2020. 08. 03., Hétfő
Hermina névnapja

A cigányság valódi ellenségei - állást foglalt a RomNet főszerkesztője, Hidvégi-B. Attila

A cigányság valódi ellenségei - állást foglalt a RomNet főszerkesztője, Hidvégi-B. Attila
2015-06-05
A RomNet úgy döntött, nem hagyja szó nélkül Hegedüs István ORÖ-elnök kijelentését, miszerint a hírportálunk veszélyessé vált a magyarországi cigányság számára - írta tegnap Hidvégi-B. Attila, a RomNet főszerkesztője.
 

Hidvégi-B. Attila, RomNet
 
 
A Nemzeti Együtt(nem)működés Rendszerének egyik alappillére, hogy korlátozzák a sajtószabadságot, eltávolítják a szerkesztőségekből a nemkívánatos újságírókat, bezáratnák a kritikus hangvételű sajtóorgánumokat, vegzálják a civileket, büntetőeljárásokat indítanak mondvacsinált ürügyekkel. Ebbe a rendszerbe integrálódott az Országos Roma Önkormányzat is, és jó kápóként, ha lehetőség van rá, azonnal odacsapnak, bizonyítva elkötelezettségüket, mert a folyamatosan lógó, kinyújtott nyelvük nem mindig elég. A köpönyegforgató, a mindig széliránynak kedvező politikai kiállásuk, állásfoglalásuk nem a választóik, hanem önös céljaikat szolgálják. Így fordulhatott elő, hogy a Hazafias Népfrontból indulva az MDF-SZDSZ-MSZP-Fidesz zászlói alatt is vonult Farkas Flórián ma az ország egyetlen kegyelmes uraként elképesztő hatalomra tehetett szert, és irdatlan pénzek fölött diszponálhatott. Mint azt a büntetőeljárások mutatják: gyanítható, saját holdudvarát és klientúráját építve folyt ki a tiszaroffi cigánysorról a legmagasabb állami szintig emelkedett fővezér kezei közül nem csak a pénz, hanem egy ország jövője is. 
 
 
Farkas Flórián múltját, jelenét jól ismerjük. Még akkor is, ha az tele van homályos foltokkal. Kétes előélete, politikai pályája, életútja, elnöki kegyelme, büntetőeljárásainak elsimítása - köztudott. A mindenkori hatalom mellett kiáll, ha arra utasítást kap, szót emel a cigányság ellen is, de néma marad a parlament falai között még akkor is, ha a cigányok ügyében ordítania kellene. Négyévente mégis bebizonyítja, mindezek ellenére ő legjobban szeretett és támogatott cigány vezető. A zsarolás és a megfélemlítés eszközét legfőbb kápóként bizony kiválóan tudja használni. 
 
Ha van igazság, és a demokráciába vetett hitünk alapján jogállam, valamint a tisztességes és egyenlő bánásmód alapján történő igazságszolgáltatás, akkor a vétkek és a bűnök nem csak Isten előtt, hanem a bírói pulpitusnál is megszülethetnek. A történelmi tapasztalatok alapján a diktátorok uralmát mindig megtörik, és bukásuk szégyenteljes.  

Tapasztalhatjuk: a hatalomból lassan leépítés alatt álló Farkas Flórián irányvonalát követve alakult meg a jelenlegi ORÖ. Kijelölt elnökkel, bábként működő és tevékenykedő képviselőkkel. Hiába bizonyítaná önjáróságát és új irányvonalát Hegedüs István, a kotta és a zenekar ugyanaz. A korábban még az MSZP-ben politizáló Hegedűs elnök ma a Lungo Drom oszlopa, a cigányság „bástyája”. A köpönyeg másik oldalát viselve szépen lavírozhat, de az általa bizonygatott új utak keresése nem lehet más, mint hazug beszéd, ha minden a régi mederben zajlik. Csalárd a politikai irányváltás hangoztatása akkor is, ha a cigányság és az ORÖ legnagyobb veszélyeként jellemzi a már több mint egy évtizede a cigányságért tevékenykedő RomNet-et, munkatársait, vezetőit. A sajtó szerepe az, hogy tükröt tartson a politika és a közélet szereplőinek, és tájékoztassa a közvéleményt a minden állampolgárt érintő döntésekről, felmerülő kérdésekre adott válaszokról, tervekről. 

 

A RomNet ezt tette, és ezt teszi, még akkor is, ha különféle nyomásgyakorlásokkal számtalanszor próbálták ellehetetleníteni. Érdemes ugyanakkor megjegyeznünk, hogy a RomNet legnagyobb ellensége az elmúlt 10 évben maguk a roma politikusok voltak, akik bár szeretnek fürdeni a média fényében, a kritikus hangvételt nem mindig tűrték és tűrik. Farkas Flórián éppen ezért zárta ki közgyűléseiről a sajtót, zárkózott el a nyilatkozatoktól, sajtótájékoztatóin pedig kérdésekre nem válaszolt. Legutolsó nyilatkozatában is, amit az ATV kamerájának adott, a sajtót fenyegette meg, amiért beszámol a korrupciógyanús ügyletekről. Hasonló véleményt fogalmazott meg a jelenlegi önkormányzat is, mert az elnöki keret, és a hivatal több tízmilliós kifizetéseiről - amelyekben egyébként már zajlanak a büntetőeljárások – és a testület ellenzéki képviselőinek nyilatkozatairól beszámol.
 
Mi, a RomNet szerkesztői, akik elhivatottságból, a cigányság jövőjéért, társadalmi munkában, saját szabadidőnket és pénzeszközeinket felhasználva dolgozunk hosszú évek óta, büszkén és szerénytelenség nélkül kimondhatjuk: fontos és értékes munkánk, a hiteles és pontos információkon alapuló tájékoztatásunk épp ezért jelent értéket, hivatkozási alapot sok tízezer olvasónk, társ-médiumok és a cigányság számára is. 
 
Nem tűrjük a megalázó bánásmódot, nem engedjük magunkat megfélemlíteni, de ugyanakkor türelemmel viseljük a kritikát. Még akkor is, ha azt becstelen, kétes erkölcsű és hitelű emberek, választott és kijelölt, feltörekvő politikusok, magukat vajdának nevező kalapos cigányok teszik.
 
Meggyőződésünk, a cigányságra, és a teljes magyar társadalomra a legnagyobb veszélyt nem a Jobbik és a hozzá kapcsolódó szélsőséges szervezetek, hanem maga Farkas Flórián, és a „Lungodor” szinten politizáló, tevékenykedő Országos Roma Önkormányzat vezetése jelenti. Az egyre mélyülő társadalmi szakadékból kiutat nem lelhetünk, amíg diktátorként megnyilvánuló cigány vezetők, köpönyegforgató, a kizárólag saját megélhetését szem előtt tartó ál-politikusok, vagy a nagydobosi képviselő-jelölt Talpánéhoz hasonló kaliberű emberekre kellene bízni a roma társadalom jövőjét.
 
Nem építhetünk véget nem érő korrupciós alapokra bázist, szociális-, lét- és jogbiztonságot, nem adhatjuk oda egyetlen fegyverünket, a választói jogból eredő szavazatunkat annak, aki ellopta és ellopja mindannyiunk jövőjét!
 
 
Hegedüs István ORÖ-elnöknek és képviselőtársainak ne a tényeken alapuló tájékoztatással szembeni támadás legyen a legfontosabb feladata, hangulatot ne bűnbakállítással teremtsen. A hangulatkeltést mondjuk, kezdje azzal, hogy az ORÖ Dohány utcai székházának falára méltó ceremónia keretében visszaállítja a Farkas Flórián által eltávolított, a romagyilkosságok valamennyi áldozatának emlékére 2009-ben avatott emlékfalat, és a roma holokauszt áldozatainak tiszteletére állított márvány emléktáblát! Elődjének gyakorlatával ellenétben emlékezzen meg augusztus 2-án a roma holokauszt áldozatairól, mert Farkas Flórián nem tartotta ezt sem szükségesnek! A jó kapcsolatok kialakítása érdekében kezdeményezzen párbeszédet a roma civilszervezetekkel, véleményük kapjon teret és lehetőséget a programokban! Támogassa, és ne elnyomni akarja a roma fiatalokat, az értelmiségi réteg törekvéseit.
 
Ha valódi változást, új irányt akar a roma politikai életben a cigányság első számú vezetőjének kijelölt elnök, akkor mindent tegyen meg azért, hogy lerázza magáról az önkormányzat gazdálkodása körüli botrányt és büntetőügyek árnyékát, tisztázza képviselői és elnöki szerepét a milliárdos csalás-gyanúkban. A további szégyenbélyegek elkerülése érdekében tárja a nyilvánosság elé a gyanúsítás alapját jelentő valós elszámolásokat, az ORÖ és háttérintézményeinek valós pénzügyi gazdálkodását, és a szervezet jövőbeli terveit.
 
Ha valóban terheli felelősség Farkas Flóriánt és az előző testületet a botrányos pénzügyi gazdálkodásért, álljon a nyilvánosság elé, kérje az igazságszolgáltatást, végezze dolgát, és kérjen bocsánatot Farkas Flórán nevében is azért, hogy négy év semmittevéssel, propagandával lehetetlenítették el a cigányság életét. Tegye ezt azért, mert az előző testületben ő is képviselőként megszavazta az előterjesztéseket, beszámolókat, és a jogfolytonosság elveként tovább kell vinne a már zajló projekteket. Hegedüs Istvánnak nem a saját politikai pályáját, jövőjét, hanem a magyarországi cigányság életét, sorsát kell szem előtt tartania. Ha nem teszi, elzáródnak a pénzcsapok, és végképp nem remélhetünk kiutat a végeláthatatlan szegénységből, társadalmi és szociális kirekesztettségből.
 
Tényként leszögezhetjük: a Törvényesség, Erkölcsösség és Szakmaiság politikai szlogen Farkas Flórián ORÖ-elnöki tevékenységét látva egyértelműen bebizonyosodott: ez a hitvallás nem más, mint hazugság, mert pontosan ez a három dolog hiányzott az elmúlt 4 év munkájából.
 
Ha pedig ezt az új utat nem találja meg sem Hegedüs István, sem a lungo dromos többségű testület, bátran szembe kell nézni a jövővel, és ki kell mondania az Országos Roma Önkormányzat közgyűlésének az önfeloszlatást. Egy tiszta alapokról induló szervezettel pedig tevékenyen részt kell venni a romák valós társadalmi integrációjának megteremtésén, hogy ne harmadik világbeli körülmények között, elhazudott múlttal, ellopott jelenben, jövő nélkül tengődjön az éhenhalásig Magyarország legnagyobb lélekszámú kisebbsége. Mert ha ez nem történik meg, akkor bizony eljön az az idő, hogy öntudatra ébred és felkél a nép, hogy megtörje diktátorának hatalmát. 
 
Talán a cigányság történelmében ez lenne az igazi fordulópont, és a legidőszerűbb!
 

Csillag Ösvény Jósda