2021. 01. 17., Vasárnap
Antal,Antónia névnapja

Nem mindenki magyar, csak mert beszéli a nyelvet

Nem mindenki magyar, csak mert beszéli a nyelvet
2016-04-10
Csak az Isten a megmondhatója annak, hogy kit teremtett magyarnak erre a világra, és annak is, hogy ki kapott csupán lehetőséget azzal, hogy anyanyelvi szinten beszélje a magyar nyelvet, ám egyszülött fián keresztül azért figyelmeztetett:

És monda nékik: Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok. Mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van. (Márk 4/24,25)
 

Domján Tibor, Budapest
 
 

Kevesen értik a fenti intést magyar nyelven is, de vajon hányan más nyelveken?

Vajon, melyik nép nyelve képes automatikusan (magától értetődő módon) értelmezni Jézus egyik legfőbb példázatát, a kenyeret és a bort, mint a testet és a vért, ami együtt testvért jelent? (hogy a többiről ne is beszéljünk)

Egyedül a magyar. 
 

Azonban, ahogy Karinthy nagyszerűen megfogalmazta:
"Új Bábelt élünk, a fogalmak pokoli zűrzavarát. Gyalázatos hazugok megrontották a szavak becsületét."

Az ébredni vágyó (lélek) magyarságnak, ezért elsősorban arra kell rádöbbennie, hogy őseinek köszönhetően, még mindig a birtokában van az az Isteni ajándék, az az áldás, ami után a teremtett világ többi népe csak öntudatlan áhítozik, miközben anyagi javakkal és úgynevezett tudománnyal szúrja ki újra és újra a saját (és a világ más népeinek) szemét. A mára, látszólag minden értékétől megfosztott magyarságnak viszont fel kell ismernie, meg kell értenie, mi az ő igazi értéke, öröksége (és szabadsága), amivel kiérdemelheti, hogy más is adasson, tudnia kell, hogy van neki, mert ha nem is tudja, akkor még az is elvetetik tőle, amije van neki. 

Ahogy Jézus mondta (János 10/16):
Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor. 
Bizony, már akkor is (és ma is) éltek azok a juhok, igaz, más akolból valók, akikről csak utalásokat tesz a biblia, mert Jézus nem azok közé ment, akik ismerték őt, és hallgattak a szavára (mert értették a beszédét) hanem oda, ahol a legnagyobb volt a sötétség, mert ilyen a jó pásztor. Akinek, ha egy juha is elkóborol, akkor utánamegy és visszahozza. A többi pedig... (János 10/27-31)
De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. A mint megmondtam néktek: 
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: 
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. 
Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből. 
Én és az Atya egy vagyunk. 
Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. 

Csillag Ösvény Jósda