2024. 07. 19., Péntek
Emília névnapja

Áder János megfélemlítette az újságírókat (Széles üldözésnek vetették alá Pásztor István leköpése rögzítőit)

Áder János megfélemlítette az újságírókat (Széles üldözésnek vetették alá Pásztor István leköpése rögzítőit)
2014-05-17
A fideszes köztársasági elnök, Áder János fellépése megfélemlítette a magyar újságírókat és a népet, amikor tévébeszédében tulajdonképpen az egész magyar lakosságot megtorlásokkal fenyegette meg, Pásztor István leköpésére reagálva.
 
Cikk: Molnár F. Árpád

1. Az oligarchia nemzetközi üldözése a magyar nép további jogfosztására
 
Az újkori magyar történelem egyik legszánalmasabb és legátlátszóbb népgyűlölő és lakosságmegvető nemzetközi milliomos- és oligarchacirkusza lett az az eset, amikor a rendkívül rossz hírű és általános közmegvetés alatt álló vajdasági politikust, Pásztor Istvánt egy a magyar parlament melletti tüntetés mellett egy asszony leköpte. A Szerb Haladó Párt (SNS) - a szlovénekkel együtt - azonnal beavatkozott Magyarország belügyeibe és amolyan jól megszokott szlávos diktatúrával és nép elleni utálattal követelte, hogy "az illetékes magyar állami szervek haladéktalanul reagáljanak, és büntessék meg azokat a szélsőségeseket vagy szélsőséges csoportokat, akik vagy amelyek elkövették a szégyenletes és otromba támadást". Ugyanígy reagált a szerbiai Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) is, aki az incidens minden résztvevőjének felelősségre vonását követelte azzal, hogy az erőszak és a politikusok elleni sértegetés betiltásra kerüljön Magyarországon. A nevükben szociáldemokraták, viszont szerbek - azaz a demokráciát és a szociális értékeket messze zömében csak a nyugat-európai hírekből ismerik - kifejezetten követelték, hogy a sértegetést is büntetőjogi megtorlásokkal üldözze Magyarország, ha a sértegetés politikust ér. A szerbek szerint a sértés is azonnal hatóságilag üldözendő kell legyen Magyarországon, ha az nem hétköznapi állampolgárt, az Európai Unió állampolgárát, hanem a nép pénzén eltartott, kitartott, fizetett politikust, azaz közpénz-multimilliomost ér.

A háborús bűnös Szerbiához - amely a legfrissebb történelmi tradíciókkal is a legfőbb volt a nép elleni gyűlöletkeltésben, a szláv testvérháború kirobbantásában és amely (én is belülről ismerem) jelenleg is világszinten hírhedt mocskos és tömeggyilkos állami titkosszolgálattal és az azzal teljesen egy alvilággal  rendelkezik, tehát ehhez a háború okozta lezülléshez és radikális erkölcsi leépüléshez - méltó társként szegődött a másik háborús bűnös szláv állam, Szlovénia is, amelyből többek között Jelko Kacin, az Európai Parlament (EP) szerbiai jelentéstevője is a magyar lakosság elleni uszító és megtorló szándékú nyilatkozatot tett, hetykén kiállva a gazdag politikusok felsőbbrendűsége biztosítására és a magyar nép jogainak további csorbítására. Szlovénia egyébként az Európai Unió már eddig is demokratikus sereghajtójaként hírhedt Magyarországgal áll kvázi egálban pl. azzal, hogy az Európai Unióból befolyó összegek katasztrofális eredményű felhasználása vonatkozásában Magyarországot csak Szlovénia teljesítménye múlja alul. Volna tehát mit sepregetni a magyar nép elleni megtorlásokkal szemben a szlovén politikusok tömeges bebörtönzésére, ugyanis az ellopott EU-s százmilliárdokért sem a szlovén és a magyar népet terheli a felelősség, hanem az olyan néppénzen harácsoló, dúsgazdag ingyenélőket, amilyen Jelko Kacin, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője, a magyar polgári lakosság nyíltan ellensége.

Maga a Pásztor-ügy is olyasmi, mintha ketrecbe zárt multimilliomos és oligarcha állatok őrjöngenének az őket folyamatosan és csakis, kizárólag kényszerből pénzelő polgári lakosság elleni további megtorlásokra, amikben egyébként sincs a környéken senkinek nagyobb tapasztalata, mint a hajdani Jugoszlávia szláv államainak, amelyek még a testvérháborúkban is örök szégyenpéldák maradtak, hogy a védtelen és ártatlan polgári lakosság elleni népirtásokról ne is beszéljünk - amikkel kapcsolatos minden bejelentést egyébként halálos ellenségként üldöznek Szerbiában és ez is egy olyan körülmény, amit személyesen tapasztaltam meg szerbiai útjaim során.

Míg Orbán Viktor Magyarországa bőven megérett arra, hogy az Európai Unió javíthatatlan demokratikus sereghajtójaként, az EU bomlasztójaként és züllesztőjeként végleg kizárásra kerüljön az Európai Unióból, addig Szerbia - az elkövetkező évtizedekben legalábbis - elérni sem lesz képes azt a színvonalat, ami az EU-ba kerülésre legalább valamelyest méltóvá teszi, csakis úgy, ha az EU nagy ívben ürít a polgári lakosság jogaira és a szerb titkosszolgálat máig rettenetes gaztetteire és egyetlen szempontja a vadkapitalista tőke.

A vadkapitalista nagytőkések és Orbán Viktor szintén vadkapitalista, kizsákmányoló oligarchái által pénzelt iszonyatosan gazdag magyarországi lakájmédiumokon kívül - a Magyar Nemzettől az ATV-ig - gyakorlatilag minden más média, újságíró és blogger a nép pénzén eltartott harácsoló és dúsgazdag, kizsákmányoló és beltenyész politikusok helyett a nép jogai mellett foglalt állást Pásztor István köpésügyét illetően.

A hazugságokért és gaztettekért agyonpénzelt magyarországi médiák a szerb, szlovén és magyar színvonaltársaik magyar nép elleni jogfosztásokat és megtorlásokat követelő tobzódásaihoz és őrjöngéseihez élete eddigi talán legsötétebb sátáni beszédét mondta el Áder János is, aki soha többet nem fogja magáról lemosni a gyalázatot. Áder János magyarországi köztársasági elnök uszító- és gyűlöletbeszéde a nép üldözésére szólította fel a lakosság pénzéből eltartott, az oligarchiát gátlástalanul kiszolgáló lakájhatóságokat, kilátásba helyezve a polgári lakosság elleni további törvények fideszes meghozatalát is. Nem emlékezni olyanra, hogy mióta Magyarországon ismét létezik köztársasági elnök, bármelyik államelnök így leszerepelt volna, mint a fideszes Áder János. Áder János uszítólag lépett fel azon járókelők és újságírók ellen is, akik a helyszínen akár kamerával, akár telefonon, akár fényképezőgéppel rögzítették a Pásztor István elleni inzultust, amelyben még testi sértés sem történt, de még életveszélyes fenyegetés sem valósult meg. Míg Áder János, a sereghajtó oligarchaállam köztársasági elnöke a nép elleni megtorló törvények meghozatalát sürgette, nem felejthetjük el azt sem, amikor az EBESZ egyik képviselője pár hete mellékesen bejelentette az ATV műsorában, hogy 2010 óta (magyarul Orbán Viktor elnöksége óta) 800(!), nem tévedés: 800(!) olyan törvény került elfogadásra, amik a diktatúra megszilárdítására irányultak! Tehát amikor a köztársasági elnökök fekete történelmére emlékezünk, akkor Áder János kapcsán sem szabad elfelejtenünk, kik voltak azok a fideszes politikusok, akik államelnökökként (merthogy másoknak esélye sem volt, hogy köztársasági elnökök legyenek) aláírták ezeket a szégyentörvényeket, amiktől Magyarország történelemkönyvei hangosak lesznek örökkön és örökké!


2. Egy konkrét eseten keresztül, hogyan üldözik az újságírókat Pásztor István és felsőrendű társai nevében

Az ország egyik legismertebb bloggere, aki irdatlan mennyiségű magyarországi történést rögzített és publikált, Kiss Endre Farkas (SoDI) ugyancsak a helyszínen volt kamerájával és passzívan szemlélődve rögzíthette az eseményeket, amikor Pásztor Istvánt leköpték. Ezért a rendőrök kiszálltak Kiss Endre Farkas édesanyja lakására és a sajtós Kiss Endre édesanyját zaklatták, és azonnal tetten érhetően szinte bizonyos, hogy le akarták foglalni a számítógépét - amely egyébként megélhetési munkaeszköze is - és kameráját.

Az ilyen lefoglalás Magyarországon - az EU demokratikus sereghajtó államában vagyunk - legalább több hónapnyi szándékos állami, oligarchisztikus eltulajdonítást, gyakran pedig bírósági úton történő végleges elkobzást jelent. A rendőrség és a bíróság ilyenkor egészében politikai megrendelések és elvárások szerint cselekszik (persze, mikor nem?). A politikai vezetők, az oligarchia a parancsokat a rendőrség esetében a feletteseken keresztül, máskor a titkosszolgálaton keresztül, a bírók esetében az adott bíróság vezetőjén keresztül, máskor a titkosszolgálaton keresztül adják utasításba.

Kiss Endre Farkas - aki nem tartózkodott otthon - este 8-ra ért be a rendőrségre, akik telefonon kérték, hogy 7-re menjen be hozzájuk. A szerbek most nagyon otthon érezhetik magukat: tehát a nyíltan politikai rendőrség rögtön nehezményezte is, hogy az állampolgár nem érkezett be saját költségén, hanyatt-homlok Pásztor István közpénz-multimilliomos leköpése ügyében, nagy sürgősséggel, már este 7 órára a rendőrségre, ahol sok egyéb mellett Kiss Endre Farkas pénzén üldözték az újságírókat és a bloggereket a Fidesz-kormány közpénzen multimilliárdos oligarchái.

A Pásztor Istvánnak otthont adó magyarországi, szerbiai és szláv állami szeméttelep további eseményei is felidézhetik Pásztor István számára a Vajdasági Magyarok Szövetsége (VMSZ), tehát a szerb titkos szolgáktól hemzsegő ürülékpárt otthon, édes otthonának körülményeit:

Kiss Endre Farkas ugyanis azonnal megértette a Pásztor-féle Áder János és politikai rendőrsége fenyegetéseit és hivatkozott is arra, hogy megtagadja a vallomástételt, mivel jogi tanácsként is azt kapta, hogy ha tanúvallomást tesz, akkor a politikai hatóságok megvádolhatják, bíróság elé állíthatják és elítélhetik stb. Pusztán azért, mert a helyszínen volt. Kiss Endre Farkas az őt ért állampolitikai inzultusról kiadott beszámolójában konkrétan is emlékeztet Áder János feledhetetlen és a szerbiai vagy hitleri Magyarországot idéző beszédére, amikor nagyon pontosan leírja:

"Áder délelőtti beszéde után érződik egy politikai akarat sokak súlyos megbüntetésére, akik ott voltak, akár pszichikai bűnsegédlet alapján, és magamat nem vagyok köteles vádolni semmivel. Ezután fél órás vita következett arról, hogy az, amikor azt mondja nekem minderre [mármint a rendőr - a szerk.], hogy nekem ehhez nincs jogom, kerüljön be egyértelműen a jegyzőkönyvbe."

A hatóság - számolt be erről részletesen Kiss Endre Farkas - a többi újságíró és blogger, valamint civil elleni tanúvallomásokat és információkat is ki akart csikarni, igen kevés eredménnyel. Kiss Endre Farkas keveset volt hajlandó mondani arról, ki, mit rögzített, ki fogta a kamerát, melyik újságíró, ezzel gátolva a politikai hatóságok újságírók elleni üldözéseit és további újságírók és civilek hatósági zaklatását, inzultálását, elhurcolását, nyílt fenyegetését, munkaeszközeik politikai lefoglalását, elkobzását, más médiumok pásztoros-szerbes tönkre tételét, újságírók és civilek elleni büntető eljárások, koncepciós perek megindítását és az áldozatok bebörtönzését.

A pártkatonák (a rendőrség) részéről Kiss Endre Farkas elleni szégyentörténelembe illő súlyos inzultálásáról Kiss Endre elmondja:

"Mindezek után jó hosszú vita következett arról, hogy áruljam el, hol a gépem, a kamerám. Pontosabban emlékezzek már rá, merthogy sajnos nem emlékeztem, hol is van. Nagyon nem akarták írásba adni, hogy nem akarják lefoglalni a nélkülözhetetlen munkaeszközeimet fizikailag (mert bizony ez volt az eredeti szándékuk, ez számomra nagyon egyértelműek kiderült), csak az adatot. Mondom, visszajövök másnap, amikor bent van az informatikusuk, és le tudja másolni. Telefonáltak, de ez a legfelsőbb rendőri vezetésnek nem volt jó. Ők ma este akartak mindent. Szerették volna, ha megelégszem azzal, hogy a lefoglalási határozatban ott szerepel zárójelben, hogy "adat", de nekem ez nem volt elég pontos megfogalmazás, elvégre ha elviszik a vinyót, akkor is az adatot viszik el. Este fél 11-re alakult csak ki, - nagyon nehezen - hogy hajlandóak voltak egyértelműen írásba adni (miután újabb párszor telefonáltak a főnökségnek, hogy - szerintük - makacs vagyok, és hajlandó vagyok akár reggelig is maradni), hogy nem akarnak ilyesmit, elég nekik, ha kiírom a 7 és fél órás, 16 és fél Gb-os WMV fájlt DVD-re".

Áder János, Pásztor István és Jelko Kacin nyilvánvalóan gyönyörűségére szolgáló hatósági feltelefonálások, persze, sok további háborús szlávos és orbános oligarcha őrültséggel is együtt jártak.
 
A párthatóságok természetesen azt is akarták, hogy Kiss Endre Farkas saját költségen írja DVD-re a közpénzből multimilliomos Pásztor Istvánnal kapcsolatos esetet is tartalmazó videoanyagot, amiben a rendőrség hivatott végrehajtani a közpénzből lett és világhírhedt oligarchák követeléseit, de - még sosem hallottunk hasonlóról - még azt is kiharcolta, hogy ne a saját, állampolgári költségén történjen ez, hanem legalább DVD-lemezt biztosítsanak ennek végrehajtására. Pásztor István, Áder János, Jelko Kacin és közpénzmilliomos társai számára - a háborús bűnös Szerbiától a népirtásokba belebukott Szlovéniáig - természetes, hogy a jogaitól fosztott civilek és a nonprofit újságírók, valamint emberjogvédők saját költségükön szolgálják közpénzen multimilliomos és milliárdos bűnöző oligarcháikat a nép elleni boszorkányüldözésekben és népgyűlölő, néputáló, népmegvető áder jánosi hajtóvadászatokban, de Kiss Endre Farkas - elképesztő, mert még sosem hallottunk hasonló esetről - még azt is elérte, hogy az oligarchia politikai rendőrsége adja a DVD-t.

A Pásztor István köpésmentesítésére szervezett nemzetközi oligarchia-cirkusz aznap éjjeli botránykrónikája, a kihallgatás éjjel 1 órakor - legalábbis ami Kiss Endre Farkas rendkívül súlyos inzultálását illeti - átmenetileg véget ért.

Mit is mondhatnánk összegzésként? Az biztos, hogy mi, keresztények, ingyenesen emberjogvédők - tehát rendkívül súlyosan és folyamatosan, szakadatlanul politikai üldözöttek -, újságírók, médiaalapítók, média-főszerkesztők ezek után nem kérünk Pásztor Istvánnak sem a köpéssérelmeiből, sem semmiféle panaszaiból, sem magyarországi jelenlétéből soha többet. Még világosabban: Pásztor Istvánt (az oligarchia és a tömeggyilkos szerb titkosszolgálat jó pásztorát) soha a büdös életben nem akarjuk többé Magyarországon látni. Pásztor István maradjon Szerbiában vagy menjen olyan államokba, ahol ez a népüldöző minőség és sértett arisztokrácia nemzetközi cirkusz, bosszú a népre tobzódás megüti azt a színvonalat, ami Szerbiában Pásztor Istvánt egész életében körülvette, amiben és amit fedezve karrierjét felépítette, aminek eltitkolásából és amivel való eggyé válásából a pénzét, vagyonát a néptől elorozta, csalással és végeérhetetlen bűntetteivel és árulásaival megszerezte, összeharácsolta és összeharácsolja folyamatosan - ahogyan most is: a nép elleni üldözésekből élősködve és tollasodva. Van nekünk Magyarországon éppen elég oligarcha bűnöző, Áder Jánosok, tömeggyilkos bombarobbantó és olajmaffiózó Pintér Sándorok, ezekkel mindig egy Orbán Viktorok, Simicska Lajosok és Mészáros Lőrincek. Van tehát leplezetlen bűnözőből és tömeggyilkosból éppen elég! Semmi szükségünk arra, hogy Szerbia és Szlovénia háborús ürülékét és szemetét is ide hordják olyanok, akik a demokráciát és a népjogokat jobbára csak a tőlük nagyon távoli nyugat híreiből ismerik, és amik letörésére egész életükben küzdöttek, jól meggazdagodva az állandó árulásból és a rengeteg népirtás és politikai gyilkosság adta sátáni júdáshaszonból.

Higgye el Pásztor István: annyi pénzért, amennyit ő vett el a néptől és amennyiből élősködik havonta, megéri, ha 20 évente egyszer leköpik. Ennyi pénzért nincs az az ember - maximum furcsa, extrém kivételek -, akik ne vállalnák, hogy 20 évente egyszer leköpjék őket. Még akkor is, ha olyan hírhedt kutyák ugatnak emiatt a nép elleni megtorlásokra uszítva, mint a cigánygyűlölő fasiszta cikkeiről világhírnevet szerzett orbáni kitartott Bayer Zsolt és a szlávok elleni háborút kirobbantó fasiszta Szerbia, valamint szintén tömeggyilkos, háborús és népirtó csatlósai.

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda