2024. 06. 14., Péntek
Vazul névnapja

Készül a családzsaroló törvény

Készül a családzsaroló törvény
2016-12-09
A Szülői Jogi Fórum csoport Híraréna szerkesztőségéhez eljuttatott sajtóközleménye.
 
 
Nagy Sándor (Naleksz) 

Szülői Jogi Fórum csoport
Sajtóközleménye

 
A SZÜLŐI JOGI FÓRUM CSOPORT AZ ENSZ Emberi Jogi Bizottságához fordul az állam gyermekek ellen elkövetett jogsértései miatt, és az EU- hoz fordul panasztétellel.
Kéri,  az EU csatlakozáskor megszavazott koppenhágai kritériumok betartásának ellenőrzését, ezek felülvizsgálatát, valamint  menekültstátusz megadását a magyarországi szülők részére  2017. január 01- től,  amennyiben a  gyermekvédelmi törvény módosítása  megszavazásra kerül.
A Magyar Országgyűlés egy héten belül megszavazza a T/12477 –es, 2016. október 12-i keltezésű törvénymódosító javaslatot.

„egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása  érdekében történő módosításáról”
 
Levelünk címzettjei:      ENSZ Emberi Jogi Tanács,
                                    ENSZ Gyermekjogi Bizottság,
 Európai Bizottság,
 Áder János Köztársági elnök,
 Alapvető jogok biztosa

Az elfogadott törvényjavaslat bennünket,  szülőket, mint gyermekünk törvényes képviselőit, megfoszt gyermekünk és családunk legfőbb érdekének képviseleti jogától,  mivel meghatározza, hogy amennyiben nem vagyunk együttműködők a kötelezően igénybe veendő gyermekorvossal, háziorvossal védőnővel, bölcsődével, közoktatási intézményekkel  (óvodával és iskolával),  úgy az egyet nem értésünk vagy nem együttműködésünk – mely pontosan nincs meghatározva a törvényben –  az automatikusan gyermekünket súlyosan veszélyeztető tényezőnek minősül, szülői jogainkat elveszik, gyermekünk kapcsán többé nem hozhatunk döntéseket, sőt, gyermekünket a családunkból kiemelhetik!

Ez demokratikus jogainktól való megfosztásunkat, és a családi- magánélethez való emberi alapjogaink súlyos megsértését jelenti!  A hatékony jogorvoslathoz és ügyünk független, pártatlan elbírálásához való alapjogaink is súlyosan sérülnek, mivel szülői jogaink elvétele nélkül és akár gyermekünk családunkból való kiemelése következményének terhe nélkül nem tudunk jogorvoslatot keresni, mivel nem tudunk ellentmondás, egyet nem értés ténye nélkül panaszt tenni sem.  Álláspontunk szerint ez valójában zsarolás, megengedhetetlen,  melyet a büntetőjog is tilt és melyet a Magyar Országgyűlés  ennek ellenére épp a hatályos jogi szabályozásába készül beépíteni.

Nagyon súlyos gondok vannak a gyermekek közoktatása,  és a fogyatékkal élő gyermekek jogai területén is, amire az ENSZ gyermekjogi jelentései  is kitértek,  számos problémára világítottak  rá ugyanakkor az ombudsmani jelentések is, de valódi megoldások és érdekeink védelme nem valósult meg, ennek ellenére,  és  amely gondok  miatt  mi szülők is  több  alkalommal felemeltük szavunkat az elmúlt években,  de nem hogy előrelépés történt volna, hanem a gyermekvédelmi törvény módosító tervezettel úgy látjuk, még inkább a szülőkre kívánja terhelni   az állam a felelősséget azért,  amit  intézményesen  nem tud, vagy nem akar jól ellátni.

Az egész törvénymódosító javaslat súlyosan sérti demokratikus és emberi alapjogainkat, azokat az alapjogainkat, melyeket a Koppenhágai kritériumok az EU csatlakozást megelőző feltételek közé sorolnak és teljesülésüket a csatlakozást megelőzően vizsgálják, amikor egy országot emberi jogi szempontok betartása kritériumok szerint biztonságos és EU konform országgá nyilvánítanak.

Sajnos ezeknek az alapjogoknak a folyamatos fenntartását már nem figyelik, így fordulhat elő az, ami most Magyarországon történik, hogy ezeket az alapjogokat mindenféle jogi hatás és következmény nélkül károsítani, elvenni lehetséges.

Az egy reménytelen helyzet, hogy mi, mint magyar állampolgárok, nem kérhetünk ennél fogva menedékjogot sem más uniós, valóban biztonságos tagállamban, még akkor sem, ha ez előnyösebb lenne, mint a szabad EU állampolgárként való mozgásunk és munkavállalásunk a tagállamokban. Még akkor sem lehetséges ez, ha Magyarországon való életünket kilátástalanná, kétségbeesetté és kínzóvá teszik az említett körülmények, hiszen mindennapos hivatali üldöztetésnek van kitéve sok szülő, ha például fogyatékkal élő gyermeket nevel, vagy elszegényedik, mert nem segítséget kap sok esetben a hivataloktól, hanem még büntetik is érte azzal, hogy a hivatalok a gyermekek és szülők ellen hoznak meg átgondolatlan, sokszor tragédiákba torkolló intézkedéseket. Történnek meg már most is családból való  kiemelések.
Mindezek  arra a  lépésre késztettek minket, hogy az ENSZ és az EU illetékes szerveihez forduljunk segítségért, egyéni és kollektív panasszal is, kérve a jogok betartását a magyar államtól.  Minden szülőt is arra kérünk, hogy tegye meg a panaszát egyénileg is, a formalevél segítségével, amely nyílt facebook oldalunkon megtalálható, még ezen a héten küldjék el emailen és postán az illetékes felsorolt szervek részére.

Kérjük, az ENSZ és EU szerveit, és a hatóságokat, hogy az ügyet kivizsgálni szíveskedjenek és gyakoroljanak nyomást a Magyar Országgyűlésre, amely jelenleg egyben a kormány is, hogy ezt a javaslatot töröljék, vagy változtassák meg és demokratikus, emberi alapjogainkat állítsák vissza. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük  felülvizsgálni az ország koppenhágai  kritériumainak folyamatos teljesülését, amennyiben nem áll rendelkezésre EU jogszabály erre, akkor az EU alkossa meg az ehhez szükséges jogszabályokat,  és  így  biztosítsanak arra lehetőséget, hogy menekültként bármely egyéb, demokratikus, uniós tagállamba kerülhessünk magyarországi szülők.

Panaszlevelünkkel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságához, az Európai Bizottsághoz, valamint Áder János Köztársági elnökhöz, és Alapvető jogok biztosa Hivatalához fordulunk segítségért, jogaink biztosításáért.
 
 
2016. december 6.                                                       Szülői Jogi Fórum csoport
 
 

 

Ajánlás:

ARCHIVUM SECRETUM

Csillag Ösvény Jósda