2022. 12. 03., Szombat
Ferenc,Olívia névnapja

16 éves lány viccelt a Charlie Hebdo-val, ezért a franciák letartóztatták (Helyzetelemzéssel!)

16 éves lány viccelt a Charlie Hebdo-val, ezért a franciák letartóztatták (Helyzetelemzéssel!)
2015-01-23
Leépülőben a francia demokrácia (is). Ez megszokott mindenütt, ahol az állam - úgymond - meg akarja védeni a demokráciát, a liberális értékeket, valamint a politikai rezsimet eltartó lakosságot.

A Charlie Hebdo nevű francia szennylap sajtósai elleni muszlim tömeggyilkosság után most egy 16 éves francia gimnazistát vettek őrizetbe, mert viccet, de igazat tett közzé a Facebook-oldalán. Az esetről többek közt a 444 számolt be röviden, aki a France 3-ra hivatkozott. (Az első hírek között lányról szóltak, később fiút emlegettek, de ez minket most nem érdekel; a lényeg szempontjából ez abszolút marginális marad.)
 
Felzaklatni és formálni fogja gondolkodását, ha a gyorsan kelt cikket végigolvassa. Egész pályafutásom legdurvább vulgaritásán se csodálkozzon senki, csupán - egyébként a Charlie-kultusz kötelező imádatából és végtelen obszcenitásából eredően autentikus kényszer által hajtva - arról beszélek, amiért Angela Merkeltől a Facebook-ig (a magyarok "faszbuk"-nak nevezik) mindenféle aljanép nem csak odavan, de kötelezően imádtatni is akarja.

Cikk: Molnár F. Árpád

Mindenekelőtt deklarálom, hogy 2004 eleje óta keresztény vagyok. Nem divatból, meg ideológiából, ahogyan ez szokás manapság, hanem Tapasztalatból és Meggyőződésből.
 
Egy mondattal intézem el, hogy nagyon helytelen volt lelőni a Charlie Hebdo embereit. A cikk nem erről szól, ezért erről többet itt nem írok. Azt is, hogy nem helyes embereket lelövöldözni, csak azért kell megjegyeznem, mert sokan annyira buták, mások annyira erkölcstelenek, megint mások egyéb okokból nem képesek olvasni a sorok között és tisztázni kell számukra, hogy én sem helyeslem civilek lelövöldözését. Továbbá: a cikk nem az iszlámról, hanem a minimálisan elvárható erkölcsökről és azok drasztikus hiányának következményeiről szól.

Kezdjük egy hírrel: A France 3 tudósítása szerint a franciaországi Nantes városában egy 16 éves gimnazistát vettek őrizetbe, mert a Charlie Hebdo 2013. július 10-i számának címlapján látható képet a merénylet egyik halottja, Stéphane Charbonnier (Charb) képére cserélte és ezt kitette a Facebook-oldalára. A Charlie Hebdo eredeti címlapján Mohamedet láthatjuk, amint rettegve tartja maga elé a Koránt, azzal a  felirattal: A Korán egy szar és nem állítja meg a golyókat. A képen Mohamedet - a Koránon keresztül áthatoló golyókkal - éppen szitává lövik. (A muszlimok tiltják Mohamed ábrázolását.)

A 16 éves gimnáziumi tanuló módosított a címlapképen. Mohamed prófétát a megölt Charb-ra cserélte, a szöveget pedig úgy módosította, miszerint: A Charlie Hebdo egy szar, nem állítja meg a golyókat.

Na, erre gondolta úgy a francia kormányzat, hogy ez aztán már több a soknál! A gimnazistát - hogy minden egészségesebb ember jól meglássa a nyugaton elhatalmasodó skizofréniát és tébolyult anarchiát - terrorizmus dicsőítésével vádolják.

Az biztos, hogy ez a 16 éves már soha nem lesz a régi. Az állam vasököllel csapott le az igazságra, egy 16 éves esetében pedig az ilyesfajta meghurcoltatás - ha az ráadásul igazságtalan - egész életre perdöntő nyomot hagy és átalakítja a gondolkodást. Az ilyen áldozat többnyire vagy feltétlen engedelmes és gerinctelen, félős, gyáva megalkuvó lesz, aki Sztálintól Hitlerig minden rendszert kiszolgál, vagy pedig egy életre meggyűlöli a nyugatot és onnantól - idézőjelben - csőre töltött fegyverré válik. Azaz ellenálló lesz belőle. Tehát a mindenkori korrupt, bűnöző, a nép vagyonából élősködő, harácsoló, parazita kormányzat állandó és örök ellensége.

Az eset érdekességei közé tartozik, hogy amit a francia tanuló ábrázolt, az ráadásul igaz volt. Erre gondolta úgy a francia állam, hogy ez már olyan szentgyalázás, hogy ez így együtt aztán már tényleg mindennek a teteje! Ráadásul a gimnazista által módosított kép az igazságot ábrázolta, és még csak nem is pornográf, ahogyan a Charlie Hebdo Isten faszát ábrázoló híveinél a kötelező tananyagok egyike.

A tanuló elé - Angela Merkeltől Európa tömeggyilkos és harácsoló, hibbant állami pszichopatáiig - nyilván jó alaposan lerakták a felsőbbrendű nyugati kultúra legújabb szent gráljaként kötelezően imádtatott pornográf és szajha szennylap moslék kultuszát és annak minősíthetetlen és civilizált közegben elfogadhatatlan karikatúradömpingjeit, így pl. olyan szintű képeket, ahol éppen egy szent vagy az Isten bassza meg Jézust vagy fordítva. Így ez az ifjú tanult egy kicsit Merkel és nyugati elvbarátai szentkönyvének, a Charlie Hebdo-nak minden értéket és kultúrát széttaposó őrületéből, bár csillagközi fényévekre maradt távol attól a szellemi és minden értéket szanaszét taposó moslék tébolytól, amit a Charlie Hebdo és bandája - a Facebook fasiszta erőszakosságával - képvisel. Ez a tanuló igazságot tett közé, mégpedig Angela Merkel és elvbarátai értékrendjétől jó távol: azaz nincs benne Isten faszát a Jézus Krisztusba, nincsen baszás, szopás, seggbe kúrás és hasonló liberális vallási, kötelezően imádott Facebook-os szent csodák.

Tudja, hogy a Charlie Hebdo bolondkirályok által kötelezően imádtatott és elfogadásra kényszerített beteg kultusza a Bibliai Jelenések Könyvében részletezett "Nagy Babiloni Szajha, a föld paráznáinak és utálatosságainak anyja" rendszerének legfőbb ismérvei közül való? Hát nem mesés, hogy ennek a Nagy Szajha Európának vezető személyét mintha a Sátán nevezte volna el "Kereskedő Angyal"-nak, azaz "Angela Merkel"-nek? A Biblia leírja a Nagy Babiloni Szajháról, hogy annak legfőbb pillérét is - pl. a szentségtörés, az Istenkáromlás, a pornográfia stb. mellett - a kereskedelem (kapitalista) tőkés rendszere adja.

A nyugat és az Emberiség terroristái azok az állami vezetők, akik kötelező kultuszt csináltak a Baálból és szent könyvükből, a Charlie Hebdo-ból. A Jézus Krisztusból és a kereszténységből ilyen fokú moslékot csak a Sátán fiai kreálhattak. Híveik, a Nagy Babiloni Szajha állami vezetői, királyai leépüléssel és elrettentő, járványként szétterjedő, kötelezően imádtatott morális anarchiával fenyegetik nem csak saját büdös, eddig is mélységesen megbízhatatlan és alávalóan moslék bűnöző, parazita fajtájukat, hanem az egész nyugatot és mivel a nyugat kezében van a világ média- és minden más hadiarzenálja, ezért közvetlenül fenyegetik az egész Emberiséget is. Rendkívül ostobának kell lenni ahhoz, hogy ne lássuk, miféle, a Bibliában Megprófétált züllött, minden tartásából kifordított hitvány, ördögi és sátáni világtársadalmat szül az értékek ilyen fokú totális sárba tiprása. A Charlie Hebdo kötelező Belzebub-kultusza közvetlenül a Sátán bűzéből és az egész Emberiséggel szembeni barbár ellenségeskedéséből ered. A Biblia alapos ismerőjeként egyértelműen kijelentem: a Charlie Hebdo-t vagy a Sátán és/vagy bukott angyalai szülték és/vagy pedig - amire az Isten gyakran hivatkozik a Bibliában a Világtörténelem során - a Teremtő Isten bocsátotta a világra, hogy romlást, meghasonlást és még nagyobb romlást hozzon azokra, akiket gyűlöl és majdan, az Utolsó Ítéletkor bizonyítékokat prezentálhasson azok ellen, akiket méltatlanoknak Ítél a szentek kozmikus, halhatatlan egységcivilizációjába való örök felvétetésre.

A Charlie Hebdo egy betegség, egy halálos kór, ami azért támasztatott, hogy sokakat elveszítsen.

Tudja, hogy az Isten gyakorlatilag az Újszövetségben is feltétlen, ismétlem, feltétlen(!) bosszúval, továbbá kárhozattal fenyegeti azokat, akik botránkozást okoznak a Jézus Krisztusban? A törvény olyan fontos és kiemelt, annyira bekövetkezésre kódolt, hogy a négy evangéliumból háromban is benne van!

Lukács - aki orvos volt és úgy nyomozott a Jézus Krisztus után, mint jelenkorunk oknyomozó újságírói - a következőket jegyezte le: azt mondta a Jézus Krisztus:

"Mondta a tanítványoknak:
- Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek (botrányok ne legyenek); de jaj annak, aki által esnek! Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába és ha a tengerbe vettetik, semhogy egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson!"

(Lukács 17: 1-2.)


A botránkozás eredetileg botrányt, botránykeltést is jelent.

Máté evangélistán keresztül a próféciaként is regnáló eset így került dokumentálásra:

"- Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik Bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék!
Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botrányok legyenek; de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik!
Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól! Jobb neked az életre sántán vagy nyomorékként bemenned, minthogy két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre! És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt és vesd el magadtól! Jobb neked egy szemmel bemenned az életre, hogynem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére!"

(Máté 18: 6-9.)
 
 
A Charlie Hebdo kötelező imádata, valamint a kereszténység és minden erkölcs elnyomása
 
Nagyjából két tabutéma lehet most a nyugati világbirodalomban, szinte mindenütt, amivel nem szabad viccelni: a zsidóság elleni Holokauszt és a Charlie Hebdo. Például a keresztények hitlerista kiirtása nem érdekes, emlékműveket sem emelnek miatta, megemlékezés-napok sincsenek (miközben zsidók elleni Holokausztra emlékezésből jut heti egy emléknap), mert a keresztény lobbi olyan puhány, mint a szétrohadt felmosórongy. Izrael és a zsidóság, mint nép viszont erős érdekérvényesítő rendszerrel rendelkezik, ezért - mindenki más érdekeit, érzékenységét stb. maga mögé hajítva - minden megemlékezést, kártérítést, emlékművet stb. saját lobbijára fordít és kizárólagossá tesz. Pedig Magyarország és Európa nem is Izrael, hanem keresztény többségű ország és kontinens. De voltaképpen csak zsidók elleni Holokauszt létezik, mindenki más feledni való, alsórendű szemét.

A szomszédunkban, Ukrajnában elkövetett Holodomor - amikor Sztálin 10 millió(!) ukrán civilt éheztetett halálra(!) (nem is érti sok náci, miért nem akarnak az ukránok ismét Oroszországhoz csatlósodni) -, éppen úgy felejteni való - és ebben a magyarországi náci lobbi is a zsidó lobbi kezére játszik -, ahogyan az is, hogy a II. Világháborúban nem 6 millió zsidó, hanem 30-50 millió ember halt meg! 30-50 millió!

A kereszténységet Hitler mint faji minőséget üldözte, ahogyan a becsület és a tisztesség összes formáját is. A II. Világháború nem csupán a zsidóság irtásáról, hanem ami a legfontosabb: a minőség irtásáról szólt: ne legyen becsület, erkölcs, szeretet, bűnbocsánat, tisztesség, csak a hatalom iránti feltétlen és minden emberi tartástól megfosztott engedelmesség. A zsidóság üldözése csak egy részlete volt a népirtásoknak! Ráadásul zsidónak lenni nem minőség és nem dicsőség, csak egy állapot. Ezért - szemben azzal, amit a zsidó lobbi kényszerít - a keresztények irtása sokkal fontosabb, de a kereszténység kiirtásának szándékán kívül a minden függetlenség, becsület, tisztesség és erkölcs kiirtásának szándéka és az ellene folytatott fasiszta irtóháború is sokkal fontosabb, mint a zsidóság üldözése és irtása volt. Azért is, mert a zsidók között van becsületes és mocskos disznó egyaránt, de a kereszténység és a becsület kiirtása már nem egy vegyes állapot, nem egy népcsoport, hanem a minőség totális és globális kiirtásának sátáni terve! Ezért úgy helyes - és ez is olyan dolog, amire a Charlie Hebdo kötelező imádata hívta fel ismét a figyelmet -, ha a zsidóság imádata és Holokausztjának megemlékezése leghátulra kerül, és első helyre kerül a keresztények tömeges kiirtásáról és a becsületes, valamint tisztességes emberek tömeges kiirtásáról szóló megemlékezés! Amíg az emléknapok eme sorrendje nem kerül helyre, addig nekünk éppen úgy indokolt az ellenállás, amiképpen a túloldalon a Nagy Babiloni Szajha harcol azért, hogy mint szent grálból hörpintsünk mocskos serlegéből, amelybe ő, a Szajha az Isten- és Krisztus-gyalázást öntötte, a Teremtő, a Jézus Krisztus és a szentek pornográf ábrázolásának kötelező vadkapitalista, nagytőkés, liberálisnak és demokratának hazudott tébolyát, őrületét és moslékját ömlesztette, és jelen esetben az egész világot, annak minden népét és nemzetét, rasszát, faját és nyelvét ezzel a moslékjával itatja!

A Sátán fiainak a Charlie Hebdo és 'az Isten bassza meg Jézus Krisztust' a szent könyvük, nekünk viszont a Jézus Krisztus evangéliuma! Ők 16 éves tanulót tartóztatnak le terrorizmus dicsőítése hamis vádjával, mert őket a Sátán szülte. És mivel Európa vezetőit a Sátán szülte, ezért nekik 16 éves - más ügyekben 14 éves, poénkodó lányok - mellett mi vagyunk a terroristák. Mi viszont akkor vagyunk az Isten fiai, ha tudjuk az Istentől a Jézus Krisztusban, hogy ők a terroristák, az egész Emberiség ellenségei, és ők nem csak antikrisztusok és ördögök, de az is a Sátántól való, amit dicsőítenek. A Charlie Hebdo éppen úgy a Sátán szennylapja, mint annak Istenkáromló, az egész világ kultúráját sátáni módon mérgező karikatúrái. Ők ördögök, ezért a Sátán kívánságait teljesítik. Nekünk pedig minden üldözés ellenére is ki kell állnunk és bármikor életünket kell áldoznunk az Igazságért és az Isten Dicsőségére. Nyilván nem magunkra csatolt bombákkal, mert az nem keresztény tett, de az Igazság hirdetésével és mindhalálig való hirdetésével együtt!

És mivel nem vagyunk tökéletesek, ezért nem csoda, ha akár Magyarországon, akár bárhol másutt bepöccen egy-egy keresztény, például besétál a német kancelláriára és akit ott meglát közpénzen lakájkodni, azt szitává lövi. Üldözésünk és elnyomásunk, az ellenünk folytatott cenzúrák ezt nem gátolják, hanem szorzatosan felerősítik illetve közvetlenül okozzák. Ők a Charlie Hebdo-ban találták meg azt a gyönyörűséget és szentséget, amit mi az általuk mocskolt Jézus Krisztusban. Minket a Szent Lélek vonzott Magához, őket meg a Sátán.

Az, hogy a Charlie Hebdo olyan szentté emelt tabu lett, mint a gázkamrákba küldött zsidók (a keresztények, mint írtam: felejtősek, az nem érdekes), minősíti azt az egyre lerobbantabb, egyre elbutultabb és egyre hülyébb nyugatot, amiből mind nagyobb tömegek kiábrándulnak és iszonyú tömegek annyira nem érzik már magukat otthon ebben a moslék, minden szentséget tagadó, hajléktalangyártó sátáni kuplerájban és káoszban, ebben a liberálisnak hazudott, földesurak és oligarchák uralta törvénytelen anarchiában, hogy inkább választják a nyílt diktatúrát, csak találjanak rendet és találjanak például fogódzót, célt, hitet, szent értékeket (legyenek azok bármennyire szentségtelenek), amik kitölthetik a nyugati, liberálisnak nevezett anarchista szajha szörnyűséges és egyre hatalmasabbnak tűnő lelki vákuumát. A minden értéket tagadó, minden szentséget sárba tipró őrületet, ahol multimilliárdosok és politikus-, valamint médialakájaik egyre nagyobb szellemi nyomorba döntötték az egész nyugatot, és napról napra újabb és újabb tömegeket elszegényítve az út szélén hagytak, valamint nácisan az árokba lökték őket. Kicsit ahhoz hasonlóan, ahogyan Hitler a zsidókat, és ahhoz hasonlóan, ahogyan a II. Világháború kapcsán a zsidó lobbi a keresztényeket és minden nem zsidó tisztességes, becsületes embert. Árokba lökve nagyjából 30-44 millió halottat és milliárdnyi, a II. Világháború során nyomorba döntött embert. Az, hogy néha megemlítjük, hogy a zsidók elleni, 6 milliós Holokauszt mellett volt egyébként még több tízmillió halott, semmilyen szinten nem állítja helyre a rendet és a történelmi elszámolni valót. Mert a történelemmel szembesülni kell.

A Charlie Hebdo pornográf 'fasz és picsa, seggbe kúrjuk a szenteket és az Istent' világának világvezetők által utcán demonstrált kötelező imádata, ahol a karikatúrákban ábrázolt a szentek és az Isten fasza, másutt a Jézus Krisztus fenekéből egy háromszög áll ki, benne a mindent látó szemmel, miközben Jézus is baszik - ahogyan hónapokkal a Charlie Hebdo elleni vérengzést megelőzően feltártam, mihez vezet Mohamed, valamint ezzel összefüggésben a kereszténység karikatúrákban gúnyolása -, az egész nyugatra olyan nemzetbiztonsági kockázatokat hordoz, ami az egész nyugat szellemi és erkölcsi lezülléséhez vezethet. Erről tájékoztattam hónapokkal a Charlie Hebdo elleni vérengzést megelőzően.

De hát ez van, amikor nemzetbiztonsági és politikai tanácsadóknak nem ezerszer bizonyított személyeket, hanem haverokat, tehetségtelen ütődötteket, primitív lakájokat és ostoba agyalágyultakat alkalmaznak.

A Charlie Hebdo világvezetők általi kötelező imádata nálam, kereszténynél is olyan kapukat nyit meg, olyan kifejezőeszközökhöz vezet, amik az egész nyugatban bekövetkező változásokban is láthatók és egyre inkább tetten érhetővé válnak. Az az ember alatti társadalom, ahol liberalizmus mázába bújt szörnyek minden értéket nem csak megtagadnak, de két lábbal el is tapossák őket, és azt mondják: mostantól ez kötelező(!), saját büdös, mocskos, ganéj fajtájukat lövik főbe először (ha van mit rajtuk vagy bennük szétlőni), a társadalmat csak eztán rántják magukkal. Mert az a világ, amelyet erkölcstelen és hitvány bolondok, bohócok és elmebetegek irányítanak, menthetetlenül a szakadékba rohan. Ahogyan a Jelenések Könyvében ez Megprófétálásra került, a Jézus Krisztus Által Kijelentve.

A vallásokkal és a szentekkel szembeni ekkora pornográf és vulgáris tiszteletlenség az egész nyugati civilizációra rettentő méreg és közvetlenül indukálja a nyugat lakosságának egymással szembeni szorzatos meghasonlását és ellenségességét, valamint az egész társadalomra és szinte minden emberre kiterjedő szellemi és morális kútmérgezését, süllyedését, degradálódását, további lealjasulását. Az ember nevű hitvány állat maga keresi az újabbnál újabb lehetőségeket, hogy megnyissa a Pokol kapuit és magára szabadítsa a Mennyek, a Föld és az alvilág erőit, amikor nincs már lobbi a Világmindenségben, aki ne romlását és vesztét akarná ennek a hitvány, alávaló, primitív fajnak.
 
 

Csillag Ösvény Jósda