2022. 12. 06., Kedd
Miklós névnapja

A költő visszatér, az ügynök vonyítani kezd

A költő visszatér, az ügynök vonyítani kezd
2015-07-18
Terveimmel ellentétben, sajnos csak valamivel 17 óra után értem a Fiumei úti sírkertbe, ahol a Morvai Ferenc szervezésében újratemették Petőfi Sándor néhány földi maradványát, melyet 1989-ben, egy saját finanszírozású expedíció keretében sikerült feltárni a szibériai Barguzinban, majd pedig szintén saját költségen, több nemzet antropológus szakértőinek segítségével, sokszor életük kockáztatása árán és néhány ma is élő Petőfi származék DNS mintájának köszönhetően sikeresen azonosították, (negyed évszázod keresztül bújtatták) Petőfi Sándor földi maradványaiként. 

Domján Tibor, Budapest
 
 
Az eseményt megelőző napokban szinte mással sem találkoztam az interneten, - már ahol hírértékű volt az ügy - minthogy különböző módokon és formákban, forrásként főleg a Magyarok Világszövetségének legújabb nyilatkozatait használva, de persze saját hungarofóbiájuk okán is, ócsárolják Petőfi Sándor nyilvános újratemetésre irányuló, negyed évszázadot felölelő fáradalmakat. 
 
Negyed hat környékén már azt gondoltam, hogy elkéstem, mert a sírkert fiumei úti főbejáratától majdnem egy kilométerre lévő helyszínről, folyamatosan jöttek szembe velem emberek, kis zászlókkal, kokárdákkal és karszalagokkal, néhányan Petőfi-s pólóban olyan létszámban, ami miatt egy idő után muszáj volt megkérdeznem, hogy véget ért-e már a rendezvény? Nem, mondták, menjen csak nyugodtan tovább, de nagyon sokan vannak és ők már lerótták a kegyeletüket. 
 
 
Valóban tömeg volt abban a belső sírkertben, nem is nagyon sikerült közel mennem a központban állókhoz, de valójában nem is ez volt a célom, csupán ott akartam lenni, személyesen.
 
Hogy miért? Mert a nemzetünk boldogulásának egyik legnagyobb problémáját látom felfedezni az események negyed évszázados alakulása mögött.
 
Ahogy Morvai Ferenc is elmondta köszöntő beszédében, a Papp László Sportarénában, hogy a mindenkori magyar kormányok hivatalos külpolitikai véleménye szerint, Petőfinek még az emlegetése is veszélyezteti az általuk szorgosan épített "demokráciát" hát még a jelképes újratemetése.  
 
Nos, dicsőséges nagyurak, a költő most visszatért...
 
 
Ha bibliai hasonlattal akarnék élni, akkor Józsué jut eszembe, akit Kanaán lakói, a rájuk jellemző kígyó stílusban csúnyán átvertek, de mivel a nekik tett esküje kötelezte, a lelepleződésük után nem kardélre hányattak a lábasjószágokig bezárólag - és igen rossz döntés volt ez az egész világ jövőjére nézve - hanem, bár ismét egy átok alá kerültek, egyúttal az Istennek a házába is, igaz, egyelőre szolgának, favágónak és vízhordónak. 
 
Most azért átkozottak legyetek, és ne fogyjon ki közületek a szolga, a favágó és vízhordó az én Istenemnek házába.
 
A mérges kígyónak fajzatai azonban, soha sem törődnek bele a sorsukba, személyiségük nem változott és az Istennek házába kerülve az elkövetkezendő századok, évezredek alatt, egészen egyszerűen elfoglalták az oltárt, miközben pedig kihirdették magukat Isten megkérdőjelezhetetlen földi helytartóinak is. Igen, a Kánaániták, az Isten által, a kezdetek óta leggyűlöltebb teremtmények a földön, hiszen ők, valójában az ördög atyának, a hazugság atyjának gyermekei (még ha ezzel nincsenek is mára tisztában)
 
Jelen korunk magyar valósága ugyanettől a beszivárgó őskórságtól szenved, hiszen az országunk vezető politikusai, az úgynevezett elitje, az úgynevezett tudományos hatalmasságok és szervezetek, élükön a Magyar Tudományos Akadémiával meg mindenféle mondvacsinált intézetekkel, több mint egy évszázada, valamiért borzasztó betegesen viszolyog a valódi magyar érdekek érvényesítésétől, sebészi pontossággal kerül minden olyan lépést, ami a nemzeti önbecsülést valóban emelni tudná, de gátlástalanul, forrást, fáradalmat nem sajnálva hazudik, hamisít, öl, pusztít és rombol annak érdekében, hogy a magyar nemzet, értékrend és hitvallás eltűnjön Európa közepéről, feloldódjon egy nagy büdös semmiben.
 
Nem pusztán rosszindulatú, arrogáns, hiú, ostoba, önhitt, sértődékeny vagy féltékeny emberek öncélú dúlásáról van tehát szó, hanem nagyon is tudatos, szervezett, számos helyről támogatott és biztosított gonodsz cselekedetekről, ténykedésekről, melyeknek jutalma a pénz, a látszólagos hatalom, úgynevezett tudományos fokozatok, és azok úgynevezett elismertsége, saját, belterjes köreikben, cserébe a nemzet történelmének szisztematikus meghamisításáért, küldetésének akadályozásért, jövőjének elpusztításáért. 
 
Mindezek alátámasztásul a témával kapcsolatban, álljon itt csak néhány példa a tengernyi sajtóanyagból, egészen a feltárás kezdetétől napjainkig:
 
Petőfi Sándor földi maradványainak hivatalos, kibővített, ismételt szakértői vizsgálata a Szovjet Tudományos Akadémia bevonásával szeptember 20. és 24. között megtörtént. A vizsgálat megerősítette a korábbi eredményeket, újabb 16 ismérvvel tényként állapította meg, hogy a Barguzinban feltárt sírban kétséget kizáróan Petőfi Sándor maradványait találták meg - írja a Népszabadság 1989.09.25-i száma. - A Burját Köztársaság Minisztertanácsa és a Megamorv Petőfi Bizottság a vizsgálatról készített szakértői véleményeket tartalmazó dokumentumokat közvetlenül eljuttatta a szovjet és a magyar külügyminisztériumba annak érdekében, hogy Petőfi Sándor csontjait mielőbb Magyarországra lehessen szállítani. Sajnálatos, a moszkvai magyar nagykövetség nem adott lehetőséget arra, hogy az okmányokat a Megamorv Petőfi Bizottság átadja. Sajnálatos az a tény is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nem tudott szakértőket küldeni a vizsgálatban való részvételre, amelyet írásban közölt a Megamorv Petőfi Bizottsággal. (...) 
 
Expedíció keretében a Cleavelandi Természettudományos Múzeum két munkatársa, Clyde Simpson és Bruce Latimer tárták fel a csontvázat. Csatlakozva az ők és Kiszely István megállapításához, feltárt csontváz és Petőfi Sándor között egyértelmű azonosságot állapítottunk meg.

Amerikai kutatókból álló küldöttség érkezik 1997 december 7-én Budapestre, hogy Petőfi hozzátartozói szükségességét kifejts. A küldöttség tagjai: Mark A. Stoneking Ph. D. antropológusprofesszor, a Pennsylvania Állami Egyetem Embertani Tanszékének vezetője, Debby Fischer M. S. igazságügyi szakértő, a Fegyveres Erők Patológiai Intézete, James T. McMachon, Ph. D. clevelandi klinikai alapítvány patológiai osztálya elektron-mikroszkópiai laboratóriumának vezetője, Steven I. Reger Ph. D. Clevelandi Klinikai Alapítvány rehabilitációs osztályának vezetője. (...) Mai Nap, 1991.12.03

A végső bizonyossághoz az amerikai szakemberek kérték a budapesti főpolgármestert és a Miniszterelnöki Hivatalt, hogy adjon a szükséges mitochondriális DNS-print eljáráshoz 1 gramm csontanyagot Petőfi anyja, Hrúz Mária csontvázából. Erre még választ sem kaptak.
 
Érkezett azonban egy háromoldalas fax Amerikába a Magyar Tudományos Akadémia Sajtószolgálata „aláírással”. Ebben az MTA „Petőfi Bizottsága” szükségesnek tartotta emlékeztetni az amerikai kollégákat, hogy 1990. márciusában (valójában 1990. január 5-11. között) akadémiai szakértő csoport vizsgálta Moszkvában a csontvázat, és megállapította, hogy az egy 23 és 27 éves kora között meghalt nőé, akit 40-100 évvel ezelőtt temettek el.
 
Az amerikai kollégákat még is az háborította fel a legjobban, hogy miután itt Budapesten ötük előadásait az akadémikusok nem voltak hajlandók meghallgatni, illetve érveiket nekik elmondani, most ugyanazok névtelen levelet menesztenek nekik. Bántó továbbá, hogy abban – ellentmondva a szaksajtónak - kétségbe vonják azt a mitochondriális DNS-print eljárást is, amelyet rutinszerűen használnak az amerikai intézetekben személyek igazságügyi azonosításánál. Az MTA szerint e módszer – a Petőfi-esettől függetlenül – alkalmatlan egyének azonosítására. (...) Mai Nap, 1992.04.27
 
Mindezek után...
Kovács László, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének igazgatóhelyettese, ebben a minőségében 2004. október 7-én Barguzinban járt és előadást tartott, arról győzködve hallgatóságát, hogy Petőfi semmiképpen sem kerülhetett oda, mert valószínűleg Törökországba menekült. (...)
 
Dr. Kiszely István, aki az expedícióban antropológusként vett részt a következőképpen nyilatkozott:
 
Az elmúlt több mint két évtized alatt senki sem segített előrevinni az ügyet, ugyanakkor a Magyar Tudományos Akadémia szovjetbarát, oroszul jól tudó, szovjet kapcsolatokkal rendelkező Petőfi-témával soha nem foglalkozó kutatói állandóan a nyomunkban jártak, és hazudtak reggeltől-estig, hogy "klasszikusokat" is idézzek. Kovács László régész, Harsányi László orvosszakértő, Tigyi József akadémikus, Farkas Gyula antropológus és sorolhatnám tovább, az Akadémia felkérésére többször kiutaztak Moszkvába és Barguzinba meghamisítani a nyomokat és lehetetlenné tenni az expedíció munkáját. Az expedíció tagjait pedig az akkor még működő KGB kezére játszották, csak a szerencse mentett meg. Ezért is kellett a költő földi maradványait életünk veszélyeztetése árán is kivinni - engedéllyel! - Amerikába. A szükséges vizsgálatokat ismert amerikai szakemberek végezték, eljöttek Magyarországra bemutatni az eredményt, de a meghirdetett konferenciára az Akadémia képviselői még el sem jöttek; ellenérveikkel nem hozakodtak elő. Petőfi Sándor szüleinek - édesanyjának - csontjából nem adtak mintát a vizsgálat elvégzéséhez, pedig akkor már akár így, akár úgy, vége lenne egy olyan tudományos vizsgálatnak, amilyet szerte a világon így végeznek el, minden akadékoskodás nélkül.
Végezetül, olvassuk el a "buliból" valamiért kimaradt, úgynevezett Magyarok Világszövetésgének hivatalos közleményét, de ne felejtsük el, hogy nekik köszönhetjük a létező legkedvezőtlenebb időszakban kierőszakolt népszavazást is, a határon túliak magyar állampolgárságáról, melynek sikertelensége szintén csak a nemzet lelkébe vájt árok mélyítését szolgálta, de az sebészi pontossággal...
 
„Sem elvben, sem részvételünkkel nem támogatjuk” a július 17-re Morvai Ferenc által meghirdetett sportarénás rendezvényt, amelyet sem tiszteletadásnak, sem temetésnek, sem kegyeleti aktusnak nem lehet nevezni. Az MVSZ óva int Petőfi Sándor meggyalázásától. Ez az üzenet rajzolódik ki a Magyarok Világszövetsége vezetőinek – Patrubány Miklós, Fuksz Sándor, Kiss Endre József – tegnapi sajtótájékoztatójából és a Szövetség által e témában kiadott közleményekből. Petőfi Sándor hamvainak méltatlan sorsáért első sorban a magyar államot és a Magyar Tudományos Akadémiát terheli a felelősség, áma mostani, keresztülerőszakolt és megtévesztő ál-temetés nehezen jóvátehető kárt okoz."
 

Csillag Ösvény Jósda