2022. 10. 02., Vasárnap
Petra névnapja

Az emberiség teljesítő képessége legjavával tartozik a gyermeknek

Az emberiség teljesítő képessége legjavával tartozik a gyermeknek
2017-11-20

A Gyermekek Chartáját 1924. szeptember 24-én fogadta el a Népszövetség közgyűlése, és Genfi Nyilatkozat néven vált ismertté.

A teljes szöveget gróf Apponyi Albert fordításában az alábbiakban vastagon kiemelve olvashatjuk.

 

Szerkesztette: Nagy Sándor (Naleksz)

 

Gyermekek Chartája

 

A gyermekjog alaptételeinek jelen megállapításával, az összes nemzetek férfiai és asszonyai elismerik, hogy az emberiség teljesítő képessége legjavával tartozik a gyermeknek és hitvallást tesznek azokról a kötelességeikről, amelyek a gyermekkel szemben faji, nemzetiségi és hitbeli eltérésektől függetlenül mindnyájokra nézve fennállnak. Ezek:

  • I. A gyermeket abba a helyzetbe kell hozni, hogy testileg-lelkileg szabályszerűen fejlődhessék.
  • II. Az éhező gyermeket táplálni kell, a beteg gyermeket gondozni; az elmaradt gyermeket előbbre kell vinni, az eltévelyedettet visszavezetni; az árvát, az elhagyottat felkarolni és neveléséről gondoskodni kell.
  • III. Válságos időkben a gyermek legyen az első, akin segítünk.
  • IV. A gyermeket képesíteni kell arra, hogy majdan kenyerét kereshesse és meg kell védeni minden kizsákmányolás ellen.
  • V. A gyermeket annak tudatára kell nevelni, hogy képességei legjavát embertársai szolgálatának tartozik szentelni.

 

 

Ajánlás:

ARCHIVUM SECRETUM

Csillag Ösvény Jósda