2023. 11. 30., Csütörtök
András,Andor névnapja

Évi 60 millióért anyátlanítaná a társadalmat a Bősz liberalizmus

Évi 60 millióért anyátlanítaná a társadalmat a Bősz liberalizmus
2018-05-20

Nemrég (ismét) egy igazi PC (angol kifejezés, a political correctness, politikailag korrekt, rövidítve PC) mentes filmet készített Molnár F. Árpád a Hírháttér és a HírAréna Online alapító főszerkesztője és Fodor Brigitta egyetemista, médiamunkatárs, Bősz Anett (liberális véleményterrorista) anyaforradalmáról, melyhez úgy éreztem érdemes volna hozzátenni néhány gondolatot. A PC mentesség, természetesen minden Hírháttér/Aréna anyag velejárója, sőt, ha lehet így fogalmazni, Magyarországon ez a két médiacsatorna képviseli a valódi PC mentességet, szemben az egyéb, valamelyik oldalra mindig erősen elhajló médiummal.

 

D.

A téma tehát Bősz Anett anyaforradalom címmel kikiáltott és az állítólag döglődő, valójában (mint szarban a gaz) továbbra is burjánzó és jelentős társadalmi felületeket elérő liberális csatornákon keresztül propagált újabb agymenése volt, miszerint az anyák számára sértő, ha anyának nevezik őket.

Nos, messziről indulok, kéretik kapaszkodni. Biztosan sokaknak megvan Ádám és Éva édenkertből való kiűzetésének előzménye, mikor az Úr Isten meghatározta az ügy három résztvevőjének büntetését, egyben elrendelését a jövőt illetően:

És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.

Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.

Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét. Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek.

Az egész elrendelést bemásoltam (de a témával kapcsolatban, most csak az első intéssel van dolgunk) és lehet tagadni, de mint elrendelés, a mai napig (az elmúlt évtizedek kivételével) pontosan ráillik minden Ádám/Éva leszármazottra és a földön élő többi emberre is. A nő szül, a férfi dolgozik. A kígyó pedig mardos, na de hogy?

Ha valaki azt gondolja, hogy kígyó alatt a Biblia a mai anakondák, siklók vagy kobrák népes fajának ősére gondol, akkor téved, továbbá akkor is, ha azt gondolja, hogy az összes ma élő ember ősszülője Ádám és Éva, de ez hosszabb történet, most nem is mennék bele. Azt viszont fontos tudni, hogy az édenkerti kígyó és Éva, az bizony két ellentétes előjelű, ám egyenlő tudással és hatalommal rendelkező asszonyi minőség, akik között (és azok magvai között) azóta tart a viszály, mióta az Úr Isten azt, mintegy büntetésül elrendelte.

Vallási fanatikuson kívül, soha senki nem tiltotta a nőknek a munkát, egy csomó dolgot persze igen, de a munkát semmiképpen, hiszen számos olyan munka volt az elmúlt évezredek során, amit főképp nők végeztek, a ház körül, a gazdaságban, stb., az élet érdekében elrendelt legfőbb feladatuk azonban mindig is a család megszervezése, összetartása és az utódok szülése és felnevelése volt.

 

Ugorhatunk akkor a közelmúlt vagy akár napjaink világába, ahol éppen azt a harcot figyelhetjük meg, az elmúlt évszázad történései alapján, hogy a kígyó magvai végre elérkezettnek látták az időt, hogy megtámadják az asszonyt, benne az anyát. De mivel a kígyó ravasz (A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala) és tisztában is van az asszony erejével, ezért hosszú időn keresztül nem az asszonyt, hanem annak környezetét és körülményeit támadta.

Először megszerezte a világ egésze fölötti gazdasági (és vele a politikai) hatalmat, amivel legfőképpen azt sikerült elérnie, hogy a világ nagyobb, fejletlenebb részében a megélhetés nem nevezhető jólétinek, a fejlettnek nevezett részében pedig egy (pl. férfi) keresetből a többség számára nem tartható fenn jólétinek nevezett megélhetés, tehát nem tartható fenn ily módon a család.

Egy precízen átgondolt, több frontos (és több évszázados) stratégia mentén az egész világon irtották és keverték a lakosságot fegyveres, gazdasági és ideológia háborúk segítségével, aminek látványos eredménye a mai, úgynevezett modern társadalom, egy a szakadék szélén tántorgó, cselekvő- és önvédelemre képtelen biomassza, ahová természetesen sietve igyekeznek felzárkóztatni a világ többi részét is.

Számos dologgal próbálkoztak már a világhatalom megszerzése érdekében, és szinte földrészenként más-más típusú ideológiai/gazdasági emberkísérletek zajlottak (ma is zajlanak) a legmegbízhatóbb (tehát leginkább átláthatatlan és legfőképpen leválthatatlan) uralkodási formát pedig elnevezték demokráciának. A csupán néhány évtizedes, úgynevezett demokratikus világrend, ha tetszik: az Új Világrend azonban nem tud mit kezdeni az emberiség több évezredes nemzet ideológiájával, ezért azt minden eszközzel igyekszik felszámolni, aminek viszont elengedhetetlen feltétele, hogy a nemzeteket alkotó részegységeket, a családok szerkezetét megbontsa, azok évezredes működési rendjét megváltoztassa, hogy azok kohéziós (összetartó) és társadalomépítő erejét a saját céljai érdekében tudja becsatornázni.

Miközben az előbb említett módszerekkel folyamatos tehát a nemzetekre és társadalmakra, benne pedig a családra, mint építőkövekre nehezedő gazdasági és általános ideológiai (ateista, elitista, nihilista,stb.) nyomás, álságos szervezetek egész hadseregei dolgoznak azon, hogy még jobban elkülönítsék egymástól és kijátsszák egymás ellen a család alkotóelemeit, a nők mindenek feletti karrier és egyéb jogaiért (pl. feminizmus), a férfiak pl. családi erőszaktevőként ill. szexuális ragadozóként való beállításán (pl. metoo) és végül a gyermek testi, szellemi és erkölcsi leépítésén (pl. genderfluid), hogy csak a leg"trendibb" példákat említsem, hivatkozva a szabadságjogokra, meg mindenféle liberális értékekre (amikről persze senki nem tudja megmondani, hogy mi fán teremnek?)

Bősz Anettnek  és követőinek, tehát már annak okán is kijárna a melegebb éghajlat, hogy elindította ezt az úgynevezett anyaforradalmat, amivel egészen egyszerűen az anya szó (és annak jelentéstartalma) ellen indítottak ideológiai háborút, bárhogy is csűrik csavarják, hiszen az anya (Magyarországon, egyelőre) nőt jelent, és azt, hogy gyermeke lesz vagy van, és persze azt is, hogy férfitől, amit ők (liberális véleményterroristák) nemes egyszerűséggel kirekesztésnek és megbélyegzésnek éreznek, gondolnak és hirdetnek.

Hogy azonban mennyi ereje van még a kígyóval ellentétes asszonynak, azt az is bizonyítja, hogy Bősz Anett, az MSZP/Párbeszéd megélhetési politikusaként való első ténykedéseként, most éppen azért robbantott frakciót és ezzel kasszát, mert egy választási háttéralkuként a nekik beígért évi 60 millió forintot, tehát négy év alatt majd negyed milliárd forint közpénzt, nem tudnak rajta keresztül ellopni a liberálisok, bizonyára (vagy többek között) épp az anyák forradalmára, tehát már a párbeszédes paktumszocialisták sem képviselik megfelelő módon a liberális értékrendet.

Ha pedig ezt így folytatod Anett, akkor ne csodálkozz, ha az emberek az anyukádat, nem valami híres forradalom kapcsán kezdik majd sűrűn emlegetni.

 

A kapcsolódó. a cikkben említett film:
Bősz Anett (Liberálisok) betiltaná az anyuka kifejezést, a Facebook üldözi a hagyományos családmodellt

Csillag Ösvény Jósda