2024. 03. 01., Péntek
Albin névnapja

Állambiztonsági jelentések Orbánékról és az áruló nyugat

Állambiztonsági jelentések Orbánékról és az áruló nyugat
2015-01-01
A nyugat tudatosan választotta Orbánt és bandáját, már a '80-as években kiszemelve őket. A szocialista Magyarország állambiztonsági jelentéseiből és az azt követő levezetésből szépen kirajzolódhat bárki számára, hogy a nyugat hasonlóképpen irtózott az erkölcstől mindig, ahogyan a kommunistának nevezett Magyarország is. Az is kiderül, mit várhat a jövőre nézve minden magyar, aki akár nyugatra, akár keletre helyezi bizalmát: árulást, az etika utálatát, az erkölcs üldözését, az egoista haszonlesők és a tehetségtelenség támogatását és hatalomra juttatását, a nép kiszolgáltatását, a diktatúrát bármikor megteremthető törvénykezést...
 
Cikk: Molnár F. Árpád
 

1. Fejezet
 
A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szervének Orbán Viktorról 1982 májusában készített környezettanulmánya összességében jó kommunistának tartja Orbán Viktort, de visszatérően önérdekelvűnek, önhasznúnak titulálja:
 
"…esetenként öntelt, beképzelt, rátarti magatartást tanúsít...társaihoz való viszonyában néha képmutató, érdek centrikusság jellemzi. Képességeit közepesre értékelik…ideáljai a szellemi foglalkozást gyakorlók, ezek közül is azok, akik nyilvánosan szerepelnek. Középiskolában KISZ-tag volt, társadalmi megbízatásait megelégedésre végezte. Intenzitása mindenkori érdekeinek függvénye. Tudati fejlődését pozitív irányban jelentősen elősegítette apja sokrétű társadalmi elfoglaltsága, MSZMP tagsága. Az iskolában szervezett nemzeti és nemzetközi ünnepekre tudatosan és rendszeresen készült, azokon részt vett. Összességében társadalmi rendszerünkhöz hű fiatalnak jellemzik."

"Bátonyi" volt a fedőneve annak a titkos munkatársnak, akinek jelentését 1986. augusztus 12-én kapta meg a Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság III/III. osztályának vezetője és többek között a következőket tartalmazta:
 
"Amit az alábbiakban leírok, kérem nagyon bizalmasan, diszkréten kezelni. Már többször tettem említést, hogy ismerősünk (Lévai Anikó) igen tájékozott minden vonalon, még a kormánykörökben elhangzott eseményekről is. Még ha bizalmasan is, azonnal első kézből kapják a tájékoztatást, ami nem kis dolog, nem adatik meg akárkinek. Miről van szó? A szervezet egyik tagja, Horváth Andrea és férje (Stumpf István), aki egy nagy kollégium igazgatója Budapesten, mindent tudnak az ország eseményeiről, még ha az bizalmas is. Budapesten, a Rózsadombon laknak egy gyönyörű villában. Horváth Andrea viszont nem más, mint H.I. (Horváth István belügyminiszter), a KB. tagjának leánya. A közeljövőben Dorogházán lesz a találkozó: Dr. Lévai Anikó, a vőlegénye (hamarosan összeházasodnak), Horváth Andrea és a férje és még két ember, akinek a nevét nem tudom."
 
Alátámasztva a magyarországi imperialista lapok által gyűlölködve támadott gondolatokat, miszerint a jövő politikai vezetését előre kiválasztják és így volt ez Orbán Viktorral is, 1986. augusztus 27-ei jelentésében a titkos "Bátonyi" a következőket írja (e téren főleg az utolsó szavai lényegesek):
 
„Horváth országos szinten mindent tud, és amit ő tud, azt tudja a szervezet (Fidesz) is, főleg a lányán, Horváth Andreán keresztül…minden olyan eseményről, ami kormány szinten eldöntetett, de a lakosság számára még  egyáltalán nincs tudomásra hozva. Legyen az kormány hatáskörön kívüli vagy belüli dolog. Személyekre vonatkozó vagy a lakosságot érintő esemény…A szervezet egyre több tagja jut külföldre előadások tartása céljából és akiken keresztül megkapják Nyugatról a megfelelő támogatást is. Most volt egy személy New-York-ban, most megy egy másik személy Nyugat-Németországba.
 
Ha valakinek a tagok közül összeütközése van a törvénnyel, rendőrséggel, ha valakit ki kell hozni a börtönből, Horváth elintézi.
 
A doktornő (Lévai Anikó) elmondta, hogy nem számít, ha esetleg lázításért vagy valami másért letartóztatnák a vőlegényét (Orbán Viktort), mert Horváth azonnal intézkedne és a vőlegénye azonnal szabadulna. A doktornő elmondta, hogy igen könnyű a dolguk, mert a BRFK-n egyértelműen utasításba adták, hogy nem szabad ezt a szervezetet (Fidesz) bántani, csak távolból figyelni kell a ténykedésüket, figyelni kell az események folyását.
 
Minden bizonnyal ez is Horváth „nyomása” alapján van így a BRFK-nál. Ezt természetesen tudja a szervezet vezetősége is, így azt csinálnak, amit akarnak. Az megy külföldre, akit ki akarnak küldeni, hiszen több nyelven beszélő emberekről van szó, úgymond az ország várható jövőbeni vezető embereiről."
 
 
2. Fejezet
 
De ha Orbán Viktor önérdekelvű és önhasznú, egocentrikus és haszonelvű, ugyanakkor ezzel együtt is gyakran jó kommunistaként való jellemzését olvassuk, ahol az édesapa, Orbán Győző jó kommunista nevelést adott kommunista fiának, Viktornak, hasonlítsuk össze dióhéjban azzal, ami én voltam a szocialistának nevezett rendszerben, hogy meghatározó következtetéseket vonhassunk le:
 
Onanntól, hogy megtudtam a Szabad Európa Rádió létezését, attól kezdve rendre azt hallgattam. Általános iskolás koromban magnóra vettem annak adásait, visszahallgattam, az iskolai szünetekben az előző napi adásban elhangzottakról tartottam előadásokat. Ilyenkor gyakran a fiúk és a lányok körém gyűltek. A Szabad Európa Rádió adásai közül van olyan - így a féktelenbe hajló szovjet atomfegyverkezésről -, amiből ma is hosszú részt tudok elismételni kívülről. Az osztálytársaimat egyesével hívtam a lakásunkba, és lejátszottam nekik sokkoló hangfelvételeket, amiket a Szabad Európa Rádióból vettem fel. Az osztálytársaimat sokkolták a hallottak, szenzációsnak és felháborítónak találták azokat, amiket a szovjetek és a magyar állam titokban művel.
 
Gondolataim és a magyar történelemről szóló megállapításaim olyan reakciósnak számítottak, hogy már általános iskolás koromban megesett, hogy az iskolában behívtak elbeszélgetésre, ahol arról faggattak (szüleimnek sem szóltak a raportról), honnan veszem azokat a gondolatokat, következtetéseket, ismereteket, amiket az iskolában hangoztatok. Ilyenkor mindent eltitkoltam, semmiről és senkiről nem adtam ki semmilyen információt. Akit meggyanúsítottak azzal, hogy nekem a rendszerre káros ismereteket közvetít, azt akkor is letagadtam, ha igaz volt.
 
Visszatekintve a fentiekre, ezek egy kisiskolás részéről fölöttébb érett és értékelendő mutatókat deklarálnak. Pestiesen szólva: az ilyenekről az gyanítható, hogy vagy nagy emberek lesznek vagy politikai gyilkosság áldozatai.
 
Gimnazista koromban, katonai iskolába kerülve egy kollégista társammal kizárólag mi, ketten voltunk azok - a 39 főt számláló válogatott katonai közösségből álló osztályunkból -, akik odamentünk az osztályt vezető katona tanárhoz és közöltük vele, hogy nem vagyunk hajlandók belépni a KISZ-be, ami egy katonatiszt-jelölt számára kötelező volt. A katonai kollégium tanulótermében, a leendő katonatisztek előtt, az asztalra felállva tartottam beszédeket és parodizáltam Kádár Jánost, úgy, hogy a katonatiszt-jelölt társaim dőltek a nevetéstől.
 
Az iskolai ünnepeket - mind az általános iskolában, mind a gimnáziumban és a katonai kollégiumban - megvetettem, hülyeségeknek, fölöslegesnek és értéktelennek tartottam.
 
Anyám szintén erősen rendszerkritikus és rendszergúnyoló volt, viszont a legszélsőségesebb módon kiszolgálója, lakája és mindent, abszolút gátlástalanul végrehajtója a rendszernek. Ez a rendkívüli gerinctelenség és erkölcsi idiotizmus már gyermekkoromtól megbotránkoztatott és érthetetlennek tartottam, hogyan süllyedhet ember ilyen mélyre.
 
Orbán Viktorral ellentétben - annak ellenére, hogy anyám munkahelyei miatt kiskoromtól kezdve a hadsereg orvos ezredesei, pszichiátriai élet-halál urai, a politikai gyilkosságok permanens figurái, a kommunista rezsim bírói, főrendőrei, kémelhárítói, kémei stb. vettek körül, a felső tízezer szellemi és erkölcsi posványában, szemetében és hulladékában nevelkedtem - nem csak mindig lázadó voltam, de már tizenéves koromtól egyre gyakrabban politikai üldözött. Miután pedig megjelent az Internet, és végre beszélhettem azokról az Emberiség elleni, soha el nem évülő bűntettekről, amiket addig sehol nem voltak hajlandók leközölni, mind a mai napig az első és egyetlen leleplezője lettem a szocialista rendszer állami pszichiátriai bűnözése és politikai gyilkossági struktúrája és neves személyei leleplezésében stb.
 
Ezen leleplezéseimet ugyancsak elhallgatta és eltitkolja a teljes nyugati média, mind a mai napig. Sőt! Miután az első Orbán-kormány idején az orbáni, Demeter Ervin-vezette titkosszolgálattal nagyon közeli kapcsolatba kerültem, majd a titkosszolgálati bűnözés és dilettáns, egyéni hasznú titkosszolgálati gyakorlat miatt Orbán szerveivel összetűzésbe kerültem, a nyugati nemzetbiztonsági hálózatok halmozottan életveszélyesen fenyegettek, hogy ne hozzak nyilvánosságra a kommunistának nevezett Magyarország felső tízezre és lakájaik által elkövetett bűntettekből és politikai gyilkossági szervezésekből semmit!
 
Nagyon figyelemre méltó, hogy az a nyugat, az a Soros György, az a Zwack Péter, az az Izrael és az az Egyesült Államok, amelyik Orbán Viktort már a '80-as évektől a hatalom felé tolta és agyonpénzelte, és akit a kommunista állambiztonsági, titkosszolgálati jelentések is abba a halmazba neveztek, akikből az ország jövő vezetőit képzik, a rendszerbe belesimuló, gátlástalannak nevezhető, egoista önéredekelvűként jellemzett Orbán Viktort és hasonszőrű cimboráit futtatták egészen Arthur J. Finkelsteinig, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök tanácsadójáig, aki Orbánt kétharmados győzelemre szervezte, ugyanakkor ugyanez a külföldi, nyugati, Magyarországon a szocializmusban sem látott széles utálattal körülvett belterjes, beltenyész banda - a felsoroltak közül időközben Zwack Péter meghalt - olyannyira gyűlölte, utálta és üldözte mindig azt, aminek az erkölcshöz, a becsülethez és a megbízhatósághoz elégséges köze volt, hogy esetemben még azt is 100 % médiacsenddel (titkosszolgálati nevén D-Notice, azaz központilag rendelt eltitkolás) vették körül, amikor - hogy a legutóbbi eseteink egyikét említsem - az Orbán Viktor elleni, nyilvánossá tett feljelentések közül a történelem legütősebb büntető feljelentését tettem a miniszterelnök ellen. S miközben ezt az első óráktól már népünnepéllyel körülvett feljelentést az összes médiában eltitkolták, aközben egy iszonyatos kurta és nyamvadt fércművet, egy jogi szempontból értékelhetetlen, tehetségtelen firkálmányt, amit két nappal később egy szürke, semmiben sem értékelhető, átlag alatti politikus, Árok Kornél vetett a Facebook-oldalára, mint Orbán Viktor elleni feljelentést, ezt mint valami első és egyedi, páratlan szenzációt teregették és terítették szét, szinte minden médiumban.
 
A nyugat állandó árulásainak és a bűnözők támogatásának közben érik a gyümölcse, a 2006-os sortüzektől Orbán Viktor - Charles Gati által is emlegetett vélt érdekek címén elkövetett - amerikai támogatásáig, ahol az USA a nyílt ellenségét, Orbán Viktort a magyar demokratikus berendezkedés leépítése folyamatában mindvégig a hatalom megerősítésében és megtartásában segítette. Az a nyugat, amelyik minden kormány alatt a magyar nép eladója, árulója és kiszolgáltatójaként leszerepelt és amelyet már annyira utálnak a magyarok, hogy ma már milliók inkább vetnék magukat Ázsia diktátora, Vlagyimir Putyin ágyába. Az a nyugat, amely a visszafizethetetlen államadósság állandó gyártója, a devizahitelnek nevezett imperialista csalást és népárulást a magyarságra borító, a magyar gazdaságot csődközelbe, a magyar lakosság felét pedig kilátástalan eladósításba, mélyszegénységbe döntő, tömegeket hajléktalanná tevő, mint a nácik a zsidókat, a hideg téli utcákra vető áruló. Amely nyugat - dacára a sok évtizedes demokratikus gyakorlatának - kezdettől olyan választási rendszert borított Magyarországra, amely mindig biztosította, hogy ha bármikor egy nagyobb arányban megszavazott párt vezetője elnök diktátorrá akar lenni, akkor megtehesse azt és korlátlanul eltörölhessen minden törvényt, amit akar, olyan Alkotmányt és Btk.-t stb. szavazhasson meg magának, amilyet csak akar, és amikor erre felhívtam a figyelmet 2001-ben, amikor a titkosszolgálatok olyannyira körülvettek, akkor megfenyegettek, hogy ne foglalkozzak ezzel, mert megölnek!
 
Az a nyugat volt ez, amelynek rosszindulatú, mindig, mindent eláruló bűnöző jelleme kétszer is arra kényszerített, hogy külföldre szökjek a bejelentett politikai gyilkosság elkerülésére.
 
Az a nyugat, amelyet bizalommal, aztán újra és újra és újra bizalommal várták a magyarok és amely nyugat kezdettől árucikknek, bármikor, bármiért eladható állatnak tekintette a magyar lakosságot. Az a nyugat, amelynek mániája volt mindig, hogy a hatalomba olyanokat toljon, akik megbízhatatlanok, erkölcstelenek, akiknek nem fontos sem a nép, de nem fontos a demokrácia és a nyugat iránti hűség sem, csak saját maguk. Mert ez a nyugat mindig gyűlölte és átkozta a megbízhatóságot és az értékelvűséget, melyeket mindig az ellenségének tekintett, hiszen ezek erkölcsökből, nem haszonlesésből, egoizmusból és bűnöző alkatú pszichopátiából fakadtak.
 
Ez az a nyugat, amelyet ma már - végeérhetetlen árulásaiért - magyarok milliói gyűlölik. Ez az a nyugat, amelynek pártjaitól magyarok milliói fordultak el és azt mondják most már minden nap: elég volt. Elég volt abból, hogy akikbe bizalmukat helyezték, mindig elárulták őket. A nyugat elleni ilyen elképesztő bizalomvesztésért és utálatért nem a magyar nép a felelős, hanem a nyugat, amely korrupt, mindig áruló, mindig kizsákmányoló, a népet mindig előre tolt bűnöző, egoista senkiért áruba bocsátó, eladó és putriba vető volt és maradt.
 
És ez a bűnöző nyugat nem fog változni. Ez a nyugat most már mindig ilyen imperialista és bűnöző nyugat marad.
 
 

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda