2022. 10. 05., Szerda
Aurél névnapja

A zsidók is megölték Istent, mert a népirtás emberi dolog (Húsvéti gondolatok Molnár F. Árpádtól)

A zsidók is megölték Istent, mert a népirtás emberi dolog (Húsvéti gondolatok Molnár F. Árpádtól)
2014-04-21
Az emberi fajban genetikailag kódolt és programozott a népirtás. Ez nem zsidókérdés, hanem általános és globális tény. Az emberi faj egyik legfontosabb tulajdonsága a népirtás. Népirtás kell, ha háború van, népirtás kell, ha béke van. Népirtás mindig kell. Nem emberi az, aki nem követne el népirtást, ha hatalma volna rá. Népirtónak lenni is annyi, mint embernek lenni minden körülményekben.
 
Molnár F. Árpád húsvéti gondolatai.
Cikkszerkesztő: Sz. L.

Egy keresztény gondolatait és egy Hitlert éltető cikket látva Molnár F. Árpádot kérdeztem, mi jut eszébe arról, hogy a zsidó tömeg Krisztus meggyilkolását követelte. Molnár F. Árpád gondolatai következnek:


Az emberi fajban genetikailag kódolt és programozott a népirtás. Ez nem zsidókérdés, hanem általános és globális tény. Az emberi faj egyik legfontosabb tulajdonsága a népirtás. Népirtás kell, ha háború van, népirtás kell, ha béke van. Népirtás mindig kell. Nem emberi az, aki nem követne el népirtást, ha hatalma volna rá. Népirtónak lenni is annyi, mint embernek lenni minden körülményekben.

Általános az, ha a bolond nép elé helyezel egy ártatlant és egy gyilkost, akkor a bolond nép az ártatlan legyilkolásáért fog őrjöngeni, mert jobb érzés ártatlant gyilkolni, mint bűnözőt és gyilkost.

A zsidók emberek voltak. Ezért ölték meg Istenüket, Aki így nem áldást, hanem 2000 éves átkot és üldözést hozott rájuk, eltörölve Izraelt a térképről.

A nyugati modell gyűlölete is valahol mélyen emberi és a "Matrix" című filmet idézi, ahol a computer előadta, hogy a virtuális világot tökéletes Paradicsommá tették, de az emberiség nem fogadta be a programot. Kellett a vér, a gyilkolás, a gyűlölet, a káosz, a terror, a diktatúra. Ezért akarnak egyre többen most is szovjet diktatúrát, berlini falat a gazdag nyugat és az elátkozásra választott magyarország közé, hogy megint egy berlini fal mögül lehessen szidni a rothadó (tehát virágzó) kapitalizmust.

Egyre többen követelnek vaskezű despotizmust is, ahol felszámolják az emberi jogokat és katonai diktatúra tombol. Demokrácia "senkinek" sem kell. Királyságért lihegnek és Adolf Hitler-féle vaskezű, terrorista fasizmusért.

Kell a veszteség, kell a gyilkolás, kell az öngyilkosság, kell a globális népirtás.

A Biblia is átkozott és undorító bűnözők bolygójaként festi le a Földet, ahová a Világmindenség civilizációi dobálták össze, gyűjtötték egy helyre a Világmindenség összes fajából a bűnözőt, a szemetet, a söpredéket. Azokat, akik nem civilizáltak és nem méltók a civilizált Intergalaktikus Unió halhatatlan és békés fajai közé.

Orbán Viktor miért gyűlöli és üldözi a rokkantakat, a szegényeket és minden felsőbbrendűt? Mert zsidó? Mert cigány? Nem. Hanem  azért, mert annak a bűnöző fajnak az egyik szánalmas példánya, amit embernek neveznek, és amit a Biblia is a józan ész szerint definiál és sorol be, amikor a Földet a Világegyetem söpredék fajainak gyűjtőhelyeként írja le. Ide születik és ide vettetett a Kozmoszból mindaz, ami bűnöző, ami korcs, ami beteg, ami civilizációra alkalmatlan, ami selejt, ami ganéj, ürülék és szemét. Egyik ilyen faj az ember, amelyik őshonos a bűnözők bolygóján, azaz a Földön. A többi fajt Maga az Isten és a Jézus Krisztus nevezte démonoknak, bukott angyaloknak, azaz elkárhozásra ítélt földönkívülieknek. Az emberi nem pedig ebben a népes bűnözői, söpredék kavalkádban genetikai korcs, torzszülött, genetikai söpredék, a Kozmoszból kivetett és a Bibliában is lépten-nyomon undorral emlegetett hulladék. A minőségbeli szimilitásra jellemző, hogy a Biblia ördögöknek pedig a bukott és a Föld bolygóra vetett, kirúgott és kárhozatra ítélt földönkívülieket, valamint lényegében az emberiséget nevezi. Az emberek ördögök, amiképpen a többségük számára láthatatlan démonok is.
 
 
A Biblia azért festi le a Földet a Világmindenség szeméttelepeként és a kárhozottak bolygójaként, a bűnözők és a visszataszító söpredék fajok vértől és mocsoktól teljes lezüllésre és társadalmi rothadásra ítélt planétájaként, mert az is. Nem köntörfalaz a Biblia abban sem, hogy megváltás csakis az eleve erre teremtett keveseknek lesz, akiket ahhoz, hogy megkaphassák a felvételt a halhatatlanok Kozmikus Civilizációjába, mind testileg, mind lelkileg totális átalakításon fognak keresztülesni. Ebben az állapotukban ugyanis még a kiválasztottak is csak hulladék, ganéj, ürülék és szemét.

A többi pedig megy a démonokkal együtt az örök kárhozatra, ahová való. A Föld a Pokol kapuja. És az itt őshonos emberi faj 95 %-ának, valamint az ide hajított exofajoknak nincsen menekvés. A Pokol kapuja szélesre tátja száját és szinte mindenkit elnyel.

Ahogy a Biblia Deklarálja: mert elítélte őket az Isten és az ítéletre általa alakított, halhatatlanokból és halhatatlanná tett lényekből álló bírósági tanács.

És amikor végre elnyeli a Pokol a szemetet, azaz csaknem mindent és mindenkit, akkor végre jöhet az, ami itt a Teremtés óta nem volt:

Civilizáció.

Csillag Ösvény Jósda