2022. 10. 02., Vasárnap
Petra névnapja

Fel(csút)ház, vagy az Egyház fele?

Fel(csút)ház, vagy az Egyház fele?
2016-04-24
Felház néven indult egy új vallásos projekt, mely azt állítja magáról, hogy az Isten áldása van rajta, bár a hazai viszonyokból kiindulva egyelőre inkább csupán Orbán Viktor áldását sejti. Nem gondolnám ugyanis, hogy földi atyja hozzájárulása nélkül bármelyik Orbán gyermek egy hajaszálat is meggörbíthetne az országos publikum előtt, kivéve, csak ha tényleg az Isten is úgy akarná.

Domján Tibor, Budapest
 
 

Mielőtt a FideszKDNP ájtatos nyugdíjasai átkozódni kezdenének, szerintem, Isten szeretetére és imára ösztönözni napjaink fiatalságát mindenképpen derék és dicsérendő cselekedet, azonban igaz a régi (bár nem dakota) közmondás is, miszerint: nem esik messze az alma a fájától, a Biblia pedig éppen arra tanít, hogy a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Namármost, Orbán egy rosszul ítélt jó fa volna? Gáspár pedig annak jó gyümölcse, netán a mustármag?

Semmiképpen nem ítélkezni szeretnék - hisz nics abban semmi különös, hogy Gáspár kiment egy kicsit Afrikába focizni, majd rátalált az Úr, és ezért rögvest hazajött egyházat alapítani, mert a Bibliában sokkal cifrább elhívásokkal találkozni -, csak elmélkedem, ugyanis két dolog miatt egészen biztonyosan kilóg a lóláb, hovatovább, inkább a pata.

Az egyik, hogy Orbán Viktor 2010-ben, történelmi lehetőséget, felhatalmazást és bizalmat kapott (mondjuk, tőlem éppen nem) az ország felvirágoztatására, volt hozzá pénz, paripa, fegyver, ennek ellenére éppen az ellenkezőjét teszi. Persze nem gondolom, hogy minden egyes mozdulatával, meg azt sem, hogy mindent önként és dalolva, de amikor nagyritkán jó irányba mozdul, akkor még azt a keveset is tönkreteszi, hiszen elsődlegesen (másodlagosan is) bizniszel, harácsol, gátlástalanul, mohón, a saját és strómanjai zsebébe, de legfőképpen a nemzet kárára. Ebből vonom le a következtetést, hogy jó fának ez már finoman szólva is elég vacak.

A másik pedig, hogy a kis Felháziak első nyilvános szereplése után azonnal támadásba lendült az úgynevezett történelmi egyházak utáni legnagyobb bizniszegyház, a Németh Sándor vezette  Hit Gyülekezete, ami nem is csoda, hiszen az államilag elismert egyházaknak folyósított milliárdos büdzsé után, a legnagyobb lóvé hosszútávon (tekintettel a világvége közeledtére is) a fiatalság hitéletének és pénztárcájának pásztorlásában rejlik, és kinek hiányzik (Németh Sándornak biztosan nem) egy új, nem feltétlenül Izrael körüli geostacionárius pályán keringő, azonban éppen a már jól bejáratott Hitgyülis PR/marketing szisztémával operáló, a felfutás után akár egyeduralkodóvá is (persze, szigorúan Isten akaratából) váltható, feneketlen közpénztemető hamispróféta offshore?
 
 
Végezetül, a reánk szállt áhitat és a milliós Körcsarnok bérletidíj összekalapozása után álljon itt néhány sor a Bibliából (Máté 24,5,24-28), hogy én is trendi legyek, from Jézus:
 
Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
Ímé eleve megmondottam néktek.
Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.
Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
Mert a hol a dög, oda gyűlnek a keselyűk. 
 

Csillag Ösvény Jósda