2020. 07. 10., Péntek
Amália névnapja

Így óvjuk a Hungarikumot, ellopták a Zsolnay márkanevet

Így óvjuk a Hungarikumot, ellopták a Zsolnay márkanevet
2014-06-10
Egészen példátlan eset történt Pécsett. Egyszerűen kilopták, ellopták a Zsolnay márkanevet a gyártól, Pécstől, amely egyben Hungarikummá is vált. Az esetről, az Új Ász Online számolt be, Dr. Páva Zsoltnak, az ügyben feltehetően érintett Pécs város polgármesterének pedig Dr. Mattyasovszky Zsolnay Viktor "kisrészvényes" írt nyílt levelet, melyet változtatás nélkül közlünk. 
 

Domján Tibor, Budapest
 Forrás: ujasz.hu
 


A Zsolnay Porcelánmanufaktúra eladása óta mélyrepülésben van a gyár. A termelés visszaesése mellett számtalan durva szabálytalanság és törvénysértés jellemzte az új tulaj a szíriai Bachar Najari  (a képen) tevékenységét. Olyan munkásokat bocsájtottak el, akikre munkahelyteremtésii támogatást vettek föl. A törzstőke 300 millió forintos hiányát egy körülbelül tizenöt millió forint értékű hajmáskéri telekkel "emelte", amelyet apportként tolt be a cégbe.
 
Télen, sokszor fűtés nélkül kellett dolgoznia az embereknek, mivel a számlák nem voltak kifizetve. Lassan már igazgatót sem talált aki a nevét adta volna ahhoz amit művel. Legutóbb a biztonsági őrők főnökét tette meg gyárvezetőnek-jobb híján-. A gyermeke óvoda költségeinek egy részét us közpénzből fizette. A Pécsi városvezetés természetesen mindenről tudott. Többször is felmondhatták volna a szerződést, de saját maguk védelmében, már hogy fedezzék magukat hallgattak. Ezért Páva Zsolt polgármester és Csizi Péter felelőssé tehető a kialakult helyzetért.

S most egyszerűen, újabb szerződést szegve lopta ki a Zsolnay márkanevet, ahogy az ujasz.hu birtokába került elkeseredett, felháborodott levélből kiderült. A levelet Páva Zsolt pécsi polgármesternek írta Dr. Mattyasovszky-Zsolnay Viktor írta. Alább szóról szóra közöljük a levelet, ám, hogy értse mindenki mit is tette a szíriai "befektető": ha innentől Kínában gyártanak egy tányért, arra a szíriai engedélyével már írhatják is a Zsolnay nevet. A pécsi történelem egy darabja elveszett, ellopták:
 
 
"Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterének                    
Dr. Páva Zsolt Úrnak!                                                                                                            SÜRGŐS!

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Dr. Mattyasovszky-Zsolnay Viktor, mint a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. részvényese azonnali és halaszthatatlan intézkedését kérve fordulok önhöz egy olyan - a napokban  tudomásomra jutott - szinte felfoghatatlan jelentőségű és méretű  gazdasági visszaélés miatt, ami álláspontom szerint példátlan Pécs városának rendszerváltás utáni történetében!

Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. 2014.05.30-án közgyűlést tartott, melynek elsődleges napirendi pontja a 2013-as évi beszámoló és mérleg elfogadása volt.

A közgyűlés megelőző napon tájékozódni próbáltam, hogy milyen okból szerepelhet a társaság mérlegében évek óta 0 Ft értéken az üzleti és cégérték, a szellemi termékek, a márkanév. Információszerzés céljából megnéztem egy nemzetközi szabadalom és védjegyoltalmi bejegyzések internetes honlapját is, ahol olyan adatokat találtam, amiket látva hosszú percekig győzködtem magam, hogy kizárt dolog hogy azt látom, amit látok. De sajnos azt láttam…

Egy budapesti gazdasági társaság, a Swiss Art Kft. (1072 Bp, Rákóczi u.4-6.) 2013.08.07-én regisztrált kérelmet nyújtott be a Zsolnay márkanév feletti közösségi védjegyoltalom jogosultságának megszerzése iránt a spanyolországi székhelyű Office For Harmonization In The Internal Market elnevezésű Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál. A csalárd szándékkal benyújtott kérelem alapján a Swiss Art Kft. 2013.12.12-én bejegyzett közösségi védjegyoltalmat szerzett a Zsolnay márkanév felett. Afelett a Zsolnay márkanév felett amely védjegy oltalmának kizárólagos jogosultja – az uniós jogelvekre is figyelemmel egy ma már erősen vitatható 1994-es bírósági ítélet következtében -  a családunk nevét viselő Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.

Ami történt tehát nem más mint, hogy egész egyszerűen ellopták, kilopták a Zsolnay márkanevet. Azt a márkanevet, ami az amúgy is teljes romjaiban heverő gazdasági társaság ma már talán egyetlen megmaradt értéke és amely márkanév tulajdonosának termékeit nemrégiben Hungarikummá nyilvánító döntésen talán még meg sem száradt a bélyegző lenyomata. Azt hiszem talán legkevésbé Önnek kell megmagyarázni, hogy ennek a gazdasági bűntettnek milyen beláthatatlan következményei lehetnek a Zsolnay gyárra, de Pécs városára is nézve, milyen őrületes azonnali vagyoni hátrányt okozhat ha a Nemzeti Vagyonkezelő vagy a két hitelező pénzintézet tudomására jut, akiknél a már a 4 éve nem törlesztett gigantikus méretű hitelek szinte egyetlen érdemi fedezete a márkanév, a későbbi hatásait pedig inkább nem is részletezném.

A vonatkozó és a most megküldött levelemhez is csatolt dokumentumot a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. 2014.05.30-ai közgyűlésén természetesen az igazgatóság elé tártuk, de mivel nem tudhatom, hogy a történtekről Önt is tájékoztatták e, ezért elkerülhetetlenné vált hogy személyesen Önhöz forduljak az ügyben. 

Tisztelt Polgármester Úr! Szeretném felhívni  a figyelmét, hogy a 2289/2005. (XII. 22.) Korm. Határozat alapján az Önkormányzat többek között vállalta, hogy „a Zsolnay cégcsoport alaptevékenységének folytatását biztosító - az átadási dokumentum mellékletében tételesen megjelölt - vagyoni értékű jogokat a cégcsoport bármely tagja más gazdálkodó szervezet javára nem ruházza át, nem idegeníti el, nem engedi át, nem adja lízingbe, vagy egyéb módon tartós használatba, nem terheli meg, nem köti le biztosítékul, a „szellemi tulajdonjogokat”, a védjegy használatot, márkanevet, névjegyet, eredet megjelölést, know-how-t, bejegyzett szabadalmi jogot és egyéb szellemi tulajdonjogot (valamennyi az átadási dokumentációban tételesen megjelölésre kerül) nem idegeníti el, ingyenesen vagy visszterhesen nem engedi át, nem terheli meg,”

A Bachar Najari „tuljadonossal” megkötött szindikátusi szerződés szerint „Befektető” feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az alábbiakban felsorolt és a Zsolnay          Porcelánmanufaktúra Zrt.-t illető védett jogok (szó-, és ábrás védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) megtartására, az oltalmi idő lejárta esetén azok meghosszabbítására. Kötelezettséget vállal továbbá, hogy ezen védett jogokat kizárólag a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. fő tevékenységéhez használja és hasznosítja, azokat Pécs  Városán kívül, (székhelyváltással, telephely, vagy fióktelep létesítésével) nem hasznosíthatja, azokat sem ellenérték fejében sem ingyenesen át nem ruházza harmadik személy részére.

Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. Alapszabályának 15.1.t./pontja értelmében A Zrt Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik „a „szellemi tulajdonjogok”, a védjegy használat, márkanév, névjegy, eredet megjelölés, know-how, bejegyzett szabadalmi jog és egyéb szellemi tulajdonjog ingyenes vagy visszterhes átengedése tárgyában hozott döntés.”

Tudomásom szerint a Zsolnay Zrt-nél soha nem volt olyan közgyűlés ahol a napirendi pontok közt szerepelt volna a Zsolnay márkanév vagy védjegy átengedése valamely társaság vagy magánszemély részére és a szavazatelsőbbségi részvény tulajdonosa a Város ehhez egyetértését sem adta semmilyen formában. (lásd: Zsolnay Zrt Alapszabály V. fejezet 11.2.3 bekezdés d; és g; pontja)

Tisztelt Polgármester Úr! A levelemhez csatolt dokumentumok alapján nem lehet kétséges, hogy ebben a példátlan ügyben azonnali és halaszthatatlan büntetőjogi és polgárjogi intézkedéseket meghozatalára van szükség! 

Biztos vagyok benne, hogy a városi vezetés a lehető legjobb döntést szerette volna meghozni, amikor a nevezett „tulajdonosnak” a tavalyi év folyamán eladta Pécs város talán legfontosabb gyárának többségi tulajdonjogát, azonban most már szembe kell néznie Önöknek is a ténnyel, hogy végzetesen hibás döntést hoztak. Információim szerint Önöknek pontos, dokumentált információjuk van minden a gyárnál az elmúlt hónapok során történt visszáságról: ingatlanapport-ügy, Swiss Art kft jutalék ügy, óvoda-ügy, svájci kiutalás ügye., stb. A Zsolnay Zrt. nem hogy lábra állt volna az új „tulajdonossal”, hanem gyakorlatilag gazdaságilag és jogilag is romokban hever. Az éves árbevétel nem hogy a kormány határozat szerinti 800 milliót nem éri el, de már a tavalyi év 600 milliós összegét sem, a gyár felbecsülhetetlen értékű dolgozói állományának negyedét a tulajdonos már elbocsátotta, a Zsolnay kereskedőket teljesen ellehetetlenítették, a cégbíróságon felügyeleti eljárás van folyamatban és minden cégjogi bejegyzés felfüggesztésre került, miközben a gyár vezetésével egy villanyszerelő-biztonsági őr lett megbízva. És akkor már nem is merem említeni azokat közszájon terjengő híreket-pletykákat, amelyek szerint hamisított törési és selejtezési jegyzőkönyvekkel kamionszámra viszik és árusítják ki a gyár raktárkészletét, vagy hogy a városi tulajdonú ZSÖK a tartozások miatt már szinte naponta kapcsolja ki az áramot a gyár egyes területein. 

Jobboldali kötődésű és az Ön pártjával szimpatizáló választópolgárként megértettem és kényszerűen, de elfogadtam, hogy az Önkormányzati választásokig megpróbálták ezeket az Önök által is látott problémákat nem a nyilvánosság előtt megoldani, értettem és elfogadtam hogy kommunikációs csapdahelyzetbe kerültek.

Most viszont Önnek kell megértenie, hogy mint Zsolnay Vilmos szépunokája, és úgy mint a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. „kisrészvényese” a most feltárt események után már nem tehetem meg, hogy továbbra is némán tűröm, ami az Őseim hagyatékával történik.

A mellékelt dokumentumok alapján kérem azonnali, soron kívüli válaszát a következőkre:

1. A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. közgyűlése tárgyalt e valaha a „Zsolnay” névhasználatára vonatkozó napirendet és – ha volt ilyen – a város, mint a szavazatelsőbbségi részvények (2 db) tulajdonosa hozzájárult-e, hogy a Swiss Art Kft. a „Zsolnay” márkanevet levédesse saját nevére?

2. Tudott e egyáltalán a városi vezetés a most feltárt védjegybitorlással elkövettet gazdasági bűncselekményről?
Tekintettel arra, hogy a Swiss Art Kft. tulajdonosa és ügyvezetője valamint a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt Igazgatóságának elnöke egy és ugyanazon személy Cséplő Petra, ezért felmerül a gyanú, hogy a „Zsolnay” névhasználat átengedése szándékos megtévesztéssel illetve a ténynek elhallgatásával törvényellenesen történt. (BTK 388.§)
Az ügyről egyébként a cég akkori vezetőjének, Vajda László igazgatónak semmilyen tudomása nem volt, mint ahogy vélhetően a Zrt. jogászának, Dr. Rabovszky Gábornak sem, hisz az adatok tanúsága szerint az ügy bonyolításával egy budapesti székhelyű, Takács ügyvédi iroda lett megbízva, nyilván nem véletlenül….

Tisztelt Polgármester Úr! Kérem, hogy a levelemben foglaltakat semmiképpen, semmilyen formában sem tekintse esetleg Önök ellen irányuló támadásnak. Sőt! Kérem, hogy tekintse egy kinyújtott segítő kéznek! Magam és családom nevében kijelenthetem, hogy – amennyiben igény van rá – bármilyen, azaz bármilyen segítséget – kommunikációs vagy jogi eszközök révén - készek vagyunk mi magunk is megadni ahhoz, hogy az Önkormányzat kikeveredjen ebből a csapdahelyzetből!

Viszont amennyiben az Önkormányzat még most sem tesz semmit ebben az ügyben, akkor Nekünk kell minden lehetséges eszközt igénybe venni a további jogsértések megakadályozására, mert ez az ügy így ebben a formában már a mi családunk jogait és jó hírét is súlyosan sérti! 

Ezért kérem, hogy a levelemre kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül érdemi választ adni szíveskedjen, s egyben tájékoztasson arról, hogy milyen jogi lépéseket tesznek az ügy rendezése érdekében.

Amennyiben a megadott időn belül ilyen válasz nem érkezik akkor kénytelenek vagyunk azt feltételezni, hogy ez a gazdasági visszaélés a város tudtával és egyetértésével született és akkor a levél és mellékleteinek tartalmát meg kell küldjem az ügyben érintett M.N.V., Magyar Fejlesztési Bank,  Szigetvári Takarékszövetkezet és az illetékes Hungarikum Bizottság részére, illetőleg ezzel egyidejűleg kénytelen vagyok megpróbálni az elérhető legnagyobb nyilvánosságot is biztosítani ennek a város történetében példátlan esetnek, megtéve a további szükséges büntető és polgárjogi intézkedéseket.

Pécs, 2014. június 2.

Segítőkész válaszát bizakodva várva:
                                                                        Tisztelettel:

           Mattyasovszky Zsolnay Viktor
             „kisrészvényes”
 

Csillag Ösvény Jósda