2020. 09. 22., Kedd
Móric névnapja

Kevesebb mint féláron akarták elárverezni a bajba jutott házát. Végül kiderült: több mint a dupláját éri. Molnár F. Árpádék feljelentést tettek.

Kevesebb mint féláron akarták elárverezni a bajba jutott házát. Végül kiderült: több mint a dupláját éri. Molnár F. Árpádék feljelentést tettek.
2020-01-17

Tipikus az eset. Aki eladósítottak megsegítésével foglalkozott vagy foglalkozik, jól ismeri az ingatlanok szándékos és bandákban szervezett alábecslésének tömeges jelenségét, és azzal is tisztában van, hogy az ilyen esetek csaknem 100 százaléka mögött mindig ugyanaz a regionális, a rendőrség vezetőjét vagy más kulcsfiguráit lefizető, a rendőrséggel szervesen összefonódott szervezett bűnöző ingatlankereskedő csoport áll.

(A fotó szemléltetés, és minden magyar idők egyik vagy leghírhedtebb - Majzer Ildikó és Hering Vilmos áldozatok - kilakoltatásáról való)

Ha az ember szürkébb, gyávább, tehetségtelenebb és jelentéktelenebb, mint bármelyik otthonvédő aktivista (akik korunk egyik hősei), akkor elmehet szürke senkinek pl. olyan fakenews szennylapokhoz, mint a Nagy Iván Zsolt által főszerkesztett és lezüllesztett HVG, amely - Nagy Iván Zsolt és beosztottai szellemi nívójának megfelelően - a tények helyett beéri sima mocskolódással, miszerint ez is hülye, meg az is hülye, és mindenki sz...r, aki nem olyan igénytelen tróger, mint mi, itt a HVG-nél. Azonban ha az ember a valóságot akarja megismerni, akkor nem HVG-sen elbutul és leépül, hanem a valóság embereivel, hús-vér áldozatok tömegeivel szembesül, akik körül hemzsegnek az olyan bizonyítékok, amiket a HVG-szintű igénytelen senkik nemhogy nyilvánosságra nem hoznak - mert a beszerzésükhöz és a feldolgozásukhoz sem értenek, viszont az elhallgatásokból, a krónikus hazudozásokból és hamisításokból keresik Júdás kenyerüket -, de a bajba jutottaktól és a bizonyítékoktól is olyan messzire menekülnek gyávaságukban és alávaló, gerinctelen talpnyalásukban, mint vámpírok a szentelt víztől.

De a Nagy Iván Zsoltok és Szauer Péterek kártevő és kontraproduktív életvezetésének ecsetelése helyett most evezzünk sokkal lényegesebb területekre.

Susánszki Kornél önálló bírósági végrehajtó egy Dunakeszin található ingatlant bocsátott árverésre és adott el. Az értékesítésnél 6 hónapnál régebbi adó- és értékbizonyítványt, valamint - a beszámolók szerint - 3 évnél régebbi szakértői véleményt vett alapul. Márpedig a Végrehajtási törvény (Vht.) 140. § (1) értelmében az értékbecslés nem lehet régebbi 6 hónapnál, a Vht. 140. § (8) értelmében pedig a szakértés ideje nem haladhatja meg a 3 évet. Ezek miatt a Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület, ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

Ugyancsak Molnár F. Árpád, a Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület elnöke döntésére egy másik feljelentés is történt, tudniillik az Egyesület a dokumentumokból megállapította, hogy az ingatlan becsértékét a "Dunakeszi Város Polgármesteri Hivataláról beszerzett adó- és értékbizonyítvány alapján beköltözhetően 13.000.000,- Ft-ban, lakottan 9.000.000,- Ft-ban" állapították meg.

Erre a lakás volt tulajdonosa - aki az Egyesületet és a HírAréna Online-t megkereste - végrehajtási kifogást terjesztett elő, aminek a Váci Járásbíróság helyt adott. Az új értékbecslő az ingatlan értékét beköltözhető állapotban 28.900.000,- Ft-ban, lakott állapotban  20.220.000,- Ft-ban állapította meg.

Amit látunk, az a területen mozgó jogvédők számára hétköznapi: a két értékbecslés között több mint 100 % a különbség! Azt is mondhatnánk, csak 100 %, hiszen a maffia nem ritkán nem a piaci érték feléért, hanem harmad-, negyed-, más esetekben ötödannyiért árverezi el az ingatlant, amit aztán azonnali busás haszonnal elad, majd gyakran onnan is továbbadásra kerül, hogy többé visszaperelni se lehessen. Jelen esetben az első értékbecslés beköltözhető állapotban 13 milliót közölt, a második 28,9 milliót! Lakottan az első 9 milliót, a második 20,22 milliót deklarált!

Mint azt a feljelentés megfogalmazza: "Tapasztalataink szerint a valós érték töredékét megállapító értékbecslések olyan korrupciós összefonódások esetén szoktak keletkezni, amikor az értékbecslést végző fél anyagilag érdekelt abban, hogy az ingatlant messze a piaci áron alul árvereztesse el. Álláspontunk szerint feltétlenül vizsgálandó, ez esetben is a szokásos bűncselekmények történtek-e vagy sem, ha pedig a Tisztelt Hatóság szerint nem történt bűncselekmény, akkor mindenképpen feloldandó paradoxon, hogy miként lehetséges a két értékbecslés között ekkora különbség!"

A feljelentés arra is kitér: "Egyúttal tájékoztatjuk a Tisztelt Hatóságokat, hogy jó pár esztendős tapasztalataink szerint ott, ahol egy törvénytelen alulbecslés történik, ott rengeteg ugyanilyenre kerül sor, mert nem eseti tévedésekről, hanem életvitelszerűen és üzletszerűen folytatott bűncselekményekről és bűnöző életmódról van szó.

Amikor pedig ez vidéken történik, olyankor gyakran különösen erős az összefonódás az ilyen ingatlanmaffiózó szervezett bűnözés busás tízmilliókat, majd százmilliókat stb. felhalmozó ingatlankereskedő bűnözők, valamint a velük kriminális, korrupt kapcsolatban álló (helyi) önkormányzat, a (helyi) rendőrség és ügyészség tagjai között.

Ezen ingatlankereskedő bűnözők egy része pedig nagyon türelmetlenül reagál mindenféle médianyilvánosságra, és a hatóságokon keresztül próbálja a tényfeltárókat eliminálni. Ilyen példa a Budapest melletti csömöri ingatlankereskedő maffia, vagy pl. az ország egyik leghírhedtebb ilyen bűnbandája, a fideszes politikai kötődési szekszárdi kilakoltató maffia, amelynek hírhedt bűnözője sorra nyerte el a szekszárdi fideszes maffia által megítélt közbeszerzéseket is, és ugyanilyen mohósággal próbálja csicskáztatni a szekszárdi rendőrkapitányság vezető beosztású tagjait. Ezért például ott különösképpen kell figyelni, hogy az ingatlanmaffia hírhedt bűnözői nehogy eseti vagy rendszeres lefizetésekkel éljenek a szekszárdi rendőrkapitány és/vagy környezete, valamint egyes alosztályok vezető beosztású tisztségviselői irányában, amiképpen ennek a teljes nyilvánosság előtt lebukott iskolapéldái a Vizoviczki-féle lefizetések voltak.

Ezért amely rendőrkapitányság ingatlanbrókerek (ingatlankereskedők) által otthonvédők vagy újságírók ellen tett feljelentésére nyomozást vagy büntetőeljárást indít aktivisták vagy újságírók ellen, ott minden esetben titkos információgyűjtésekre van szükség az adott rendőrkapitányság vezetője és más érintett rendőri vezetők, nyomozók és vizsgálók ellen, mert a tapasztalatokból kiindulva ezen esetekben gyakran átütően feltűnő a rendőrség és az ingatlanbűnözők közötti feltűnő összefonódás.

Megjegyzésként: érdemes említeni egyéb üzletek kapcsán az alvilágban is évtizedek óta bűnözőként hírhedt, gyulai székhellyel rendelkező bűnöző ügyvéd nevével fémjelzett csongrád megyei szervezett bűnözői csoportot, akik addig áskálódtak és nyughatatlankodtak az egyetlen esetre kiterjedt nyilvánosságra kerülésük miatt, hogy jelentéseink és kezdeményezéseink hatására végül törvénymódosításra került sor, amivel a magyar kormány egy egész maffia üzletágat lefejezett. Nem csak ennek a csoportnak a bizonyos üzleti tevékenységét, hanem az összes csoport ilyen haszonszerzési lehetőségét is megsemmisítve."

A feljelentés azt is megállapítja: "Az ingatlan árverezések és a szervezett bűnözést gombamód szaporító jogi környezet talaján Magyarországon rendkívüli módon elharapózott az árverésre bocsátott ingatlanok messze áron aluli értékbecslése és értékesítése. A bajba jutott lakossági tömegek ingatlanait felvásárló és busás haszonnal továbbadó szervezett bűnözés csoportjai sorozatosan követik el ezen bűncselekményeket, amik az alábbi esetben is megalapozzák ezt a gyanút."

A Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület az utóbbi rövid idő alatt országszerte 100-nál több rendőrt és további számos végrehajtót jelentett fel, és az elkövetkező években vagy évtizedekben tömegével tervezi ezen büntető feljelentések megtételét. A Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület fenti feljelentését is külön indokkal látta el, mely az eredeti feljelentés elején olvasható és így szól:

"Egyesületünk, médiáink és jogvédő csoportjaink kiemelt figyelmet fordítanak a rendőrök és a velük összefonódott végrehajtók által elkövetett visszaélések és bűncselekmények felderítésére, leleplezésére és nyilvánosság előtt publikálására. Ennek kiváltó oka az előre bejelentve minden magyar idők egyik vagy leghírhedtebb kilakoltatási ügye, Majzer Ildikó és férje kilakoltatása, amelyet a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Ferenczi és Társa Végrehajtó Iroda felbujtására a BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitánysága és ügyésztársai részéről szervezett üldözések követtek, amelyeket foganatosítottak a kilakoltatáson megjelent aktivisták, jogvédők, újságírók és kilakoltatottak ellen - az ő rendőrökről alkotott érthető és jogos véleményük ellen. A szégyen- és botránykilakoltatás - amelyet az élő közvetítés által 24 óra alatt több százezren láttak (a mi közvetítésünket 24 óra alatt 150 ezren látták!) - önmagában is a társadalom legszélesebb körű megbotránkozását és megvetését váltotta ki az egész rendőrséggel szemben, hiszen tetteik és erkölcseik a maguk nyers valójában, élő és egyenes adásban kerültek a világ elé. A pár órás kilakoltatási procedúra után a végrehajtó több millió forint munkadíjat számolt fel magának, mint amennyi a kilakoltatott család teljes tartozása volt, és amennyit egyébként a kilakoltatáson megjelent egy-egy szégyenrendőr több esztendő leforgása alatt keres. A BRFK XI. kerületi szégyenrendőrei a kilakoltatott asszonyt ájultan húzták végig a földön - az erről készült filmfelvételek azóta is a kilakoltatásokról szóló televíziós műsorok és híradós stb. összeállítások csaknem összesének a kísérő és szemléltető filmfelvételei, az ATV-től az RTL Klubig. A kilakoltatók a már letörölhetetlen és állandóan idézett történelmi szégyenüket azzal tetézték, hogy - a pszichiátriában a pszichopátiát deklaráló kritikátlanságot, antiszociális attitűdöt, önfelmentést és áldozathibáztatást, lelkiismeret-deficitet és a tetteik következményeivel szembeni nárcisztikus és társadalomellenes vakságot ötvözve (ezek mind a pszichopátia karakterológiájának elemei) - feljelentéseket tettek és üldözéseket indítottak a kilakoltatáson megjelent életvédők és tudósítók ellen.

Alábbi feljelentésünk az egyike azon, a rendőrség tagjai és a végrehajtók elleni "végtelen" mennyiségű feljelentéseinknek, amelyek a fentiek hatására a rendőrök és a végrehajtók rendkívül szélsőséges, roppant módon társadalomellenes rosszindulatát és pszichopátiás életvitelét hivatott kikezdeni és egyre nagyobb kontroll alá vonni."

 

 

 

 

---

Jogvédő egyesületünket is keresheti segítségért és védelemért: Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület. Telefon: +36/30/919-6386.

Aki bajban van, információi vannak vagy segítségre szorul, vagy Ő segítene nekünk bármiben: Tel.: +36/30/919-6386.

Ha Ön haragszik a (volt) munkahelyére, vagy ha rendőr, katona vagy hírszerző (volt) stb., várjuk jelentkezését együttműködésre: Telefon: +36/30/919-6386.

Hírháttér Multimédia: http://echelon8.org
HírAréna Online: http://hirarena.com
Tel.: +36/30/919-6386

Csillag Ösvény Jósda