2020. 11. 27., Péntek
Virgil névnapja

Le fog épülni ez a társadalom - mondta Fodor Gábor

Le fog épülni ez a társadalom - mondta Fodor Gábor
2014-03-23
Hogyha elveszik a szabadságunkat, ha azt (...) napról napra (...) kurtítják (...), akkor nincs gazdaság, (...) nincs jólét - mert szabadság nélkül jólét sincs (...) - és nincs demokrácia egy országban - mondta Fodor Gábor.

Aki nem épült le a társadalommal és a kormánnyal együtt, annak még mindig a vérében van, hogy a demokratikus minőség egyik akár alappillére a választások előtti miniszterelnöki és -jelölti vita. Amíg ez van, addig lehet, hogy az ország demokratikus szintje legalább valamelyest helyén van. Amikor ezt a hatalom elveszi, akkor itt, Közép-Európában ez azt jelenti: valami nagy baj van. A miniszterelnöki és miniszterelnök-jelölti közös televíziós vita - Orbán tébolyországlása előtt - megszokott volt, azt megtanultuk és a lelkünkbe ivódott, hogy ezt így kell. Így civilizált. Ez a minimum.

Orbán Viktorral azonban a hajdani demokrácia alapjaiban megrendült. Ezért Orbán Viktor nem vitatkozik. Orbán Viktor tudja, hogy amiket az elmúlt 4 év során elkövettek, védhetetlen és elsöprő módon támadható. Egy vitában egy tehetségtelen ember is könnyedén, bármikor padlóra küldheti Orbán Viktort. Ráadásul Orbán Viktor diktátor, aki az Európai Unió demokratikus sereghajtója lett, akinek megvetésére jár a világ.

A nép pedig - történelmi mélységekig butulva és elveszítve a józan ítélőképességét, a demokrácia megbecsülését, az emberi jogok tiszteletét (amit alig pár éve még emelt fővel követelt nem csak önmaga, de minden magyar honfitársa számára is) - nem érti, nem fogja fel, nem is igényli ezeket a demokratikus és országminősítő minimumokat. Sőt, egyre többen követelik a véres diktatúrát, a terrort, amiből még soha nép pozitívan és győztesen nem jött ki a Világtörténelem során, bármilyen ürüggyel vezették azt be. De éppen ez a kollektív leépülés, elbutulás, szellemi, kulturális és morális elsatnyulás lényege: nem látni a nyilvánvalót, nem is akarni, hogy azzal szembesüljünk, hanem a legalacsonyabbrendű ösztönök kényszerítő ereje szerint követelni még több és több barbárságot, még több és több pusztítást, még több és több elnyomást, diktatúrát és halált, még több és több nemzeti gyűlölettel, még több és több demokráciautálattal, még több és több keleti, ázsiai, orosz elnöki diktatúrával és hitlerista, fasiszta diktatúrával, amelyekben a népek és nemzetek a biztos hanyatlásban vágtáznak, mint az állatok lefelé, a saját maguk és utódaik számára megásott kilátástalanság és biztos vereség sírgödrébe. És közben tombolni az állati ösztönök mentén, ahol a józan ész, az értelem, a civilizáció, a kultúra és az erkölcs félholtan vagy a halál után rothadva saját és mindenki más vérében áll.

- Épül egy autokrácia - mondta Fodor Gábor. - Épül egy olyan uralmi rendszer Magyarországon, ami nem a nyugat-európai társadalmakra hasonlít, hanem keletre hasonlít, Putyin Oroszországára hasonlít (...).

Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke Kálmán Olga ATV-s műsorában nyilatkozott. A miniszterelnöki vita elmaradásáról - minthogy Orbán Viktor senkivel nem mer a nyilvánosság előtt vitatkozni - Fodor Gábor a következőket mondta:

- Pontosan. A szabadság nem lehet ellenzékben. Így van, tehát minden a szabadsággal kezdődik (...). A közjó (...) az mindig vitában formálódik. Ha nincs vita, akkor közjó sem lesz, demokrácia sem lesz (...). Ez le fog épülni ez a társadalom. (...) Nem véletlenül kezdték a márciusi ifjak is a szabadsággal, a sajtószabadsággal. A nép akkor is borzasztó körülmények között élt, óriási problémák voltak; jogfosztottság, társadalmi igazságtalanság; egy csomó probléma. Mégis mindenki tudta, hogy minden a szabadsággal kezdődik. Hogyha elveszik a szabadságunkat, ha azt folyamatosan, napról napra, hétről hétre kurtítják, ha fellépnek a jogaink ellen, akkor nincs gazdaság, nincs piac, nincs jólét - mert szabadság nélkül jólét sincs (...) - és nincs demokrácia egy országban. Minden ezzel kezdődik. És a Fidesz-kormányzás, sajnos, erről szól.

És fűzzük hozzá: ma már nem csak a Fidesz kormányzása. Mert a magyar nép tömegei követelik a szabadságuk eltörlését és a diktatúra bevezetését. Egy leépülő nép, egy leépülő, butuló, egyre barbárabb, saját honfitársaival és saját utódaival egyre ellenségesebb és felelőtlenebb társadalom vérhányása az, amit a Világhálón a nép által láthatunk nap, nap után halmozni és újra és újra a Világhálóra okádni. Egy olyan nép barbár ösztöneivel terhes hörgése ez, amilyen minőség kapcsán éppen a nacionalisták és a nácik idézték eddig Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar gondolatait:

"Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba …"
 
Villámcikk: Molnár F. Árpád

Csillag Ösvény Jósda