2019. 08. 24., Szombat
Bertalan névnapja

A magyarság számos fő kategóriában Európa legutolsója!

A magyarság számos fő kategóriában Európa legutolsója!
2014-05-07
A 28 európai uniós tagállam közül a magyar népnek számít a legkevésbé a demokrácia, a piacgazdaság, a szabadság, a bizalom, a tolerancia, az önrendelkezés, a nyitottság. Az amerikai Forbes magazinnak adott interjújában ezen felmérési eredményekre hivatkozott Jaksity Görgy, a Concorde vezérigazgatója - emlékeztetett rá (felolvasva a listát) az ATV "Hírvita" című, május 5-ei adásában a műsorvezető.
 
Gyorselemzés: Molnár F. Árpád

Az elhangzásuk sorrendjében vegyük szemügyre - csak egy pillanat erejéig - ezeket a felsorolt tételeket, a napi tapasztalati példákkal:

Demokrácia: a magyarok évek óta a demokrácia felszámolásáról, vaskezű terror bevezetéséről, statáriális állam szükségességéről beszélnek, amelyet aztán felválthat a királyság (értsd: a demokrácia teljes eltörlése) vagy a fasizmus (azaz a terror rendszere, amelyben - a cigányságon, a zsidóságon és a nem eléggé magyarkodó magyarokon túl - bármikor, bárki lehet áldozat).

Ezzel Magyarország az összes Európai Uniós tagállam közül a legutolsó helyre került és a legelmaradottabbnak bizonyult.

Piacgazdaság: a magyarokat nem érdekli, hogy pl. az Európai Unió egy kényszerhelyzet, a legkisebb rossz. Mivel csak az indulat, az ösztönök számítanak, ezért a lakosság közel fele ki akar lépni az EU-ból, annak ellenére, hogy nem létezik azon kívül, csak elnöki diktatúra, szellemi és kulturális nyomor, valamint rendkívül mélységes mély szegénység. A magyarokat a piaci és a népjóléti szempontok hidegen hagyják. Csak a nyugat elleni harag számít. De ez nem minden, ugyanis a magyarok szinte 100 %-a teljesen életképtelen. Esze ágában sincs kimenni az utcákra tüntetni; ha a saját életéről és túléléséről van szó, akkor sem.

Szabadság: a demokrácia kapcsán már említettük, hogy a magyarok nagy tömegei nem csak nem tartanak igényt a demokráciára, de utálják is azt. A szabadság ugyancsak olyan gyűlölt és üldözendő dolog a magyarok számára, mint a demokrácia. A szólásszabadság és a sajtó szabadsága, a tüntetések engedélyezése közel 9 millió 900 ezer embert (tehát 100 ezer ember híján Magyarország teljes lakosságát) annyira hidegen hagyja, hogy ki sem dugják az orrukat az utcára. Az elbutult és erkölcsileg súlyosan leroggyant magyar népet nem érdekli sem mások szabadsága és életben maradása, valamint élethez való joga, sem a saját életéért és jogaiért nem képes tenni semmit. Ha pl. a kilakoltatásokat nézzük, több száz vagy talán ezer kilakoltatásból akad egy, amiben az áldozat segítséget kér. A burzsoázia az esetek talán 98 vagy sokkal több százalékában voltaképpen semmiféle akadályba nem ütködik, amikor bárkinek el akarja venni a házát vagy a lakását. A magyarok, mint az állatok, készséggel kerülnek utcákra, amihez elbutult és szociopata népellenséggé vált magyarok milliói hurráznak azzal, hogy aki eladósodott, az meg is érdemli, és igenis, kerüljenek magyarok további millióinak utolsó tulajdonai is az ország leggazdagabb oligarcha földesurainak és gátlástalan bűnözőinek tulajdonába.

Ehhez tartozik az a napokban elhangzott és a sajtóban szétosztott hivatalos adat is, miszerint Magyarországon, az egy évvel korábbihoz képest tovább gazdagodtak a gazdagok és tovább szegényedtek a szegények, s miközben a lakosság egyre rosszabbul él, a 100 leggazdagabb milliárdos 180 milliárd Ft-tal tovább gazdagodott.

A magyarok olyanok, mint az elmegyógyintézeti, évtizedes elektrosokk és gyógyszeres terápiák után szélnek eresztett zombik, akikben az életképesség szintjén nincsen lélek és nincsen túlélési ösztön, de van ehelyett gazdagodó burzsoá oligarcháik által programozott szegénygyűlölet, honfitársaik elleni szociopátia és pusztító, a társadalmat és a gazdaságot felzabáló és felemésztő rosszindulat. A magyarok olyanok saját honfitársaik ellen, mint egy zombifilm tudatlan, alacsonyrendű agyevő állatai, amikor pedig ők kerülnek sorra a teljes kifosztásban, olyanok, mint a lobotómián átesett, az elmegyógyintézetben menthetetlenül fekvő, agyműtött, homloklebenyüket kimetszett élőhalottak.

Bizalom: a magyarok - okkal és joggal - nem bíznak semmiféle pártban, semmilyen milliomosban, milliárdosban, sem az EU-ban, sem az USÁ-ban, sem Izraelben, de még a demokráciában sem, hanem azt is, ami maradt nekik, azt is végleg fel akarják számolni. A magyarok számára gyanúsak a demokraták, gyanúsak a zsidók, a cigányok, gyanús minden és mindenki, talán csak Oroszország és az olyan szintén elnöki diktatúrák nem, amilyen a tömeggyilkos Bassár el-Aszad által vezetett Szíria. Putyint és a nyugattal ellenséges tömeggyilkos diktátorokat a magyarok azért pártolják, mert az EU összes országa közül a magyarok a legutolsók demokráciaigény, piacgazdaság, szabadságigény, a mások iránti tolerancia, az önrendelkezés és a nyitottság terén. A magyarok szegénységben, terrorban és elnöki diktatúrában képzelik életüket és szervezik utódaik nyomorát, a gazdag nyugati világbirodalomtól elzárkózva és teljesen elhagyatva. Ugyanakkor a tömeggyilkos despotákat is csak annyira pártfogolják, hogy azok népe ne jöjjön Magyarországra menekültként, mert azok muszlimok, mert a magyarok szerint bűnözők, tolvajok, nemi erőszakolók és gyilkosok, akik fajilag bűnözők és faji szempontból alsórendűek, hiszen pl. nem olyan fehérek, mint a magyarok.

Tolerancia: a világsajtót bejárt kutatások sora állítja, hogy a magyarok a legintoleránsabbak, továbbá a zsidóságot, a cigányságot a leginkább gyűlölők Európa összes népe és nemzete közül. A magyarok elé lógatott évszázados népi konc, hogy amikor az adott kormányzat és titkosszolgálat el akarja terelni az emberek figyelmét a fontos és meghatározó dolgokról, olyankor a cigányokra és a homoszexuálisokra tereli a figyelmet, a magyaroknál folyamatosan működik. A magyarok jelen korunkban kiválóan kezelhetők és irányíthatók primitív állatokként. A titkosszolgálati és kampánystratégiai nagykönyvek egyik gyöngyszemének illik be a magyarság, amelyet minden ócska, primitív és a nép lenézéséből, tudatlan baromként kezeléséből eredő állati technikával tömegesen lehet saját túléléséről vakvágányra és szakadékba terelni. A magyarok ehhez jókat őrjöngnek és vágtatnak, mint az állatok uraik, arisztokráciájuk, milliárdos földesuraik, rabtartóik, burzsoáziájuk cigányozásaira és buzizásaira, nyugatgyűlöletére, jólétutálatára, egymás kilakoltatására és sok millió honfitársuk minden jövedelemtől való megfosztására (tehát Magyarország gazdasági fejlődésének felszámolására), valamint pl. a nyugati, felsőrendű, demokratikus kritika teljes megvetésére, a magyar nép jogainak védelme teljes elüldözésére stb. A magyarok minden tekintetben megtestesítik a titkosszolgálati stratégiákban és a világ legjobb kampánytanácsadóinak nagykönyveiben megfogalmazott állati nép, ösztönnép, egyszerű, buta és üres szólamokkal bármilyen irányba rángatható primitív nép imázsát. A magyarok számára jobbára mindig az ösztön az első, nem a racionalitás és a józan mérlegelés. Ez a politikai paletta jelentős részére is vonatkozik, nem csak a rendkívül primitív népre, ahol a politikai pártok (a baloldaltól a Fideszen át a Jobbikig) és a rosszindulatú, elbutult nép saját honfitársaival szemben szélsőségesen tömeggyilkos közönnyel, valamint kifejezett rosszindulattal és szociopátiával viseltetik.

A politikai rezsim, vagyis az újgazdagok, a közpénzből parazita és a nép nyakán élősködő politikus-multimilliomosok egy követ fújva a hibbant, primitív és alávaló néppel a magyar lakosság tömegeinek minden jövedelemtől való megfosztásában a világ legcsúfabb és legundorítóbb nemzetei közé süllyedtek. A magyarok nem csak felszámolták a korábbi, mindenkit megillető és az alkotmányban szabályozott anyagi biztonságot, de a politikai rezsim közpénzmilliomosai együtt őrjöngnek a néppel, hogy minél többeket sikerüljön teljesen megfosztani minden munkanélküli és szociális segélytől, akiket eztán mihaszna söpredékként ki lehessen dobni az utcákra, és ahol a nép lakásaira és házaira aztán Magyarország leggazdagabb oligarchái tehessék rá a kezeiket vagy bedeszkázva menjenek tönkre, rohadjanak meg mind, de ember azokban ne lakjon! Hiszen nem fizet érte dézsmát az országon parazitáskodó Jobbikos, Fideszes, MSZP-s, DK-s stb. multimilliomos arisztokratáknak! A lakhatás ingyenes, hiszen ha pl. valahol le van kapcsolva az áram vagy a gáz, akkor pénzbe csak az kerül, ha az ilyen személyt utcára dobjuk és utána közpénzből harácsolunk a hajléktalanellátó vérszívó szervezetek újgazdag vezetőinek büdzséjébe, de a magyar politikai rezsim és a magyar nép annyira gonosz, sötét és rosszindulatú, hogy akkor is a kilakoltatások mellett dönt! A magyarok még fizetni is készek azért, hogy honfitársaik tömegei az utcán végezzék!

A szélsőséges magyar intoleranciának további példadzsungeléből: Pl. a Fidesz és a Jobbik keresztény értékrendre hivatkoznak, miközben semmi közük ahhoz és üldözik a keresztény szociális értékrendet és annak képviselőit. A nevében baloldal jelentős része vagy zöme - annak médiájával - pedig általános keresztényfóbiában szenved, ezért öncsonkító és önmagát minősítő intoleranciájában egyaránt gyűlöli, üldözi és kirekeszti az álkeresztény pártokat - amilyen a Fidesz és a Jobbik - és a valódi keresztényeket, magára a kereszténységre tekintve fenyegető ellenségként.

Önrendelkezés: A magyarok addig hangoztatták korábban függetlenségi törekvéseiket, hogy most már hatalmas tömegek minden vágya, hogy a teljes posztszovjet területet, a volt Szovjetunió összes országát mélyszegénységben, kilátástalanságban és elnöki diktatúrában tartó ázsiai, szláv beözönlést és térhódítást támogassák. A magyarok addig hangoztatták a gazdag EU-tól és a dúsgazdag nyugattól való függetlenségüket, hogy ma már tömegesen és egyre nagyobb tömegeik kívánják a mélyszegény Oroszország és annak vezetője, Putyin katonai invázióját Magyarországra és az Európai Unió további tagállamai ellen. Izrael kormányának és titkosszolgálatainak számos olyan törekvése, amellyel Magyarországot válsággóccá akarta tenni az Európai Unió ellen, e tekintetben is egyre sikeresebb. A magyarok demoralizáló, bomlasztó, rothasztó szerepénél csak a gátlástalan, vadkapitalista burzsoázia rosszindulatú, szinte minden értékkel szembeni gátlástalan háborúja fenyegetőbb.

Nyitottság: a magyarok gyűlölik mindazt, amire oligarcháik és szónokaik nem húzzák rá, hogy magyar, és nem számít nekik, mibe kerül az - mekkora árat fizet az álmagyar oligarchákért stb. a gazdaság, a szabadság, a nép -, csak magyarnak nevezzék a koncot választott hatalmasaik, akiknek szavain állatokként csüngenek. Sok felmérés szerint a magyarok utálják a leginkább a külföldieket, az afrikaiakat, a zsidókat, az arabokat, a muszlimokat, de Magyarországon belül is nyílt háború folyik a nevükben baloldalinak nevezett erők részéről pl. a kereszténység megvetésére, elvetésére, amelyből szikrázik a gyűlölet és a butaság, rengeteg fölösleges konfliktust és háborúságot, valamint szavazatvesztést okozva.

Csillag Ösvény Jósda