2022. 12. 03., Szombat
Ferenc,Olívia névnapja

Nemzetbiztonsági panasz a titkosszolgálatok felé

Nemzetbiztonsági panasz a titkosszolgálatok felé
2017-01-29
Mátyás királyunk egyik első, nem csak gazdasági törvénye volt, hogy külföldi sókat nem szabad az országban eladni.
1464. évi IX. törvénycikk
Külföldi sókat országunkban és országunk végvidékeiben, azok elvételének büntetése alatt senki se adjon el.
1. § Hanem mindenüvé a mi királyi sóinkat kell szállítani.
2. § A kik pedig az ilyen külföldi sóknak elvitelét meg nem engedik, azoknak birtokait és javait el kell foglalni s mindaddig megtartani, a míg innen eredt kárainkért eleget nem tesznek.
 
Montázsok és cikk: Nagy Sándor (Naleksz)

Gyermekeink felelős gondviselésében, MMRII oltást megtagadó ügyünkben sajnos sorozatosan tapasztaljuk, hogy „Meghalt Mátyás király, oda az igazság!”.
 
Miközben a halálos kockázatú, külföldi "gyógyszer" botrányai külföldön hangosak és tisztességgel kimutatottak, addig belföldön letagadottak, elhallgatottak és elnémítottak. Közvetlenül egy illetékes hivatal sem hajlandó velünk együttműködni, nélkülünk és ellenünk dübörög a bürokratikus, megleckéztetni kívánó, családellenes láncreakció: jelent a védőnő, jelent az iskola, jelent a családsegítő és gyermekjóléti központ, mellette párhuzamosan pereskedünk a Kormányhivatallal, a Fővárosi Bíróságon, a Kúrián. Folyamatban van egy harmadik vonal is: az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vizsgálódik, de Istennek hála, ők már a mi panaszunkra. A hazai végkifejlet előtt, a gyámügyi szakügyintéző gyermekünk gátlástalan "védelembe vételi" eljárásában jelenlegi vezetőnk, Orbán Viktor nevét még csak le sem meri írni. (Orbán Viktor: „A gyerek a szülőé, és nem az államé, tehát hogy mi történjen egy gyerekkel, és mi történhet, azt mindig a szülő mondja meg.” - kijelentéséért idéztettük volna be a kormányfőt a tárgyalásunkra; valljon színt, Ő vagy a kormányának ostobán értetlenkedő hivatalai vehetőek komolyan.)
Mátyást ugyan nem, de művét – akkori, erős országunkat – a migránshullámnál is erőszakosabb, török katonai támadás rombolta le és perzselte fel. A mohácsi vész után fél évezreddel a fenti rendelkezésének már nyoma sincs, de tudatosan – hazai élelmiszer-fogyasztással – még mindig királyi módon lehet védekezni.

Vannak választható és kötelező dolgok. A sajnálatos veronai buszbaleset választható döntések tragikusan szerencsétlen kimenetele volt, míg a 2013-ban az egészséges, ellenanyagokkal utólag kimutatottan rendelkező M. Adélt az MMRII oltással megölték. Részletek 18+
 
A kötelező oltóanyaghoz hazug tájékoztatási anyag társul, az konkrét halálesetet jelezve sem változik. Hogyan védekezzünk így a mellékhatásaiban halált is rejtő szer ellen, főleg ha azt megkérdezésünk nélkül szúrják gyermekeinkbe? A magyar utolsó mentsvára a család. Ha egy családfőnek  - ebben a történelmi, elmenekülők számában kicsúcsosodott időszakban - rengeteg időt, pénzt és energiát kell ölnie magától értetődő, vitathatatlan erkölcsi ügyekbe, akkor Magyarország hogyan erősödik? A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. sarkalatos törvény alapelve szerint a család az emberi történelemben már a jog és az állam kialakulását megelőzően létrejött önálló közösség, amely erkölcsi alapokon nyugszik. A család Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrása. A társadalom alapegységeként a család a nemzet fennmaradásának biztosítéka és az emberi személyiség kibontakozásának természetes közege, amit az államnak tiszteletben kell tartania.
 
A magyar hivatalok nem ismerik el a halálos kockázatot, gyermekünk, családunk, társadalmunk, nemzetünk biztonságának veszélyeztetésével tudomást se vesznek a mennyiségi és nem minőségi, hazugságaival mengelei oltáskampány vállalhatatlanságáról vagy például az alábbi, korántsem teljes kivonatról:

2013-as nemzetközi tanulmány:
  • 2008 USA elismerte a gyermekkori védőoltások autizmus összefüggését, 9-féle védőoltás 18 hónapos korig, oltás után 48 órával tünetek jelentkeztek, mitokondriális genetikai betegség,
  • USA-ban jelenleg kb. 5000 család perli az államot MMR oltás okozta autizmus miatt,
  • 1.5 M USA dollár kártérítés: MMR + 6 másik oltás 1 nap alatt autizmus (H. Poling),
  • USA: ,,szövetségi oltáskárosultak alapja",
  • 90 000 GBP megítélése agykárosodás miatt (R. Fletcher),
  • 2012 olasz bíróság MMR oltás és autizmus kapcsolata miatt 112 000 EUR „vigaszdíj” agykárosodás miatt (V. Bocca, jelenleg 9 éves).
forrás: Adjuváns indukált autoimmun (ASIA) szindróma Miklós Kata, Szabó Zsófia MH-EK KLDO, Klinikai Immunológia Budapest Mediconsult továbbképző tanfolyam 2013. http://slideplayer.hu/slide/1954283/

Külföldi, halálos kockázatú kanyaró-mumpsz-rubeola oltóanyag beadása kétszer is kötelező (15 hónaposan és 11 évesen) Magyarországon. Orvosok, döntéshozók, közigazgatási elöljárók maguknak nem merik beadni a vakcinát, de az ártatlan gyerekektől megkövetelik a részvételt. A gyerekek szüleitől a felelőtlen tudatlanságot és feltétel nélküli kiszolgálást és áldozatkészséget várják el. Pedig az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a fertőző betegségek megelőzése a védőoltásokon kívül 80. §  b) a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatokon, és e) az egészségkultúra kialakításán is alapul. Ez utóbbi megvalósulásáért humánus módon tudatosítani kellene a kockázatokat, a valós járványügyi kimutatásokat és a legújabb tudományos eredményeket. Többen, pontosabban akikkel erről beszéltünk egytől-egyig, azt feltételezik, hogy az egyre inkább túlzottnak ítélt vakcinázás mögött hatalmas üzlet van... 
 
A nemzetközi jogban, a nürnbergi per óta nem elfogadott, hogy utasításoknak, elvárásoknak megfelelően kötelező "engedelmeskedni" ártatlan gyerekek generációinak egészségkárosításában.
Az etikai kérdéseket és az emberi jogokat nem lehet bürokraták, pláne nem lelketlen üzletemberek titkos, zárt ajtók mögötti döntéseire bízni. Az orvoskutatók és az orvosok szent kötelessége pedig a "ne árts" elve. Egy napon könnyen nemzetközi bíróság előtt találhatják magukat a korrupt jogalkotók és a lelküket eladott tisztifőorvosok, ahol magyarázkodhatnak majd tetteikért, intézkedéseikért, amelyek eredményeként több millió emberben tettek kárt.

Mindannyian tudjuk, hogy a titkosszolgálatok egy hétköznapi földi halandóhoz képest már-már isteni előjogokkal vannak felruházva. Építve arra, hogy Önök is előbbre helyezik saját gyermekeiket, mint bármi vagy bárki mást, szívesen együttműködünk a prevencióban. A hírszerzés figyelmébe ajánljuk az oltáskárosultakat, az eltitkolt oltásáldozatokat és a védekezni próbáló ellenállók hivatali megpróbáltatásait. Felkészült biztoságpolitikai szakértők szólaljanak meg a témában és ne olyan szemellenzős gyógyszerügynök orvosok, akik még a fürdőszobák elterjedése előtti időkből hozakodnak elő gyerekjárványokkal! Égetően szükséges az elhárítás, a felelős bűnözők leállítása és megtérítése, ha másként nem megy, megtorlással. Ennyivel tartozunk a jövő nemzedékének.
 
LEVELEZÉSI MELLÉKLET:
"Amennyiben van róla tudomásuk, úgy válaszímélben legyenek szívesek megjelölni olyan központi hírforrást a 2015-ös vagy 2016-os évből, amely akár az orvosok, akár a szülők tájékoztatását szolgálva utal a fennálló halálos kockázatra" kérésünkre Dr. Szentes Tamás, országos tisztifőorvos az alábbi választ küldte:

 

A levelükben címzettként feltüntetett szervek a magyar államigazgatás részét képező hivatalok és intézetek, melyek feladataikat és hatásköreiket kizárólag a hatályos jogszabályok és szakmai szabályok szerint végezhetik. 
Magyarországon az életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokról, melynek egyik eleme a szóban forgó kanyaró-mumpsz-rubeola (morbilli-mumps-rubeola) elleni újraoltás is, mindenkire nézve kötelező érvényű jogszabályok rendelkeznek. Ugyanakkor az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény lehetőséget biztosít a védőoltási kötelezettség alóli mentesítésre, de kizárólag akkor, ha az érintett egészségi állapota a kezelőorvos szakvéleménye alapján ezt indokolja. Tehát az életkorhoz kötött kötelező védőoltási kötelezettség visszautasítására, egészségügyi okokat kivéve, jogszabálysértés elkövetése nélkül nincs lehetőség, és a védőoltási kötelezettség alóli mentesítést elbíráló hatóságok a döntésüket kizárólag az orvos szakmai véleményekre — és nem a szülők döntésére — alapozhatják. 
Az MMR Il védőoltás vonatkozásában a „halálos kockázatokra" utaló 2015. és 2016. évi központi hírforrások megismerése iránti kérés kapcsán az alábbiakról tájékoztatom Önöket. 
A védőoltásokkal kapcsolatos kockázatokat, ellenjavallatokat (kontraindikációkat) a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében: „A védőoltások ellenjavallatait az OEK által évente kiadott VML tartalmazza". Emellett az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 2. számú melléklete szerint a forgalomba hozatali engedély részeként az alkalmazási előiratban az ellenjavallatok feltüntetésre kerülnek. A védőoltások alkalmazási előiratai a www.ogyei.gov.hu honlapon a https://www.ogyei.gov.hu/gyoszyszeradatbazis/ linken megtalálhatók. 
Köszönöm fentiek szíves tudomásulvételét. 
Budapest, 2016. november 14. 
 
A megjelölt OEK által évente kiadott VML és az ogyei/gov.hu/gyogyszeradatbazis/ link nem szolgál érdemi információval. Közvetlen kérésre sem kaptunk tehát olyan központi hírforrást, amely akár az orvosok, akár a szülők tájékoztatását szolgálva utal a fennálló halálos kockázatra.
 
A külföldi gyógyszergyárnak ezek után írt és válaszra sem méltatott levelünk:

Címzett: Sanofi Pasteur, a sanofi-aventis csoport vakcina ágazata
kapcsolat@sanofi.com
Tárgy: Megkeresés két kérdéssel és két melléklettel
Másolat: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Országos Közegészségügyi Központ, Országos Epidemiológiai Központ, Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, BFKH jogtanácsosa, Miniszterelnökség, Emberi Erőforrások Minisztériuma, helyi Család-és Gyermekjóléti Központ, helyi országgyűlési képviselő, általános iskola védőnője, igazgatója

Tisztelt Gyártó Cég!
Gondviselő, ténylegesen felelősséget vállaló, elhúzódó és módszeres hivatali terrorban részesített magyar állampolgárságú szülőkként az alábbi két kérdéssel fordulunk Önökhöz:
•  Jelen megkeresésünk előtt tudtak-e M. Adél gyanús halálesetéről?
• A 11 éves kortól ismétlőoltásként adandó M-M-RVAXPRO készítményüknek van-e olyan magyar nyelvű tájékoztató anyaga, ami utal a halálos kockázatra?
Első kérdésünket azért tesszük fel, hogy a tapasztalt hírzárlat és az eljáró szakemberek hiányos ismereteinek titkát legalább részben megfejthessük, ami ugyan nem tisztünk, de a hazai bírósági gyakorlat (a „fegyveregyenlőség elvét” felrúgva) tőlünk vár el minden bizonyítást.
Második kérdésünket azért vagyunk kénytelenek közvetlenül Önöknek, mint gyártóknak feltenni, mert a kötelező oltáskampány végrehajtásáért felelős intézmények külön kérésre sem tudtak halálos kockázatra utaló információs anyagot prezentálni.
Mellékletként csatoljuk M. Adél haláláról készült jegyzőkönyvet, illetve az OTH megkeresésünkre írt levelét, amiben tévesen és értelmetlenül kétszer is többes számba teszik az idézőjellel ellátott halálos kockázatot. Ez ne zavarja meg Önöket, mi a tortúránk több mint egy évében számos ehhez hasonló és ennél durvább hivatali pontatlanság – ha úgy tetszik, alkalmatlanság – felett hunytunk szemet. Az se tévessze meg Önöket, hogy a levélben megjelölt OEK által évente kiadott VML és az ogyei/gov.hu/gyogyszeradatbazis/ link sem szolgál érdemi információval. Így az orvosok sem tudhatnak a fennálló kockázatról.
Megannyi magyar szülő nevében kérjük szíves megértésüket, mivel gyermekeink nem egy állatfarm újraoltandó tenyészetét képezik, azaz emberi, abszolút jogainkkal élve nyilvánosan követelhetjük a tisztességes eljárást, aminek elengedhetetlen feltétele a minden részletre kiterjedő tájékoztatás, továbbá az élethez való jogunkból adódik ennek az oltásnak – mint halálos kockázatnak – a megtagadási lehetősége, ami egyébként hivatalosan is biztosított a világ valamennyi nem magyar állampolgárának.
Bízva általános elkötelezettségükben, humánus együttműködésükben, megtisztelő válaszaikat előre is köszönettel várva:

Budapest, 2016. november 17.
 
 
 
 
- folyt. köv. -
 
Nagy Sándor
Soroksár, 2017. január 27.
 
A HírAréna szerkesztőségéhez nagyon sok visszajelzést eredményező, tényfeltáró kordokumentum-sorozat korábbi cikkei:
 
Nevelők figyelmébe erősen ajánlott!http://www.hirarena.com/nevelok-figyelmebe-erosen-ajanlott_1315
Magyarországot csak lejárató MMR oltás - http://www.hirarena.com/magyarorszagot-csak-lejarato-mmr-oltas_1449
Oltás kötelezősége elleni szélmalomharc - http://www.hirarena.com/oltas-kotelezosege-elleni-szelmalomharc_1542
Ombudsmanon a sor: gyerekpárti oltásellenes vagy oltáspárti gyerekellenes - http://www.hirarena.com/ombudsmanon-a-sor-gyerekparti-oltasellenes-vagy-oltasparti-gyerekellenes_1662
 
 

 

Ajánlás:

ARCHIVUM SECRETUM

Csillag Ösvény Jósda