2020. 08. 13., Csütörtök
Ipoly névnapja

A Magyar Iszlám Közösség sajtótájékoztatóval reagált a Hír Tv vádjaira

A Magyar Iszlám Közösség sajtótájékoztatóval reagált a Hír Tv vádjaira
2015-01-25
Egyházunk a tolerancia, a békesség, a párbeszéd alapján nyugszik, ezért a Hír Tv Célpont c. adásában elhangzott rosszindulatú, egyoldalú, vádaskodás mélyen elszomorította és felháborította mindazokat, akik ismerik a Magyar Iszlám Közösséget, és annak tevékenységét - kezdte sajtótájékoztatóját Bolek Zoltán, a Magyar Iszlám Közsség elnöke, 2015. január 23-án, délelőtt 10 órakor, az Iszá Omár mecsetben, melyen tudósítónk is megjelent. 

 
 
 
 
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a párizsi terrorista akciókat a média bizonyos szereplői össze kívánják mosni az iszlám hittel, amivel felerősítik az iszlamofóbiát.  El kívánjuk mondani, hogy számunkra a Korán és a Prófétánk (béke legyen vele) útmutatásai az irányadók, amitől távol állnak a szélsőséges gondolatok, eszmék és a törvénytelenség bármilyen formája

Ezért határozottan visszautasítunk minden alaptalan és kreált vádaskodást, lejárató kampányt, amely közösségünk munkája, eszmeisége ellen irányul. Tetteink, a megsegített honfitársaink és külföldi segélyezettjeink ezrei igazolhatják, hogy Közösségünk számára a legfontosabb alapelvek egyike a folyamatos segítségnyújtás a békés együttélés, összefogás mindennapi megvalósításának jegyében.
 

Visszautasítjuk a valóságot tudatosan félremagyarázó, szenzációhajhász újságírók azon állítását, hogy a Magyar Iszlám Közösséget az anyagi haszonszerzés, motiválná. Nem vagyunk Magyarország prófétái, ahogyan nincs pénzügyi dzsihad sem, ezeket csak azok állíthatják, akik nincsenek tisztában közösségünk valós törekvéseivel és helyzetével. A Magyar Iszlám Közösség valóban a rászorulók segítését tűzte ki célul, de az állítással ellentétben, soha nem tértek le arról az útról jelesül a szegények önzetlen megsegítéséről. A Magyar Iszlám Közösség tagjai nagy többségében magyar emberek, akik hazánkban a muszlim hitet gyakorolják. Az iszlám lényege a béke, a szeretet, a rászorulók segítése, és mi valamennyien ezen értékek mentén élünk. Munkánkat az Iszlám Világliga is elismeri, éppen ezért a Magyar Iszlám Közösség megdöbbenve tapasztalta azt a támadássorozatot, ami az elmúlt napokban több irányból is érte.

A Hír TV Célpont című adásában a felénk irányított vádaskodást a leghatározottabban visszautasítjuk. Munkatársaink nagy nyilvánosság előtti lejáratását nem hagyhatjuk szó nélkül. Kijelentjük, hogy érintett munkatársaink kellő időben tájékoztatást adtak a személyüket érintő fontosabb körülményekről, a folyamatban lévő bírósági ügyek kapcsán pedig kijelentjük, hogy jogerős ítélethozatalig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme. Közösségünket törvénytisztelő emberek alkotják, akik elhatárolódtak mind a szélsőséges eszméktől, mind a törvénytelenségektől. Kijelentjük, hogy a Magyar Iszlám Közösség számára a szociálisan rászorultak ellátása nem „biznisz” hanem karitatív vállalás. Fő feladataink: szociális és köznevelési intézmények működtetése, szociális ellátások, ifjúsági feladatok, táboroztatás, pályázatok készítése, megvalósítása. Ebből a célból a Magyar Iszlám Közösség a nem egyházi működéssel kapcsolatos feladatok ellátására három egyházi jogi személyt hozott létre, majd 2014 végén a Szeretetszolgálatunkat. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a minket támadó média olyan személy (Szűcs Kornél) információi alapján befolyásolja a közvéleményt, aki a Magyar Iszlám Közösség számára az utóbbi időben megalapozatlan vádjaival felmérhetetlen anyagi és erkölcsi kárt okozott. Annak időzítése pedig, hogy éppen most került a média támadások célpontjába a Magyar Iszlám Közösség, annak elnöke és munkatársai, valószínűleg nem véletlen. Európában és Magyarországon az általunk is elítélt párizsi merényletek után egyre jobban fokozódik az iszlamofób hangulat, az egyes médiumok pedig tudatosan táplálják is ezt annak ellenére, hogy most nagyobb szükség lenne a feszültségeket csillapító nyugodt kommunikációra úgy a magyar társadalomban, mint a muszlimok között is. Hogy tisztában legyünk az ellenünk irányuló lejárató kampány hátterével, ismernünk kell a megalapozatlan vádak mögött álló Szűcs Kornél tevékenységét.

Szűcs Kornél 2011-ben került kapcsolatba a MIK-kel azt követően, hogy az általa vezetett Út és Erény Közössége Egyház korábbi bejegyzett egyházi státuszát törölték, ezért a továbbiakban nem volt jogosult tevékenységei után egyházi kiegészítő normatívára. Hogy az egyházi kiegészítő normatíva valahogy mégis lehívható legyen, Szűcs Kornél, több bejegyzett egyházat is megkeresett, majd a Baptista Szeretetszolgálattal kötött megállapodást.  Amikor a törvények változása miatt a MIK is bevett egyház lett, akkor Szűcs Kornél ismét megkereste a MIK elnökét, hogy tárgyaljon vele egy fenntartóváltásról, mivel szeretett volna áthozni a Gondoskodó fenntartásába két olyan intézményt, (a Kelet Magyarországi Humán Szolgáltató Központ, és Kelet Magyarországi Szociális Szolgáltató Központ) melynek Ő a vezetője. A 2012 őszén zajló tárgyalások során Szűcs Kornél önként felajánlotta, hogy a MIK-nek az együttműködésért cserébe saját vállalkozási és egyéb bevételeiből évi 90 millió forint hitéleti támogatást nyújt. A fenntartó váltást követően a korábban is általa vezetett két intézményben Szűcs Kornél teljeskörűen önállóan gazdálkodott, valamint annak szakmai vezetését is önállóan bonyolította, és ugyanezen időtől (2013.04.01.) kezdve a fenntartó intézményekben is menedzser igazgatói pozíciót töltött be. Pár hónap elteltével Szűcs Kornél igényt tartott arra is, hogy a fenntartó bankszámlái felett önállóan is rendelkezhessen. A MIK vezetése erre határozott nemleges választ adott. Tetézte a gondokat, hogy a MIK elnöke többször jelezte, hogy a törvényes megállapodásokat Szűcs Kornél nem tartja be, ahogy az intézmények működése is a felelőtlen gazdálkodásának következményeként folyamatosan ellehetetlenült. A kapcsolat megromlása lényegében ezekre a tényekre vezethető vissza. Ezek az okok játszottak közre abban, hogy a MIK vezetése a fenntartó képviselőjével egyeztetve Szűcs Kornél vezetői pozíciójának felfüggesztése mellett döntött.

A sajtó által nyilvánosságra hozott, szándék szerint a MIK elnökét, Bolek Zoltánt is terhelő, Szűcs Kornél által engedély nélkül készített hangfelvétel egyértelműen manipulatív. Úgynevezett „visszaosztás” egyszerűen nem létezik, mint ahogy korábban sem volt. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy intézményeinkben folyamatosan és szigorúan ellenőrzik az állami normatíva felhasználását. Az alaptalan vádak miatt a MIK természetesen jogorvoslatot fog kérni. Fontos megjegyezni, hogy a Magyar Államkincstár egy intézményben a szociális ellátottak után 2014. december 08-án felfüggesztette az állami normatíva folyósítását, éppen a Szűcs Kornél vezetése alatti időszak (2013. április 01 – 2013. december 11-ig) hiányosságai és szabálytalanságai miatt. A Gondoskodó Központ új vezetése ezeket a problémákat 2014 februárjától orvosolta, ennek ellenére a vizsgált időszak alatt adódó gazdálkodási hiányosságok miatt a Magyar Államkincstár mégis felfüggesztette az állami normatíva kifizetését.

A médiában elhangzottakkal ellentétben a Magyar Iszlám Közösség rendelkezik jogosultsággal igazolás kiadására a Halal termékek vonatkozásában. Érdemes megjegyezni, hogy Halal igazolására akkreditációt nem minden ország kér. Dubai megköveteli a szigorúbb akkreditációt a Halal termékek befogadásához, amellyel a Közösségünk az országban egyedülállóan rendelkezik.
 

Az ellenőrzésünk minimum évente történik, melyet rendszerint az általunk megbízott, muszlim, helyben élő, dolgozó vagy a Közösségtől küldött személy végzi, de van, ahol egy általunk megbízott minőségellenőrző cég. A minősítési követelményeket megvizsgáljuk, a kiválasztott vállalkozásokkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a Halal vágások idején rendszerint jelen van egyházunk képviselője. Minden más állítás hazugság, nem kívánunk olyan vádakkal foglalkozni, amit számunkra ismeretlen emberek fogalmaznak meg.
A további elhangzott vádakra röviden a következő válaszokat tudjuk adni: nem voltam, és jelenleg sem vagyok tagja egyetlen pártnak, így a KDNP-nek sem. Az elmúlt években kizárólag a közösség szolgálatában tevékenykedem. A Magyar Iszlám Közösség elnökeként soha nem szándékoztam bizonytalan eredetű átutalást intézni, sem Zalaszentgróton, sem máshol.

Budapest, 2015. január 23.
Bolek Zoltán
A Magyar Iszlám Közösség elnöke
 

Mit érdemes tudnunk a magyarországi muszlimokról,  a jelenlegi helyzetről, és a Magyar Iszlám Közösségről, és annak tevékenységéről - szintén Bolek Zoltán tolmácsolásában:
1., Történelmi áttekintés, a magyarság és az iszlám

A Magyar Iszlám Közösség tisztában van azzal, hogy milyen súlya van a sajtónak, a köz véleményének formálásában. A MIK éppen ezért fontosnak tartja, hogy a média a korrekten, tényszerűen, szélsőségektől mentesen, tájékoztasson.

A párizsi terrorcselekmények Európában az iszlám radikalizmusra irányították a figyelmet, de igen sajnálatos hogy a véres merényleteket elkövető dzsihadisták, és a fenyegetettséget jelentő néhány tízezernyi iszlám radikálist igyekeznek összemosni a világ több mint másfél milliárd békés muszlim hívőjével.  Tudjuk azt, hogy a médiában a szenzációt leginkább a szélsőséges konfliktushelyzetek jelentik, Az aktuális politikai események mentén mesterségesen felerősített hangulatkeltés, eltorzítja a valóságot, emellett komoly társadalmi feszültséget is generál. Szomorúan látjuk azt is, hogy egy országos sajtóorgánum kihasználva a párizsi terrortámadás miatt megnövekedett figyelmet megalapozatlan rosszindulatú információk alapján kelti rossz hírét egy közösségnek, jelen esetben a Magyar Iszlám Közösségnek, annak vezetőjének és munkatársainak. Ezt a támadást visszautasítjuk, és úgy értékeljük, hogy ezzel az üzenettel megint csak az iszlamofób tábor erősödik, ami újabb törésvonal a magyar társadalom testén. amivel immár a sokadik törésvonal mélyül el a magyar társadalomban. A támadás azoknak ad szellemi táptalajt, akik próbálják bizonygatni, hogy Magyarország keresztény ország, a muszlimok itt idegenek, menjenek haza a sivatagba, ahonnan jöttek. Kérdem, hogy mi magyar muszlimok hová menjünk? És ha mennünk kell, akkor azoknak a kora középkori sírokban nyugvó több ezer hittársunk csontjait is magunkkal kellene vinnünk, akik magyarként az Iszlám hitet vallották? Ha sokan nem is tudják, akkor is tagadhatatlan, hogy az Iszlám kisebb-nagyobb megszakításokkal közel 1400 éve él a magyarsággal együtt, amit korabeli írások is bizonyítanak, ahogy vitathatatlan bizonyítékok vannak az Árpád kori magyar muszlimokról is. A muszlim hitű magyar lakosság a korai forrásokban izmaelita néven szerepel. Az izmaelitával azonos értelemben használták a latin forrásokban a "saracenust". A magyarban ennek megfelelője a böszörmény, illetve szerecsen.  
  
Tudjuk jól, hogy a 150 éves török hódoltság alatt, hazánk középső része az akkori iszlám világbirodalomhoz tartozott. Tudjuk azt is, hogy a magyar függetlenség vezérei, levert szabadságharcaink után muszlim földön nyertek menedéket, ahogy Thököly Imre fejedelem, Zrínyi Ilona, Rákóczi Ferenc, és sok száz követőjük. De beszélhetünk 1849 utáni Törökországi emigrációról, Kossuth Lajosról, és azon tábornokairól, akik az Iszlám hitet is felvették, és török tábornokok lettek, mint Bem apó, Kmetty György, Guyon Richárd. Gondoljunk a hűséges bosnyák katonáinkra, akikkel vállvetve harcoltunk az Első Világháborúban, és akik a budapesti, győri, pilisvörösvári, siklósi, mohácsi laktanyákban voltak elszállásolva. Beszélhetnénk hűséges szövetségeseinkről, azokról a török katonákról is, akik a galíciai fronton és Romániában magyar bajtársaik mellett sebesültek meg, vagy estek el. Sok török hősi halott Budapesten, a Kozma utcai török hősi temetőben nyugszik. Ha eszünkbe jut az 1921-es népszavazás, és az hogy Sopron és környéke ma Magyarországhoz tartozik, akkor gondoljunk arra a nagyjából 400 bosnyák, albán származású, muszlim katonára is, akik a Rongyos Gárda soraiban harcolva kivívták a népszavazás lehetőségét. S nem kis pátosszal jelenthetem ki, hogy egy Ahmed nevű bosnyák hősi halált halt a harcokban. Vérét adta muszlimként egy keresztény országért. Mindezek tanulságaként kérdezem: Miért is ne élhetnénk ebben a hazában, ezen a földön békében, törvénytisztelően, szabadon gyakorolhatva vallásunkat? Miért is ne foghatnánk egymás kezét és dolgozhatnánk közösen együtt az ország felvirágoztatásán a muszlim és nem muszlim magyarok?

2. Iszlám és a terrorizmus-Párizs

Sajnos jelenleg Európai és Amerikai közvélemény meghatározó része – nagy részt a tömegtájékoztatás egyoldalúságának köszönhetően - az iszlám vallást  a terrorizmussal kapcsolja össze, mintha az  iszlám vallásban létjogosultsága lenne a terrorizmusnak, mintha a muszlimok potenciális terroristák lennének. A média felelőssége, hogy megmutassa, hogy a muszlimok 99 százaléka, több mint másfél milliárd ember (!) mit is gondol valójában a terrorizmusról. A terroristák fanatizált szélsőségesek, akik az iszlám vallást céljaik miatt félreértelmezik. Az iszlám vallásban nincs semmi alapja a terrornak, sőt kifejezetten tiltja az ártatlan emberek megölését. Azt mondja a Korán: "Ha valaki megöl egy lelket egy másik lélek nélkül, vagy anélkül, hogy az romlást okozott volna a földön (tehát ártatlanul), akkor az olyan mintha minden embert megölt volna. Aki viszont életben tart, az olyan, mintha minden embert életben tartott volna." A Magyar Iszlám Közösség a azokat, akik az iszlám nevében gyilkosságot, terrorista akciót követnek el, úgy ítéli meg, hogy nem a Korán, hanem a terror törvényei szerint élnek. Ezek a közlemények néha elérik a hazai média hírközlési küszöbét, néha nem. Így tettünk, amikor az ISIS terrorszervezet kikiáltotta Irakban és Szíriában a kalifátusát. És így tettünk a legutóbbi párizsi terrorcselekmények kapcsán is. Közleményeinkben mindig megemlítjük, hogy a terroristák ezekkel a cselekedeteikkel leginkább a tisztességes muszlimoknak ártanak. Mert egy-egy ilyen akció után minket békés muszlimokat támadnak az elfogadhatatlan kollektív bűnösség alapján. -  Mi kapjuk a fenyegető leveleket, a verbális, és néha fizikai támadásokat. Magyarországon nincs gyökere, nincs alapja az iszlámfóbiának. Itt a lakosság kevesebb, mint egy százaléka muszlim. Az állam biztosítja nekünk azt a jogot, hogy szabadon gyakorolhassuk vallásunkat.  A magyarországi muszlimok, a magyar társadalomba beilleszkedett, dolgozó, adófizető emberek.

3. Karitatív tevékenységünkről összefoglaló

A Magyar Iszlám Közösség vezetésem alatt több nagy kül-és belföldi segélyakcióban vett részt. Csak a nagyobb akcióinkat említem:
 
  • 2005. Indonézia, a cunami kapcsán, közel 70 tonna gyógyszert küldtünk ki.
  • Pakisztánban egy nagyobb földrengésnél, s később a nagy árvíz idején több mint 15 millió forint értékű gyógyszert küldtünk segítségképpen.
  • Szudánba több évig Darfúrba, Nyalába, a világ legnagyobb menekülttáborába, Kalmába is küldtünk segélyeket, több mint 100 millió forint értékben.
  • A mai napig dolgozik Khartumban a kiküldött mentőautónk, s ez már több ezer ember életét mentette meg!
  • Hazai segélyeink ott voltak az edelényi árvíznél, a devecseri vörösiszap katasztrófánál. Több kisebb faluban osztottunk tartós élelmiszert, ruhaneműt, gyermekjátékot, orvosi műszereket is adományoztunk.

Büszkén mondhatom, hogy több száz tonna segélyt sikerült kiosztatnunk a rászoruló magyar embereknek, vallási hovatartozásuktól függetlenül. Mesélhetnék a Kisvásárhelyen felújított zsidó temetőről, melyet a helyi keresztény közösséggel közösen újítottuk fel. A mai napig ott áll a Magyar Iszlám Közösségé neve a temető közepén álló emlékoszlopon. Mindezek olyan tények, amik igazolják hitünk lényegét. Mindezt tettük szerényen a hitünk és magyarságunk okán és nem a médiák felkapott egyházaként. Egyházunk a társadalmi szolidaritás, együttműködés és törvénytisztelet talaján áll.

4. Miért hoztuk létre a Gondoskodó Központot?

A Gondoskodó Központ létrehozásának oka az volt, hogy – más egyházakhoz hasonlóan - részt vállaljunk a kormány szociális ellátó és köznevelési intézményfenntartó feladatainak megvalósításában. Az általunk alapított egyházi jogi személyek szakmailag és gazdaságilag önálló szervezetek. Fő tevékenységük a szociális és gyermekvédelmi törvény alapján a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, kihívással élők, idősek, fogyatékosok nappali ellátása, bölcsődék működtetése. Köznevelési intézményeinkben kicsi gyermekeink és diákjaink nagy része hátrányos helyzetű, szegény családban él, ezért gyakran összekapcsolódik az oktató-nevelő munka és a családok szociális segítése. Az országban egyedülálló módon intézményünkben. valamennyi kisgyermekek ingyen étkezik

5. Reagálás a közelmúlt eseményeire

A Magyar Iszlám Közösség tiszteletben tartja az összes vallást, annak hitbéli dogmáit, de ugyanezt a tiszteletet maga is elvárja. Visszautasít minden olyan cselekményt, ami emberek életének kioltására irányul. Hangsúlyozzuk, hogy Magyarországon soha nem történt olyan terrorcselekmény , amit magyar muszlim követett volna el, így semmi alapja nincs annak, ha valaki iszlám fenyegetettségről beszél. Egyházként arra törekszünk, hogy közösségünk tagjainak folyamatos segítséget és támogatást kapjanak tőlünk ahhoz, hogy életüket biztonságban, szeretetben, békességben élhessék.

 

Csillag Ösvény Jósda