2022. 10. 05., Szerda
Aurél névnapja

Leköpték Pásztor István szerbiai politikust - De köpni vagy ölni kell?

Leköpték Pásztor István szerbiai politikust - De köpni vagy ölni kell?
2014-05-08
Gaudi-Nagy Tamás szervezte azt a tüntetést, amelyen többen leköpték a szerbiai Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét. A 40 ezer hajléktalanról stb. most sem esett szó, de a nép köpködőitől elhatárolódtak.

2014. május 6-ra szervezte Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik előző ciklusban 4 évig országgyűlési képviselője azt a tüntetést, amely a magyar föld külföldiek kezére játszása ellen lett meghirdetve.

A gazdagok - azaz a magyar politikai elit - jobbszéltől balszélig - milliós közpénzfizetésekkel, kényelmesen paroláznak egymás között, amikor lakossági tömegeket kilakoltatnak, amikor azon a címen, hogy minden munkanélküli mihaszna söpredék, megvonják a nép egészétől a munkanélküli segélyt és a szociális segélyt is, miközben maguknak milliós fizetéseket szavaznak, jól elvannak egymás között, amikor a horogkereszt gyalázásáért médiumokat semmisítenek meg Budapest rendőrfőkapitánya közvetlen utasítására, újságírókat és emberjogvédőket hurcolnak el, de rögtön kollektív elhatárolódásba borul a multimilliomos, arisztokrata, földesúri réteg, amikor egy hozzájuk hasonlót, tehát egy megélhetési, öltönyös és nyakkendős, a nép pénzén havonta iszonyú vagyonokat kereső politikust köpnek le.

Nem tudni, 9 vagy 10 millió magyar állampolgár van-e, akiktől ha megkérdeznék, aláírják-e azt a szerződést, amelyben mostantól politizálásért annyit kereshetnek, mint a leköpött Pásztor István, vagy a kilakoltató, a néptől a segélyeket azok hitványságára hivatkozva elvetető Vona Gábor, vagy Orbán Viktor bármelyik semmire kellő, parazita, vérszívó képviselőlakája, viszont a havi legalább 1 millió forintos nettó fizetésért 20 év múlva két asszony le fogja őket köpni, van-e tehát olyan magyar állampolgár, aki azt mondja, hogy hát ezt akkor már így nem is vállalja!?

Vona Gábor és multimilliomos társai egy véleményen vannak a nevükben baloldali, közpénzeinkből havonta is milliomossá váló - gyakorlatilag így kell ezt leírni - fajtársaikkal, hogy a leköpés az már olyan sértés és akkora népi visszaélés a burzsoáziának alávetett, szüntelen lebűnözőzött és lesöpredékezett nép részéről, hogy az ellen ők, a nép pénzén eltartott harácsoló, dúsgazdag földesúri multimilliomosok összefogva határolódnak el!

Vona Gábor, aki a borzalmasan gyenge jellemű, arisztokrata és burzsoá Magyar Szocialista Párt kormányzása idején kezdte el követelni - annyira, hogy az MSZP be is vezette -, hogy a néptől meg kell vonni a munkanélküli segélyt, mert a nép gonosz söpredék, amely méltánytalanul kapja dúsgazdag vezetőitől és multimilliárdos vérszívóitól a könyöradományt, miközben Vona Gábor szépen lassan havi nettő 1 millió forintokban, plusz az utazási, lakhatási stb. közpénzekben kezdett tobzódni, szociopata őrjöngéseivel magyarok iszonyú tömegeinek kilakoltatását okozva, felháborodik, hogy egy magához hasonló megélhetési és vadkapitalista, burzsoá földesurat, egy a nép pénzén eltartott multimilliomost majdnem 20 évvel a politikai pályafutása megkezdését követően ilyen inzultus ér. Vona Gábor egy véleményen van a többi néppénzen eltartott kilakoltató multimilliomos és multimilliárdos öltönyös-nyakkendős földesúrral, akik a népet - a Jobbik közpénzbandáival együtt - eddig is millió szám csaló, semmire való, haszontalan, söpredék deviáns férgeknek és bűnözőknek propagálták, akiktől el kellett venni a legutolsó megélhetési lehetőséget, a segélyt is, s miután ez megtörtént, mehettek tömegével az utcákra, zsellérekként. Vona Gábor és a Jobbik, meg az összes többi oligarcha párt elhatárolódásai hallatán a nácik által emlegetett összes Rotschild és Rockefeller is megnyalhatja mind a tíz ujját, annyira szolgálja ez a földesúri kényeskedés a világ leggazdagabbjainak érdekeit: azaz fel, burzsoá, minden kizsákmányolásra és le a söpredék, proletár és zsellér, mihaszna, semmire kellő néppel!

De mi nekünk Pásztor István? Micsoda Pásztor István egy elhallgatott és politikai üldözött emberjogvédő számára vagy egy a mutlimilliárdos nagytőkés söpredék lefizetett médiamaffiája butító szólamaitól el nem hülyült normális ember számára? Bizony, Pásztor István számunkra, normálisak és egészségesek számára nem több egy a nép pénzén eltartott multimilliomos burzsujnál, aki saját fajtájával, a nép pénzén harácsoló disznókkal parolázik, a nép pénzén utazgat országhatárokon át, a magyarországi politikai üldözések ellen szava nincs, a kilakoltatások tömegei ellen szava nincs, a magyar nép könyöradomány-jövedelmének megfosztása láttán szava nincs, a hajléktalanok bebörtönzése láttán szava nincs stb., hiszen olyan, mint Orbán Viktor, Vona Gábor és a messze csak nevükben baloldali pártok összes képviselői: gazdag, a nép pénzén eltartott vérszívó multimilliomos, aki egyetlen kórusban, bandában harsogja a szociopata párt, a Jobbik Vona Gábortól született szociopata és fasiszta szólamait, hogy a multimilliomos népképviselők megérdemlik a néptől harácsolt és elrabolt bérünket, de a népnek nem jár semmi! Mert kapitalizmus van, vadkapitalizmus, ezért mindenki éljen meg, ahogyan akar, de mi a milliárdjainkból - amit a néptől veszünk el szüntelen - egy fillért nem adunk!

Valamikor, amikor e nép nem volt olyan hitvány, szolgalelkű és alávaló, mint most, a becsületbeli párbajok, az ölni vagy meghalni törvénye a férfiasság, a bátorság, a becsület és az úriember lét természetes része volt. Most szűkölő kutyák, vinnyogó majmok mérgezik e hont, akik gyávák az élethez és gyávák a halálhoz is! Puhány paraziták és a burzsujnak hason fekvő, előttük csúszó-mászó férgek lepték el a hazát. Vérszívók ezek, kollaboránsok és árulók, akik a burzsoázia milliárdos médiáinak butítóbbnál butítóbb népirtó szólamait visszhangozzák, hogy amikor érted és családodért jön a rendőrség, a bíróság, a végrehajtó, amikor utcára dobnak és elveszik családodat, te ne beszélj csúnyán, ne köpj vissza; amikor sok ezer magyar lesz öngyilkos a feudalista földesurak végtelen kapzsisága, népgyűlölete és szociopata, tömeggyilkos rosszindulata miatt, ne ölj, mert mi, burzsoázia mindezeket megbélyegezzük, mindezektől elhatárolódunk, mindentől, amit nem mi, dúsgazdagok, hanem ti, a nép követtek el! Bűnös a nép - harsogják a burzsuj médiamilliárdosai és söpredék sajtópatkányai -, bűnös a nép, amely nem hagyja bambán, idióta vágómarhaként, korlátlan mennyiségben tönkre tenni és sok ezrével öngyilkosságba kergetni fiait! Mert nekünk, gazdag földesuraknak bármit lehet, de amikor az életed és honfitársaid élete a tét, te ne szólj, ne köpj, ne kiálts, hanem maximum udvariasan szólj! Ha pedig első figyelmeztetésre nem takarodsz el otthonodból, amikor Vona Gábor vagy bármely közpénz-dúsgazdag földesúri söpredék azt mondja, mert utcára akar dobni téged, miután elvette tőled utolsó mentsvárad, a segélyt is, akkor azonnal megbüntetünk hatóság elleni engedetlenségért, ha pedig nem fizetsz, söpredék zsellértahó, börtönbe kerülsz! Mert nekünk van pénzünk arra, hogy titeket bebörtönözzünk, mert nem tőlünk, hanem a néptől vesszük el annak árát is!

Nem sok érdemli meg a férfi nevet, aki nem kész meghalni egy célért, erkölcsért, hazáért, Istenért bármikor. Ahonnan azok nézik, még embereknek tartják magukat. Ahonnan mi látjuk, általában csak vesztes, a burzsuj gazdagok döglött patkányánál butítóbb szólamaitól elhülyült, saját gyávaságukat és életre alkalmatlan hitvány parazitaságukat magyarázkodó bukott állatok.

Gaudinak igaza van. Az árulókat jobb korokban felakasztják. A burzsoáziát pedig - tegyük hozzá - időnként kiirtják és egy új rendszert alapítanak a helyükre, amíg abba be nem férkőzik ismét a burzsoázia és nem alakul ki újabb háború, forradalom vagy világreform. Ahogyan a burzsoázia, az arisztokrácia harácsolása vezetett az 1789-es Nagy Francia Forradalomhoz és a tőkések és családjaik csaknem teljes kiirtásához, ezzel pedig a modern kori demokráciák létrehozásához. Ahogyan ugyanúgy a féktelen népgyűlölő burzsoázia okozta Adolf Hitler felemelkedését és a fasiszta ideológia születését és ahol soha nem emelkedett volna fel Adolf Hitler, ha nem üldözi a harácsoló, vadkapitalista, multimilliárdos burzsoázia és annak parlamenti és médiasöpredéke vele együtt a lakosság millióit! Ahogyan ugyanúgy a harácsoló, féktelen söpredék burzsoázia okozta a kommunizmus eszméjének születését és a világ országainak két részre szakadását, szocialista és kapitalista világbirodalommá.

Az Emberiség háborúja a feudalista, néputáló, vadkapitalista burzsoázia ellen tovább folytatódik. És Orbán óta már nagyon-nagyon látjuk, hogy egyre nagyobb a szakadék, most már elviselhetetlen a szakadék a népet állandóan üldöző, mocskoló, kifosztó, annak nincstelenségével sem jóllakó politikai és médiaburzsoá milliomos söpredék sátáni éhsége, mely ellen ha feltör az egészséges életreflex, akkor forradalomba, népfelkelésbe torkollik és lemészárolja a népet üldöző, minden jogától és megélhetésétől megfosztó álnemzeti, álbaloldali, áljobboldali stb. arisztokrata, földesúri és médiahulladékot és szemetet.

Mert nekünk is élnünk kell, nem csak a burzsoáziának. Ha pedig a burzsoázia, azaz Orbán Viktor, Vona Gábor és vadkapitalista fajtársaik azt mondják, hogy nem, mert mi nem érdemeljük meg, hogy megéljünk, akkor pusztuljanak! Vesszenek, lámpavasra, bitófára velük, nyilvános felnégyelésre és a város határaira tűzdelésre, ahogyan minden olyan korban, amikor a nép egyszer csak azt mondta az őt nyomorgató multimilliomos fasiszta kasztnak, hogy ebből elég volt!

Mi láttunk idős és beteg asszonyt 68 ezer Ft-os köztartozásért, kormányzati utasításra utcára dobni! Mi láttuk, ahogyan a Jobbik megtámadta a 10 gyermekes Faragó Ferenc Mihálynét, amikor fordult egyet a Jobbik és úgy vélte, hogy a 10 gyermekes asszony nem akarta fizetni a rezsit, ezért utcára az egész családdal és állami intézetbe a gyerekekkel! Mi láttunk családokat, akiknek bűnük az volt, hogy cigányok és ezért kerültek utcákra! Mi láttuk fehér magyarok tömegeit, akik abbahagyták a burzsoázia felé fizetett iszonyatos uzsorák véget nem érő pénzömlesztését, mert meglátták akárhány év után, hogy hiába fizettek szabályosan és a burzsoázia által hozott törvényeknek megfelelően, már többel tartoznak az ország és a világ leggazdagabbjainak, mint amennyit egyáltalán valaha felvettek! Mi láttuk magyarok legalább százait, akik azért kerültek kilakoltatásra, mert munkahelyük, ahol egész életükben dolgoztak, megszűnt, aztán pedig nem tudták fizetni a rezsit, mert Vona Gábor és bandája őrjöngésére elvették tőlük és családjaiktól a munkanélküli segélyt is!

De nem a nép érdemli meg a nyomort és a halált, hanem a burzsoázia! Azok, akik ezt tették a magyar nép ellen, annak tömeges irtására, a vásárlóerő és a boldogság megfojtásával a gazdaság és a magyarság életképességének megfojtására!

Aki oligarcha társait védi, a népet pedig pocskondiázza, aki milliókat vesz fel a néptől, a nép képviselete nevében, miközben a népet mihaszna, semmire kellő, könyöradományra is méltatlan söpredéknek tartja, az méltó a halálbüntetésre! Vona Gábor és multimilliomos bandái szerint az írni-olvasni nem tudó. bűnelkövető cigányok méltók a halálra, és a nép bűnei megtorlására kell bevezetni a halálbüntetést!

Nem, Vona! Nem vagyunk állatok! Ti vagytok az állatok! Titeket kell lemészárolni! Ti fosztjátok ki a magyar népet hónapról hónapra, ti áruljátok el a lakosságot, ti, politikusok adósítottátok el az országot 300 milliárd dollárral, nem a cigányok, nem az egyszeri gyilkosok, akik a ti néprablásaitokból soha, egy fillért sem láttak! Ti vagytok a kilakoltatók, akik amint meghallottátok Orbán Viktortól, hogy átmenetileg most nem lesz kilakoltatás, rögtön kiálltatok, legfőbb otthonvédőtökkel az élen, hogy de akkor is ki kell lakoltatni a nép tagjaiból ezeket, ezeket, meg ezeket! Ellenetek, az országot gazdaságilag tönkre tevő, vérszívó parazitákként felélő, kilakoltató, a nép megélhetését a nép hitványságával magyarázva tönkre tevő kapzsi multimilliomos burzsoázia, vadkapitalista, népelnyomó és kizsákmányoló férgek ellen be kell vezetni a halálbüntetést! Amikor rosszul mennek a dolgok, nem a népet, hanem titeket kell ölni!

Az a megélhetési katasztrófa pedig, amit fasiszta szólamaitokkal okoztatok, a szociális rendszer teljes felszámolása olyan általános gazdasági válságot és a vásárlóerő akkora lezuhanását okozta, ami a ti puszta életeteket kezdi fenyegetni! És ez így van jól! Mert ha a burzsoázia elveszíti a kontrollt és féktelen harácsolásba kezd, miközben a népet elbutítja és követőit is állatként és baromként kezeli, akkor az egészség jele az, amikor a nép felkel és eltörli, eltörli, igen, eltörli a Föld színéről azokat, akik megpróbálták elvenni lakhatását, minden jogait, életét, és megpróbálták megfosztani utódait a jobb élet minden esélyétől!

Aki a néptől elveszi a Napot, az megérdemli a halált. Igen, Vona, igazatok van, meggyőztetek: kell halálbüntetés! De nem a nép tagjai ellen, abból faji alapon és politikai motivációkra válogatva, hanem ellenetek! Fajtátok, a nép pénzén meggazdagodott multimilliomos földesúri burzsoázia ellen! A vérszívók, a mihaszna söpredék, a paraziták, az ingyenélők, a júdások, a népirtó és harácsoló gyilkosok ellen!
 
Cikk: Molnár F. Árpád

Csillag Ösvény Jósda