2024. 05. 29., Szerda
Magdolna névnapja

Magyarországot csak lejárató MMR oltás

Magyarországot csak lejárató MMR oltás
2016-03-16
Mostanában sokan, sok minden miatt hagyják el ezt az országot. Sajnos az itt leírtak sem erősítik az országba vetett bizalmat. Hazánkban hegyeket kell megmozgatni máshol kézenfekvő, önmagától megoldódó ügyekben és még akkor sem biztos a siker, hiszen a hatóságok finoman fogalmazva: nem kiszámíthatóak.
 
A közpénzen fenntartott bürokrácia meddig mehet el az adófizetők packázásában? Meddig manipulálhatják a rendszerhibák elhallgatásával a közvéleményt és meddig veszélyeztethetnek életeket? Ki fogja őket fizetni, ha mindenki elmenekül?

Cikk: Nagy Sándor (Naleksz)
 
A „Nevelők figyelmébe erősen ajánlott!” című cikk folytatásaként a következők történtek:

A benyújtott fellebezésre az elsőfokú határozatot jogerős döntéssel megsemmisítette az ügyet és azt a szülők kérelmére indított mentesítési eljárásra irányozta elő. Ennek megfelelően a szülő kézhez kapta az elsőfokú hatóságtól a felszólító végzést, miszerint:

„Nyilatkozzon arról, ki a gyermeke kezelőorvosa, illetve a gyermek egészségi állapotát tekintve van-e olyan indok, mely a korhoz kötött kötelező kampányoltásban történő részesítésének vonatkozásában kontraindikációt jelentene. Az orvosi ellenjavallatot igazolja a mentesítés indokoltságát alátámasztó kezelőorvos által kiadott szakvéleménnyel.”

A szülők határidőn belül nyilatkoztak:

„Egészséges a gyermekünk. Rá vonatkozó orvosi ellenjavallatról nincs tudomásunk, ilyenről egyébként az oltás után Szegeden elveszített kislányról sem tudunk…
Sérelmezzük, hogy a gyermekorvosok semmit nem tudnak a hivatkozott halálesetről, sőt azóta is rendre arról tájékoztatják őket, hogy az oltóanyag teljesen ártalmatlan. Félrevezetett, tudatlanságban tartott kezelőorvos szakvéleménye nem lehet valósághű tényállás része, azaz nem lehet hatósági döntés alapja.         
Az oltóanyagnak azonban van halált okozó kockázata, amely tény önmagában az életkorhoz kötött kötelező védőoltás beadását kontraindikáló objektív indok.”

Erre az egyértelmű, magyarul írt nyilatkozatra a hatóság megfejthetetlen logikával megállapította, hogy „nem áll fent a védőoltás beadásának ellenjavallata” és az MMR II. alóli mentesítési kérelmet elutasította.

A mai nappal az egyre kétségbeesettebb szülők az alábbi fellebbezést nyújtották be:
 

F  E  L  L  E  B  B  E  Z  É  S 
a BP-20/NEO/01341-11/2016 ügyszámú határozatra

 
     Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az első fokú hatóság téves következtetésre jutott, mert kérelmünket az ügy egyedi sajátossága nélkül bírálta el. Figyelmen kívül hagyta a mentesítési kérelem indokát, a tényfeltárás bizonyítási eljárásában nem vizsgálta az oltóanyag fennálló kockázatát.

Első fokon a hatóság csak a két helyi gyermekorvost vonta be ügyfélként. Bevonhatott volna tanúnak nyomozó rendőröket, igazságügyi szakértőket, kórházi orvosokat, ápolókat vagy akár a miniszterelnököt személyesen. Majd a két hiányosan tájékoztatott, feladatkörüknek megfelelve nyilván oltáspárti ügyfelet nyilatkozattételre szólította, hogy tudnak-e igazolt betegségről. Ebben az irányban félreterelve és szűkítve az ügyet, minket is a kontraindikációt alátámasztó kezelőorvosi szakvélemény bemutatására szólított fel.

Miért gyermekünk „meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásoló” tényállás lenne megfelelő az oltás csak kezelőorvos általi csak halasztására? Mi nem halasztást kértünk, hanem mellőzést. Az 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban Eütv.) alkalmazásában a „beteg” az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy [3. § a)]. Az Eütv. 58. § (1) a) és (3) a) részeiben az egészségügyi ellátásban részesülő „meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásolná” rész előtt vagylagosan az „egészségét várhatóan károsan befolyásolná” is halasztó körülmény. Gyermekünk egészsége nem lehet egyetlen feltétele a védettséget sem nyújtó* oltásnak, ami egy 12 éves kislány állapotát örökre „károsan befolyásolta”. Az eddigi orvosszakértők által ki nem mutathatóan, de halált okozott.

* az MMR oltás védő hatását cáfoló, fellelhető adatok, módszerek – csak az elmúlt pár évből:

Szlovákia / 2013: közel kétszáz embert fertőzött Nagymihály környékén a vírusos fültőmirigy-gyulladás. A szakemberek értetlenül álltak a jelenség előtt, hiszen a betegek nagy része kapott mumpsz elleni védőoltást. A járvány leginkább az 5-19 éves korosztályt érintette. A többség egy vagy két oltást is kapott mumpsz ellen, de előfordult olyan is, hogy hármat.
forrás: http://nebancs.hu/cikkek/cikkek-a-nagyvilagbol/193-mumpsz-jarvany-szlovakiaban.html
oltási adatok a hivatalos szlovák nyelvű jelentésben: http://www.ruvzmi.sk/PDF/anal_dec13.pdf

USA / 2014-2015: az életveszélyt senkinél sem okozó, Kaliforniában kitört kanyarójárvány megbetegedettei között legalább 5 főnél az 1 dózisú, legalább 7 főnél a kétdózisú és legalább 1 főnél a 3 dózisú – ott nem kötelező – oltás sem biztosított immunitást.
forrás: http://epa.oszk.hu/00300/00398/00622/pdf/EPA00398_epinfo_2015_08.pdf 

 Dr. Világhy István empirikus szakvéleménye: „csomó olyan kötelező, ami teljesen fölösleges”,
„az ártalmatlan gyermekkori betegség erősíti, míg az oltás gyengíti az immunrendszert”,
rubeolánál nagy százalékban van a szervezetben ellenanyag, ha a teszt azt mutatja ki, hogy nincs, akkor a terhesség előtt legalább 3 hónappal kell beadni a nem kombinált(!) oltószert” 
forrás: https://www.youtube.com/watch?v=eYnERsieSIw#t=0h18m15s

A nem oltott gyermekek egészségesebbek
bizonyító tanulmányok: http://nebancs.hu/miert-ne-oltsunk/bizonyito-tanulmanyok-.html
 
A tragédia ügyében folytatott rendőrségi nyomozás érdemi részleteiről nyilatkozni tudó személyeket be nem vonó, így az oltóanyag kockázatának bizonyítékát első fokon mellőző hatóság döntése, miszerint „a védőoltásnak kontraindikációja jelen esetben nem áll fenn”, alapvetően téves. A 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 50. § (1) bekezdését csak idézik, a tényállás azonban korántsem tisztázott.
A Ket. 2. § (3) b) bekezdését sértve, fontos körülményt hagytak figyelmen kívül. A Ket 50. § (2) bekezdése szerint együttműködési kötelezettséget írhattak volna elő a feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok részére.

Általános gondviselő, felelősségvállaló kötelezettségünknek eleget téve, egy újabb tragédiának esélyt sem adva, a Tízparancsolat - keresztény szemléletnél önmagában elegendő - „Ne ölj!” parancsán túl, a következő szabályokra hivatkozunk:
Magyarország Alaptörvényének II. cikke kimondja, hogy az emberi méltóság sérthetetlen. Ezt az alapvetést a Kúria 3/2013. számú BJE határozata ekként fejti ki; „az emberi élet kiemelt – alkotmányos, s erre épülően büntetőjogi védelmet élvező – érték”.
 
A Ket. 1. § (1) bekezdése az ügy egyedi sajátosságainak figyelembevételét,                                                                (2) bekezdése az ügyféllel való jóhiszemű együttműködést teszi kötelezővé.

Az Eütv. 1. § c) szerint e törvény célja megteremteni annak feltételeit, hogy mindenki megőrizhesse emberi méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon.

Az Eütv. 5. §-a  (3) a), b) bekezdései a veszély fennállásakor súlyozott, ám jelenleg kizárt jogainkról, míg a c) d) e) bekezdései a részünkről 100 %-ban teljesített kötelezettségekről rendelkeznek.

Végül a jogász végzettségű, máig hivatalában lévő, Orbán Viktor miniszterelnök irányadó beszéde:                                
 „A gyerek a szülőé, és nem az államé, tehát hogy mi történjen egy gyerekkel, és mi történhet, azt mindig a szülő mondja meg.” (2014. december 12., Kossuth Rádió).

Továbbra is az a tapasztalatunk, hogy az első fokú hatóság a hatásaiban nem vizsgált, idejétmúlt, Magyarországot csak lejárató oltáshoz törvényeket sértve, mereven ragaszkodik. Kérjük a tisztességtelen határozat visszavonását, az 5000 Ft fellebbezési illeték megtérítését és a családunkat kockázatos értelmetlenséggel terrorizáló, agyafúrt eljárás megszüntetését.

 
Tisztelettel:

szülők aláírása

Budapest, 2016. március 9.
 

 

Ajánlás:

ARCHIVUM SECRETUM

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda