2023. 09. 25., Hétfő
Eufrozina,Kende névnapja

Forduljon el, aki nem akar ilyen mocskot látni! - szólt Szaniszló és megmutatta a Charlie Hebdo-t

Forduljon el, aki nem akar ilyen mocskot látni! - szólt Szaniszló és megmutatta a Charlie Hebdo-t
2015-02-15
Oly alapvető Törvény, hogy a Jézus Krisztus 4 Evangéliumából 3 Deklarálja: ez a bűn az, csak ez(!), ami soha nem bocsáttatik meg! Mit tehetnénk hozzá? Hogy baszná meg a Nagy Szajha, azaz Merkel a jó kurva anyját, és a vele felvonult Orbán Viktor Orbán Ráhelt, azt a büdös kurva lányát! Amiképpen korábbi cikkemben én is elmondtam: azokért, amiket a Charlie Hebdo elkövetett, nem kell ahhoz muszlim, hanem elég egy-egy haragra gerjedt keresztyén, hogy megszegve az Isten törvényeit, besétáljon pl. Angela Merkel miatt a német törvényhozásba és szétlője a nép által eltartott provokátor, dúsgazdag állami himpelléreket.

Cikk: Molnár F. Árpád
 
Nem! Nem trágár szavakkal operálok, csupán érzékelem azt a moslékot és kötelező terrort, amit az imperialista, nép pénzén eltartott dúsgazdag, nevükben népképviselők ránk erőltettek a Sátán és antikrisztusai kötelező imádatával, akik elleni kritikát még karikatúra formájában is azonnal megtiltották és szervezett üldözés alá vették Franciaországtól az Istenkáromlásban és a Szent Lélek káromlásában, a keresztények mocskolásában is hivalkodóan moslék Facebook-ig!

Lássuk akkor keresztényként ezt a Jelenések Könyvében Megprófétáltak szerint is pénzügyi haszonelvűséggel működő titokzatos Nagy Babiloni Szajha disznóólat, az Istenkáromlók kereskedelmi, haszonelvű állami fertőjét, ahol a Charlie Hebdo-ért Angela Merkel Párizsban franciázgatott Orbán Viktor társaságában, aztán Magyarországra térve, bocsánatot nem kérve a keresztényektől azért sem, mert a II. Világháború idején kiirtottak fajtánkból, a keresztényekből sok-sok milliót, folytatta Orbán Viktor oldalán, felértékelve az Európai Unió legfőbb diktátorát, majd a magyarországi zsidók, a gazdagok előtt esdekelve kegyelemért. Ismét kirekesztve minden keresztényt.

Szaniszló Ferenc az Echo TV "Világ-Panoráma" című műsorában a Charlie Hebdo címlapját egyebek mellett a következő szavakkal vezette fel:

- Forduljon el, aki nem akar ilyen mocskot látni. Igyekszem finoman fogalmazni. A szennylap karikatúristája az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket ábrázolja, francia nyelven jelezve is. Jézus Krisztus az Atyát, a Szent Lélek pedig Jézus Krisztust... - Szaniszló, szavak helyett a torkát köszörüli, majd így folytatja: -, de nem folytatom, mert ilyen aljasság láttán bármely igazhívő keresztény nem várna a Teremtő igazságtételére, muszlim terroristákra. Ha volna még vér az igaz keresztények legrövidebb végtagjában.

Eztán így folytatja:
- Nyugaton ez a sajtószabadság. Az Európai Unióban ez a szabadságjog. Az aberrált euroatlanti vélemény, liberáltizmus. És a Szentháromság förtelmes gyalázói mellett tüntettek. Párizsba trombitálták a csatlós országok vezetőit. Akik összeterelve, elválasztva a tömegtől, rendőrök, katonák, titkos szolgák gyűrűjében, a boldogtalan római pápához hasonlóan kiálltak az ilyen sajtószabadság, förtelem mellett. Az sem tűnt fel a Párizsba zavart siserehadnak, hogy még az amerikai elnök is lemondta, igen átlátszó ürüggyel, a párizsi fellépést. Obama sem akart a szolgahaddal együtt menetelni, mások hitét, származását gyalázók förtelmes, undorító gyalázkodásáért.

Szaniszló Ferenc szerint "Obama emlékezett rá, hogyan bántak kenyai, muszlim, néger édesapjával és annak hit- és fajsorsosaival a világ legszabadabb, legliberálisabb államában, az Amerikai Egyesült Államokban."

Az Echo tv műsorvezetője, Szaniszló Ferenc így folytatta:

- A világot uraló, a kereszténységet gyalázó, tapodó, a muszlimokat sértegető, provokáló, globális háttérhatalomnak ez a mocsokság jelenti a sajtószabadságot. (...) Íme az aberrált liberalizmus és a liberált ballib, jobblib uralmának következménye. Ők bezzeg gyalázhatnak más népeket, más vallásokat, persze, gondosan ügyelve, megválogatva, kit lehet és kit nem. Ők gúnyt űzhetnek a Jó Istenből, szélsőségesnek, antiszemitának, nácinak, fasisztának, fundamentalistának, rasszistának bélyegezhetik az egészséges lelkű, családközpontú embereket.

Szaniszló Ferenc Istenítéletről beszél. Mint azt elmondja:

- De amikor ez a mocskolódó banda egyszer csak szembe találja magát a Teremtővel és kénytelen számot adni tetteiről, kapkod fűhöz, fához. Mert attól, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól, úgy attól, hogy valaki tagadja a Mindenható Létét, nem féli Istent, attól a teremtő még Létezik. És Jutalmaz és Büntet. És nincs súlyosabb büntetés, mint ami nem innen, lentről magyarázható módon jön. Hanem egészen máshonnan! Amellyel nem tud mit kezdeni, globális pénzhatalom és kiszolgáló médiája, titkos szolga hada és hadereje.

A Jézus Krisztus négy Evangéliumából három Deklarálja ugyanazt, mint a Megbocsáthatatlan Bűnt, amely egyedül nem bocsáttatik meg soha! Maga a Bűn is akkora, ami miatt négy Evangéliumból három is Deklarálja!

Máté Evangéliuma 12:31-32.; Jézus Szavai:
- Azt mondom azért nektek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek! Még aki az ember Fia [a Jézus Krisztus - a szerk.] ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik!

Márk Evangéliuma 3:28-29.; Jézus Szavai:
- Bizony mondom nektek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromolnak; de aki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó!

Lukács Evangéliuma 12:8-10.; Jézus Szavai:
- Mondom pedig nektek: Aki vallást tesz Rólam az emberek előtt, az ember Fia [Jézus - a szerk.] is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad Engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt. És ha valaki valamit mond az ember Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak, aki a Szent Lélek ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik!

Mit tesznek az istentelenek és miért: Erről is sokat beszélnek az Újszövetségben:

Péter II. Levele, 2:12.:
- De ezek, mint oktalan természeti állatok, amelyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, amiket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni... (...).

Júdás Levele 1:10.:
- Ezek pedig azokat káromolják, amiket nem tudnak; amiket pedig természetükből fakadóan tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak.

Jelenések Könyve 2:9.; Jézus Mondja:
- Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azok káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.

De érdemes még Isteni Törvénykezést idézni. A Charlie Hebdo után a franciaországi, hétköznapi civilek elleni politikai üldözések kapcsán írt egyik cikkemben pl. a következőkre emlékeztettem:

"Lukács - aki orvos volt és úgy nyomozott a Jézus Krisztus után, mint jelenkorunk oknyomozó újságírói - a következőket jegyezte le: azt mondta a Jézus Krisztus:

"Mondta a tanítványoknak:
- Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek (botrányok ne legyenek); de jaj annak, aki által esnek! Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába és ha a tengerbe vettetik, semhogy egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson!"

(Lukács 17: 1-2.)

A botránkozás eredetileg botrányt, botránykeltést is jelent.

Máté evangélistán keresztül a próféciaként is regnáló eset így került dokumentálásra:

"- Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik Bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék!
Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botrányok legyenek; de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik!
Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól! Jobb neked az életre sántán vagy nyomorékként bemenned, minthogy két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre! És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt és vesd el magadtól! Jobb neked egy szemmel bemenned az életre, hogynem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére!"

(Máté 18: 6-9.)"
 

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda