2019. 10. 21., Hétfő
Orsolya névnapja

Fősodrat medrei: pofátlanság, névtelenség, piszkoskodás

Fősodrat medrei: pofátlanság, névtelenség, piszkoskodás
2019-01-20

A nagy visszhangot kapott per legutóbbi tárgyalási napján, annak kb. negyedénél, a hallgatóságban helyet foglaló, zavaróan telefonáló újságíró bírói felszólításra végleg elhagyta a tárgyalót. Hihetetlen, de ezután a „Tiszta tartalom” szlogennel reklámozott portálukon névtelenül tudósítást írt „Döbbenetes fordulatok a gyermekük megölésével vádolt oltásellenes házaspár perében” címmel. A sajtóorgánumot csak ő képviselte, ahogy azt megtudhattuk a tárgyalás kezdetén feltett bírói kérdésre (mint kötelező eljárásbéli elemre) adott válaszából. Cikkében szenzációhajhász módon és a valóságtól látványosan elrugaszkodva hangsúlyozta a szokásos gyűlöletkeltő sablonokat; oltásellenességet, fényevő szektát, halálra éheztetést. Még ennél is tovább ment, amikor teljes nevén nevezte az ahhoz hozzá nem járuló tanúként meghallgatott mesterfokú szülésznőt, akinek vallomásáról elferdítve számolt be, a tanú közismert férjét is alaposan lejáratva. Ugyancsak kiírta teljes nevét a kórházban elhunyt kisbaba házi gyermekorvosának, akinek vallomását meghamisítva tálalta olvasóinak. Cikkét forrásként használta több olyan tárgyaláson jelen sem lévő hírcsatorna, ahol a hitelesség nem szempont.

Míg a jogaikban sértett tanúk megtehetik, hogy sajtóperben vegyenek elégtételt, a szintén lejáratott vádlottak ügyvédjei közleményt adtak ki, ami azonban a sárdobáló felületeken jellemző módon a mai napig sem jelent meg. Alábbiakban közöljük a kiegyensúlyozott tájékoztatást szabotáló hírportálok által elhallgatott nyilatkozatot.

 

Bevezetés, képek, videó: Nagy Sándor (Naleksz)

A védők közleménye:

 

L. Csaba és L. Ada védőiként – a 2019. január 4. napján tartott bírósági tárgyalás eseményei kapcsán megjelent sajtócikkek alapján – az alábbi

közleményt

tesszük közzé:

 

A szülők kisbabájukat 6 esztendővel ezelőtt, 8 napos kórházi kezelés után veszítették el, gyermeküket azonban meggyászolni a mai napig nem tudták a róluk megjelenő, az objektivitást minden tekintetben nélkülöző, sok esetben minősíthetetlen, sőt, ki kell mondani: embertelen hangvételű cikkek, és közösségi oldalon zajló gyűlöletkampány miatt. Sajnos eddig – a Híraréna kivételével – egyetlen médium sem vette a fáradtságot arra, hogy valamennyi tárgyaláson jelen legyen, vagy a felmerült kérdéseiket feltegyék úgy, hogy a teljes történetet meg akarják ismerni.

A legutóbb – a 24.hu cikke alapján ismételten fellángoló, finoman szólva – rosszindulatú megjegyzések miatt szükségesnek tartunk néhány tényt rögzíteni a teljesség igénye nélkül:

1. A 24. hu munkatársát a bíró a január 4-i tárgyalásról – már annak majdhogynem kezdetén – viselkedésére tekintettel a tárgyalóteremből kiküldte, és megkérte, hogy oda ne is térjen vissza. Erre tekintettel értesüléseit nem tartjuk objektívnek.

 

  

 

2. Az eljárás alatt fel sem merült, hogy a kisbaba születésénél közreműködő mesterszülésznő és cége akár szakmai, akár jogi szabályt sértett volna. Ugyancsak nem merült fel a gyermek háziorvosának szakmai felelőssége sem. A vádhatóság maga rögzítette a vádiratban, hogy a doktornő mely időpontban milyen ellátásban részesítette a kisfiút, hogy 2012. december 4. napján tőle megkapta az ajánlott K vitamint. A doktornő egyebekben korábban, a nyomozati szakban is ezt állította a bírósági meghallgatásával egyező módon. Nem vetődött fel az sem, hogy a NEAK (akkor OEP) felé a bejelentési kötelezettségének nem a jogszabályok szerint tett volna eleget. A NEAK ezt igazoló nyilatkozata a bírósági iratok között fellelhető.

3. A háziorvosi ellátást követően a szülői mulasztás fel sem merülhet, hiszen a következő adag vitamin beadása január 4-én lett volna esedékes, azonban január 1-én gyermekük már kórházba került hányás miatti kiszáradással.

4. Az eljárás során a családot ismerő összes tanú kérdés nélkül nyilatkozott arról, hogy a szülők a most 8 és 5 éves kisgyermekeiket a legnagyobb szeretetben, a legnagyobb gondossággal nevelik. Mindent biztosítanak számukra a megfelelő testi és szellemi fejlődésükhöz, ezt semmilyen hatóság sem vonta kétségbe, az oktatási intézményekkel kifejezetten harmonikus az egyébként köztiszteletben álló művészházaspár szülők együttműködése

5. A médiában megjelentekkel ellentétben a K-vitamin adagolására vonatkozóan csupán adagolási szakmai ajánlás van hatályban, melynek betartása orvosszakmai kérdés, s alkalmazásának szükségessége és indoka – hatásának ismertetése, elmaradása esetén annak következményeire való felhívás – az érintett szakemberek kötelezettsége. (A szülők 2010-ben Magyarországon, kórházban született, most kisiskolás gyermeke sem ott, sem az őt kezelő – már tanúként meghallgatott – egykori házi gyermekorvosától nem kapott K vitamint, illetőleg annak szükségességére nem hívta fel a szülők figyelmét, még csak említést sem tett a létezéséről.) A további kérdéskörben – tekintettel arra, hogy az eljárás folyamatban van – nem kívánunk nyilatkozni. Mindezek mellett – noha a közlemény végén szerepel – de a legfontosabbnak az alábbiakat tartjuk:

A bírósági tárgyalás nyilvános. Örömmel vennénk, ha minél több objektív személy és médium kísérné figyelemmel az eljárásban részt vevő bíróság, vádhatóság és védelem kérdéseit, nyilatkozatait, állításait.

Biztosak vagyunk abban, hogy mindenkinek a célja – s egyben törvényben rögzített feladata – az igazság, a való tények felderítése, befolyástól mentes értékítélet alkotása. Határozottan elzárkózunk attól, hogy az ügy bármilyen egyéb színezetet kapjon. Az elhunyt kisbabának nem volt sem politikai pártállása, sem világnézete. S a per róla, sajnálatos módon az ő haláláról szól, melynek kapcsán a jogszabályok – esetleg annak hiánya – tények, történések, nem pedig az ezeket teljes mértékben nélkülöző vélemények, álláspontok megjelenésének lenne helye.

Nyomatékosan kérünk mindenkit az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartására, és az előítéletességből fakadó szubjektív, európai, keresztényi kultúrkörhöz méltatlan vélemények mellőzésére.

 

Dr. Sebesi Csaba és Dr. Várdai Viktória Jáde védők

 

A tárgyalás 2019. február 26-án és 28-án egyaránt 9:00-kor folytatódik.

Helyszín: Budapest Környéki Törvényszék

Budapest, Thököly út 97-101

 

 

Ajánlás:

PER, EGY A TÍZMILLIÓBÓL

Csillag Ösvény Jósda