2022. 10. 05., Szerda
Aurél névnapja

A három párt, amik miatt elszegényedett a nép és akiktől biztos nemzettragédiára kell számítani

A három párt, amik miatt elszegényedett a nép és akiktől biztos nemzettragédiára kell számítani
2014-04-23
Ismét olyan levezetéssel találkozhatnak, amilyet eddig sehol másutt nem olvashattak és nem hallhattak. Ok-okozati levezetés arról, miért lett Magyarország a szegények diktatórikus hazája és miért megy tovább a lejtőn, lefelé.
 
Cikk: Molnár F. Árpád

A magyar néptől a szociális segély megvonását és a fölösleges, haszontalan, pénzbe kerülő munka bevezetését - az MSZP-kormányzat idején - a szélsőjobboldali Jobbik Magyarországért Mozgalom kezdte, ráadásul a legszélesebb kampányban követelni. Az MSZP készséggel meghajolt a közéletet végzetesen tematizáló Jobbik követelései előtt és olyan antiszociálisan és radikálisan szociopátiás büntető-megtorló intézkedéseket vezetett be a polgári lakosság tömeges tönkre tételére, ellehetetlenítésére és utcára dobására, amilyenekre nem volt példa az 1989-es (1990-ben véget ért) rendszerváltás átmeneti időszaka óta, amikor egy ideig nem volt munkanélküli segély. Ilyen antiszociális pusztítással, amilyet a Jobbik és az MSZP elkezdett, sokan addig csakis abban az esetben számoltak, ha a Jobbik az ennél is sokkal súlyosabban szociopátiás, mértéktelenül pszichopata, társadalomellenes eszmékkel kormányra jut.

A népüldöző, tulajdonképpen népirtó, a Jobbik-MSZP alkalmi koalíciós megtorló pogromokat aztán a Fidesz vitte tovább, olyan szélesre tárva a pokol kapuit, amilyenre pedig a Rákosi-rendszer óta nem volt precedens. A Fidesz nem csak a Jobbik nevű párt szélsőségesen népgyűlölő szociopata terrorköveteléseinek további sorát valósította meg, de - átvéve a Jobbiktól a szociopata atyai szerepet - az élére állt annak a szegénygyűlölő, szegényüldöző, a magyar nemzet fiait, lányait és gyermekeit megbélyegző és azt undorral elüldöző patológiai tébolypogromnak, amiben addig a Jobbik Magyarországért Mozgalom volt a legfőbb hangadó.

Ami a ma már történelmi tények sodrában egyértelműnek és nyilvánvalónak tűnik: mélységes mély sötét idők következnek a magyar polgári lakosságra, bármelyik párt kerül az ország élére a három szociopata és vadkapitalista burzsoá pártkonglomerátum közül. Az ígéretek szintjén sem várhat senki, semmi jót, sem a Jobbiktól, sem az MSZP-től és az ezzel lényegében egységes baloldalnak illetve liberálisnak nevezett tömörülésektől, sem a Fidesztől, amelyik az Európai Unió demokratikus és emberjogi sereghajtójává tette Magyarországot és amely csak azt a szociopata és népgyilkos, patológiás diktátor szerepét realizálta, aminél rosszabbat kizárólag a Jobbik kormányzata követett volna el.

Ezen pártok - a Jobbik, az MSZP-összefogás és a Fidesz - az ígéretek szintjén sem biztatták a magyar nemzet tagjait semmi jóval.
 
1. A 2014-es választások előtt a Fidesz további elnyomást ígért, garantálva, hogy minden úgy megy tovább, ahogyan eddig, csak egyre jobban.
 
2. Az MSZP-összefogás azt ígérte, hogy minden nagyon nehéz lesz, katasztrófa katasztrófa hátán következik, mert a Fidesz annyi mindent tönkretett. Nem ígértek semmi olyasféle szociális védőháló minimumot, ami Magyarországot kb. 2008 előtt jellemezte. Az MSZP-összefogás szerint a magyarok nem érdemelnek védelmet a magánintézmények ellen, egyetlen bank ellen sem, nem érdemelnek munkanélküli segélyt, nem érdemelnek szociális segélyt, hanem - mint a Fidesz-propagandában - mindenki annyit ér, amennyije van. A bankárok a leggazdagabbak, ezért ők gyakorlatilag minden törvényen felül állnak, a lakosság pedig éljen meg, ahogyan tud, ha pedig valakinek nincsen pénze, mert nem megy neki a spekuláns, tehát erkölcstelen és gazember vadkapitalista életmód, az egymáson taposás, a többi piaci fél saját anyagi haszonszerzésért kirekesztése és eltaposása, az dögöljön meg.
 
3. A Jobbik pedig - amelytől elindult a magyar nép millióinak tönkre tétele és minden jövedelemtől való vadkapitalista megfosztása - a devizahitelek eltörlésén túl voltaképpen semmi pozitív ígérettel nem szolgált. Hanem hogy aki a kapitalizmusban nem tud munkához jutni, az ne is lakjék, ne is egyék, akit fajilag kifogásolhatónak bélyegez a Jobbik vezetése, azt üldözni fogják és ígértek valamiféle politikai elszámoltatást. De nem ígértek semmit a népnek! A felelősök üldözése, némelyük bebörtönzése egy dolog, de attól senki nem fog sem megélni, sem életben maradni! A nép - amely kiszakadt a szocializmus és a kapitalizmus első 8 évének szociális biztonságából - a Jobbik értékrendjében arra jó, hogy továbbra is ki legyen szolgáltatva a vadkapitalizmus munkanélküliségének, hogy a Jobbik, ha kormányra kerül, akkor milliókat szegényítsen el, ha nem találnak munkát, de segélyt senki nem érdemel, mert csak a cigányfajzatok és az ingyenélők nem dolgoznak - sulykolta a szélsőjobboldali párt teljes propagandagépezete. Aki nem dolgozik, az mocskos cigány - kezdte a Jobbik az MSZP-kormány idején. Aki nem dolgozik, az lusta, mihaszna tróger - folytatta a Jobbik a Fidesz-kormány idején -, ezért nem érdemli meg sem azt, hogy akár 5 Ft életben maradási segélyt kapjon, sem azt, hogy szabadlábon vagy életben maradjon. Mindennek a tetejébe azt ígérte a Jobbik, hogy diktatúrát teremt, és kategorikusan közölte azt is, hogy a Jobbik nem demokrata párt.

A Jobbik cigányüldözéseivel indult el a magyar nép a minden eddiginél sokkolóbb és végzetesebb elszegényítés útján, amihez a rendkívül buta, primitív és gyűlöletösztönei által saját kizsákmányolásába és minden eddigit meghaladó brutális elszegényítésébe hajszolt magyar nép könnyű prédája volt a közpénzből gazdagoknak: azaz a Jobbiknak, az MSZP-összefogásnak és a Fidesznek. Tehát a közpénzen, legkevesebb havi 1 millió forint nettóval hizlalni kezdett új politikai burzsoának. Hiszen az újgazdag politikai generációnak először csak a cigányok gyűlöletére, aztán minden más magyar állampolgár gyűlöletére és utálatára kellett építenie. Egy állati sorba taszított buta, ostoba és primitív nép barbár ámokfutása volt az, amit egy-egy ocsmány, fasiszta jelszóval - emberprogramozói kifejezéssel élve - triggerelni lehetett, hogy maga a Jobbik legyen kezdeményezője és vezérszónoka annak az elképesztő néppusztításnak és korszakváltó nemzeti hanyatlásnak, ami bekövetkezett. A Jobbik követeléseire a szociális háló olyan mértékű megsemmisítésre került és annyira a vérébe ivódott a teljes magyarországi politikai vezetésnek - az MSZP-összefogástól a Fideszen át a Jobbikig -, az ezt megszavazó magyar nép millióival együtt, ami mára csak vadonatúj, azaz régi-régi, bizony, réges-régi szemlélettel és mentalitással rendelkező párt/pártok szemléletével és dominanciára jutásával fordítható vissza. Olyan szemlélettel, amire utoljára a Horn-kormány kétharmada idején volt gyakorlat, amikor mindenki, akinek nem volt munkahelye, jövedelemben részesült, ezért nem kerültek tömegek az utcákra, nem kerültek milliók olyan szegénysorba, hogy végleg kivonásra kerültek a kapitalista piaci körforgásból, ezzel végzetes gazdasági örvénybe taszítva az egész országot is! Mert a tömegek totális elszegényítése azt is biztosította, hogy a segélyektől megfosztott magyar lakosság vásárlóereje a nullára csökkent! Ez pedig a munkahelyek megteremtésére is végzetes csapással járt!

A gyűlölet, a belső gyűlölködés tette tönkre ezt az országot, nem a bankok. Hogy mi történt volna akkor, ha a testvérgyűlölet fasiszta tébolyeszméje nem nyer teret Magyarországon, hanem csak a bankok vannak rizikófaktorként, csupán spekuláció. A tény az, hogy nem a bankok juttattak minket idáig, hanem a testvérgyűlölet, az intolerancia, a kirekesztés vágya, az irigység, a barbárság, a tudatlanság, a tanulatlanság, a butaság, az állati ösztönök, a nép a nép ellen tébolyának a II. Világháború óta nem látott térhódítása.

Hogy mi történt volna, ha a Jobbik nem születik meg, nem tudni, mert a Jobbik volt az, amelyik a nép elszegényítésének propagandáját elkezdte és sikerrel keresztülvitte, már az MSZP-kormányt is meghajlásra kényszerítve, azzal a példátlan gyűlöletpropagandával, amit az Internet roppant széles arzenálján keresztül, őrjöngve és iszonyú fasiszta gyűlölködésekkel követelt. Ezek fő hangadói pedig a leggyűlölködőbb cigányüldöző szennylapok voltak, amilyen a jobbikos, Novák Előd nevétől hírhedt kuruc.info, a jobbikos, Pörzse Sándor nevétől hírhedt Barikád és a hasonló népgyűlölő szociopata pártorgánumok.

A Jobbik és buta, tahó és bunkó internetes bűnbandáinak gyűlöletpropagandája, amely szerint minden munkanélküli cigánybűnöző, utána az, hogy minden munkanélküli rosszindulatú, mihaszna, dologkerülő vérszívó, aki elveszi Vona Gábor (ő személyesen hirdette ezt!), továbbá a Jobbik és a magyar nép becsületes hányadának pénzét, meghozta a Sátán gyümölcserdejét: az MSZP meghajolt a fenevad előtt és törvényekben látott hozzá garantálni a magyar nép totális tönkre tételét, a kapitalista piacgazdaságból milliók végleges kirekesztését és utcára kényszerítését. A Jobbik után a Fidesz, mint valamiféle antikrisztus született meg, amely arra hivatott, hogy a patológiás téboly atyjának, a Jobbiknak beteg és démoni eszméit betöltse, ahogyan az ó törvényeit a Jézus Krisztus, csak fordítva. Mert itt nem az Isten törvényeinek betöltésére jött el a Jézus Krisztus, hanem a Jobbik perdöntő törvénykezési befolyására, mintegy a Sátánatya gyermekeként született meg a Fidesz antikrisztus, amely mindent, amit a Jobbik-Sátánatya a nép elszegényítésére és totálisan reménytelen helyzetbe döntésére ordítva és fenyegetőzve követelt, beteljesítette annyira, hogy a Jobbik őrjöngő fenevad fejét zömében el is hallgattatta. A Jobbik elégedetten látta, ahogyan népgyűlölő és népüldöző vágyait előbb az egyik, majd a másik kormányzat irreverzibilisen beteljesítette, ezért a sárkánynak már nem volt miért tovább ordítania.

Konklúzióként: a Jobbik, az MSZP és a Fidesz által az öngyilkosság meredek lejtőjére terelt és ezen a lejtőn vad vágtázásra ütött-vágott, söpredékként és utolsó szemét csőcselékként kezelt magyar nép feltétlen katasztrófával kell kalkuláljon, ha a Jobbik, a Fidesz vagy az MSZP-blokk pártjai közül bármelyik kormányra kerül vagy kormányon marad.

A magyar Parlament egyetlen hatalmas rákos fekéllyé vált, amely a rákos fekélyként, burjánzó, rosszindulatú daganatként elocsmányodott és szociopata trágyadombbá vált magyar néptől kapta befolyását, tetteit és hatalmát.

Csillag Ösvény Jósda