2023. 11. 30., Csütörtök
András,Andor névnapja

Mammonok Magyarországon

Mammonok Magyarországon
2015-11-16
A jelenlegi társadalmi – szociális helyzetet Baradlai összehasonlítja Dante irodalmi remekművével. Minő furcsaság, hogy a XXI. századi magyar élethelyzet mennyire hasonlít a középkori elképzelésekre.
 
Cikk, képek: Baradlai
Szerk.: Vincze Krisztián

Kik Ők? A Görög szóból származó szót röviden jellemezve, nem más, mint a vagyon. PiCsányi, a fő Mammon, a fő rabszolgatartó. A SeViza hitelt nyújtó bankárok és társaik, ők valamennyien a modern rabszolgatartók, Mammonok.
Ezek azon személyek, akik a mai társadalmi viszonyaink között százezreket a saját tulajdonuknak, rabszolgáiknak tekintenek.
 
Ezek a Mammonok mindent szeretnének birtokolni, megszerezni, magukévá tenni még az emberi életet is.Ezek a gátlástalan gazember rabszolgatartók a több százezer Sevizahitelest is egyszerűen csupán tárgynak tekintik. A kiszolgáltatott személyeket meg akarják fosztani jogaiktól, vagyonuktól. Azon jogaiktól, melyekkel a demokratikus államokban a szabad emberek többnyire rendelkeznek.
 
Rabszolgákra ezek a gátlástalan gazemberek és kiszolgálóik a jelen társadalmi berendezkedés közepette szert tettek. Járomba hajtottak (a SeViza hitelnyújtással) több százezer ártatlan becsületes embert. Leggyakrabban kényszerítés formájában, melyet csalással, követtek el.
 
Mikor hozták létre a MAMMONOK magyarországi rabszolgatartó társadalmát?
Amikor elhúzták a mézes madzagot a jóhiszemű, becsületes emberek szája előtt. Elhitették velük, hogy olcsó, mindenkor megfizethető kamatozású hitelt biztosítanak, lakásuk és a munkájuk elvégzéséhez szükséges gépkocsi vásárláshoz.
 
Félrevezették hazug ígéreteikkel még a felkészült közgazdasági tudományokkal rendelkező személyeket is, mindenkit, aki a csaló bankárokkal és cinkosaikkal szóba állt. Lehetne több oldalon jellemezni, definiálni ezeket a pénzéhes, kapzsi MAMMONOKAT, de még arra is érdemtelenekké váltak. A felháborodott néptömeg el fogja ezt a söpredéket tüntetni Szent Földünkről, melyet őseink vére áztatott, tett szentté.
 

Ezeket a népnyúzó parazitákat már az Ószövetségben is a Targumokban és a Talmudban gyakran említik. Ezek a démoni, hatalomra vágyó ficsúrok valószínűleg osztódással szaporodtak, nem igaz Magyar Anyáktól származnak. Ezek a démoni hatalomra vágyó sehonnai bitang emberek néptömegeket, államokat gyúrtak már maguk alá. Rabszolgasorsba taszítva vagyonszerzési mohóságukkal néptömegeket, államokat, így hazánk lakosságának többségét is.
 
Az Újszövetségben Jézus is megemlíti őket (majdnem kiemelve személyenként) arra a démoni hatalomra utalva, melyek a vagyon rabjává teszi a kapzsi embert, a parazitát, mint például piCsányit, a vérre szomjazó bankárokat, a tömegek eltiprása árán is. Akár a holt lelkeken is átgázolva.
A Biblia: Újszövetség „Mt.6, 24 lelkiekhez: 16, 13”
 
A sárgapólósok felébredtek, összefogtak, nem kellett őket szervezettség alá vonni, akár a pokoli fegyverek sortüzével is szembenézve, amint azt tette  Dante és Vergilius, hogy a Poklon és a purgatóriumon keresztül  eljussanak a Paradicsomba, ahol a béke és szabadság honol, ahol Dante felemelkedik és üdvözli a sárgapólósokat oldalán, mint  Beatricéját.
 
A sárgapólósok: elindultak hóban, fagyban, kánikulában, céljaik elérése érdekében, (amíg az alvó tömegek foteljaikban hátradőlve, a jó szerencséjükre várva) mint Dante és csapat, de hamarosan a pokol kapujához érve, bele botlottak Bucsek bankárbérenc állig felfegyverkezett csapatába, akik a sárgapólósok útját állták.
Akár a bankok, akár a képviselők házához indultak, azonnal megjelentek az állig felfegyverzett űrlakóknak is beillő Bucsek emberei. „Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel”
 
Ha átlépték a bejáratok küszöbét a poklok tornácára citálták a sárgapólósakat. Oda ahol a ficsúrok kiszolgálói várták őket.
 
A sors: VERGILIUS nem engedi meg, hogy DANTE sírjon. Azok a ficsúrok és kiszolgálóik, aki a sárgapólósokkal szemben intézkednek, még talán nem tudják, hogy a majdani bűnösök kiszolgálói, és valamennyien kiérdemlik büntetésüket.
 
A viharos tenger: ezen a tajtékzó viharos tengeren bankárbérenc emberei között, nagy küzdelem árán, de át kelnek.
Ott várják őket a művészet képviselői: Homérosz, Horáciusz, Ovidius, Akillius, Aeneas, Szókratész, Platón és talán még Arisztotelész szelleme is ott fog lebegni.
 
A sárgapólósok megaláztatást, fáradságot magukra vállalva, hóban és hőségben úgy adták elő követeléseiket, mintha égi hárfák kíséretében dalolnák el kínjaikat, követeléseiket, melyek eljutottak a tömegekhez is.
 

A Pokol bugyrában lesznek a csaló, bűnöző bankárok piCsányval egyetemlegesen, akiket a nép haragja, mint a szélvihar el fog söpörni.
Ezekre (ételben, italban, jómódban, vagyonban és vélt hatalomban) a mértéktelenkedőkre, a mocskos hó és eső fog hullni. A feldühödött nép, mint a szörnyek, úgy fogják őket szétmarcangolni.
 
A negyedik bugyorban, a pénz bűnösei, valamennyien ott lesznek, ezek a mindent felfalni akaró, néptömegeket eltipró bankárok és bérenceik ott nagy zsákokat cipelnek, de a büdös mocsárban, a haragosok szellem, moraja kíséri őket, nyugtukat nem hagyva.
 
Ezek a kárhozott bandák még a nyitott sírjaikban is forogni fognak, ott fogják tölteni büntetéseiket a fő eretnek piCsányi bankár társaságában, a bérencek, akik a bűzös barlangokba vitték a sárgapólósakat.
 
Kik lesznek a pokol hetedik körében?
Ott is ott lesznek az erőszakos bankárok, azok telhetetlen ügyintézőjük piCsányi vezetésével bűnhődnek. A várható véres patakokban lesznek azok, akik polgártársaik ellen erőszakot követtek el. Ezekre a tűzeső fog hullani, hiszen ISTEN ellen is bűnt követtek el.
 
A pokol nyolcadik bugyrában azok a csaló, okirat hamisító bankárok és tanácsadói lesznek, akik nyomorba és halálba üldözték a hiszékeny, becsületes polgártársaikat.
 
Mi várhat a sárgapólósokra, a Paradicsom a sok szenvedés, megpróbáltatás, meghurcolás után.
 
Mindezek után talán Cézárt – Justiniaust Dante szólítja meg, aki el fogja mesélni neki a Magyarok sors üldözöttségének történetét. A sok megpróbáltatást és szenvedést követően a MARS egébe vezet az út, ahol azok lelke él tovább, akik az igaz hitért küzdöttek és feláldozták maguk nyugalmát.
 
Búcsú a Mammonoktól:
Búcsúznak a sárgapólósok a Mammonoktól, azok cinkosaitól a hazug támogatóitól, azoktól, akik hagyták kizsákmányolni az amúgy is éhező, szenvedő tömegeket.
 
Dante: Volt egyszer egy szerelem
 
„Elmentél tőlem kedvesem,
S én hagytam, menj csak el.
Hiába lett volna minden,
Ki menni akar hagyni kell”
 
Igaz ezek a népnyúzó, gazemberek nem fognak önszántukból elmenni. Ki nem akar menni, akkor is menni kell!

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda