2024. 03. 01., Péntek
Albin névnapja

Egy ideális társadalom, ami a magyarságot a világ tetejére emelné

Egy ideális társadalom, ami a magyarságot a világ tetejére emelné
2014-11-07
Prózaian kezdem: pár napja az MSZP megpróbál új és határozott, haladó programot felvenni. Hiller István ma reggeli gondolatait hallván a tudás alapú, emberhez méltóbb közmunka alapú társadalmi modellt azonnal továbbgondoltam. Hogy ne legyen terjengős, egy új társadalmi modellnek csak egy részét érintem, de annak kivitelezése is olyan világtörténelmi előnyhöz vezetne, amiről a magyarság még csak nem is álmodhatott! Az már most evidens, hogy mely pártok egészen bizonyosan alkalmatlanok egy tudás alapú, gondolkodó, a Világtörténelem legnagyobb és leghíresebb gondolkodó társadalmaihoz hasonló civilizáció kialakítására...
 
Gyorscikk: Molnár F. Árpád

Mióta a Jobbik az MSZP-kormány idején kitalálta, hogy a lakosság azért nem dolgozik, mert tróger, mocskos, munkakerülő, mihaszna milliók mocskos tömegeiről van szó, azóta - a Jobbik erőszakos és népgyűlölő, agresszív nyomása hatására - az MSZP bevezette a haszontalan, rengeteg pénzbe kerülő, iszonyúan butító közmunkát, amely tökéletesen illeszkedik a barbár és elmaradott, a haladásról leszakadt orosz modellbe és a népet elnyomó és kizsákmányoló keleti és elnök diktátori országok barbár, primitív ősközösségeinek szintjéhez.

De mivel - talán a magyar társadalom rendkívül felerősödött szociopátiája miatt - Hiller István és az MSZP ragaszkodik a Jobbik által kitalált és akként is bevezetett, Orbán által pedig a világ népeinek több vonatkozásában legaljára süllyesztett, a magyarságot szégyenpéldává tevő közmunkapogromokhoz, ahol a népet a gazdag földesurak - Orbántól Vonáig - akkor is dolgoztatják irigységből, ha nem tudnak nekik munkát adni, tehát mivel ragaszkodnak ehhez az ország vezető gazdagjai és a szociopátiára nevelt és tenyésztett magyar nép milliói, ezért adjunk nekik közmunka alapú társadalmat. Azért, mert a gazdagok - és ma már a szegények is - irigylik mindenki mástól még azt is, hogy egyáltalán képes életben maradni és nem hal éhen. Vona Gábor és a Jobbik találta ki és őrjöngte világgá, hogy a nép nem azért nem dolgozik, mert nincs mit, hanem azért, mert lusta, tróger, gonosz, ingyenélő és alávaló. Ezt először a baloldali pártok, majd ezt megszorozva Orbán Viktor aztán mindennek a legaljára süllyesztve kivitelezte, megteremtve a gazdagok általi elnyomó társadalom és a butaság alapú társadalom egyik legfontosabb receptjét: a primitív, fizikai közmunkát.

De hogyan is lehet a barbárok között a gondolkodóknak olyan társadalmi modellt ajánlani, ami alkalmazkodik az állatvilág közelébe süllyedt magyarság vezetőinek és népi söpredékének színvonalához és megtartja a közmunkát, amihez annyira ragaszkodik ez a leszakadt, mindenről lemaradt és egyre hanyatló primitív, több tekintetben ősközösség, tehát korunk magyarságának jelentős része.

A közmunka pl. az, hogy nem utcát söpörtetek le és fel a nyomorult állatoknak nézett és úgy is kezelt állampolgárokkal, hanem pl. amit mi saját költségünkön végzünk - a rengeteg hozzánk forduló civilnek való tanács, szervezés, jogvédelem, erkölcsi alapú emberjogi stb. érdekképviselet, akinek kell, a nyilvánosság stb. -, azt közmunkában, legalább minimálbérért végzik el civilek vagy akik ebben és a kapcsolatrendszerekben már bejáratottak; azaz ugyanazok is: így mi, akik érthetően már bizonyítottan rátermettek és alkalmasak vagyunk. Közmunka az, amikor az emberi jogok védelmét és a lakossági igényt - ami az ingyenes érdekképviselethez és védelemhez fűződik -, azt biztosítják általunk és annyi plusz ember bevonásával, ahányra csak szükség van! A szabadság és a demokrácia mutatója, hogy a segítségre szoruló civilek minden korlátozás nélkül mehetnek egyik jogvédő csoporttól a másikig, amivel megakadályozzuk és kizárjuk a mindenkori kormány érdekei szerint szabotáló bűnöző közmunka csoportoknak ama tevékenységét, amellyel az emberi jogokat a kormány igényei szerint aláaknázzák és ellopják.

Munkaerőhiány közmunkásokból nincs, mivel az ország felének nincs munkahelye, akinek van, az pedig feketén dolgozik, mert a vállalkozások csak azért nem mennek tönkre tíz- vagy százezrével, mert nem kell további milliókat adózniuk Orbán Viktornak, Pintér Sándornak, Simicska Lajosnak vagy pl. a népelnyomó, kizsákmányoló és rosszindulatú, valamint haszontalan, népbutító és kártevő, orosz típusú közmunka pogromot a nép ellen gyűlölködve kikövetelt Vona Gábornak és általunk eltartott, multi- és multimilliomossá dagasztott társainak.

Közmunka, hogy minden időshöz el tudnak menni a szociális munkások bevásárolni, és ami az idősek számára sokszor mindennél fontosabb: beszélgetni. Egy orbáni barom ilyenkor értetlenül nézhet, mivel csak barom. De akik szociális vonalon élnek, azaz csupa olyan dolgokban és világban, amikről egy orbáni baromnak halvány fogalma sincs, mert túl gazdag, tehát akik az orbánizmus tébolyult világa helyett a való világban élnek, azok tudják, hogy az itt is konkrétan említett és ehhez hasonló szociális munkáltatás egy békés, intellektuális, szabad és demokratikus, megbízható, filozófiai alapokra helyezkedő társadalom alapjai közé tartoznak.

Közmunka, hogy jobbikos és fideszes, tehát lakossággyűlölő és a népet elállatiasító bozótirtás stb., tehát a butaság és nyomor alapú orosz és ázsiai társadalom helyett olyan előadásokra ülnek be a polgárok - tehát nem munkás tahó népről, hanem polgárságról és a polgárság kialakításáról beszélek(!) -, amely előadások szólnak a polgárjogokról, a gazdaságról, az emberi jogokról, az alkotmányos és nemzetközi jogokról, a kvantumfizika csodálatos felfedezéseiről, a festészetről, a történelemről, a művészetekről, a tudományokról stb. Természetesen a politikai pártok előadásai is ezek közé tartoznak, hogy mint a történelem leginkább tudás alapú népeivel történt, a közéletbe is bevonjuk a társadalom polgárait és megtanítsuk őket a felelős gondolkodásra és arra, hogy szóljanak bele, és nem közmunkás tahókként, hanem intellektuális, szociális, egymásért felelősséget érző, tehát sikerre ítélt felsőrendű, világtörténelmi hírnévre vagy elsőségre szert tevő lényekként.
 
A politikai előadások megválasztásáról sem a kormány dönt, hanem minden politikai irányzatnak érvényesülnie kell. Fideszes egy darabbal sem lehet több, mint MSZP-s vagy LMP-s. A politikai előadások aránya nem függhet attól, ki van kormányon. Attól, hogy egyszer baloldal, máskor jobboldal kerül kormányra, az nem jelenti azt, hogy kevesebb lesz a baloldali értékrendből vagy a jobboldali értékrendből. A bal- és jobboldal ideológiai és filozófiai tartalmai ugyanúgy megmaradnak, amikor Sztálin vagy amikor Hitler tombol. Tehát nem fogadhatók el orbáni vagy vona gábori ducék, kápók és néputáló munkáspogromokért kiáltó, közpénzeinkből dúsgazdag létükre a nép és a mi legutolsó filléreinket is irigylő karrierista és kapzsi politikusok individuális párt- és személyi diktatúrái.

A lakosokat előadásokon stb. tanítása nem jár együtt a lakosok vizsgáztatásával, mert nem attól lesz okos, hanem attól csak elnyomottá válik, ahogyan ez Orbán alatt történt! Hanem tanítom - filozófiára, logikára, valódi tudásra! Nem oktatom neki - mint a szociopátia társadalmát Vona Gáborból kifejlesztett Orbán - hangok kimondását, nem tanítom, mint az idiótákat, írni és olvasni, hanem értékes tudást adok nekik, terrorista vizsgáztatások nélkül! Fizika, filozófia, művészetek, társadalomtudományok, csillagászat, minden! Nincs az az idióta, aki ne szerezne rengeteg tudást a legbonyolultabb előadásokon is, amiket amúgy akár a világ legnagyobb zseni professzorainak terveztek!
 
Közmunka az, hogy a polgárság tagjait (ógörög filozófiai társadalmi mintára) szabadon választott tudományokról, művészetekről stb. alkotói tevékenységre és az ingyenes taníttatás elfogadására serkentem alkotó műhelyek és közösségek létrehozásával, filmek, cikkek, tanulmányok, filozófiai, matematikai stb. publikációk létrehozására, amelyek megjelennek az Interneten, közös vagy egyéni alkotóműhelyekben, bemutatásra kerülnek a televízióban, és amelyekben tilos tehát a rasszizmus és a fasizmus minden formája. De ezen kívül voltaképpen bármilyen módon kifejezheti magát a közmunkás, a felsőrendű, világvezető civilizált társadalom polgára. Versekben, tudományos cikkekben, szociológiában, filozófiában, irodalomban, nyelvtanban, csillagászatban, matematikában és fizikában, bármiben!

A fentiek, persze, egy olyan intellektuális, tudás alapú társadalmi modell részletei, amik egy népet a régi görögök stb. tudás- és morális szintjére képesek felemelni, a világ tetejére is, minden népek fölé. Tehát érthető, hogy nem lehet bevezetni az Európai Unió legsötétebb, legbutább, legprimitívebb, leginkább diktátor elnöki rendszere alatt, azaz putris Orbán Viktor putrista irányítása alatt, hiszen az EU 28 tagállamának legutolsója, sereghajtója, emberi jogokból és demokráciából stb. a legrosszabb tanuló, tehát Orbán Viktor maga sem tudott kimászni a putriból. Sőt, akkorát borult abba, ami bebizonyította, hogy semmilyen felsőbbrendű modellbe nem alkalmas, maximum takarítónak, utcaseprőnek és bozótirtásra. Tehát semmire nem alkalmas, ami nem olyan alacsonyrendű, mint ő és putri családja. És nem alkalmas a felsőrendű társadalom, a gondolkodók civilizációja bevezetésre olyan kormány alatt, mint a Jobbik, aminek agresszív, népgyűlölő és lakosság ellen uszító primitív, barbár, felszínes, tudatlan, buta, képzetlen, darabos, bunkó, tahó és szociopata hatására vezette be annak idején az MSZP a haszontalan, fölösleges, költségrabló, népbutító közmunkát, amely jelenti a mai napig a földtúrást, a bozótolást, az utcaseprést, tehát mindazt, amit Vona Gábor és társai a nép ellen, annak ingyenélő és mihaszna voltát őrjöngve kiköveteltek.

Összegezve: tudás alapú társadalmat nem lehet putriba zuhant elnök diktátorokkal és hibbant, csőcselék módjára népgyűlölő és népüldöző, a legszegényebb és legelnyomóbb elnöki diktatúrákat a győzelem útjaként kinyilatkoztató félig nácikkal és tényleges, echte fasisztákkal véghez vinni.
 
 

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda