2024. 05. 31., Péntek
Angéla,Petronella névnapja

Bárdos Mária otthonvédő nem került börtönbe, mert a szegények összeadták a gazdagok büntetését!

Bárdos Mária otthonvédő nem került börtönbe, mert a szegények összeadták a gazdagok büntetését!
2014-03-29
Bárdos Máriát otthonvédelemmel vádolta meg az oligarchiát kiszolgáló Orbán-rezsim. Márpedig Orbán óta ezért börtönbüntetés jár. Bárdos Mária is jelen volt ugyanis a 10 gyermekes család kilakoltatásánál, ezért hamis vádakkal megvádolták, a távollétében elmarasztalták, majd a bíróság - tovább görgetve a hamis vádakat - Bárdos Mária távollétében letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Ahogyan egyébként kivétel nélkül minden újságíró és civil ellen - aki a lakásban volt - a teljes hatósági rendszer a hamis vádak össztüzét zúdította - a rendőrségtől, a dr. Ott István által vezetett ügyészségen át a bíróságig. Filmfelvételeink - mi voltunk az esemény legfőbb tudósítói, akik legbelülről forgattuk a történteket - bizonyítják, hogy Orbán Viktor hatóságai minden megvádolt ellen ömlesztették a hamis vádakat. Azaz bizonyított a megvádoltak egész sorának törvény előtti abszolút fedhetetlensége és büntethetetlensége, valamint az összes bevont hatóság, rendőr, ügyész és bíró köztörvényes bűnözése.
 
Cikk: Molnár F. Árpád
(A nyitóképen - Molnár F. Árpád felvételén -
a 10 gyermekes anya, középen Bárdos Mária,
mellette a 10 gyermekes anya egyik lánya, Ory Alexandra)

A 10 gyermekes család utcára dobását a Fidesz kezdeményezte és parancsolta meg a rendőrségnek. Név szerint Kovács Róbert, Budapest X. kerületének, azaz Kőbányának fideszes polgármestere volt, aki - több meghatározó okból feltételezhetően nem a saját szakállára, hanem feletteseivel, a Fidesz vezetőjével vagy vezetőivel minimum egyeztetve - úgy döntött: a 10 gyermekes Faragó Ferenc Mihálynét (Emőkét) és családját okvetlenül utcára kell dobni. A kilakoltatás napján (2013.06.11.) az ország legfőbb otthonvédő közösségei - így többek között a Balogh Béla által vezetett Koppány Csoport és a Póka László vezetésével működő "Nem adom a házamat" mozgalom - is megjelentek az oligarchia földesurai (választott vezetőink és képviselőink) által hajléktalanságra ítélt 10 gyermekes asszony kápolna utcai lakásánál.

Bárdos Mária egyike volt azoknak, akik a 10 gyermekes asszony és gyermekei lakásán belül tartózkodtak, amikor a fideszes Kovács Róbert kőbányai polgármester utasítására a rendőrség szervei támadást indítottak a család utcára hajítására. Dokumentumfilmünk - amit mi készítettünk és mi publikáltunk (és amelyet itt is megtekinthetnek) - mindent tételesen bizonyít, mégpedig a lakáson belülről(!) és abban olyat nem látnak, hogy Bárdos Mária elkövette volna a jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértést, azaz a rendőrségi felszólítást követően ne távozott volna magától vagy bármiféle eltorlaszolásban stb. részt vett volna. Hanem - mielőtt a rendőrség megkezdte volna a lakáskiürítést és a család életminőségének felszámolását - Bárdos Mária az ingatlanba ment, ahol egészen addig tartózkodott, amíg a bejárat fel nem szabadult és el nem tudta hagyni a lakást. A tényállás ez.

Sokan teljesen elbutultak a Csizmadia László- és Bayer Zsolt-féle rekorddemagóg és csúcshazug "Békemenet" oligarcha és súlyosan paranoid szociopata rendszere óta, ezért tisztázni kell az Orbán Viktor tébolyországlása előtt egyértelmű fogalmi különbségeket. Tehát olyan törvény nincs, hogy az a civil, aki azt látja, hogy a rendőrség valószínűleg ki fog lakoltatni valakit, az hagyja el a lakást vagy az épületet, különben a Békemenetes és Széles Gáboros Fidesz és annak itt is szó szerint csicskaként működtetett hatóságai hazugságokkal megvádolják, elítélik és bebörtönzik, hanem a törvény úgy szól, hogy a civil a rendőrségi felszólítást követően köteles a felszólításnak eleget tenni, amennyiben ez lehetséges. Tehát a civilnek nem a rendőrségi felszólítás előtt kell a jövőbe látnia, megnézve, hogy a jövőben majd mire fogja felszólítani a rendőrség, hanem miután a felszólítás elhangzott, annak kell engedelmeskednie, amennyiben az engedelmességben nincsen akadályoztatva. A civilt tehát a törvény nem kötelezi a jövőbe látásra, sem egyéb paranormális képességek titkos ismeretére és annak gyakorlására. Sőt, ha a civil történetesen Molnár F. Árpád vagy az angliai Dynamo, ezért a jövőbe lát, a törvény még tőlük sem követeli, hogy ezért a jövőben elhangzott rendőrségi felszólításnak engedelmeskedjenek!

Na most amikor a lakás bejáratát - mert az el van torlaszolva - nem lehet elhagyni, olyankor a civilt nem kötelezheti a rendőrség arra, hogy szellemként átsuhanjon a torlaszon vagy a falon, sem arra, hogy - mint ez esetben ez is megoldás lett volna - kiugorjon az ötödik emeletről és szörnyet haljon. Tényfeltárt ugyan pl. III. Albert Stubblebine tábornok, a Former Head of US. Army Intelligence, tehát a katonai hírszerzés 1980-1983 közötti vezetője arról, hogy a programozott katonák mellett kísérleteztek azzal, hogy olyan (kvantum- és kvantumszuperpozíciós- stb.) szuperkatonákat hozzanak létre, akik a falon is keresztülmennek, de a magyar törvények még abban az esetben sem kötelezik az állampolgárt ilyesmire, ha a falon áthaladásra egyébként képes lenne. A Fidesz-média propagandáján elbutult és krónikusan elmaradott buta birkamenetesek számára ezt is külön tisztáznunk kell.

Márpedig amikkel Bárdos Máriát is elhalmozta a Gyetvai Tibor által vezetett X. kerületi Rendőrkapitányság, továbbá a Készenléti Rendőrség konkrét és nevesített rendőri elkövetői, továbbá az ügyészség és a bíróság, azok ontják a hamis vádakat, amiket a mindenki által megtekinthető alábbi dokumentumfilmünk abszolút módon és adekvátan bizonyít! Így bizonyítja dokumentumfilmünk azt, hogy a rendőrségtől a bíróságig az egész hatósági rendszer összevissza hazudozott és hamisított, amikor mindannyiuk azt állította, hogy Bárdos Mária a lakásba lépett rendőrök kérésére személyazonosságát igazolni nem volt hajlandó, pedig többször is kérték, valamint ismételt felszólításaikra távozni sem volt hajlandó.

Az igazság az ömlesztett és szabadságvesztéssel büntethető hamis vádakkal ellentétben az - és mindenki tételesen megnézheti a mellékelt dokumentumfilmünkben -, hogy:

1. Bárdos Mária egyetlen pillanatig sem állt ellen a rendőri intézkedésnek, hanem miután a bejárat szabaddá vált, a rendőri felszólításnak eleget téve távozott a lakásból.

2. Bárdos Máriát egyetlen egyszer sem szólították fel arra, hogy iratait megmutassa. Ezért nem történt meg az sem, hogy az akárhányadik hatósági felszólításra sem volt hajlandó magát igazolni! Kovács Róbert fideszes polgármester "békemenetes" rendőrei, ügyészei és bírói tehát úgy hazudoztak, mintha Csizmadia László, a CÖF vezetőjének hazugságait olvasnák.

Mivel a magyarság egész történelme során feledhetetlenné vált és azóta is folyamatos bűnügyi botrányokat programozó szociopata fideszes kilakoltatásnál a Polt Péter legfőbb ügyész által személyesen kinevezett főügyészségi ügyész és vezető ügyész, dr. Ott István példátlan mennyiségben és kivétel nélkül minden újságíró, emberjogvédő és civil ellen a hamis vád vétségét halmozottan elkövette, hamis bizonyítékok egész lajstromát kreálta, még a rendőrségi jelentéseket is agyonhamisítva, kivétel nélkül minden esetben az újságírók, az emberjogvédők és a civilek hátrányára, ezért e cikkünket és annak hiperhivatkozásait mellékelve büntető feljelentést teszünk Ott István főügyészségi ügyész és vezető ügyész ellen Hamis vád vétsége és Hivatali visszaélés bűntette miatt, továbbá kezdeményezzük Ott István vezető ügyész és főügyészségi ügyész mentális alkalmasságának és elmeállapotának szakpszichiátriai vizsgálatát és cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezését, amelyek kezdeményezését Ott István társadalomra és az ártatlanok, valamint védtelenek ellen folytatólagosan és halmazatban tanúsított kiemelt közveszélyessége, valamint halmozott, folytatólagos törvénysértéseket és bűntetteket elkövető, szélsőségesen közösség- és társadalomellenes bűnözői és minimum nagyon súlyos pszichopatológiás viselkedése és magatartása feltétlenül indokol! Vizsgálandó tehát, hogy dr. Ott István esetében csupán egy nagyon durván szélsőséges bűnöző alkatú paranoid pszichopatáról van-e szó, amire a törvény - mivel vezető ügyészről van szó - doktori címétől való megfosztást és szabadságvesztést rendel vagy pedig egészen súlyos, a társadalomra és a törvényes rendre extrém közveszélyes skizoid perszonopátiáról illetve paranoiás szkizofréniáról, vagyis tudathasadásos elmebetegségről van-e szó.

Az orbáni rezsim közpénzből eltartott hivatali bűnözői és szociopatái - köztük feltehetően legalább több elmebeteggel - nem tudták elérni Bárdos Mária bebörtönzését, mivel Bárdos Mária a nyilvánosságtól kért segítséget (tehát minőségük miatt a fideszes CÖF vagy annak szánalmas birkái és szociopata vezérmarhái azonnal kiestek). Ennek hatására pedig - mondani sem kell, hogy egyetlen országgyűlési képviselő vagy milliárdos, valamint Bayer Zsolt-, Bencsik András- vagy Széles Gábor-féle "békemenetes" szerencsétlen sem adakozott, hanem - kizárólag nélkülözők, valamint már kilakoltatott és kilakoltatás előtt álló szegények és mélyszegények adakoztak. Mert a minőség, a tisztesség, a becsület, a hazafiasság és az erkölcs önmagáért beszél és ahogyan láthattuk: az otthonvédelemben a legutolsók mindig azok, akik a fideszes "Békemenet" első sorában haladva hajléktalanoznak, cigányoznak, buziznak, rokkantaznak, zsidóznak, munkanélküliznek, mocskolják Póka Lászlót, Balogh Bélát és az otthonvédelmet. Tehát a Fidesz és annak oligarchái csicskaságában, rabszolgaságában álló társadalmi hulladék és selejt az, amelyik a leginkább méltatlannak bizonyult itt is a hazafiasságra és a lakosság részére kötelezően biztosítandó törvényességre és emberi jogokra.

A büntető feljelentéshez a következő cikkeket is csatoljuk: Klikk 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.!

A Strasbourgi Emberjogi Bíróság számára is mindent tételesen és adekvátan bizonyító dokumentumfilm, két részben:

Kápolna utca, Echelon 8! (1. Rész)
 
Kápolna utca, Echelon 8! (2. Rész)

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda