2020. 07. 12., Vasárnap
Dalma,Izabella névnapja

Google kémbotrányok és betiltó maffializmus Magyarországon és a világ összes országa ellen

Google kémbotrányok és betiltó maffializmus Magyarországon és a világ összes országa ellen
2020-03-03

A megdöbbentő tartalmú leleplező levél, amely a Google magyarországi igazgatójának lett címezve, és párhuzamosan elküldésre került a magyar Alkotmányvédelmi Hivatal (titkosszolgálat) részére, majd más helyekre, 2020. 02. 20-án lett elpostázva, és olyan bűnügyi és emberjogi áttekintést is ad a Google és a YouTube tűrhetetlen hatalomgyakorlásáról és az egész világ elleni köztörvényes visszaéléseiről, amire magyar nyelven talán nem is volt eddig példa sehol.

Tisztelt Bíró Pál, a magyarországi Google-YouTube igazgatója!
 
 
Tájékoztatom, hogy ezen levelemet egyúttal továbbítom a magyar titkosszolgálatok közül az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, majd más címekre és diplomáciáknak is, mivel a Google-YouTube működése perdöntően súlyosan sérti alighanem a világ összes országa nemzetbiztonsági érdekeit és törvényeit, és feltehetően nincs olyan ország a Föld bolygón, ahol ezen multinacionális kémszervezetek legálisan létezhetnek, amilyen a Google-YouTube. Azaz a törvények értelmében az adott országokban a működésük is tiltott, tehát pl. a YouTube Inc. egészét, annak elérhetőségeivel együtt be kell tiltani, mert ez a törvény, alighanem a világon mindenütt.
 
Mi már évek óta foglalkozunk a YouTube rendkívül súlyos visszaéléseivel, már az előttől, hogy a YouTube-ot felvásárolta a Google, ezzel még nagyobb nemzetbiztonsági bűnügyi káoszt teremtve a világ minden országa és nemzete ellen.
 
Az elmúlt időszakban a Google-YouTube pedofil videóra hivatkozva, minden eddigi hírforrás szerint hamis vádakkal betiltotta a magyar kormány oldalán álló közismert média, a Pesti Srácok összes videóját, fél évtized teljes munkásságát, beleértve az emberjogi témájú videók összesét is. Ugyanakkor az amerikai multi elkobozta és azóta is sajátjaként kezeli és rendelkezik a Pesti Srácok nevű magyarországi média összes videójával és teljes levelezésével. Ezt az eljárást európai országok súlyos börtönbüntetésekkel büntetik, és természetes velejárója lehet az ilyen úgynevezett "szolgáltatók" totális betiltásának és felszámolásának.
 
Annak ellenére, hogy mi radikális ellenzékiek vagyunk, a betiltást abszolút elfogadhatatlannak tartjuk nem csak morális szempontból, de az ENSZ tagállamai által aláírt Emberi Jogok Nyilatkozata több cikkelyét is sérti és meggyalázza az ilyesfajta betiltás. Túl ezen jóvátehetetlen diplomáciai merénylet és beavatkozás más országok belügyeibe.
 
Közben a jelenleg legnagyobb magyarországi ellenzéki párt elnökének, Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnöknek a teljes YouTube accountját is törölte a Google-YouTube. A Google-YouTube hamisan hivatkozott szerzői jogokra, és a Google-Youtube szokásos körültekintésével, a legminimálisabb feltételeknek sem megfelelve olyan hamis bejelentők alapján, mint "Sáskaarcú Cigány" és pl. "Köcsög Patrik". Ilyen trehány módon egyetlen más mikrovállalkozás, középvállalkozás és multinacionális nagyvállalat sem működik, amilyen trehány, hanyag, felületes és slendrián módon a Google-YouTube. Olyan szélsőségesen tróger a Google-YouTube törvényi alapossága és működése, hogy mindazon tevékenységi köröket civi8lizált országokban el sem láthatná, amiket jelenleg végez.
 
Közben a Google-YouTube nekem is írt, hamisan megvádolva szerzői jogok megsértésével, egy olyan videó tekintetében, amit én készítettem, egyedül állok a kamerák előtt, és Einstein relativitáselméletéről tartok előadást az idődilatáció vonatkozásában. A Google-YouTube bejelentése szerint a bejelentő Arpad Molnar. Azaz a Google-YouTube olyan bejelentést fogadott el, ami ráadásul az én nevemet használta (Árpád Molnár F.). És úgy, hogy a tetejében az egész csatornán és minden más keresőbe is beírva az én fotóim ezrei láthatók, azaz a bejelentés hitelességének ellenőrzése olyan egyszerű, amivel a leghitványabb cégek is pillanatok alatt boldogulnak. De a világ összes országa fölötti kizárólagos ellenőrzési és kémkedési jogkörre pályázó Google-YouTube a törvények betartására ennyire sem tart igényt.
 
A Google-YouTube közölte, hogy a fellebbezésemet elküldik a bejelentőnek. Ez ismét szigorúan tilos eljárás az Európai Unió összes országa teljes területén, ahol az adatvédelmi törvények apró adatvédelmi kiszolgáltatásokat is horribilis összegekkel büntetnek. A Google-YouTube ezzel magántitkokat osztott meg egy olyan hamis bejelentővel, aki bűnözőként, az én nevemben az én kizárólagos szellemi tulajdonomat a sajátjaként tüntette fel és kérte azt betiltani. Ennek az ismeretlen bűnözőnek a Google-YouTube elküldte azokat a privát adatokat, a lakcímemig bezárólag, amiket én kizárólag a Google-YouTube-bal akartam megosztani, hogy kilétemet igazoljam. A Google-YouTube bűnözőknek szolgáltatja a bűncselekmények áldozatait. Ez megengedhetetlen, és az európai adatvédelmi törvények értelmében ez önmagában is elegendő ok lehet a Google-YouTube betiltására, felszámolására, feldarabolására, elkobzására, és lecserélésére.
 
Közben tegnap és ma leveleket kaptam a Google-YouTube-tól 3 darab olyan videónk betiltásáról, annak tartalmára hivatkozva, amik privát videók, és azokat senki más nem láthatja, csak én. A videók saját készítésű, politikai és emberjogi tárgyú kisfilmek. Azok tartalmához a Google-YouTube-nak semmi köze, sőt, az azokba való betekintést a világ csaknem összes országában börtönnel követelik büntetni, az elkövető céget pedig jobbára hatósági úton felszámolják. Ugyancsak levelet kaptam a Google-YouTube-tól, hogy további videómat 18 éven felülieknek szóló korlátozás alá veszik; csakhogy az a videó is privát, magánvideó. És az is emberjogi tárgyú videó.
 
A Google-YouTube ezzel beismerte, hogy a világ összes országa összes lakosa, politikusa, vállalkozása és vállalkozója, állami alkalmazottja, színésze, sportolója, tudósa és kutatóintézete, rendőre, katonatisztje és katonája, haditechnológiai cége stb. privát videóit, magánvideóit és titkait egyesével megvizsgálja, különböző módszerekkel azok tartalmát megnézi és meghallgatja.
 
Ez azt jelenti, hogy a Google és a YouTube lebukott kémszervezetként működik a világ összes országa ellen, azaz a világ országainak nemzetbiztonsági törvényei értelmében azonnali hatállyal betiltandó, feldarabolandó, elkobzandó, lecserélendő illetve világszerte szervezett házkutatásokkal és letartóztatásokkal azonnal szankcionálandó.
 
A Google-YouTube imént említett bukott kémkedési gyakorlatáról értesíteni kell a világ összes országának kormányát és titkosszolgálatait, és az amerikai multi kémszervezetként működéséről az adott kormányoknak kell gondoskodni arról, hogy a Google és a YouTube totalitárius kémkedésének híre és bizonyítékai a világ összes lakosához eljussanak a bolygón, különösen mindazokhoz, akik bármely állam bármiféle olyan alkalmazásában állnak, ahol államtitkokkal, szolgálati titkokkal stb. egyáltalán kapcsolatba kerülhetnek. Ugyanakkor a világ bármely lakosa birtokába kerülhetnek titkos adatok és információk, ezért érthető, hogy a Google és a YouTube nem működhet a bolygón, mert tevékenysége közvetlen veszélyt jelent a világ összes országára, népére és nemzetére.
 
Sok más napi üggyel is folytatni kell: Az elmúlt időszakban és esztendőben a Google-YouTube sorozatosan törölt olyan magyarországi videókat - a Google-YouTube trehányságukra és megbízhatatlanságukra jellemző módon gyűlöletkeltésre hivatkozva -, amikben a zsidóság elleni Holokausztról szó esett. Ezen törölt videók mindegyike a zsidóság oldalán állt a népirtással szemben. Olyan videók is törlésre kerültek, amelyekben a Holokausztról megemlékező színházi előadások kerültek bemutatásra vagy a darab rendezőjével készültek riportok. Mindezeket gyűlöletkeltésre hivatkozva semmisítette meg a Google-YouTube.
 
Ugyancsak gyűlöletkeltésre hivatkozva tömegesen töröltek olyan magyar videókat, amik csupán említeni merték Mark Phillips nevét, aki az amerikai titkosszolgálatok MK-Ultra projectjéről és más, általa ismertetett illegális emberprogramozásokról beszámoltak, vagy beszéltek az amerikai elmeprogramozásokban a II. Világháború után, az USÁ-ban alkalmazott náci tisztek és náci orvosok szerepéről, vagy pedig csupán megemlítették Werner Von Braun, a Saturn 5 Holdrakéta kifejlesztőjének nevét, azzal az egyszerű történelmi közléssel, hogy Werner Von Braun a náci Németország legfőbb rakétafejlesztője volt, aztán vitték az USÁ-ba és tették meg a rakétaprogram fejévé.
 
A Google-YouTube számos napi botrányai közül való a 2000-es évek legtöbb utcai tüntetését filmes formában dokumentáló és publikáló Kiss Endre Farkas esete is, akit olyan elmebeteg nevű felhasználók jelentettek be hamis vádakkal, szerzői jogokra hivatkozva, mint pl. "Kancsal cigány, az utca királya, ex-pornósztár". A Google-YouTube legszélsőségesebb trehányságára és törvénytelenségére jellemző módon Kiss Endre Farkas összes csatornáját és videóját betiltották, és elzárták a lehetőséget attól, hogy a saját leveleihez hozzáférjen. A szerzői jogokra hivatkozva betiltott felvételekről közben az "egész ország" tudja, hogy Kiss Endre Farkas készítette azokat és ő látható rajtuk, továbbá teljes egészében az ő tulajdonát képezik.
 
Az egyik vezető magyarországi bűnüldöző szerv, a Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) kiberbűnözés elleni osztályt hozott létre. Fontosnak tartjuk, hogy ez a szerv, az NNI is indítson nyomozást az okirathamisítások és szerzői jogbitorlások stb. ügyében.
 
Még sokkal fontosabb, hogy a magyar - és egyébként a világ összes - nemzetbiztonsági szolgálatok olyan szakosztályokat és operatív egységeket és törzseket hozzanak létre, amik egyrészt begyűjtik a Google és a YouTube által elkövetett szervezett bűntettek adatait és bizonyítékait, másrészt terveket és ajánlásokat készítenek el a kormányok és mások számára, hogyan kerüljön végleges betiltásra, elkobzásra és lecserélésre a Google és a YouTube olyan szolgáltatókra, amik megfelelnek a törvényi és civilizációs minimumoknak, nem pedig magánkézben működő terrorista és kémszervezetek, amik látványos megvetéssel és gyűlölettel kezelik az egész Emberiséget, annak összes törvényeivel és emberi jogaival együtt.
 
Fontosnak tartjuk, hogy különböző helyekre mi is adatokat, bizonyítékokat és nemzetbiztonsági jelentéseket eszközöljünk a Google-YouTube egész világ elleni terrorista, kémkedési és másféle bűnszervezeti maffia-bűntettei, valamint általában véve a Google és a YouTube totális betiltására, felszámolására, lefoglalására, elkobzására és lecserélésére.
 
Szorgalmazzuk továbbá, hogy a Google és a YouTube világ összes országa elleni nyílt kémtevékenységei és milliónyi köztörvényes bűntettei miatt vigyék a Google és a YouTube bűntetteit és minden más visszaéléseit az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) elé, ezen multik feldarabolását illetve végleges betiltását és lecserélését célzandó, ami ki kell terjedjen a Föld bolygó egész területére.
 
A Google-YouTube egész világ ellen elkövetett szervezett bűntetteinek egy része ismert a világsajtón keresztül, hogyan manipulálják a találatokat, hogyan teszik tönkre köztörvényes módon azokat a cégeket, amikről úgy vélik, problémát jelenthetnek a Google totális hatalmi és anyagi terjeszkedésére.
 
A Google-YouTube egyik legutóbbi - számos ország törvényei értelmében terrorizmusnak minősülő és ekként üldözendő - bűncselekménye, hogy miután Törökország pénzbírságra ítélte a Google-YouTube-ot, a Google-YouTube válaszul a terrorizmus eszközéhez nyúlt, és magánvállalkozásként azzal igyekezett megbüntetni egy egész országot és annak népét, hogy betiltotta náluk az Android használatát.
 
Mivel a Google-YouTube e téren is a legsúlyosabb bűncselekményeket, szervezetten és a Google-YouTube vezetőinek megbízására követte el, ezért a Google és a YouTube ügyét az Egyesült Nemzetek Szervezete és más nemzetközi emberjogi és világpolitikai fórumok elé kell vinni, és a világ országainak egységes fellépésével a világ összes országának választásait és szervezetten manipuláló kémszervezetet betiltani illetve elkobozni, feldarabolni és más szolgáltatókat létesíteni.
 
Olyanokat, amiket minden állampolgár, a saját országában bíróság elé tud állítani és a világ népei az őket ért sérelmek során a kártérítéseket bírósági úton tudják érvényesíteni.
 
Üdvözlettel Molnár F. Árpád,
a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztője,
a HírAréna Online főszerkesztője,
a Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület elnök

 

 

 

 

---

Médiáinkon kívül a Jogvédő Egyesületünket is keresheti, ha segítségre vagy védelemre szorul: Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület. Telefon: +36/30/919-6386.

Aki bajban van, információi vannak vagy segítségre szorul, vagy Ő segítene nekünk bármiben: Tel.: +36/30/919-6386.

Ha Ön haragszik a (volt) munkahelyére, vagy ha rendőr, katona vagy hírszerző (volt) stb., várjuk jelentkezését együttműködésre: Telefon: +36/30/919-6386.

Hírháttér Multimédia: http://echelon8.org
HírAréna Online: http://hirarena.com
Tel.: +36/30/919-6386

Csillag Ösvény Jósda