2021. 01. 28., Csütörtök
Karola,Károly névnapja

Földrengéseket és vulkánkitöréseket okozhatunk - mondta az USA védelmi minisztere

Földrengéseket és vulkánkitöréseket okozhatunk - mondta az USA védelmi minisztere
2014-04-15
Elektromágneses hullámokat használhatunk geofizikai események előidézésére, mint pl. földrengés, éghajlat megváltoztatása, vulkánkitörések és hasonlók okozására - jelentette ki az USA védelmi minisztere. Dr. Agnew pedig így fogalmazott: Mi okoztuk a földrengést. A HAARP-ról pl. köztudott, hogy az ionoszféra besugárzásával keltünk földfelszíni és föld alatti hatásokat, az emberprogramozástól a földrengésekig. A NASA Palo Alto-ban működő kutatóközpontja egyik 2001-es kutatása után napvilágra hozta, hogy miután 100-nál több 5-ös és annál nagyobb erejű földrengést megvizsgáltak, azt találták, hogy a földrengések csaknem összese akkor következett be, miután az ionoszférában elektromágneses zavarok történtek! Ez pedig a HAARP és más elektromágneses fegyverek felségterülete! Olyan fegyvereké, amik jelentős részét a világ legmodernebb szoftvereivel irányítjuk, azaz a precizitás olyan kimagasló, amit egy hétköznapi ember elképzelni sem mer!

Bill Clinton, a legnagyobb elnök

Bill Clinton lehet akár minden idők legfontosabb amerikai elnöke. Utódai a nyomába sem léphettek. William Jefferson "Bill" Clinton hozta létre a magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának napjára, 1995. március 15-ére azt az elnöki bizottságot, amelyen nem kevesebb, mint félszáz Echelon-tanú számolt be nyilvánosan arról, hogy a CIA milyen elmeprogramozásokat hajtott végre rajtuk, 1995-höz képest is évtizedekkel korábban! Az Elnöki Bizottság megalakítását Valerie B. Wolf, a Zsidó Nők Nemzeti Tanácsának elnöke szervezte meg, főleg amerikai és kanadai Echelon-tanúkkal. Az Elnöki Bizottságon készült dokumentumfilm-felvételeket elsőként és azóta is kizárólag a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA publikálta, számos dokumentumfilmjében bemutatva. Az a HÍRHÁTTÉR, amely Előre Bejelentve lett minden magyarok Legüldözöttebb és Legbetiltottabb médiája, egyúttal a Legeltitkoltabb is.

Ugyancsak Bill Clinton nevéhez fűződik az amerikai egészségügy modern reformja. Miután az USA vezetői folytatólagosan szervezték az USA lakosságának és a világ népeinek a májgyulladás és az AIDS halálos vírusával - vérkészítmények útján - végrehajtott szándékos megfertőzését, Bill Clinton volt az, aki megreformálta az amerikai egészségügyet, a bukás szélére sodorva a fertőzött vérkészítményekből extrém módon meggazdagodott, nevükben gyógyszergyártó óriáscégeket, és Elnöki Bizottságot hozott létre a túlélő és még életben maradt áldozatokból, amelynek egyik fő hangadója Donna Edna Shalala lett, Bill Clinton elnök egészségügy-miniszter asszonya. Donna Shalala az USA 18. egészségügy-minisztere volt és Bill Clintonnal együtt kitöltötte a teljes 8 esztendőt. A HÍRHÁTTÉR cikke a témában a következő címen kereshető: "2012-04-12. Super 8: Élet és Halál - A Hemophilia és az AIDS állami Holocaustja; A Predesztinált népirtás".

Bill Clinton 1993. január 20-tól 2001. január 20-ig volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

William Cohen, az USA 20. védelmi minisztere is az Isten részéről kivételezett Bill Clinton amerikai elnök alatt tevékenykedett, így nem meglepő az az evidens felvilágosultság, ami Clinton elnök védelmi miniszterét is jellemezte. A védelmi miniszter William Cohen 1997. április 27-én (16 évvel ezelőtt!), a Georgia Egyetemen tartott előadásán például az alábbiakat nyilatkozta:
- Elektromágneses hullámokat használhatunk geofizikai események előidézésére, mint pl. földrengés, éghajlat megváltoztatása, vulkánkitörések és hasonlók okozására.
(Angolul: "Electromagnetic waves can be used to stimulate geophysical events such as earthquakes, climate change, volcanic eruptions and the like.")

Ugorjunk tovább.


Mi okoztuk a földrengést - jelentette be dr. Brooks Agnew

Dr. Brooks A. Agnew híres, népszerű és sokoldalú amerikai tudós. Pasadena-ban nőtt fel. 1973-ban belépett az amerikai légierőbe és osztályelsőként szerzett elektromérnöki diplomát. Elektromágneses és radartechnológiai tudósként ő volt minden idők publikus eredményeinek egyik legsikeresebb kőolaj- és földgáz-lelőhely feltárója. Technológiai fejlesztéseit azóta a híres Mars Express programba is adoptálták.

A PhD fokozatú tudós, Brooks Agnew az alábbiakban érintett időben egy vállalat megbízásából végzett gáz- és olajlelőhelyek utáni kutatást, mégpedig a HAARP-technológiában is alkalmazott ELF-hullámokkal. Az ELF az angol "extremly low frequency" rövidítése, ami magyarul "extrém alacsony frekvencia". A diszciplínát, amelynek módszerével, elektromágneses hullámokkal feltárták a föld mélyét, kőzet tomográfiának is nevezik. Ennek lényege, hogy a föld mélyébe irányuló különböző frekvenciájú besugárzások során az elektromágneses hullámok a kőzetben, kőolajban stb. elnyelődnek, majd azon nyomban egy olyan frekvencián sugárzódnak vissza, amely kizárólag arra a konkrét anyagfajtára jellemző. A kőzet tomográfia során besugárzott elektromágneses hullám a különböző rétegekben először elnyelődik, majd az atomokban keltett feszültségtől, amit okoztunk, más és más tartományokban verődik vissza, mindig olyan hangon szólalva meg, amilyen a besugárzott réteg anyaga. Más hangon énekel a kőolaj és más hangon a földgáz, a szén, az arany, a gyémánt és az ember stb.

Megér egy kis kitérőt: Ugyanis amikor élő vagy élettelen dolgot besugárzunk, akkor annak atomjaiban feszültséget okozunk. Az atomok külső elektronjai úgynevezett kvantumugrást hajtanak végre és nagyobb pályán kezdenek el - idézőjelben - keringeni. Minden élőlénynek és tárgynak megvan a robbanási, szétvetési frekvenciája is. Amikor megfelelő frekvencián sugárzunk be egy embert, akkor szívleállást, agyvérzést stb. okozunk, továbbá besugárzással kőzetek, víztározó gátak, iszaptározók, erőművek és atomerőművek, épületek, vulkánok és hegyek, valamint állatok és emberek molekuláinak kötéseit fokozatosan vagy - kívánság szerint - azonnal szétrázhatjuk; tehát atomjaira bonthatunk bárkit és bármit.

A fentiek alapján tehát nem csodálkozhatunk azon, amiről dr. Brooks Agnew beszámolt, hogy 100%-os eredményességgel tárták fel kőzet tomográfia útján a földgáz- és kőolaj-lelőhelyeket.

1987 tavaszán, az USÁ-ban, Oregon államban, a 20 ezer lakosú Roseburg városban folytattak olaj- és gáz-lelőhely feltárásokat. Brooks Agnew szavait idézzük:
 - Ahogy megkezdtük az energiasugárzást, a Richter-skála szerinti 4-es, 4 és feles amplitudójú földrengés pattant ki. (...) Bekapcsoljuk a műszert és lám, megmozdul a föld!

Brooks Agnew meg van győződve róla, hogy ők okozták a földrengést, de állítja, hogy nem szándékosan, hanem ez egyike ama "baleseteknek", amikor eredetileg nem az a cél, hogy földrengés legyen, hanem úgymond "véletlenül" okoznak földrengést.

Már ebből is végiggondolhatja minden kívülálló, miket művelnek a kormányok és a titkosszolgálatok, amikor a kifejezetten földrengésgyártásra kifejlesztett és egymásnak eladott eszközökkel operálnak! Természetes, hogy amióta az alprojecteknek is megvan a technológia - hozzávetőleg 80 éve -, azóta nem biztosíthatja magának senki sem azt a luxust, hogy csak úgy hagyja a földrengéseket, hadd mozduljon meg alattuk a talaj, amikor akar! Logikus, hogy ha magunkfajta keresztényeknek áll ilyen a rendelkezésére, akkor is mi döntjük el, mikor legyen földrengés, csak a világ kormányaival, titkosszolgálataival és pénzügyi, monetáris kasztjaival ellentétben érthető, hogy nem a saját anyagi gyarapodásunkat, hanem például az emberéletek védelmét preferáljuk.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy Brooks Agnew és munkatársai nem a HAARP-technológiát használták a földrengés előidézésekor! Azért is fontos ez a tény, mert azt kell megérteni: nem szükségesek látványos HAARP-antennák és ilyen antennaerdők ahhoz, hogy földrengést okozzunk! Földrengéseket egy hangárból éppen úgy előidézhetünk, ahogyan zöldségtermesztési intézetnek álcázott területek épületeiből, elhagyott, romos házakból, dzsipekből vagy légvédelmi bunkerekből!

Brooks Agnew-ék - ellentétben a HAARP-pal és más elektromágneses fegyverekkel - rendkívül csekély energiával okoztak földrengést. De akkor hogyan sikerült?

A válasz egyszerű: az Oregon államban fekvő 20 ezres lélekszámú Roseburg az USA nyugati partvidékén, a Csendes-óceán törésvonalainak közelében fekszik. Amikor a föld kéreglemezei egymásnak feszülnek, egymásra tolódnak, még sokáig nem okoznak földrengést, viszont az úgynevezett helyzeti energiájuk egyre növekszik. Az esetek többségében előbb-utóbb - 5 év múlva, 10 vagy 20 év múlva, vagy például 100 évvel később - bekövetkezne a földrengés, de az elektromágneses hullámokkal ennek dátumát bármikor előbbre hozhatjuk! Bármikor azonnal előidézhetjük! A besugárzott energia egyszerűen olyan rezgést (remegést, rázkódást) idéz elő az egymásnak feszülő kéreglemezekben, hogy azok elcsúsznak egymáson, ezzel azonnal előidézve a földrengést!

Ugyanezzel a technológiával a hatalmas földrengéseket is elháríthatjuk például akként, hogy sok apró földrengéssé változtatjuk. Lehet, hogy ezt sem írták le még sehol a Föld bolygón. Miről van szó?

Arról, hogy amikor a föld lemezei egymásnak ütköznek, idővel a helyzeti energiájuk általában egyre és egyre nagyobb lenne, de mi nem várjuk meg, hogy évtizedekig vagy évszázadokig halmozódjanak, hanem katasztrófa-elhárításként időről időre besugározzuk a talajt, hogy kipattanjon a földrengés. Képzeljük el, hogy egy nagyváros alatt törésvonal feszül, aminek helyzeti energiája évente 5 egységgel növekszik. Ez 60 év alatt 300 egységet jelentene, ami tömegpusztító földrengéshez vezetne! De ha ezt a feszültséget évente kisütjük, akkor olyan csekély földmozgásokat kapunk, amiket kizárólag műszerekkel lehet mérni!

Elhárítjuk a katasztrófákat, ahol akarjuk, és előidézzük, ahol akarjuk.

A világ államai, titkosszolgálatai és a Háttérhatalom persze nem keresztényként viselkedik. A sok katasztrófa-elhárítás helyett éppen az tűnik ki, hogy ahogyan szaporodnak az elektromágneses eszközök és a HAARP-projectek, annál többször vannak és annál nagyobbak a földrengések, annál több a belvíz, az árvíz, az aszály, annál nagyobbak és pusztítóbbak a viharok, annál több a hurrikán - melyek ráadásul egyre gyakrabban nagyon furcsán viselkednek és mozognak - stb.


A mesterséges katasztrófák szervezett világhálózatáról

Képzelje el a Kedves Olvasó, hogy titkosszolgálati, hadászati vezetőként mi mindent tenne - vegyük az egyszerűség kedvéért csak a földrengésgyártást - a földrengések előidézésére alkalmas fegyverekkel. Hogyan működik például az amerikai kormány vagy a CIA? Túl a hatalmi törekvéseken mi az, ami a politikusokat általában a leginkább motiválja?

Hát a pénz. A pénz és a pozíció. Hogy is megy ez?

A kapitalista világrendszer kormányai mindenhol ugyanúgy vannak felépítve: vannak a pénzügyi hatalmasságok és vannak a politikusok, a támogatott bábok. A bankárkaszt érintett családjai, konkrét monopoltőkések stb. megrendelik a titkosszolgálattól a földrengést, az aszályt, az árvizet, az erdőtüzeket stb., más alkalmakkor a titkosszolgálat kapcsolattartója szól a nagytőkésnek, a multinacionális vállalati vezetőnek vagy igazgatósági tagnak, hogy ekkor és ekkortájt, itt és itt földrengés lesz vagy ködösítve csak annyit mond: itt és itt a hétvége előtt nagy katasztrófa lesz, a nagytőkés pedig szépen eladja a bukásra ítélt részvényeket, felvásárolja a győztesnek predesztinált részvényeket, a nyereségből pedig visszajuttat az amerikai kormány, a CIA, a Pentagon, a NATO, a KGB és az orosz maffia stb. számláira, valamint ígéretet tesz vagy garanciákat vállal arra, hogy jelentős vagy iszonyatos összegekkel támogatni fogja Barack Obama elnököt vagy Vlagyimir Putyin valamelyik arab terrorista politikusát a következő választásokkor.


100 nagyobb földrengésből csaknem 100-at ionoszféra-zavarok előztek meg!

Kalifornia államban, a San Franciscoi-öböl partján fekszik a 64 ezer lakosú, Magyarországon szokatlanul elhallgatott, több tekintetben rekordtartó Palo Alto. Kalifornia 18. kongresszusi kerületében, a neves Szilícium-völgyben fekvő városban olyan vállalatok központja található, amilyen a Hewlett-Packard, a Tesla Motors, a VMware, a Ning, az IDEO, a Wealthfront és a Palantir Technologies. Palo Alto olyan más high-tech vállalatoknak szolgált még inkubátorként, mint a Google, a Facebook, az Apple Inc., a Logitech, a PayPal, az Intuit, a Sun Microsystems és a Pinterest.

Itt, Palo Alto-ban működik az a NASA kutatóközpont is, amely egy 2001-es kutatása során napvilágra hozta, hogy miután 100-nál több 5-ös és annál nagyobb erejű földrengést megvizsgáltak, azt találták, hogy a földrengések csaknem összese akkor következett be, miután az ionoszférában elektromágneses zavarok történtek!

Hogy mit jelent ez? Azt, Tisztelt Látogató, hogy a 100-nál több földrengés kapcsán egyértelműen kiderül, hogy azok csaknem mindegyike mesterségesen, a légkör besugárzásával keltett földrengés volt!

Mert megvan a technológiánk a földrengések gyártására, előidézésére, ezért természetes, hogy mi idézzük elő a földrengéseket!

A Biblia nevet kapott Ókori Történelmi Dokumentumgyűjtemény - a Jézus Krisztus Által Kijelentve - Deklarálja, hogy az utolsó időkben megszaporodnak a katasztrófák, a földrengések, az aszályok és az árvizek, színre lép a titokzatos Nagy Babilon, amely egy világméretű kereskedelmi rendszert működtet, amely homlokra sütött pecsétjével elmeuralom alá hajtja az egész bolygót és annak minden népét, nemzetét, rasszát, faját és nyelvét, és aztán jön el a vég! Erre következik a Világrendszer igazi összeomlása, amelyre rá a sokak által várt földönkívüliek eljövetele, akik egyébként nem földönkívülieknek, hanem kezdettől angyaloknak nevezték magukat. Vezetőjüket pedig ők maguk nevezték az Istennek, a Teremtőnek, a Mindenség Atyjának és Urának, Aki a Jézus Krisztus Által - Aki nem csak Személy, hanem az Ige - Teremtette a látható világot és minden benne valókat.
 
 
 
(Egy korábbi, a Hírháttéren megjelent Molnár F. Árpád-cikk rövidebben.)
 
(Életrajz: Molnár F. Árpád katonai családba született, az ország legjelentősebb repülőbázisa katonai lakótelepén, a laktanyától pár méterre. Édesapja katona volt, anyja a bíróságon dolgozott, ahol halálperek tárgyalásánál volt bizalmi, aztán a II. Katonai Kórház Ideg-elme osztályán került katonai és állami bizalmi munkakörbe. Molnár sok időt töltött anyja mellett a kórházban, anyja oldalán olvasta az állami és katonai aktákat, a felső tízezer között nőtt fel és gyakran velük is járt nyaralni. Kiskorától látta, hogyan nyilvánítja az állam elmebeteggé és tünteti el a politikailag nem kívánatossá nyilvánított személyeket.
Molnár F. Árpád felnőttként a bűnüldözésben dolgozott a rendőrséggel és a titkosszolgálatokkal, amíg az állami bűnözés miatt velük megromlott a viszonya. Politikai üldözések kezdődtek, amik hatására állami olajügyek és állami robbantásos merényletek után kezdett nyomozni, jelentős sikerrel, túl ezen nemzetközi kapcsolatokra tett szert és bejárta a fél világot. Országok vonatkozásában a legszorosabb kapcsolatai valószínűleg a Bush-kormányzattal, Szaddam Husszeinnel és Silvio Berlusconival voltak.
Amikor 2007-ben visszatért Magyarországra, már másfél éve körözték államtitoksértés bűntette címén, de csak rövid időt töltött fogságban, ahol nem volt hajlandó tanúskodni.
Szabadulása után nem sokkal ő lett minden magyarok első Echelon-, elmeprogramozói- és HAARP-filmjeinek rendezője. Rengeteg, az elmeprogramozással kapcsolatba került magyar és külföldi vette fel vele a kapcsolatot, köztük világhírű Echelon-tanúk is. A HAARP tanácsadói és építői közül is megkeresték többen, ezen belül pl. az Egyesült Államokból és Skandináviából.
Molnár F. Árpádot már régtől fogva számos furcsa és kultikus haláleset, egy idő után pedig általa előre bejelentett katasztrófák vették körül. Minden ismertnél pontosabb és azóta bekövetkezett előre jelzéseket fogalmazott meg Magyarország történelme vonatkozásában is.)

Csillag Ösvény Jósda