2024. 03. 01., Péntek
Albin névnapja

GYARMATI SORBAN! Döbbenetes: az 1968-as, nyolcadikos történelemkönyv leírja a 2014-es Magyarországot, mint...! (Filmmel is!)

GYARMATI SORBAN! Döbbenetes: az 1968-as, nyolcadikos történelemkönyv leírja a 2014-es Magyarországot, mint...! (Filmmel is!)
2014-05-28
Az 1968-as kiadású, általános iskola 8. osztályos történelemkönyv feltárja, hogy a nagytőkések felvásárolták a pártokat, de ezzel nem elégedtek meg, hanem más államokat bankokkal, gyárakkal stb. gyarmatosítottak, azok pártjait is felvásárolták, irányításuk alá vonták az országokat, a népet sok helyen nyomorba döntötték és adósrabszolgaságba vetették, a burzsoá, tőkés vadkapitalista osztály a munkásokat és a munkáscsaládokat - mint Magyarországon - elszegényítette és tömegesen kilakoltatta, a gyarmattá silányított államokban pedig - mint a mai Magyarországon - nyolcadannyi munkabérért végeztette el ugyanazt a munkát, amiért odahaza vagy más tőkés országokban nyolcszor annyi bért fizetett!

Lenin a kapitalizmus tulajdonképpen legzüllöttebb formáját imperializmusnak nevezte. Ezt is írja az 1968-as általános iskolás tankönyv. Az imperializmus definíciójában pedig ráismerhetünk Magyarország és a magyar kormány által a leginkább védett nagytőkés, burzsoá, vadkapitalista követelőzőkre, amilyen Izrael, az Amerikai Egyesült Államok és az ezek által támogatott földesúri, kapitalista, bankár- és oligarchaosztály. Azokra, akik - Izrael mostani miniszterelnökével és annak legbizalmasabb emberével, Arthur J. Finkelsteinnel, aki Orbán Viktornak a legfőbb tanácsadója - a magyar néptől elvették annak alkotmányát, törvényeit, felszámolták annak jogait és megbélyegzett, csőcseléknek és munkakerülő, hitvány és antiszemita söpredéknek deklarálták.

Eközben továbbra is gőzerővel folyt és folyik a polgári lakosság milliószám elszegényítése, koldusbotra juttatása, tömegek és munkáscsaládok kilakoltatása, a segélyezési rendszer teljes felszámolása, a milliárdokba kerülő, fölösleges és elállatiasító, a büntető munkatáborokhoz hasonló éhbéres munkapogromok kiszélesítése, az emberi jogok bárminemű védelme láttán a jogvédők és az újságírók betiltása, eladósítása, erőszakos, fegyveres erőkkel elhurcolása, fogdákba és a tőkés kizsákmányoló terrorista réteg lakájbíróságai általi bebörtönöztetése.

Magyarország felvásárlóinak módszereit és erkölcseit, akik hazánkat gyarmatosították, az 1968-as, általános iskolásoknak írt történelemkönyv a legrohadtabb, legsötétebb imperialista gyarmatosító és kizsákmányoló, élősködő, a nép nyomorából dőzsölő tőkés kapitalista osztályként jellemzi és festi le.
 
Az 1968-as, általános iskolás tankönyv ábrájából is azt láthatjuk, hogy az 50 évvel későbbi, 2014-es Magyarországunk a kapitalista társadalmak legkizsákmányoltabb állama: azaz már csupán gyarmat.
 
Az 1968-as tankönyvben - mint a mai Magyarországon - egy a nagytőkések által kilakoltatott munkáscsaládról készült fotó.
 
És 50 évvel később: Molnár F. Árpád újságírót - a nagytőkéseket mindenben gátlástalanul kiszolgáló közpénzes fegyveres erők - erőszakkal elhurcolják, miután azzal szembesültek, hogy egy kilakoltatásról tudósít. A kilakoltatott egy idős, beteg asszony, Almási Mária volt, akit a néppénzen gazdag, parazita és vérszívó kormányerők 68 ezer Ft-os köztartozásért dobtak utcára, a kapitalista oligarcha miniszterelnök dúsgazdag polgármestere parancsára! Az idős asszony azt követően az utcán élt. A legsötétebb imperialista idők ezek, immáron színes felvételekkel, gyakran élő, egyenes adásban!
 
A következő lejátszón is látható és hallható, 9 perces filmben Molnár F. Árpád, a HírAréna főszerkesztője:
 
Előadó: Molnár F. Árpád (ÉLI)
Operatőr: Kovács Adrienn Nikoletta
Executive Producer: Emma Paradigma
 
 

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda