Követendő példa, hogy az amerikai járványügyi hivatal tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, hivatalos, MMR kockázatokat feltáró adatai szerint is a halál rendkívül alacsony valószínűséggel, de feltételezhető (http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/side-effects.htm#mmr). Itt kell megjegyeznünk a határozatban említett állítólagos WHO méltatásra, hogy a rákos elhalálozások terén hazánk (talán éppen a sok felesleges vakcinának köszönhetően, mert ennek sincs ellenbizonyítása) dobogós (3.), a fent említett USA 43., Japán pedig az előkelő 71. (http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/all-cancers/by-country/). Szembeötlő az MMR oltás kötelezőségéből eredő oltássűrűség és az egészségi állapot közötti fordított arányosság.
 
Nem hivatkozhatnak a hatóságok a közegészség vagy mások jogainak és szabadságainak védelmére, tehát arra, hogy a potenciális betegséghordozókat ki kell zárni, mert ezzel elismerik, hogy az oltás nem nyújt védettséget. Mi ellen védene, ha csak akkor érzik magukat biztonságban, ha nincs egyetlen potenciális beteg sem? Mi más jogait és alapvető szabadságait tiszteletben tartjuk, de a mi jogaink is el legyenek ismerve. Nem vagyunk vakbuzgó vakcinaellenesek sem, hiszen korábban meggyőződésből mindhárom gyermekünket beoltattuk a nem kötelező, sőt fizetős és többfordulós bárányhimlő vakcinával.
 
M. Adél 2013-ban történt halálának árnyékában az orvosi nyílt - kockázati reakciókat végre elismerő - levél a levélírók orvosi esküiknek (amik mindegyikében kiemelt az élet tisztelete és a mindenkori magas tudásszint – a körzeti orvos nem is tudott a 2013-as halálesetről) ellentmond és jogilag irreleváns az Alaptörvényhez, és az abban foglaltatott emberi méltósághoz fűződő jogainkhoz képest.
 
A 12 éves, egészséges állapotban oltott áldozat le sem zárult, intő ügyéből az alapvető emberi jogok tapasztalt kizárása mellett alkalmazható lenne még a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (később: Ket.) 31. § (1) ez évtől hatályos l) pontja is, amely szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, és törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére.
 
A magyar oltási rendszer – a határozat 6. oldalának 5. bekezdésével ellentétben – nem adaptív. A másodfokú hatóság nem válaszolt az általunk felhozott Dr. Világhy István szaktekintély szakvéleményére. Nem vizsgálták a fellebbezésben előadott, frissen dokumentált, forrásmegjelöléssel mellékelt, az oltóanyag feleslegességére előadott hivatalos és egészen friss bizonyítékainkat, amik külön-külön bizonyították az MMR újraoltás kanyaró, rubeola és mumpsz betegségekre való hatástalanságát.
 
Szlovákia / 2013: közel kétszáz embert fertőzött Nagymihály környékén a vírusos fültőmirigy-gyulladás. A szakemberek értetlenül álltak a jelenség előtt, hiszen a betegek nagy része kapott mumpsz elleni védőoltást. A járvány leginkább az 5-19 éves korosztályt érintette. A többség egy vagy két oltást is kapott mumpsz ellen, de előfordult olyan is, hogy hármat. 
 
oltási adatok a hivatalos szlovák nyelvű jelentésben: http://www.ruvzmi.sk/PDF/anal_dec13.pdf
 
USA / 2014-2015: az életveszélyt senkinél sem okozó, Kaliforniában kitört kanyarójárvány megbetegedettei között legalább 5 főnél az 1 dózisú, legalább 7 főnél a kétdózisú és legalább 1 főnél a 3 dózisú – ott nem kötelező – oltás sem biztosított immunitást.
 
 
 Dr. Világhy István szaktekintély szakvéleménye: „csomó olyan kötelező, ami teljesen fölösleges”, „az ártalmatlan gyermekkori betegség erősíti, míg az oltás gyengíti az immunredszert”, „rubeolánál nagy százalékban van a szervezetben ellenanyag, ha a teszt azt mutatja ki, hogy nincs, akkor a terhesség előtt legalább 3 hónappal kell beadni a nem kombinált(!) oltószert”
 
 
A lányunk MMR II oltásához továbbra sem járulunk hozzá. Ha ennek ellenére erőszakkal beoltják, akkor a beoltó, mint életveszélyt okozó, szándékos testi sértés elkövetője ellen büntetőügyi eljárást kell kezdeményeznünk az illetékes szerveknél.
 
Az elidegeníthetetlen emberi jogokat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (később: Eütv.) alapelvként (1. § c), az Alaptörvénnyel összhangban preferálja. Írott erkölcsi tételek, elsődleges jogszabályok felülírják a huszadrangú végrehajtási rendeleteket, módszertani ajánlásokat, kezelőorvosi nyilatkozatokat.
 
A határozat figyelmen kívül hagyja a 2002. évi VI. törvény fent idézett cikkeit, Magyarország Alaptörvényének II. cikkét és a jogi szakma irányadójának, a Kúriának 3/2013. számú BJE határozatát, miszerint az emberi méltóság sérthetetlen és az emberi élet kiemelt, alkotmányos, s erre épülően büntetőjogi védelmet élvező, érték. Az azóta is hivatalában lévő, jogász végzettségű, felelős miniszterelnök ez ügyben tett kijelentése sem ringatta meg az határozathozók orvosilag és legújabb tudományos eredményekben is hazug, terrorizáló szándékát.
 
Az ügyféllel való jóhiszemű együttműködést felrúgva – Ket. 1. § (2) – meg sem kísérlik vizsgálni a hazai MMR oltási rendszerbe mindent átrengetően becsapódó M. Adél halálának körülményeit. Az internet világában már nem lehet leplezni a lehetséges halál kockázatát.
 
Kérjük a tisztelt Bíróságtól, hogy a csak titkosításokkal és csak ideiglenesen fenntartható MMR II oltás jogilag alapvetően és a morálisan teljességgel vállalhatatlan kötelezőségét erőltető határozatát eltörölni és az ügyet lezárni szíveskedjék. Bízunk a bíróság józanságában, utasításoktól való függetlenségében és így abban, hogy ügyünkben nem egy korábbi eset elutasító ítéletének kiollózott vágólapjáról kapunk beillesztett sorokat. Reméljük, nem kell az internet nyilvánossága előtt elmennünk a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságára igazunk megadásáért.
 
Tisztelettel kérjük továbbá az 5000 Ft-os fellebbezési illeték visszafizettetését.
 
Tisztelettel:
XXXXXX           XXXXXX, szülők
 
Budapest, 2016. április 27.
 
 
 
 
Tisztelt Bíróság!
 
Most került birtokunkba a mellékletként csatolt összegző KIEGÉSZÍTŐ IGAZSÁGÜGYI ORVOSSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. A felülvizsgálatra kért BP/FNEF-HKO/02951-2/2016. ügyiratszámú határozat 6. oldalának második bekezdésében bizonyítékot hiányol hivatkozott haláleset ügyében, holott végig hivatkoztunk az ügy megjelölésével az esetre, de a Hatóság beérte azzal a felületes, kimutatottság helyett csak kimutathatóságra utaló rendőrségi válaszadással, hogy „Az eljárás szerint tisztázódott, hogy ok-okozati összefüggés nem volt kimutatható”.
 
A hivatkozott haláleset ügyében tudomásunkra jutott, hogy a hatóság által kezdeményezett rendőrségi nyomozás lezárult. Sem a gyógyszergyári, sem a kampányoltó, sem a háziorvosi, sem a helyi és sem a regionális kórházi rendszerben nincs felelős. A készítmény kockázata azonban kiolvasható a jelentésekből.
A felelősség teljes súlyát a szülőknek – akiknek meggyőződésük, hogy egészséges lányuk halálát az oltóanyag okozta - kell elviselniük. A kötelező kampányoltás teljes terrorában, szűkös anyagi kereteik között egyelőre nem mernek kártérítési pert indítványozni, pedig a publikált hivatalos külföldi adatok szerint éppen MMR oltások után kialakult, halálos kimenetelű HLH betegségek után vagyonokat szoktak fizetni (pl.: 250000 USD) a hozzátartozóknak úgy, hogy ők választották(!) a végzetes oltást.
 
Aki hagyja beoltani gyermekét a kötelező MMR II oltással, a képletesen vett pakliból sajnos ezt a lapot is húzhatja. Részletesen van elemezve az oltás előtt egészséges és bizonyítottan ellenanyagokkal rendelkező (akkor miért is oltott?) „néhai” tragédiája. A szakmailag kellő gondosságú orvosi tevékenység nem tudta kimutatni, de a tünetegyüttesből laikusként – ahogy a szemtanú orvosok szerint is - azonnal megállapítható, hogy az egészséges kislánynál a védőoltás után egyszerre támadt a kanyaró (bőrön testszerte kiütések, többcsúcsos láz, nyirokcsomók megnagyobbodása), a rózsahimlő („bőre rózsás”) és a mumpsz („torkát nagyon fájlalja, torka vérbő, nyaka is duzzadt”). „Elsődlegesen a bajai orvosok is a vírusos eredetre gondoltak, amire később bakteriális szuperinfekció tevődött”, de a bakteriális fertőzést már a bajai vizsgálatok sem igazolták és ezután a SZTE Gyerekgyógyászati Klinika orvosa is összefüggésbe hozta a halálesetet az oltással.
 
Tíz centiméter vastag iratanyag termelődött szabadsági fokok sorozatával, amelyben „bizonyossággal határos valószínűséggel” tesznek állítást, így valójában el is ismerik, hogy nem bizonyossággal. Szinonima szótárat lehetne írni a fennálló tudományos, szakmai, diagnosztikai hiányosságokból. A „nem igazolható”, „alig értékelhető”, „nehezen kórismézhető”, „nem határozható meg”, „nem kimutatható”, „nem dönthető el”, „problematikus megítélés”, „nem lehet vizsgálni”, „igen korlátozottan értékelhető”, „kétséget kizáróan nem igazolható” megállapítások aggályosak. Más jogi következményeket vonnának ugyanis maguk után az igazolt, értékelt, kórismézett, meghatározott, kimutatott, eldöntött, problémamentes megítélés, vizsgálható, korlátlanul értékelhető és a kétséget kizáróan igazolt megfogalmazások.
 
A szakértők által sehol sincs kizárva az ok-okozati összefüggés az oltás és a halál között. A szakvélemény végkövetkeztetésként állítja, hogy a védőoltás beadását követően a halál oka egyértelműen a HLH betegség („primer vagy szekunder”), aminek elsődlegességét illetően nem végeztek bizonyításként részletes genetikai vizsgálatokat. A véletlenül éppen oltáskor jelentkező, így valószínűségében a nullával határos HLH primerséget, azaz a genetikai mutációt a szakvélemény szerint a „halált követően már nem lehet vizsgálni”. A halált kiváltó, gyors lefolyású HLH azonban „kialakulhat védőoltás beadását követően”, másodlagosan. A halál kiváltó okaként az oltást tehát meg lehet jelölni, még akkor is ha ez „kétséget kizáróan nem igazolható”. Ennek az életszerűtlen kétségnek a fenntartása betegesen erőltetett és csak arra jó, hogy megvétózza a nyilvánvaló ok-okozati összefüggés egyértelmű megfogalmazását.
 
Számunkra egyre inkább elfogadhatatlan a felesleges és a szakvélemény szerint is kockázatos oltóanyag kötelezősége. Eredendő emberi jogainkból fakadóan, felelősségünk teljes tudatában ezzel a beadvánnyal is tisztelettel kérjük a Bíróságtól az MMR II oltástól való felmentést.
 
                                                                           Tisztelettel:    XXXXXX XXXXXXXX , szülők
Budapest, 2016. május 17. 
 
A melléklet:
 
                             
Nagy Sándor
Soroksár, 2016. május 18.

 

 

Ajánlás:

ARCHIVUM SECRETUM

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda